Tuhan Lain

 

Semua manusia telah melihat Tuhan tatkala mereka dijadikan, serta mengaku menyaksi-Nya. Mereka menyaksikan bahawa Dia Pemelihara, atau Tuhan, dan Dia hanya satu. Mereka diperlihatkan supaya, pada Hari Kiamat, mereka tidak beri alasan seperti tidak tahu tentang kewujudan-Nya, dan sengaja sekutukan-Nya kerana ikut bapa-bapa mereka yang sekutukan. Firman Tuhan,

"Dan apabila Pemelihara kamu mengambil daripada Bani Adam, daripada punggung mereka, keturunan mereka, dan jadikan mereka saksi-saksi ke atas jiwa mereka, 'Bukankah Aku ini Pemelihara kamu?' Mereka berkata, 'Ia, kami saksikan'; supaya kamu tidak mengatakan pada Hari Kiamat, 'Bagi kami, kami lalai mengenai yang ini.'

Atau, supaya kamu tidak kata, 'Bapa-bapa kami adalah orang-orang yang sekutukan dari dahulu, dan kami keturunan sesudah mereka. Apa, adakah Engkau akan musnahkan kami kerana perbuatan orang-orang yang ikut yang palsu?'" (7:172-173)

Namun begitu, dalam kejahilan, kesombongan dan keingkaran, manusia terus adakan tuhan-tuhan lain, selain daripada Allah, untuk mendapatkan pertolongan, kesenangan hidup di dunia dan akhirat, petunjuk, atau untuk mengantara dengan-Nya.

Daripada tuhan-tuhan palsu yang diadakan, yang paling jelas rupanya adalah yang berbentuk patung. Ia telah lama disembah oleh manusia, termasuk bapa Nabi Ibrahim sendiri, Azar (6:74). 

Sementara Nabi Musa pula telah dikemukakan dua kali dengan masalah tuhan tersebut. Pertama, yang disembah oleh suatu kaum yang mereka (Bani Israil) temui setelah menyeberangi laut. Mereka tertarik dengan tuhan itu lalu menyuruh Nabi Musa membuatnya (7:138). Kedua, tuhan berbentuk Anak Lembu (20:88), yang mereka reka setelah hanya ditinggal oleh Nabi Musa dalam tempoh masa yang singkat, iaitu tidak sampai 40 hari.

Nabi-Nabi lain pun tentu telah berdepan dengan masalah penyembahan tuhan-tuhan berbentuk patung.

Satu daripada beberapa sebab tuhan yang selain daripada Allah diadakan adalah untuk mengantara dengan-Nya. Firman Tuhan, 

"Apa, adakah aku akan ambil selain daripada Dia, tuhan-tuhan yang pengantaraannya, jika Yang Pemurah hendak mudarat untukku, tidak berguna bagiku sedikit pun, dan yang tidak selamatkan aku?" (36:23)

Bagi tujuan tersebut, bukan sahaja tuhan berbentuk patung yang diukir daripada logam dan batu, malah daripada makhluk manusia juga telah diadakan. Di kalangan masyrakat Islam, pengantara yang diukir tidak kelihatan wujud, tetapi daripada manusia agak jelas kelihatan. Misalan, "Syeikh" dan mungkin termasuk Nabi atau Rasul, dan apa yang dikatakan "Wali Allah".

Sebab seterusnya tuhan-tuhan selain daripada Allah diadakan adalah untuk dapat pertolongan dan kekuatan. Firman-firman-Nya,

"Namun begitu, mereka ambil selain daripada Allah tuhan-tuhan supaya mereka ditolong." (36:74)

"Dan mereka ambil untuk mereka tuhan-tuhan lain, selain daripada Allah, supaya mereka dapatkan bagi mereka kekuatan." (19:81)

Mereka itu terdiri daripada patung yang diukir, manusia, jin dan "azimat".

Sebelum meneruskan bicara ingin dimaklumkan iaitu petikan ayat-ayat al-Qur'an yang jadi isi kepada tajuk di atas adalah hanya yang mengandungi kalimat ilah (bermaksud tuhan atau Tuhan) sahaja. Yang lain, seperti yang mengandungi perkataan 'sekutu', telah ditulis di bawah tajuk Sekutu Allah menurut al-Qur'an. Harap maklum. Terima kasih.

bicara diteruskan dengan menyatakan iaitu tuhan atau tuhan-tuhan yang dijunjung daripada golongan manusia banyak terdapat di kalangan makhluk manusia sendiri. Misalnya, mereka yang diiktiraf sebagai habr (sarjana atau ulama agama), dan rahib-rahib. Firman-Nya,

