Surah 19
MARIAM
(98 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.

19:1. Kaf Ha Ya Ain Sad.

19:2. Ingatkanlah pengasihan Pemelihara kamu kepada hamba-Nya, Zakaria.

19:3. Apabila dia panggil Pemeliharanya dengan panggilan yang berahsia.

19:4. Dia berkata, "Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya tulang-tulang di dalamku telah jadi lemah dan kepalaku bernyala-nyala dengan uban. Dan dalam seruan (doa) kepadaEngkau, wahai Pemeliharaku, aku tidak pernah sengsara.

19:5. Dan aku takut akan keluargaku setelah peninggalanku; dan isteriku mandul. Maka berilah aku, daripada sisi Engkau, seorang wali (waris),

19:6. Yang akan jadi warisku, dan yang jadi waris keluarga Yaakub; dan buatlah dia, wahai Pemeliharaku, sangat memuaskan hati."

19:7. "Wahai Zakaria, kami beri kamu berita gembira dengan seorang anak lelaki, namanya Yahya. Tiada yang Kami buatkan nama seperti ini sebelumnya."

19:8. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, bagaimanakah aku akan mempunyai seorang anak lelaki sedangkan isteriku mandul, dan aku telah sampai umur yang sangat tua?"

19:9. Berkatalah Dia, "Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku, memandangkan Aku telah cipta kamu sebelum itu, sedang kamu sama sekali tiada.'"

19:10. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, buatkan untukku satu ayat (tanda)." Berkatalah Dia, "Ayat kamu ialah bahawa kamu tidak berkata-kata kepada manusia dalam keadaan tanpa cacat, selama tiga malam."

19:11. Maka dia keluar kepada kaumnya dari mihrab (bilik ibadat), lalu dia wahyukan mereka, "Kamu sanjunglah pada waktu awal pagi dan petang."

19:12. "Wahai Yahya, ambillah Kitab itu dengan kekuatan"; dan Kami beri Putusan semasa kanak-kanak lagi,

19:13. Dan rasa belas kasihan daripada sisi Kami, dan zakat (kesucian), dan dia bertakwa,

19:14. Dan seorang yang taat kepada ibu bapanya, dan dia tidak sombong, ingkar.

19:15. sejahtera ke atas dia, pada hari dia diberanakkan, dan hari dia mati, dan hari dia dibangkitkan hidup.

19:16. Dan ingatlah di dalam Kitab, Mariam, apabila dia berundur daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

19:17. Dan dia ambil satu hijab (tabir), menjauhkan daripada mereka; kemudian Kami utus kepadanya Roh Kami yang menyerupai di hadapannya seperti seorang manusia dengan tanpa cacat.

19:18. Berkata, "Aku berlindung pada Yang Pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa!"

19:19. Dia berkata, "Aku hanyalah seorang Rasul yang datang daripada Pemelihara kamu, untuk beri kamu seorang anak lelaki yang suci."

19:20. Berkata, "Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun sentuh aku, dan bukan juga aku perempuan jalang?"

19:21. Dia berkata, "Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku; dan supaya Kami buat dia satu ayat bagi manusia, dan satu pengasihan daripada Kami; ia adalah perkara yang sudah ditentukan.'"

19:22. Lalu dia membawanya (mengandungnya), dan berundur dengannya ke suatu tempat yang jauh.

19:23. Dan rasa sakit beranak mendatanginya di batang pohon palma. Dia berkata, "Aduhai, sekiranya aku sudah mati sebelum ini, dan jadi sesuatu yang dilupakan!"

19:24. Tetapi apa yang di bawahnya memanggilnya, "Tidak, jangan kamu sedih; sesungguhnya Pemelihara kamu adakan di bawah kamu sebuah anak sungai.

19:25. Goyangkanlah kepada kamu batang palma; ia akan menjatuhkan kepada kamu kurma yang segar dan masak. 

19:26. Maka makan dan minumlah, dan gembiralah (berdingin mata); dan jika kamu lihat seseorang manusia, katakanlah, 'Aku telah bernazar kepada Yang Pemurah untuk berpuasa, dan pada hari ini, aku tidak akan berkata-kata kepada seseorang manusia pun.'"

19:27. Kemudian dia datangkan kepada kaumnya dengan membawanya; dan mereka berkata, "Wahai Mariam, sesungguhnya kamu datangkan sesuatu yang aneh!

19:28. Wahai saudara perempuan Harun, bapa kamu bukanlah seorang lelaki yang jahat, dan bukan juga ibu kamu perempuan jalang."

19:29. Maka dia menunjuk kepadanya; tetapi mereka berkata, "Bagaimanakah kami berkata-kata kepada orang yang masih dalam buaian, seorang anak kecil?"

19:30. Berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah; Dia beri aku al-Kitab, dan jadikan aku seorang Nabi.

19:31. Dia buat aku diberkati di mana sahaja aku berada, dan Dia wasiatkan aku supaya bersolat, dan zakat, selama aku hidup,

19:32. Dan taat kepada ibuku, dan Dia tidak buat aku sombong, sengsara.

19:33. sejahtera ke atasku, pada hari aku diberanakkan, dan hari aku mati, dan hari aku dibangkitkan hidup."

19:34. Itu Isa putera Mariam, dengan ucapan yang benar, yang mengenainya mereka ragu-ragu.

19:35. Tiadalah bagi Allah untuk mengambil kepada-Nya seorang anak. Dia disanjung! Apabila Dia tentukan sesuatu perkara, Dia hanya berkata padanya, "Jadilah", maka jadilah ia.

19:36. Sesungguhnya Allah, Pemeliharaku dan Pemeliharamu; maka sembahlah Dia. Ini jalan lurus.

19:37. Tetapi golongan-golongan berselisih sesama mereka, kemudian kecelakaanlah bagi orang-orang tidak percaya kerana senario hari yang besar.

19:38. Alangkah terangnya mereka dengar dan lihat pada hari mereka datang kepada Kami! Tetapi orang-orang zalim hingga hari ini adalah dalam kesesatan yang nyata.

19:39. Berilah mereka amaran dengan Hari Penyesalan apabila perkara diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian, dan tidak percayai.

19:40. Sesungguhnya Kami akan mewarisi bumi, dan semua yang di atasnya, dan kepada Kami mereka akan dikembalikan.

19:41. Dan ingatlah di dalam Kitab, Ibrahim; sesungguhnya dia seorang yang benar, seorang Nabi.

19:42. Apabila dia berkata kepada bapanya, "Ayah, mengapa kamu sembah apa yang tidak mendengar dan tidak melihat, dan tidak juga berguna kepada kamu sedikit pun?

19:43. Ayah, telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu; maka ikutlah aku, dan aku akan beri petunjuk kepadamu pada jalan yang datar.

19:44. Ayah, jangan sembah syaitan; sesungguhnya syaitan adalah penentang Yang Pemurah.

19:45. Ayah, aku takut bahawa sebahagian azab daripada Yang Pemurah akan sentuh kamu supaya kamu jadi wali (sahabat) syaitan."

19:46. Berkatalah dia, "Apa, adakah kamu undurkan diri daripada tuhanku, wahai Ibrahim? Sungguh, jika kamu tidak berhenti, aku akan rejam kamu; maka tinggalkanlah aku untuk beberapa waktu."

19:47. Dia berkata, "Sejahtera ke atas kamu! Aku akan minta ampun untuk kamu kepada Pemeliharaku; sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.

19:48. Dan aku akan jauhkan diri daripada kamu, dan apa kamu seru, selain daripada Allah; aku seru Pemeliharaku, mudah-mudahan aku tidak menjadi, dalam seruanku (doaku) kepada Pemeliharaku, sengsara."

