Neraka di dalam al-Qur'an

 

Orang-orang yang menulis kitab dan kemudian mengatakan ia daripada Allah, tetapi bukan daripada Allah, percayai bahawa neraka adalah sebuah tempat tinggal yang sementara bagi sesiapa yang dimasukkan ke dalamnya. Orang-orang yang mengambil sebahagian daripada al-Kitab, yang enggan hakimkan menurut apa diturunkanAllah, juga percaya begitu. Lalu orang-orang Islam percaya seperti yang dipercayai oleh kedua-dua golongan tersebut yang jadi ikutan mereka.

percayai akan neraka seperti itu pun disebut di dalam al-Qur'an. Namun, kata-katanya berlainan sedikit, berbunyi "Api tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang terhitung." Akan tetapi, maksudnya serupa iaitu azab Api, atau azab neraka, adalah sementara sahaja.

Merujuk kepada al-Qur'an lagi, didapati bahawa hanya kedua-dua golongan itu sahaja yang berkata demikian. Tidak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kepada golongan manusia lain yang turut percayai akan kesementaraan azab neraka.

apa mereka katakan adalah tidak benar. Golongan pertama yang mengatakannya terdiri daripada orang-orang yang menulis kitab dan dakwa ia datang dari Allah, tetapi sebenarnya tidak datang dari Allah. Mungkin mereka adalah seperti orang-orang yang menulis, atau mengatakan, bahawa menurut al-Qur'an (atau dari Allah) hukum bagi orang-orang murtad adalah bunuh. Walhal, sebenarnya bukan bunuh. Membunuh orang murtad tidak datang dari al-Qur'an, mahupun dari Allah (sila rujuk Dusta & Hadis - link ini juga didapati di hujung halaman ini).

Golongan pertama itu disebut di dalam ayat-ayat berikut:

"orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, 'Ini daripada Allah,' supaya mereka menjualnya untuk harga yang sedikit (atau untuk kepentingan dunianya) ..... 
Dan mereka berkata, '
Api tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang terhitung.' 
Katakanlah, 'Sudahkah kamu ambil satu perjanjian sehingga Allah tidak akan mungkiri perjanjian-Nya, atau kamu katakan terhadap Allah apa yang tidak kamu tahu?' 
Ia, sesiapa yang usahakan kejahatan, dan diliputi pelanggarannya, mereka itulah penghuni-penghuni Api; di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya."
(2:79-81)

Golongan kedua yang buat kesilapan yang sama terdiri daripada orang-orang diberi Allah (kerana ambil) sebahagian daripada al-Kitab untuk pegangan agamanya. Mungkin mereka boleh dikatakan sama dengan orang-orang yang mengambil hanya beberapa potong ayat daripada al-Qur'an lalu mentafsirkannya, yang berkesudahan dengan penerbitan timbunan kitab baru. Mereka juga dikatakan enggan hakimkan menurut apa yang Allah turunkan. Ini benar, kerana mereka hakimkan menurut ajaran kitab-kitab baru tersebut, misalan, hukum murtad tadi, atau hukum zina, yang mereka tetapkan rejam atau lontar batu sehingga mati. Hukum Allah yang mereka enggan guna dalam penghakiman mereka ke atas penzina adalah, maksimanya, seratus sebatan (sila rujuk Sebat di Depan Khalayak Ramai).

Ayat yang menyusul, yang bersabit dengan golongan tersebut, turut menyatakan bahawa apa yang mereka ada-adakan dalam agama hanya menipu mereka. Ayat berbunyi,

"Tidakkah kamu renungkan orang-orang diberi sebahagian al-Kitab, mereka diseru kepada Kitab Allah supaya ia hakimkan antara mereka, kemudian segolongan antara mereka berpaling ..... Itu kerana mereka kata, 'Api tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari yang terhitung.' Apa yang mereka ada-adakan menipu mereka dalam agama mereka." (3:23-24)

Tertipu dengan apa yang diadakan dalam agama, atau yang tidak disebut di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menyebut neraka sebagai tempat sementara bagi penghuni-penghuninya, malah, sebaliknya pula, ia menegaskan bahawa neraka itu adalah sebuah "Tempat Tinggal Yang Kekal" (41:28).

Perkataan "neraka" tidak diguna di dalam al-Qur'an. Akan tetapi, terdapat enam perkataan yang boleh diertikan sebagai neraka. Yang paling banyak digunakan ialah nar atau api dalam bahasa Melayu. Contoh kegunaannya adalah pada ayat-ayat yang baru diturunkan tadi.

Lima lagi perkataan yang senyawa dengan neraka adalah sa'ir (yang Menyala), laza (relau), dan Saqar, Jahanam dan Jahim. Tiga yang di belakang tidak diterjemahkan di sini. Contoh-contoh ayat yang mengandungi perkataan-perkataan tersebut adalah seperti berikut:

"Dan demikian Kami wahyukan kamu sebuah Qur'an bahasa Arab, supaya kamu beri amaran kepada ibu bandaraya-bandaraya, dan orang-orang yang di sekitarnya, dan supaya kamu beri amaran mengenai Hari Berkumpul, yang tiada keraguan padanya - segolongan di dalam Taman (Jannah), dan segolongan di dalam yang Menyala." (42:7)

"Sesungguhnya ia sebuah relau, Meregutkan kulit kepala," (70:15-16)

"Dan tahukah kamu apa ia Saqar? .... Yang menghanguskan manusia." (74:27-29)

"Kami buatkan Jahanam sebuah penjara bagi orang-orang tidak percaya." (17:8)

"Sesungguhnya Jahim adalah tempat menginap." (79:39)

Azab-azab yang disediakan itu adalah bukan kerana Allah sengaja mahu mengazab manusia setelah Dia menciptanya. Tidak, bukan begitu. Sebenarnya, Dia cipta manusia untuk dikasihani bukan dilaknati-Nya. Tetapi manusia rasa mulia atau sombong, jahat, tidak takut akan akhirat, tidak wajar dikasihani. Lalu Dia menetapkan untuk masukkan mereka, dan juga jin, yang bersalah, ke dalam Jahanam atau Api, atau neraka. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut dipaparkan di bawah ini empat ayat al-Qur'an berbunyi,

"Kecuali orang-orang yang kepada mereka Pemelihara kamu kasihani. Untuk itulah Dia cipta mereka, dan sempurnalah pelaksanaan kata Pemelihara kamu, 'Sungguh, Aku akan penuhi Jahanam dengan jin dan manusia kesemuanya.'" (11:119)

"Dan apabila dikatakan kepadanya, 'Takutilah Allah', kemuliaan mengambilnya dalam dosanya. Maka cukuplah untuk dia Jahanam" (2:206)

"Orang yang ke atasnya kata azab telah wajar - adakah kamu akan menyelamatkan dia keluar dari Api?" (39:19)

"Tidak sekali-kali! Tetapi mereka tidak takut akan akhirat." (74:53)

Manusia diberi beberapa amaran oleh Allah terlebih dahulu sebelum mereka buat keputusan untuk memilih neraka sebagai tempat tinggal yang terakhir. Antaranya berbunyi,

"Dan takutilah Api yang disediakan untuk orang-orang tidak percaya." (3:131)

Namun begitu, terdapat pula banyak golongan manusia yang jadi penghuni kekal di neraka. Golongan yang pertama disebut adalah mereka yang tidak percaya dan dustakan ayat-ayat Allah (al-Qur'an). Disebut juga mereka yang menyombong terhadap ayat-ayat-Nya, dan buat zalim. Ayat-ayat berikut jelaskannya:

"Dan, orang-orang tidak percaya dan dustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni Api, di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya." (2:39) Mereka juga dipanggil "penghuni-penghuni Jahim" (5:10)

"Sesungguhnya orang-orang tidak percaya dan buat zalim, Allah tidak akan ampun mereka, dan tidak juga beri mereka petunjuk pada jalan, Kecuali jalan ke Jahanam, di dalamnya tinggal selama-lamanya dan selamanya" (4:168-169)

"Dan orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dan sombong terhadapnya, mereka itu jadi penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya." (7:36)

Lagi disebut bersama perbuatan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah adalah orang-orang munafik. Firman-Nya,

"Wahai Nabi, berjuanglah terhadap orang-orang tidak percaya, dan orang-orang munafik, dan bersikapkeraslah terhadap mereka; tempat menginap mereka ialah Jahanam - satu kepulangan yang buruk!" (9:73)

Orang-orang munafik adalah mereka yang berkata percaya tetapi sebenarnya tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Itu adalah satu kesalahan. Kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh manusia terhadap ayat-ayat Allah, yang menyebabkan mereka tinggal selama-lamanya di dalam neraka, adalah,

Banyak lagi golongan manusia dengan kesalahan lain (yang semuanya berpunca dari dasar tidak percaya kepada ayat-ayat Allah) yang akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Antara mereka adalah orang-orang yang:

 1. enggan ikut al-Qur'an tetapi ingin ikut bapa-bapa mereka (31:21),

 2. ikut syaitan (manusia) yang menyuruh supaya jangan percaya kepada ayat-ayat Allah - setelah mereka tidak percaya, syaitan berlepas diri daripada mereka kerana takut kepada Allah - namun, kedua-duanya tinggal di dalam Api selama-lamanya (59:16-17),

