Surah 69
YANG PASTI

(52 ayat)

 

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih. 

69:1. Yang Pasti!

69:2. Apakah ia Yang Pasti?

69:3. Dan tahukah kamu apakah ia Yang Pasti?

69:4. Tsamud dan Ad telah dustakan yang Mengetukkan. 

69:5. Bagi Tsamud, mereka dimusnahkan dengan bunyi yang keras.

69:6. Dan bagi Ad, mereka dimusnahkan dengan angin yang sangat bising, yang sangat kencang.

69:7. Dia memaksakan ke atas mereka tujuh malam dan lapan hari terus menerus, dan kamu lihat kaum ketika itu bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul batang pohon-pohon palma yang runtuh.

69:8. Maka adakah kamu lihat mana yang kekal antara mereka?

69:9. Dan Firaun, dan orang-orang sebelumnya, dan kota-kota yang telah musnah - mereka mendatangkan kesalahan,

69:10. Dan mereka menentang Rasul Pemelihara mereka, dan Dia ambil mereka dengan ambilan yang tiada taranya.

69:11. Sesungguhnya, apabila air naik, Kami bawa kamu di dalam kapal yang berlayar,

69:12. Supaya Kami membuatnya satu peringatan bagi kamu, dan bagi telinga-telinga yang peduli, mempedulikan.

69:13. Maka, apabila trompet ditiup dengan sekali tiupan,

69:14. Dan bumi dan gunung-gunung dibawa, dan dihancurkan dengan satu pukulan,

69:15. Kemudian, pada hari itu, Peristiwa Besar terjadi,

69:16. Dan langit terpecah, kerana pada hari itu ia jadi lemah,

69:17. Dan malaikat-malaikat berdiri di sempadannya, dan pada hari itu, lapan membawa di atas mereka Arasy Pemelihara kamu.

69:18. Pada hari itu, kamu dikemukakan, tiada rahsia daripada kamu tersembunyi.

69:19. Kemudian bagi orang diberi kitabnya di tangan kanannya, dia akan berkata, “Mari, bacalah kitabku!

69:20. Sesungguhnya aku sangka aku akan temui hitunganku.”

69:21. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan hati,

69:22. Di dalam Taman yang tinggi,

69:23. Tandan-tandannya dekat untuk dicapai. 

69:24. “Makan dan minumlah dengan puas dan cukup kerana apa yang kamu telah dahulukan dahulu pada hari-hari yang lalu.”

69:25. Tetapi bagi orang diberi kitabnya di tangan kirinya, dia akan berkata, “Sekiranya aku tidak diberi kitabku,

69:26. Dan tidak tahu hitunganku!

69:27. Alangkah baiknya jika ia adalah penamat!

69:28. Hartaku tidak berguna bagiku,

69:29. Kuasaku hilang daripadaku.”

69:30. “Ambillah dia, dan belenggukanlah dia,

69:31. Dan kemudian panggangkanlah dia di dalam Jahim,

69:32. Kemudian pada rantai tujuh puluh hasta panjangnya, selitkan dia!

69:33. Sesungguhnya dia tidak pernah percayai Allah Yang Agung,

69:34. Dan dia tidak menggesa untuk memberi makan orang-orang miskin.

69:35. Maka dia, pada hari ini, tidak ada seorang sahabat yang setia di sini, 

69:36. Dan tiada juga sebarang makanan kecuali nanah,

69:37. Yang tiada, kecuali orang-orang yang bersalah memakan.”

69:38. Tidak! Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat,

69:39. Dan dengan apa yang kamu tidak lihat,

69:40. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia.

69:41. Ia bukanlah ucapan seorang penyair; sedikit sekali kamu percayai,

69:42. Dan bukan juga ucapan seorang tukang tilik; sedikit sekali kamu mengingati.

69:43. Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam.

69:44. Sekiranya dia mengada-adakan terhadap Kami sebarang ucapan,

69:45. Tentu Kami ambilnya dengan tangan kanan,

69:46. Kemudian pasti Kami potong urat jantungnya,

69:47. Dan tiadalah seseorang daripada kamu yang dapat menghalangi dia.

69:48. Sesungguhnya ia adalah Peringatan bagi orang-orang bertakwa (takut kepada Tuhan).

69:49. Tetapi Kami tahu bahawa antara kamu ada yang dustakan.

69:50. Sesungguhnya ia adalah satu penyesalan bagi orang-orang tidak percaya,

69:51. Dan sesungguhnya ia adalah yang benar yang diyakini.

69:52. Maka sanjunglah nama Pemelihara kamu, Yang Agung.

Daftar Surah