19:49. Maka, apabila dia jauhkan diri daripada mereka, dan apa yang mereka sembah, selain daripada Allah, Kami beri dia Ishak dan Yaakub, dan masing-masing Kami jadikan Nabi.

19:50. Dan Kami beri mereka daripada pengasihan Kami, dan Kami buat mereka lisan (lidah) yang benar, amat tinggi.

19:51. Dan ingatlah di dalam Kitab, Musa; dia tulus, dan dia seorang Rasul, seorang Nabi.

19:52. Kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung, dan Kami dekatkannya dalam perhubungan.

19:53. Dan kami beri dia, saudaranya Harun, daripada pengasihan Kami, seorang Nabi.

19:54. Dan ingatlah di dalam Kitab, Ismail; dia benar dengan janjinya, dan dia seorang Rasul, seorang Nabi.

19:55. Dia menyuruh keluarganya supaya bersolat dan zakat, dan dia memuaskan hati Pemeliharanya.

19:56. Dan ingatlah di dalam Kitab, Idris; sesungguhnya dia seorang yang benar, seorang Nabi.

19:57. Kami naikkan dia ke tempat yang tinggi.

19:58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah rahmati ke atas mereka - para Nabi daripada keturunan Adam, dan daripada orang-orang yang Kami bawa bersama Nuh, dan daripada keturunan Ibrahim dan Israil, dan daripada orang-orang yang Kami beri petunjuk dan Kami pilih. Apabila ayat-ayat Yang Pemurah dibacakan kepada mereka, mereka jatuh bersujud, dan menangis.

19:59. Kemudian menggantilah selepas mereka pengganti-pengganti yang sia-siakan solat, dan mengikuti hawa nafsu (syahwat); maka mereka akan temui kesalahan,

19:60. Kecuali orang yang bertaubat, dan percaya, dan buat kerja-kerja baik ; mereka itu, mereka akan masuk Taman (Jannah), dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun,

19:61. Taman-Taman Adn, apa Yang Pemurah janjikan hamba-hamba-Nya dengan yang ghaib; janji-Nya pasti datang.

19:62.  Di dalamnya, mereka tidak dengar percakapan yang sia-sia, tetapi hanya, "Salam", dan di dalamnya, mereka dapat rezeki mereka pada awal pagi dan petang.

19:63. Itu Taman yang Kami akan mewariskan kepada hamba-hamba Kami yang bertakwa.

19:64. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Pemelihara kamu. Kepunyaan-Nya apa yang di hadapan kami, dan apa yang di belakang kami, dan apa yang di antara demikian itu. Dan Pemelihara kamu bukanlah pelupa.

19:65. Pemelihara langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan sabarlah kamu dalam penyembahan kepada-Nya; adakah kamu tahu sesiapa yang boleh dinamakan dengan nama-Nya?

19:66. Manusia berkata, "Apa, apabila aku sudah mati, adakah aku akan dikeluarkan hidup?"

19:67. Tidakkah manusia ingat bahawa Kami telah menciptanya dari dahulu sedang dia sama sekali tiada?

19:68. Demi Pemelihara kamu, sungguh Kami akan kumpulkan mereka, dan syaitan-syaitan, kemudian Kami arakkan mereka di sekeliling Jahanam dengan melutut.

19:69. Kemudian Kami tarik keluar daripada tiap-tiap golongan sesiapa antara mereka yang sangat keras dalam memandang rendah kepada Yang Pemurah.

19:70. Kemudian Kami sangat-sangat tahu orang-orang yang paling patut dipanggang di dalamnya.

19:71. Tiada seorang pun daripada kamu, melainkan dia akan turun kepadanya; itu, bagi Pemelihara kamu, adalah sesuatu yang sudah ditentukan, diputuskan.

19:72. Kemudian Kami selamatkan orang-orang bertakwa; dan orang-orang zalim, Kami tinggalkan di dalamnya, sambil melutut.

19:73. Apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepada mereka, bukti-bukti yang jelas, orang-orang tidak percaya berkata kepada orang-orang yang percaya, "Yang manakah antara dua golongan yang lebih baik medannya, dan lebih baik dalam majlisnya?"

19:74. Dan berapa banyaknya generasi yang Kami telah musnahkan sebelum mereka yang lebih baik peralatan rumah dan pengunjukan luarnya!

19:75. Katakanlah, "Sesiapa yang dalam kesesatan, Yang Pemurah panjangkan tempoh kepadanya, dengan panjang, sehingga apabila mereka lihat apa yang mereka telah dijanjikan, sama ada azab atau Saat, mereka pasti akan tahu siapa yang lebih buruk tempatnya, dan yang lebih lemah tenteranya."

19:76. Dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang dapat petunjuk dalam petunjuk; dan yang kekal, kerja-kerja baik , adalah lebih baik di sisi Pemelihara kamu dalam ganjaran, dan lebih baik pengembaliannya.

19:77. Adakah kamu lihat orang tidak percaya kepada ayat-ayat Kami, dan berkata, "Sungguh, aku akan diberi harta dan anak-anak"?

19:78. Apa, adakah dia melihat yang ghaib, atau adakah dia telah ambil perjanjian dengan Yang Pemurah?

19:79. Tidak sekali-kali! Kami akan tulis apa mereka kata, dan Kami akan panjangkan baginya azab, dengan panjang.

19:80. Dan Kami mewarisi daripada dia apa yang dia kata, dan dia datang kepada Kami bersendirian.

19:81. Dan mereka ambil untuk mereka tuhan-tuhan lain, selain daripada Allah, supaya mereka dapatkan bagi mereka kekuatan.

19:82. Tidak sekali-kali! Kelak mereka akan tidak mempercayakan penyembahan mereka, dan mereka akan jadi musuh mereka yang berlawanan.

19:83. Tidakkah kamu lihat bagaimana Kami utus syaitan-syaitan terhadap orang-orang tidak percaya untuk menyucuk mereka, dengan cucukan?

19:84. Maka jangan kamu tergesa-gesa terhadap mereka; Kami hanya hitung untuk mereka, dengan satu hitungan.

19:85. Pada hari Kami kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Yang Pemurah dengan kedatangan (sambutan) kebesaran,

19:86. Dan menghalau orang-orang yang berdosa ke Jahanam, dalam keadaan dahaga,

19:87. Dengan tanpa kuasa syafaat (pengantaraan), kecuali orang-orang yang telah ambil dengan Yang Pemurah perjanjian.

19:88. Dan mereka berkata, "Yang Pemurah ambil kepada-Nya seorang anak."

19:89. Sesungguhnya kamu sudah datangkan sesuatu yang sangat buruk!

19:90. Hampir-hampir langit pecah kerananya, dan bumi terpecah belah, dan gunung-gunung jatuh kehancuran,

19:91. Bahawa mereka dakwakan bagi Yang Pemurah seorang anak,

19:92. Dan tidak patut bagi Yang Pemurah ambil kepada-Nya seorang anak.

19:93. Tiada sesuatu yang di langit dan di bumi melainkan ia datang kepada Yang Pemurah sebagai hamba.

19:94. Sesungguhnya Dia jumlahkan mereka, dan Dia hitung mereka dengan hitungan.

19:95. Setiap seorang daripada mereka datang kepada-Nya pada Hari Kiamat bersendirian.

19:96. Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , kepada mereka Yang Pemurah akan letak rasa kasih sayang.

19:97. Sesungguhnya Kami mudahkannya dengan lisan kamu supaya kamu beri berita gembira dengannya kepada orang-orang bertakwa, dan beri amaran kepada kaum paling degil.

19:98. Dan berapa banyaknya generasi yang Kami telah musnahkan sebelum mereka! Adakah kamu lihat sebanyak seorang pun daripada mereka, atau dengar daripada mereka satu bisikan?

Daftar Surah