 3. sekutukan Allah dan zalim - 5:72 (sila rujuk artikel Sekutu Allah menurut al-Qur'an, dan Zalim: siapa mereka sebenarnya),

 4. fasiq, atau yang tidak mempedulikan perintah Tuhan (32:20),

 5. adakan rakan bagi Allah setelah Dia rahmatinya apabila ditimpa mudarat dan memohon kepada-Nya (39:8),

 6. berdusta terhadap Allah, yang juga dikatakan orang-orang yang sombong (39:60),

 7. menyeru selain daripada Allah, yang tidak akan menyahutiya sampai Hari Kiamat (orang mati) - 46:5,

 8. ambil berhala, selain daripada Allah, sebagai tanda kasih sayang antara mereka - 29:25 (sila click di sini untuk pengertian "berhala")

 9. murtad (2:217),

 10. membazir - 40:43 (sila rujuk Kalimat membazir di dalam al-Qur'an yang baru dikemaskini dengan nota),

 11. kikir dengan pemberian daripada Allah (3:180),

 12. menipu (3:161),

 13. tidak nafkahkan emas dan perak yang disimpan (9:34),

 14. makan harta anak yatim (4:10),

 15. makan harta sesama sendiri dengan cara palsu (4:29),

 16. membunuh orang mukmin dengan sengaja (4:93),

 17. menganiayai orang-orang mukmin lelaki dan perempuan (85:10),

 18. memakan riba (2:275),

 19. bersahabat serta dapat kesenangan daripada golongan jin (6:128),

 20. melawan Rasul (yang sebenar) yang membawa petunjuk, dan setelah petunjuk jadi jelas, tidak jadi orang-orang yang percayainya, dan Allah palingkan mereka kepada apa yang mereka mempercayakan (4:115),

 21. mengingkari Allah dan Rasul-Nya (yang sebenar), dan mencabuli hudud-Nya (4:14),

 22. dilarang daripada bicara rahsia, kemudian mereka mengulangi apa yang mereka telah dilarang, dan mereka berbicara rahsia dalam dosa dan permusuhan, dan tidak beri salam hormat yang diajar Allah (58:8),

 23. mengamalkan sihir (2:102),

 24. lari dalam peperangan (8:16)

 25. tidak hijrah atau melarikan diri apabila dianiayai, lalu maut menimpa mereka (4:97).

Sebelum sampai di neraka, suatu hari yang dipanggil "Hari Kiamat" (yaum al-qiyama) adalah dilalui. Itu hari manusia dibangkitkan sesudah mati (23:16). Kemudian Allah,

Pada Hari Kiamat, sesetengah golongan dibangkitkan dalam keadaan buta kerana berpaling daripada ayat-ayat Allah, melupakannya, tidak percayainya, dan mereka dikatakan juga sebagai orang-orang yang membazir, atau berlebihan. Firman-Nya,

"sesiapa yang berpaling daripada Peringatan-Ku ..... dan pada Hari Kiamat, Kami bangkitkan dia buta." 
Dia berkata, 'Wahai Pemeliharaku, mengapakah Engkau bangkitkan aku buta, padahal aku seorang yang boleh melihat?' 
Berkata, 'Demikianlah; ayat-ayat Kami telah datang kepada kamu, dan kamu melupakannya .....' 
Begitulah Kami balas orang yang membazir (berlebihan), dan yang tidak percayai ayat-ayat Pemeliharanya,"
(20:124-127).

Selain daripada itu, terdapat muka-muka jadi hitam iaitu muka orang-orang yang berdusta terhadap Allah, yang sombong (39:60). Ada pula golongan yang kepada mereka Allah tidak berkata-kata dan tidak memandang pada Hari Kiamat (3:77). Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka kerana mengutamakan keuntungan dunia.

Apapun yang berlaku, tiap-tiap seorang akan datang kepada Tuhannya bersendirian. Berasingan. Firman Allah,

"Setiap seorang daripada mereka datang kepada-Nya pada Hari Kiamat bersendirian." (19:95)

Lalu diberi sebuah kitab,

"dan Kami keluarkan untuknya (manusia), pada Hari Kiamat, sebuah kitab yang dia temuinya terbuka. 'Bacalah kitab kamu! Cukuplah dengan jiwa kamu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadap kamu.'" (17:13-14)

Dan "ditimbang",

"Dan orang yang timbangannya ringan, mereka merugikan jiwa mereka sendiri; di dalam Jahanam tinggal selama-lamanya." - 23:103 (Mereka yang timbangannya berat adalah orang-orang beruntung - ayat sebelum itu)

