Dosa dan Haram
menurut petunjuk al-Qur'an

 

Dua kalimat selalu berada di bibir segolongan orang Melayu, seolah itu sahaja perkataan diguna Allah untuk melarang sesuatu perbuatan. Sementara yang lain akan mencari kalimat-kalimat tersebut pada ayat-ayat, dan jika tidak ditemui maka perbuatan yang ingin dilakukan akan terus dilakukan. Itu mungkin kerana tidak sedar perkataan-perkataan lain seperti pelanggaran, sumbang, atau kejahatan juga membawa larangan dengan pemberatan yang sama, atau lebih.

Kalimat-kalimat yang dimaksudkan ialah dosa dan haram. Mereka selalu dibebelkan hingga terdapat orang atau anak-anak berkata asyik dosa saja atau asyik haram saja untuk menggambarkan kehidupan yang disempitkan dengannya. Oleh itu, dosa dan haram yang dipercayai golongan tersebut disyaki ada mengandungi selain daripada yang benar.

Dosa dan haram adalah berpasangan menurut petunjuk al-Qur'an. Bilangan ayat mereka banyak, dan satu daripada kalimat tersebut diterjemah daripada kata asal yang berlainan pula. Demikianlah itu adalah lazim kerana bahasa asal Kitab didapati kaya dalam perbendaharaan kata.

Perbincangan mengenai dua kalimat tersebut bermula dengan dosa. Ayat-ayat yang mengandunginya adalah jelas, jenis muhkamat, untuk menjadi mudah difahamkan serta diikuti. Ayat pertama diutarakan di sini berbunyi,

"Hanyalah benda-benda ini yang Dia haramkan kamu: bangkai, dan darah, dan daging babi, dan apa-apa yang disucikan kepada selain Allah. Namun begitu, sesiapa yang terpaksa, dengan tidak menginginkan dan tidak menderhakai, maka tidaklah berdosa kepadanya; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (2:173)

Mesej yang sama didapati diulang lagi, di dalam ayat 5:3 dan 16:115. Itu menunjukkan larangan menjadi berat, walaupun terdapat keringanan di dalamnya. Justeru benda-benda yang berdosa apabila dimakan ialah:

Antara mereka, babi dipilih untuk dilanjutkan perbincangan, kerana telah mengejutkan dunia dengan suatu penyakit daripadanya seminggu lalu. Berbilion manusia memakannya dengan memikirkan ia tidak datangkan keburukan, walaupun kitab-kitab agama utama di dunia melarangnya, termasuk kitab Bible. Sedikit masa dahulu haiwan tersebut menggemparkan dengan serangan JE , hari ini Swine Flu, dan esok, entah apa pulak, tapi yang pasti manusia akan dibiarkan senang dalam kelampauan batas mereka.

Dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia, seperti disebut di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi perkataan dan kata akar yang sama, disenaraikan di bawah dengan ayat-ayatnya diringkaskan:

Daripada akar lain pula, bilangan contoh perbuatan dosa yang terdapat di dalam ayat-ayatnya didapati lebih sedikit daripada yang pertama. Sebutan contoh dimulakan dengan ayat-ayat berikut:

"Dan apabila orang-orang yang percayai ayat-ayat Kami datang kepada kamu, katakanlah, 'Salamun alaikum (Sejahtera ke atas kamu).' Pemelihara kamu tuliskan (tetapkan) untuk diri-Nya pengasihan, bahawa sesiapa antara kamu buat jahat dalam kejahilan, dan sesudah itu bertaubat, dan membetulkan, maka sesungguhnya Dia Pengampun, Pengasih.
Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat, supaya jalan orang-orang yang berdosa jadi nyata." (6:54-55)

Kata kunci yang dipilih ialah Salamun alaikum, kejahatan, dan jalan orang berdosa. Sekiranya diterima pendapat yang mengatakan kata-kata kunci itu berhubungan antara satu sama lain maka beri salam, jika tidak diamalkan, jadi suatu tanda bagi kejahatan dan dosa. Ayat terakhir menyatakan bahawa ayat-ayat adalah jelas dan nyata, atau bermaksud tidak memerlukan lagi sebarang penjelasan. Maka ia boleh dikatakan dosa dan dimasukkan ke dalam senarai kedua seperti di bawah:

Dosa-dosa lain yang disebut di dalam ayat-ayat mengandungi kata yang sama didapati agak banyak. Mereka disenaraikan dalam senarai kedua, dan seperti senarai lain, ia disusun menurut kronologi ayat, seperti berikut:

Kebanyakan daripada dosa di atas terbit daripada sikap negatif terhadap ayat-ayat Allah. Dicelahnya pula terdapat dosa akibat mengadakan sesuatu dalam agama, misalan, mengadakan hukum, yang tidak diizinkan Allah.


Dosa yang nyata

Daripada grup yang pertama tadi (dan tidak disebut di dalam yang kedua) terdapat satu kategori dosa, dipanggil dosa yang nyata. Senarai perbuatannya tidak panjang, seperti di bawah ini:

Ayat atau dosa ketiga yang dicatat di atas menyamakan dosa dengan pelanggaran, iaitu satu lagi perkataan yang diguna di dalam al-Qur'an untuk menyatakan larangan. Beberapa contoh pelanggaran adalah:

Dan yang terakhir ialah beberapa pelanggaran yang menyebabkan kaum Nuh ditenggelamkan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

Mungkin nama-nama itu merupakan nama imam-imam mereka yang ditaati, disanjung, dan dipuja. Mungkin sahaja!


Dosa besar

Satu lagi kategori bagi dosa ialah dosa besar. Ayat-ayat yang menyebutnya tidak banyak, antaranya mengandungi perbuatan-perbuatan:

Minum arak dan berjudi sama berat dengan sekutukan Allah. Perbuatan sekutukan Allah tidak disalahfahamkan dengan menghadkan kepada menyembah selain Allah sahaja, bahkan turut bermaksud ikut petunjuk selain daripada petunju-Nya jua. Sila rujuk Sekutu Allah menurut al-Qur'an dan Tuhan Lain. Terima kasih.

Dosa besar disebut bersama perbuatan sumbang, untuk menunjukkan pertalian rapat. Ayat yang menyebutnya berbunyi,

"Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan kesumbangan, kecuali kesalahan kecil - sesungguhnya Pemelihara kamu luas dalam ampunan-Nya. Dia sangat-sangat tahu mengenai kamu apabila Dia tumbuhkan kamu dari bumi, dan apabila kamu belum dilahirkan di dalam rahim ibu-ibu kamu; maka janganlah menganggap diri kamu suci; Dia sangat-sangat tahu siapa yang bertakwa." (53:32)

Daripada al-Qur'an didapati perbuatan-perbuatan yang dikatakan sumbang berkait dengan keinginan seks yang bersalah, misalan empat di bawah ini:

Sebarang kesumbangan, yang nampak atau yang tersembunyi, adalah haram hukumnya, bersama beberapa perbuatan lain yang ditentukan di dalam ayat-ayat bermaksud,

"Katakanlah, 'Marilah, aku akan bacakan apa yang Pemelihara kamu haramkan kamu: bahawa kamu tidak sekutukan sesuatu dengan-Nya, dan buat baik kepada ibu bapa, dan tidak membunuh anak-anak kamu kerana kemiskinan; Kami beri rezeki kepada kamu, dan kepada mereka; dan bahawa kamu tidak dekati sebarang kesumbangan, yang nampak atau yang tersembunyi, dan bahawa kamu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan patut. Itu yang Dia wasiatkan kamu dengannya, supaya kamu faham." (6:151)

"Katakanlah, 'Pemeliharaku hanya haramkan kesumbangan yang nampak dan yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan keangkuhan tanpa patut, dan kamu sekutukan Allah dengan apa yang Dia tidak turunkan kuasa, dan kamu kata mengenai Allah apa yang kamu tidak tahu.'" (7:33)

Dosa besar terakhir di sini dipetik daripada ayat yang mengandungi kalimat lain, iaitu kaba'ir. Kalimat tersebut turut diterjemah kepada dosa besar. Amalannya disebut di dalam dua ayat sebelum. Kesemua ayat berbunyi,

"Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara palsu, kecuali dalam perdagangan, dengan persetujuan bersama antara kamu, dan jangan bunuh diri-diri kamu (sesama sendiri). Sesungguhnya Allah adalah pengasih kepada kamu.
Tetapi sesiapa buat yang demikian itu dalam permusuhan, dan kezaliman, dialah yang Kami pasti akan panggang di Api, dan itu bagi Allah adalah mudah.
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, Kami akan lepaskan kamu daripada kejahatan-kejahatan kamu, dan Kami masukkan kamu melalui pintu yang mulia." (4:29-31)

Daripada ayat-ayat itu, perbuatan-perbuatan yang diterangkan juga sebagai dosa besar adalah:

Di situ juga dosa besar dikaitkan dengan perbuatan jahat. Lantaran, al-Qur'an diselak lagi untuk mencari contoh-contoh kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Hasilnya diringkaskan begini:

Sedikit mengenai zina, yang dikategorikan berdosa, sumbang dan jahat. Di sini ia dicangkungkan bersama kejahatan menyeru tuhan selain Allah, dan membunuh orang. Itu jadikannya amat berat.


Hati berdosa

Hati pun boleh berdosa menurut sebuah ayat. Ayat lain pula menyatakan bahawa orang yang berdosa hanya usahakan bagi dirinya sendiri, dan dia, yang berdosa, tidak seharusnya ditaati oleh orang lain. Firman-firman-Nya yang bercangkuk adalah:

"Dan jika kamu dalam perjalanan, dan kamu tidak dapati seorang penulis (bagi kontrak secara hutang), maka adakanlah satu cagaran yang dipegang. Tetapi jika sebahagian kamu percayai sebahagian yang lain, hendaklah orang yang dipercayai tunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Pemeliharanya. Dan jangan sembunyikan kesaksian, dan sesiapa sembunyikannya, maka hatinya berdosa; dan Allah tahu apa kamu buat. (2:283)

"Dan sesiapa usahakan dosa, hanyalah dia usahakan bagi dirinya sendiri; dan Allah Mengetahui, Bijaksana." (4:111)

"Maka sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu, dan janganlah mentaati seorang pun antara mereka, yang berdosa atau yang tidak percaya." (76:24)

Dan sebuah firman berupa nasihat berbunyi, "Tinggalkanlah dosa yang nampak, dan yang tersembunyi; sesungguhnya orang-orang yang usahakan dosa akan dibalas dengan apa yang mereka perolehkan" (6:120). Ia turut menandakan sudah sampai di hujung perbincangan mengenai dosa di sini.


Haram

Seiring sejalan dengan dosa ialah haram, yang selalu disebut, tetapi kebanyakannya disebut dengan tanpa petunjuk daripada Allah. Lalu terdapat yang tidak haram dijadikan haram, atau yang baik dijadikan buruk, untuk menunjukkan ketiadaan sebab yang munasabah. Sebab yang diberi-Nya pula, atas pengharaman sesuatu, ialah kerana sesuatu itu buruk. Firman-Nya,

"Orang-orang yang ikut Rasul, Nabi yang ummiy, yang mereka dapati tertulis dengan mereka di dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang mereka daripada yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik, dan mengharamkan mereka yang buruk-buruk, dan membebaskan mereka daripada beban-beban mereka, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang percaya kepadanya, dan meneguhkannya, dan menolongnya, dan ikut cahaya yang diturunkan bersamanya; merekalah orang-orang beruntung." (7:157)

Senarai segala yang dihukum haram, dalam agama Allah, didapati tidak begitu panjang. Ia dimulakan di sini dengan menyebut ayat yang menyentuh hal makanan. Ayat tersebut membawa larangan memakan empat benda, dan ia berbunyi,

"Hanyalah benda-benda ini yang Dia haramkan kamu: bangkai, dan darah, dan daging babi, dan apa-apa yang disucikan kepada selain Allah. Namun begitu, sesiapa yang terpaksa, dengan tidak menginginkan dan tidak menderhakai, maka tidaklah berdosa kepadanya; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (2:173)

Mesej yang sama dapat dibaca seterusnya daripada dua ayat lain, 5:3 dan 16:115, supaya senang diingati. Oleh itu, benda-benda yang haram dimakan adalah hanya (dicatat lagi):