"Mereka ambil habr (ulama atau sarjana dalam agama) mereka, dan rahib-rahib mereka, sebagai pemelihara-pemelihara selain daripada Allah ..... dan mereka diperintah untuk sembah hanya Tuhan Yang Satu; tidak ada tuhan melainkan Dia; Dia disanjung, di atas apa mereka sekutukan." (9:31)

Habr yang jadi tuhan, selain daripada Allah, dalam masyrakat Islam mungkin dijadikan tanpa disedar. Itu kerana mereka disangka beri petunjuk. Selain daripada habr, orang-orang alim turut dijadikan tuhan bersama Allah. Lazimnya mereka adalah orang-orang yang mencari jalan kepada-Nya. Firman Tuhan,

"Katakanlah, 'Sekiranya ada tuhan-tuhan lain bersama Dia, sebagaimana mereka kata, tentu mereka mencari jalan kepada Yang mempunyai Arasy.'" (17:42)

Satu contoh orang alim ialah orang yang digelar "Syeikh" seperti disebut di dalam artikel Mengenali Tuhan melalui Syeikh ... dan e-mel Selamat Tinggal tuhan Syeikh!

Keinginan manusia boleh juga dijadikan tuhan selain daripada Allah (25:43) kerana mengutamakannya sambil membelakangkan kehendak Allah. Keinginan, atau ego, boleh terbit daripada sesuatu pengetahuan yang ada pada manusia yang membuatnya menyombong terhadap ayat-ayat Tuhan. Firman-Nya,

"Sudahkah kamu lihat orang yang mengambil keinginannya untuk menjadi tuhannya, dan Allah sesatkan dia atas satu pengetahuan, dan letak satu penutup pada pendengarannya, dan hatinya, dan letak satu penudung pada penglihatannya?" (45:23)

Selanjutnya, amalan manusia yang melanggar perintah Tuhan misalnya menipu sukatan dan timbangan boleh dianggap ambil tuhan selain daripada Allah. Iktibar diceduk daripada ayat bermaksud,

"Dan kepada Madyan, saudara mereka Shuaib; dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia. Dan jangan kurangkan sukatan dan timbangan.'" (11:84)

Akhir sekali, amalan ambil kitab selain daripada al-Qur'an buat petunjuk dalam agama turut tergolong dalam dosa ambil tuhan selain daripada Allah. Orang-orang yang mengamalnya mungkin tidak sedar akan perbuatan mereka yang berat kesalahannya. Sila renungkan ayat berikut:

"Katakanlah, 'Perkara apakah paling besar dalam kesaksian?' Katakanlah, 'Allah adalah saksi antara aku dan kamu, dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya aku beri amaran kepada kamu dengannya, dan sesiapa ia sampai. Adakah kamu benar-benar saksikan bahawa ada tuhan-tuhan lain selain Allah (yang mendatangkan kitab selain al-Qur'an)?' Katakanlah, 'Aku tidak saksikan.' Katakanlah, 'Dia hanyalah Tuhan Yang Satu, dan aku berlepas diri daripada apa kamu sekutukan (adakan kitab selain al-Qur'an).'" (6:19)

Terdapat beberapa lagi ayat yang membawa mesej yang sama. Satu daripadanya berbunyi,

"Ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Pemelihara kamu; tidak ada tuhan melainkan Dia, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang sekutukan (yang adakan kitab selain al-Qur'an)." (6:106)

Pun begitu, terdapat sesetengah pihak yang menganjurkan kepercayaan kepada dua kitab sumber, iaitu al-Qur'an dan satu lagi yang lain. Pegangan itu mirip kepada percaya dua tuhan, dan Allah melarang amalan tersebut dengan amaran -

"Allah berkata, 'Janganlah ambil untuk kamu dua tuhan. Dia hanyalah Tuhan Yang Satu; maka kepada-Ku-lah kamu berasa gerun.'" (16:51)

Sehubungan itu, Dia telah berfirman, "Maka dengan hadis apakah yang mereka, sesudah ini (al-Qur'an), akan percayai?" (7:185). Jelaslah, bahawa dalam Islam hanya al-Qur'an yang wajib dipercayai atau diimani.

Untuk menutup, diperingatkan amaran Tuhan mengenai ambil tuhan yang selain daripada-Nya berbunyi, "Janganlah adakan berserta Allah tuhan yang lain, atau kamu duduk terkutuk, diabaikan" (17:22). Kerana sesungguhnya Dia adalah,

"Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia. Dia pasti akan kumpulkan kamu pada Hari Kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah lebih benar hadisnya daripada Allah?" (4:87)


Sila rujuk:
Kalimat Tuhan di dalam al-Qur'an

Penulis Bacaan
17 April 2005


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman