Surah 58
YANG BERDEBAT

(22 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

58:1. Allah telah dengar ucapan dia yang berdebat dengan kamu mengenai suaminya, dan mengadu kepada Allah. Allah dengar perbualan kamu berdua; sesungguhnya Allah Mendengar, Melihat.

58:2. Orang-orang antara kamu yang menzihar isteri-isteri (berkata kepada isteri-isteri, "Kamu, kepadaku, adalah seperti punggung ibuku!") mereka, mereka bukanlah ibu-ibu mereka; ibu-ibu mereka hanyalah yang beranakkan mereka, dan mereka benar-benar mengatakan satu ucapan yang mungkar, dan dusta. Namun begitu, sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun.

58:3. Dan orang-orang yang menzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka telah mengatakan, mereka akan merdekakan seorang hamba sebelum keduanya menyentuh satu sama lain. Dengan itu kamu ditegurkan; dan Allah sedar apa kamu buat.

58:4. Tetapi sesiapa yang tidak dapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya menyentuh satu sama lain. Dan jika sesiapa yang tidak boleh, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin - itu, supaya kamu percayai Allah dan Rasul-Nya. Itu had-had (hudud) Allah; dan bagi orang-orang tidak percaya, azab yang pedih.

58:5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan dikecewakan sebagaimana orang-orang sebelum mereka dikecewakan. Sesungguhnya Kami turunkan ayat-ayat, bukti-bukti yang jelas; dan bagi orang-orang tidak percaya, azab yang hina.

58:6. Pada hari apabila Allah bangkitkan mereka kesemuanya, kemudian Dia beritahu mereka apa yang mereka telah buat. Allah jumlahkannya, dan mereka melupakannya. Allah saksi atas segala sesuatu.

58:7. Tidakkah kamu renungkan bahawa Allah tahu apa yang di langit, dan apa yang di bumi? Tiga orang tidak berbicara rahsia bersama, melainkan Dia yang keempat antara mereka, dan tidak juga yang lima, melainkan Dia yang keenam antara mereka, dan tidak juga yang kurang daripada itu, dan tidak yang lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka, di mana mereka berada; kemudian Dia beritahu mereka apa yang mereka telah buat pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah tahu segala sesuatu.

58:8. Tidakkah kamu renungkan orang-orang yang dilarang daripada bicara rahsia, kemudian mereka mengulangi apa yang mereka telah dilarang padanya, dan mereka berbicara rahsia dalam dosa dan permusuhan, dan dalam mengingkari Rasul? Kemudian, apabila mereka datang kepada kamu, mereka beri salam hormat kepada kamu dengan yang tidak menurut salam hormat daripada Allah kepada kamu; dan mereka berkata di dalam diri-diri mereka, "Mengapa Allah tidak azab kita kerana apa yang kita kata?" Cukuplah bagi mereka Jahanam, di mana mereka dipanggang - satu kepulangan yang buruk!

58:9. Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berbicara rahsia, maka janganlah berbicara rahsia dalam dosa dan permusuhan, dan dalam mengingkari Rasul, tetapi berbicararahsialah dalam ketaatan dan takwa, dan takutilah Allah, yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

58:10. Bicara rahsia adalah daripada syaitan, supaya orang-orang yang percaya bersedih; tetapi ia tidak mudaratkan mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal.

58:11. Wahai orang-orang yang percaya, apabila dikatakan kepada kamu, "Adakanlah ruang dalam perhimpunan", maka adakanlah ruang, dan Allah akan adakan ruang untuk kamu; dan apabila dikatakan, "Bangunlah kamu", maka bangunlah, dan Allah akan naikkan darjat orang-orang antara kamu yang percaya dan yang diberi pengetahuan. Dan Allah sedar apa kamu buat.

58:12. Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berbicara rahsia dengan Rasul, maka sebelum bicara rahsia kamu, dahulukanlah dengan satu sedekah; itu lebih baik bagi kamu, dan lebih bersih. Namun begitu, jika kamu tidak dapatkan, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

58:13. Adakah kamu takut, sebelum bicara rahsia kamu, untuk mendahulukan sedekah? Jika kamu tidak kerjakan, dan Allah terima taubat kamu, maka lakukan solat, dan berikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah sedar apa kamu buat.

58:14. Tidakkah kamu renungkan orang-orang yang jadikan, sebagai sahabat-sahabat, satu kaum yang Allah murkai? Mereka bukanlah daripada kamu, dan bukan juga daripada mereka; dan mereka bersumpah bohong, sedang mereka mengetahuinya.

58:15. Allah sediakan bagi mereka azab yang keras; sesungguhnya mereka, adalah jahat apa mereka buat.

58:16. Mereka ambil sumpah-sumpah mereka sebagai selimut, dan halangi jalan Allah; maka bagi mereka, azab yang hina.

58:17. Tidaklah harta benda mereka dan tidak juga anak-anak mereka berguna kepada mereka sedikit pun terhadap Allah; mereka itu, merekalah penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

58:18. Pada hari apabila Allah bangkitkan mereka kesemuanya dan mereka bersumpah kepada-Nya, sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan sangka mereka berada di atas sesuatu. Sesungguhnya merekalah pendusta-pendusta!

58:19. Syaitan telah menguasai mereka, dan jadikan mereka melupakan Peringatan Allah. Mereka itu golongan syaitan; sesungguhnya golongan syaitan, merekalah orang-orang yang rugi!

58:20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah antara yang paling hina.

58:21. Allah telah tuliskan (tetapkan), "Aku pasti akan kalahkan, Aku dan Rasul-Rasul-Ku." Sesungguhnya Allah Kuat, Perkasa.

58:22. Kamu tidak dapat sesuatu kaum yang percayai Allah dan Hari Akhir menyayangi sesiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kaum kerabat mereka. Mereka itu, Dia tuliskan (tetapkan) keimanan dalam hati mereka, dan Dia kukuhkan mereka dengan Roh daripada Dia Sendiri; dan Dia masukkan mereka ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, sedang Allah sangat puas hati terhadap mereka, dan mereka sangat puas hati terhadap-Nya. Mereka itu golongan Allah; sesungguhnya golongan Allah, merekalah orang-orang beruntung.

Daftar Surah