Pada Hari Kiamat manusia akan datang dengan berlainan gaya, seperti,

Kemudian mereka akan bertengkar di hadapan Allah,

"Kemudian pada Hari Kiamat, di hadapan Pemelihara kamu, kamu bertengkar." (39:31)

Setelah manusia dibangkitkan mereka menjalani kehidupan di akhirat, untuk hidup sekali lagi buat selama-lamanya. Frasa yang berbunyi "tidak ada bahagian di akhirat", seperti pada doa berikut, adalah bermaksud tidak ada bahagian yang baik di akhirat tetapi hanya neraka atau Jahanam, Api dan sebagainya:

"Antara manusia ada yang berkata, 'Wahai Pemelihara kami, berikan kami di dunia', dan tiadalah baginya bahagian di akhirat." (2:200)

Sebelum berlaku Hari Kiamat dan akhirat, bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian tampillah Allah, malaikat-malaikat, dan juga Jahanam. Pada hari itu manusia mengingati tentang Peringatan, atau ayat-ayat Allah, dan menyesal. Firman-Nya,

"Apabila bumi dihancurkan, sehancur-hancurnya, Dan Pemelihara kamu datang, dan malaikat-malaikat, barisan atas barisan, Pada hari itu, Jahanam didatangkan; pada hari itu, manusia mengingati; dan bagaimanakah peringatan baginya? Dia berkata, 'Alangkah baiknya sekiranya aku telah dahulukan untuk kehidupanku!'" (89:21-24)

Kemudian semua manusia, dan syaitan, diarak di sekeliling Jahanam dengan melutut, dan seterusnya berlaku satu pemilihan yang adil. Firman-Nya,

"Demi Pemelihara kamu, sungguh Kami akan kumpulkan mereka, dan syaitan-syaitan, kemudian Kami arakkan mereka di sekeliling Jahanam dengan melutut. Kemudian Kami tarik keluar daripada tiap-tiap golongan sesiapa antara mereka yang sangat keras dalam memandang rendah kepada Yang Pemurah." (19:68-69)

Golongan yang memandang rendah kepada Allah adalah seperti orang-orang zalim. Mereka kemudiannya dimasukkan ke dalam Jahanam. Hanya orang-orang bertakwa sahaja yang disebut sebagai yang selamat daripada Jahanam (19:72). (Sila rujuk Syurga dan orang takwa).

Mereka yang dipilih itu, dihalau masuk ke dalam Jahanam ("Dan menghalau orang-orang yang berdosa ke Jahanam, dalam keadaan dahaga," -19:86). Mereka masuk melalui pintu-pintunya yang tujuh,

"Baginya (Jahanam) tujuh pintu, dan ke dalam tiap-tiap pintu, satu bahagian yang sudah ditentukan daripada mereka." (15:44)

Pintu-pintu tersebut mempunyai penjaga. Sebelum masuk ke dalamnya, satu sesi soal-jawab diadakan, dan dalam sesi ini terdapat pula manusia yang tidak mengaku akan kejahatan yang dilakukannya di dunia (sila rujuk Solat dan Kejahatan untuk mengetahui maksud kejahatan yang sebenar). Mereka itu sekutukan Allah, sombong, dan bersesi dengan Allah.

Satu lagi sesi yang dicontohkan di bawah ini ialah antara penjaga-penjaga pintu-pintu Jahanam dengan orang-orang yang sombong juga, tetapi terhadap ayat-ayat Allah, dengan tidak percayainya ketika sampai kepada mereka:

"Kemudian pada Hari Kiamat, Dia aibkan mereka, dengan berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku, orang-orang yang kerana mereka kamu melawan?' .......  Kemudian mereka lemparkan ketundukan, 'Kami tidak buat jahat.' 'Tidak, tetapi sesungguhnya Allah tahu apa kamu buat, Maka masuklah pintu-pintu Jahanam, di dalamnya tinggal selama-lamanya.' Buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong!" (16:27-29)

"Kemudian orang-orang tidak percaya dihalau dalam kumpulan-kumpulan ke Jahanam, sehingga apabila mereka datang kepadanya, pintu-pintunya dibuka, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, 'Tidakkah Rasul-Rasul datang kepada kamu daripada kalangan kamu sendiri, dengan membacakan kamu ayat-ayat Pemelihara kamu, dan beri amaran kepada kamu terhadap pertemuan hari kamu ini?' 
Mereka berkata, 'Ia, benar; tetapi kata azab telah wajar ke atas orang-orang tidak percaya.' Dikatakan, 'Masuklah pintu-pintu Jahanam, untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya.' Buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong!"
(39:71-72)

Jahanam, seperti yang disebut dari awal lagi, adalah sebuah penjara (17:8). Di dalamnya ada Api. Musuh-musuh Allah (sila rujuk Musuh orang percaya selepas ini) dikumpul ke Api, berbaris. Penyesalan timbul di kalangan mereka, dan mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk tidak mendustakan ayat-ayat Allah lagi dan jadi orang-orang mukmin. Malangnya, mereka dapati tiada tempat untuk melarikan diri dari Api:

"Pada hari apabila musuh-musuh Allah dikumpulkan ke Api, berbaris," (41:19),

"Jika kamu dapat lihat ketika mereka diberhentikan di hadapan Api, dan mereka berkata, 'Aduhai, sekiranya kami dapat dikembalikan, dan kami tidak dustakan ayat-ayat Pemelihara kami supaya kami jadi antara orang-orang mukmin.'" (6:27),

"Kemudian orang-orang yang berdosa melihat Api, dan sangka mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka dapati tiada tempat untuk berpaling daripadanya." (18:53).

Api yang dinyalakan itu adalah Api Allah (104:6) atau Jahim (81:12). Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang percaya, lindungilah diri-diri kamu dan keluarga kamu daripada Api yang bahan bakarnya manusia dan batu," (66:6)

Contoh golongan manusia dan jenis batu yang jadi bahan bakar untuk api terdapat pada tiga ayat yang berikut, berbunyi,

"Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, harta benda mereka tidak berguna bagi mereka, dan tidak juga anak-anak mereka sedikit pun terhadap Allah, dan mereka itu, mereka menjadi bahan bakar untuk Api." (3:10)

"Sesungguhnya kamu, dan apa kamu sembah selain daripada Allah, adalah bahan bakar untuk Jahanam" (21:98)

"Tetapi bagi mereka yang menyimpang, mereka jadi kayu api untuk Jahanam! (72:15)

Apabila api itu pudar ia ditambah dengan yang Menyala pula. Firman-Nya,

"tempat menginap mereka ialah Jahanam, dan setiap kali ia pudar, Kami tambahkan bagi mereka yang Menyala." (17:97)

Dalam keadaan susah manusia akan bertengkar. Justeru, mereka bertengkar di dalam Api. Ayat-ayat berikut menontonkan tiga senario tersebut:

"Berkata, 'Masuklah kamu kepada umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu, daripada jin dan manusia, ke dalam Api.' Setiap kali sesuatu umat masuk, ia laknatkan saudaranya sehingga, apabila mereka semua sudah berkumpul di dalamnya, yang terakhir daripada mereka berkata kepada yang pertama, 'Wahai Pemelihara kami, mereka inilah yang sesatkan kami, maka berikan mereka azab dua kali ganda daripada Api.' Berkata, 'Bagi masing-masing dua kali ganda, tetapi kamu tidak tahu.'" (7:38)

"Mereka berkata, 'Wahai Pemelihara kami, sesiapa yang dahulukan ini untuk kami berilah dia azab dua kali ganda di dalam Api!'" (38:61)

"Dan orang-orang tidak percaya berkata, 'Wahai Pemelihara kami, perlihatkan kepada kami mereka yang sesatkan kami, kedua-dua jin dan manusia, dan kami akan letak mereka di bawah kaki kami supaya mereka jadi antara orang-orang yang lebih rendah.'" (41:29)

"Sesungguhnya itu benar - pertengkaran penghuni-penghuni-penghuni Api." (38:64)

Samalah keadaannya dengan orang-orang yang tidak ikut ayat-ayat Allah tetapi ikut orang-orang lain di dunia. Ada yang ingin kembali ke dunia untuk tidak menuruti orang-orang yang telah diturutinya. Firman-Nya,

"Apabila orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada pengikut-pengikut mereka, dan mereka lihat azab, dan tali-tali mereka diputuskan. Dan orang-orang yang ikut berkata, 'Sekiranya bagi kami dapat kembali lagi, kami berlepas diri daripada mereka, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami.' Begitulah Allah akan lihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka; aduhai kesalnya mereka! Mereka tidak akan keluar dari Api." (2:166-167)

"Dan apabila mereka berdebat-debatan di dalam Api, dan orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, 'Sesungguhnya kami pengikut-pengikut kamu; adakah kamu berguna kepada kami terhadap mana-mana bahagian daripada Api?'" (40:47)

Mereka masuk ke dalam api Jahanam dengan cara ditolak, dan ke dalam (api) Saqar pula dengan diheret di atas muka-muka mereka. Di dalam Api mereka berkeluhan, mengerang, tidak mati, dan azab tidak diringankan. Mereka tinggal di dalam lubang api yang dalam. Lima ayat yang berikut jelaskannya:

"Pada hari mereka ditolak kepada api Jahanam, ditolak dengan sungguh-sungguh," (52:13)

"Pada hari apabila mereka diheret di atas muka-muka mereka ke dalam Api: 'Rasalah sekarang sentuhan Saqar!'" (54:48)

"Bagi orang-orang yang sengsara, mereka berada di dalam Api, di dalamnya bagi mereka keluhan, dan erangan." (11:106)

"Bagi orang-orang tidak percaya, bagi mereka, api Jahanam; mereka tidak diakhirkan, dan dimatikan, dan tidak juga azabnya diringankan untuk mereka." (35:36)

"Tetapi orang yang ringan dalam Timbangan, Ibunya (tempat kediamannya), lubang yang dalam. Dan tahukah kamu apakah ia? Api yang menyala, membakar!" (101:8-11)

Api membakar muka dan punggung orang-orang jahat:

"Api bakar muka-muka mereka semasa mereka pandang dengan marah di dalamnya." (23:104)

"Dan sesiapa yang datang dengan kejahatan, muka mereka dijerumuskan ke dalam Api" (27:90)

"Sekiranya orang-orang tidak percaya tahu, waktu mereka tidak dapat menahan Api daripada muka-muka mereka, dan tidak juga daripada punggung-punggung mereka, dan tidak juga mereka ditolong!" (21:39)

Ada yang kena cap di dahi, lambungan dan punggung di samping dipanaskan di dalam api. Firman-Nya,

"Pada hari mereka (yang menyimpan emas dan perak dan tidak nafkahkannya) dipanaskan di dalam api Jahanam, di mana dahi mereka, dan lambungan mereka, dan punggung mereka, akan dicap, 'Inilah apa yang kamu simpan untuk diri-diri kamu; maka rasalah apa yang kamu simpan.'" (9:35)

Api itu juga adalah untuk memanggang orang-orang yang bersalah. Setiap kali kulit mereka jadi hangus ia diganti dengan kulit lain, supaya mereka merasakan azab. Firman-Nya,

"Jahanam, di dalamnya mereka dipanggang" (14:29)

"Dan dia dipanggang di yang Menyala." (84:12)

"Yang akan dipanggang di Api Besar," (87:12)

"Dipanggang di api yang menghanguskan," (88:4)

"Sesungguhnya orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Kami, Kami pasti akan panggang mereka di Api. Setiap kali kulit-kulit mereka hangus kesemuanya, Kami tukar dengan kulit-kulit lain, supaya mereka rasakan azab. Sesungguhnya Allah Perkasa, Bijaksana." (4:56)

Selain daripada Api, Jahanam dan yang Menyala, orang-orang yang berdosa juga dikatakan dipanggang di Saqar dan Jahim. Ayat-ayat yang menjelaskannya berbunyi,

"Sungguh, Aku akan memanggangkan dia di dalam Saqar," (74:26)

"Dan dipanggang di dalam Jahim." (56:94)

Menyentuh sedikit mengenai Jahim. Daripada ayat yang berbunyi "Apabila Jahim dinyalakan," (81:12) difahamkan bahawa Jahim adalah api. untuk menjelaskan Jahim dengan lanjut diturunkan di bawah ini tiga ayat berbunyi,

"Sesungguhnya Jahim adalah tempat menginap." (79:39)

"Ambillah dia, dan tolaklah dia sampai di tengah-tengah Jahim," (44:47)

"Dan orang-orang jahat berada di dalam Jahim," (82:14)

Antara golongan-golongan manusia yang jahat, orang-orang munafiklah yang diletakkan di bahagian paling bawah di Api. Firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam bahagian yang paling bawah di Api" (4:145)

Mereka yang berada di neraka diberi pakaian. Baju dibuat daripada gala-gala, pakaian daripada potongan api. Dan air yang mendidih dicurahkan ke atas kepala mereka. Firman-Nya,

"Daripada gala-gala adalah baju-baju mereka, muka mereka ditutupi oleh Api." (14:50)

"Bagi orang-orang tidak percaya, bagi mereka, pakaian-pakaian daripada api yang dipotongkan, dan dicurahkan ke atas kepala mereka, air yang mendidih," (22:19)

Mereka juga diberi minum. Minuman mereka adalah air yang seperti leburan tembaga merah, air yang mendidih, dan air nanah. Firman-Nya,

"jika mereka minta pertolongan, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti leburan tembaga merah, yang melecurkan muka-muka mereka - betapa buruknya minuman" (18:29)

"Samakah mereka dengan orang yang tinggal selama-lamanya di dalam Api, yang diberi minum air yang mendidih, yang memotong usus-usus mereka?" (47:15)

"Di belakangnya Jahanam, dan dia diberi minum air nanah," (14:16)

Makanan pun diberi, iaitu daripada pokok zaqum. Firman-Nya,

"Ia (pokok zaqum) adalah pokok yang keluar di akar Jahim,
Seludang-seludangnya seperti kepala-kepala syaitan, 
Dan mereka memakannya, dan dengannya memenuhkan perut-perut mereka, 
Kemudian di atasnya mereka dapat minuman campuran air yang mendidih, 
Kemudian mereka kembali ke Jahim."
(37:64-68)

Pokok zaqum turut disebut sebagai satu daripada sajian pada Hari Agama (yaumi-ddiin), yang merupakan satu lagi nama, selain Hari Kiamat dan akhirat, di dalam al-Qur'an:

"Kemudian kamu, wahai orang-orang yang sesat, kamu yang dustakan, 
Kamu akan memakan daripada pokok zaqum, 
Memenuhkan perut-perut kamu dengannya, 
Dan minum di atasnya air yang mendidih, 
Dengan meminumnya seperti unta yang kehausan minum.' 
Inilah yang jadi sajian mereka pada Hari Agama (Pengadilan)."
(56:51-56)

"Dan tahukah kamu apakah ia Hari Agama
Kemudian, tahukah kamu apakah ia Hari Agama
Satu hari apabila tiada jiwa miliki sesuatu untuk menolong jiwa yang lain; pada hari itu, Perintah adalah kepunyaan Allah."
(82:17-19)

(Sila click di sini untuk meninjau ayat-ayat yang mengandungi kalimat Hari Agama, yang tidak begitu banyak berbanding yang lain di sini)

Kembali kepada penghuni-penghuni neraka. Mereka dirantai (panjangnya tujuh puluh hasta 69:32) dan dibelenggu. Dan diheret ke dalam air yang mendidih, kemudian dibakar di Api. Firman-Nya,

"Sesungguhnya Kami sediakan bagi orang-orang tidak percaya, rantai-rantai, dan belenggu-belenggu, dan yang Menyala." (76:4)

"Apabila belenggu dan rantai berada pada leher mereka, dan mereka diheret, Ke dalam air yang mendidih, kemudian di dalam Api mereka dibakar," (40:71-72)

Kerana tidak tahan dengan azab yang diterima, mereka pergi berjumpa penjaga-penjaga Jahanam untuk menyeru Allah supaya diringankan azab:

"Dan orang-orang yang di dalam Api berkata kepada penjaga-penjaga Jahanam, 'Serulah kepada Pemelihara kamu untuk meringankan bagi kami sehari daripada azab!'" (40:49)

Dan mereka cuba keluar dari Api. Tetapi mereka gagal dan terus berada dalam azab yang kekal. Firman-Nya,

"Mereka hendak keluar dari Api, dan mereka tidak akan keluar darinya; bagi mereka, azab yang kekal." (5:37)

"setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, 'Rasalah azab Api yang padanya kamu mendustakan.'" (32:20)

Disebut juga di dalam al-Qur'an kisah penghuni-penghuni Taman dan penghuni-penghuni Api yang panggil-memanggil antara satu sama lain. Beginilah kisahnya:

"Penghuni-penghuni Taman memanggil penghuni-penghuni Api, 'Kami dapati apa yang Pemelihara kami janjikan kami adalah benar. Adakah kamu dapati apa yang Pemelihara kamu janjikan kamu itu benar?' Mereka berkata, 'Ia.'" (7:44)

"Penghuni-penghuni Api memanggil penghuni-penghuni Taman, 'Curahkanlah kepada kami air, atau daripada apa yang Allah rezekikan kamu!' Mereka berkata, 'Allah haramkan mereka kepada orang-orang tidak percaya,'" (7:50)

Demikianlah itulah sengsara yang dialami di neraka, buat selama-lamanya dan selamanya. Al-Qur'an itu benar, dan merangkumi dengan mengajar beberapa doa untuk dilindungkan daripada azab Jahim, azab Api atau azab Jahanam. Dimulakan di sini dengan doa para malaikat yang, antara lain, memohon ampun dan perlindungan daripada azab Jahim untuk orang-orang yang percaya, berbunyi,

"Mereka yang membawa Arasy, dan mereka di sekelilingnya melafaz sanjungan Pemelihara mereka, dan percayai-Nya, dan mereka minta ampun untuk orang-orang yang percaya, 'Wahai Pemelihara kami, Engkau merangkumi segala sesuatu dalam pengasihan dan pengetahuan; maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, dan ikut jalan Engkau, dan lindungilah mereka daripada azab Jahim.

"Wahai Pemelihara kami, dan masukkanlah mereka ke Taman Adn yang Engkau janjikan mereka dan orang-orang salih daripada bapa-bapa mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka; sesungguhnya Engkaulah Yang Perkasa, Yang Bijaksana.

"Dan lindungilah mereka daripada kejahatan-kejahatan; sesiapa Engkau lindung daripada kejahatan-kejahatan pada hari itu, kepadanya Engkau mengasihaninya; dan itulah kemenangan yang besar." (40:7-9)

Sesungguhnya Allah menyuruh berdoa atau memohon kepada-Nya, dan tidak berlaku sombong untuk menyembah-Nya. Kerana balasannya adalah Jahanam. Firman-Nya,

"Pemelihara kamu berkata, 'Serulah kepada-Ku, dan Aku akan sahut kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombong daripada menyembah Aku akan masuk Jahanam dalam keadaan hina.'" (40:60)

Seterusnya diturunkan di bawah ini empat mutiara doa ajaran Tuhan untuk dilindung atau dipalingkan daripada azab Api atau azab Jahanam:

"Dan antara manusia ada yang berkata, 'Wahai Pemelihara kami, berikan kami di dunia yang baik, dan di akhirat yang baik, dan lindungilah kami daripada azab Api.'" (2:201)

"Orang-orang yang berkata, 'Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya kami percaya; ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan lindungilah kami daripada azab Api.'" (3:16)

"Yang mengingat Allah berdiri, dan duduk, dan di atas lambungan mereka, dan yang memikirkan mengenai ciptaan langit dan bumi, 'Wahai Pemelihara kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Engkau disanjung! Lindungilah kami daripada azab Api.

"Wahai Pemelihara kami, sesiapa Engkau masukkan ke Api, maka sesungguhnya Engkau aibkannya; dan orang-orang zalim tidak ada penolong-penolong.

"Wahai Pemelihara kami, kami mendengar seorang pemanggil yang memanggil kami kepada keimanan, 'Percayalah kamu kepada Pemelihara kamu.' Dan kami percaya. Wahai Pemelihara kami, ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan lepaskanlah kami daripada kejahatan-kejahatan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang taat.

"Wahai Pemelihara kami, berilah kami apa yang Engkau telah janjikan kami pada Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau aibkan kami pada Hari Kiamat; sesungguhnya Engkau tidak mungkiri janji temu.'" (3:191-194)

"Yang melalui malam dengan bersujud kepada Pemelihara mereka, dan berdiri. Yang berkata, 'Wahai Pemelihara kami, Engkau palingkanlah daripada kami azab Jahanam; sesungguhnya azabnya adalah penderitaan yang paling ngeri, Buruknya ia sebagai sebuah tempat menginap, dan sebuah tempat tinggal.'" (25:64-66)

Doa-doa yang diajar oleh Allah mengakhiri peringatan mengenai neraka di sini, iaitu neraka seperti yang terkandung di dalam al-Qur'an, yang diajar oleh Rasul Allah yang sebenar.

Orang-orang yang menulis kitab dan kemudian mengatakan ia daripada Allah, tetapi bukan daripada Allah, dan orang-orang yang mengambil hanya sebahagian daripada al-Kitab, yang turut enggan hakimkan menurut apa diturunkanAllah, mungkin telah ajar lagi sesuatu mengenai neraka dan akhirat yang tidak disebut di dalam al-Qur'an.

Misalan, rambut perempuan. Rambut mereka yang tidak memakai tudung di dunia, dikatakan, akan ditarik dengan kuat dan sakit di akhirat. Oleh kerana cerita penarikan rambut seperti itu tidak disebut di dalam al-Qur'an maka ia tidak diajar oleh Allah. Lantaran, ia tidak akan berlaku. Sama dengan ajaran mereka mengenai neraka yang tidak kekal bagi penghuni-penghuninya - turut tidak akan berlaku. Yang pasti berlaku, kerana benar, adalah apa yang diajar di dalam al-Qur'an, Kitab Allah, iaitu satu-satunya Kitab yang disampaikan oleh Rasul Allah yang sebenar. Baginda tidak sampaikan yang lain.


Penulis Bacaan
27 September 2002

Rujukan

Kalimat:
Kalimat akhirat di dalam al-Qur'an
Kalimat kiamat di dalam al-Qur'an
(termasuk kalimat Hari Agama)
Kalimat neraka di dalam al-Qur'an
Kalimat membazir di dalam al-Qur'an

Artikel:
Dusta & Hadis
Sebat di Depan Khalayak Ramai
Sekutu Allah menurut al-Qur'an
Zalim: siapa mereka sebenarnya
Otak dan akal perlu diguna
Syurga dan orang takwa
Musuh orang percaya
Solat dan Kejahatan


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman