Surah 81
YANG DIGELAPKAN
(29 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

81:1. Apabila matahari digelapkan,

81:2. Apabila bintang-bintang dijatuhkan,

81:3. Apabila gunung-gunung diperjalankan,

81:4. Apabila unta-unta bunting ditinggalkan,

81:5. Apabila haiwan-haiwan buas dikumpulkan,

81:6. Apabila laut-laut dijadikan mendidih,

81:7. Apabila jiwa-jiwa dijodohkan,

81:8. Apabila bayi perempuan yang dikuburkan ditanya,

81:9. Kerana kesalahan apakah dia dibunuh,

81:10. Apabila naskhah-naskhah gulungan dibukakan,

81:11. Apabila langit dibuka,

81:12. Apabila Jahim dinyalakan,

81:13. Apabila Taman didekatkan,

81:14. Maka jiwa (diri) tahu apa yang ia hasilkan.

81:15. Tidak! Aku bersumpah dengan yang menyelinap,

81:16. Yang beredar, yang tenggelam, 

81:17. Demi malam yang hampir habis,

81:18. Demi subuh (pagi) yang mengeluh,

81:19. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia,

81:20. Mempunyai kekuatan, dengan Yang mempunyai Arasy kukuh,

81:21. Ditaati, dan lagi, dipercayai.

81:22. Teman kamu bukanlah orang yang dirasuk.

81:23. Sesungguhnya dia melihatnya di horizon yang terang.

81:24. Dia tidaklah lokek dengan yang ghaib.

81:25. Dan ia bukanlah ucapan syaitan yang direjam.

81:26. Ke mana pula kamu pergi?

81:27. Tiadalah ia, melainkan Peringatan bagi semua alam,

81:28. Bagi sesiapa antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus,

81:29. Tetapi kamu tidak hendaki, kecuali Allah hendaki, Pemelihara semua alam.

Daftar Surah