Kecuali terpaksa. untuk menjadi sejelas-jelasnya, Allah merakamkan di dalam al-Qur'an sebuah sabda Nabi (yang diimani dewasa ini) atas perkara yang sama, pada ayat 6:145, bermaksud,

"Aku (Muhammad) tidak dapati, dalam apa yang diwahyukan kepadaku, tiada yang diharamkan untuk dimakan kepada orang yang memakan daripada itu, kecuali ia bangkai, atau darah yang tercurah, atau daging babi - itu adalah kotoran - atau kefasiqan yang disucikan kepada selain daripada Allah; namun begitu, sesiapa yang terpaksa dengan tidak menginginkan dan tidak juga menderhakai, sesungguhnya Pemelihara kamu Pengampun, Pengasih."

Pun begitu, menurut Allah, ramai didapati mencabuli hukum makanan-Nya, untuk menyesatkan orang lain dengan keinginan mereka, tanpa sebarang pengetahuan (daripada Kitab al-Qur'an). Firman-Nya lagi,

"Mengapakah dengan kamu, bahawa kamu tidak makan daripada apa yang padanya diingatkan nama Allah, padahal Dia telah jelaskan kepada kamu apa yang Dia haramkan kamu, kecuali kamu terpaksa padanya? Tetapi, sesungguhnya ramai orang menyesatkan dengan keinginan mereka tanpa sebarang pengetahuan; Pemelihara kamu, Dia sangat-sangat tahu orang-orang yang mencabul." (6:119)

Selain makanan terdapat beberapa lagi perbuatan yang diterangkan sebagai haram. Antara ayat-ayat yang menunjuk kepada perbuatan itu disenaraikan di sini, juga dengan ringkas sahaja, seperti berikut:

Tidak ketinggalan disebut di dalam al-Qur'an ialah suatu nasihat menyentuh pengharaman benda-benda baik yang dihalalkan. Nasihat tersebut bermaksud,

"Wahai orang-orang yang percaya, janganlah haramkan benda-benda yang baik yang Allah halalkan bagi kamu, dan jangan mencabul; sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang mencabul." (5:87)

Maka orang-orang yang percaya kepada-Nya tidak mencabul dengan mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Sementara orang-orang yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan disamakan pula dengan perbuatan mendustakan ayat-ayat-Nya, tidak percayai akhirat, dan setarakan Pemelihara mereka (6:150). Mereka juga dikatakan orang-orang yang sekutukan Allah, dan jahat (6:148 dan 16:35).

Selain makanan yang segolongan manusia sewenang-wenang menetapkan hukum halal-haram, terdapat dua lagi keperluan manusia yang ke atasnya dilakukan dengan serupa. Mereka adalah perhiasan dan rezeki. Bebelan halal dan haram mengenai mereka juga kerap didengar, mungkin kerana tidak sedar tentang kewujudan ayat-ayat yang melarang sesuatu perhiasan atau rezeki diharamkan dengan sesuka hati, berbunyi,

"Katakanlah, 'Siapakah yang haramkan perhiasan Allah yang Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, dan benda-benda yang baik daripada rezeki-Nya?'" (7:32)

"Katakanlah, 'Adakah kamu fikirkan rezeki yang Allah turunkan untuk kamu, dan kamu buat sebahagiannya haram, dan sebahagiannya halal?' Katakanlah, 'Adakah Allah izinkan kamu, atau kamu mengada-adakan terhadap Allah?'" (10:59)

Izin daripada Allah diperlukan untuk mengharamkan sesuatu. untuk mendapatkannya pula, al-Qur'an harus dirujuk, bukan kitab lain, supaya tidak terjerumus ke dalam lopak mengadakan sesuatu terhadap Allah, kerana Islam adalah agama-Nya. Jika itu dibuat maka bibir-bibir yang pantas keluarkan kata dosa dan haram dapat ditutup, lalu pendengaran masyarakat tidak lagi dicemari oleh suara orang jahat yang keluar melaluinya.


Sila rujuk Kalimat Pilihan:
Dosa, Haram, Pelanggaran, Sumbang, Jahat, Rezeki, dan Perhiasan

Penulis Bacaan
4 Mei 2009

Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman