Zikir ajaran al-Qur'an

 

The Star, Selasa 15 Oktober 2002, Section 2 / muka 33

 

Zikir, menurut Kamus Dewan, adalah perbuatan menyebut-nyebut nama Allah dan mengingati Allah. Sementara berzikir pula bermaksud menyebut-nyebut nama Allah dan mengingati Allah. Perbuatan ini bukan sahaja jadi amalan bagi orang Islam malah orang beragama lain turut mengamalkannya. Seperti orang Islam, antara mereka, ada juga yang menggunakan tasbih, atau serantai manik seperti kalung, untuk menghitung zikir atau doa.

Perkataan zikir terbit daripada kalimat al-Qur'an, zakara, yang bermakna ingat atau sebut dalam bahasa Melayu. Maka zikir adalah ingat atau mengingati, atau sebut atau menyebut. Kalimat untuk mengingati Allah, atau menyebut Allah, di dalam al-Qur'an, ialah zikrillaah.

Ayat-ayat al-Qur'an yang dipetik di halaman ini, untuk membicarakan tajuk zikir, adalah yang mengandungi kalimat zakara. (Sila rujuk Kalimat zikir di dalam al-Qur'an).


Suruhan Tuhan

Amalan mengingati Allah adalah suruhan Tuhan. Firman-Nya bermaksud,

"Wahai orang-orang yang percaya, ingatlah Allah dengan banyak," (33:41)

"Maka ingatlah pada-Ku, Aku akan ingat padamu, dan berterimakasihlah kepada-Ku, dan janganlah kamu tidak percaya kepada-Ku." (2:152)

Mengingati Allah jadi kemestian dalam Islam, bagi lelaki dan perempuan. Sebab amalan itu disebut bersama ciri-ciri keislaman lain seperti muslim, mukmin, patuh, benar, sabar, rendah hati, bersedekah, berpuasa, dan jaga kemaluan dalam sebuah ayat Allah. Firman-Nya,

"Adakah orang yang dadanya Allah lapangkan untuk Islam, lalu dia berjalan di atas satu cahaya daripada Pemeliharanya? Tetapi kecelakaanlah bagi orang-orang yang hati mereka keras terhadap Peringatan Allah! Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata." (39:22)

"Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh, dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar, dan lelaki yang rendah hati dan perempuan yang rendah hati, dan lelaki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga, dan lelaki yang mengingati Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingati - bagi mereka, Allah sediakan ampunan dan upah yang besar." (33:35)

Selain ayat yang pertama dipetik di halaman ini, ayat yang baru disebut juga mengingatkan manusia supaya Allah dizikiri dengan banyak.


Hati Tenteram

Amalan mengingati Allah melalui Peringatan-nya mententeramkan hati orang-orang yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya. Firman-Nya,

"Orang-orang yang percaya, hati mereka tenteram dengan Peringatan Allah - dengan Peringatan Allah, hati jadi tenteram." (13:28)

Maka, tidak perlu telan banyak pil untuk mententeramkan jiwa. Hanya mengamalkan zikrillaah (mengingati Allah) sudah mencukupi, di samping jadi orang yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya.


Berdiri, Duduk & Lambungan

Untuk mengingati Allah tidak mesti duduk bersila sahaja. Berdiri, dan berada di atas lambungan pun boleh. Lagi, ia lebih baik disertakan dengan sebuah doa seperti yang dicontohkan di bawah:

"Yang mengingati Allah berdiri, dan duduk, dan di atas lambungan mereka, dan yang memikirkan mengenai ciptaan langit dan bumi, 'Wahai Pemelihara kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Engkau disanjung! Lindungilah kami daripada azab Api.

Wahai Pemelihara kami, sesiapa Engkau masukkan ke Api, maka sesungguhnya Engkau aibkannya; dan orang-orang zalim tidak ada penolong-penolong.

Wahai Pemelihara kami, kami mendengar seorang pemanggil yang memanggil kami kepada keimanan, 'Percayalah kamu kepada Pemelihara kamu.' Dan kami percaya. Wahai Pemelihara kami, ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan lepaskanlah kami daripada kejahatan-kejahatan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang taat.

Wahai Pemelihara kami, berilah kami apa yang Engkau telah janjikan kami pada Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau aibkan kami pada Hari Kiamat; sesungguhnya Engkau tidak mungkiri janji temu.'" (3:191-194)

Orang-orang yang mengamalkan ajaran Allah itu dijanjikan dengan janji yang baik berbunyi,

"Dan Pemelihara mereka sahut mereka, 'Aku tidak sia-siakan amalan sesiapa yang beramal antara kamu, lelaki atau perempuan,'" (3:195)


Dalam Jiwa

Allah diingati di dalam jiwa, dengan rendah diri, rasa takut, dan nada suara yang sederhana, pada waktu pagi dan petang. Firman-Nya,

"Ingatlah akan Pemelihara kamu di dalam jiwa (diri) kamu, dengan rendah diri, dan rasa takut, dan ucapan yang tidak lantang pada waktu pagi dan petang." (7:205)

Seterusnya ayat itu beri nasihat berbunyi "Janganlah kamu jadi di kalangan orang-orang yang lalai" daripada mengingati-Nya.


Tempat

Allah atau nama-Nya dizikiri di masjid, di rumah atau di tempat mencari rezeki. Firman-Nya,

"dan masjid-masjid, yang di dalamnya nama Allah disebut dengan banyak." (22:40)

"Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dinaikkan, dan nama-Nya disebut di dalamnya; di dalamnya menyanjung-Nya, pagi dan petang," (24:36)

"Kemudian, apabila solat telah diselesaikan, bertaburlah di bumi dan carilah pemberian Allah, dan ingatlah Allah dengan banyak agar kamu beruntung." (62:10)

Dalam ibadah Haji pula, Allah diingati ketika melakukan amalan korban dan di beberapa buah tempat yang antaranya disebut di dalam ayat-ayat berikut:

"Apabila kamu bertolak dari Arafah, ingatlah Allah di sisi Monumen Suci, dan ingatlah pada-Nya oleh kerana Dia beri petunjuk kepada kamu, sedang sebelum itu kamu adalah orang-orang yang sesat." (2:198)

"Dan ingatlah akan Allah selama hari-hari tertentu yang terhitung. Jika sesiapa bercepat-cepat dalam dua hari, itu tidaklah berdosa baginya; dan jika sesiapa melambatkannya, ia bukanlah satu dosa padanya, jika dia bertakwa." (2:203)

"Dan binatang-binatang korban - Kami buatkan mereka untuk kamu sebagai antara tanda-tanda Allah, di mana ada kebaikan untuk kamu. Maka ingatlah (sebutlah) nama Allah pada mereka, berdiri dalam barisan; kemudian, apabila lambungannya rebah, makanlah daripadanya, dan berilah makan kepada pengemis, dan orang yang meminta." (22:36)


Haiwan

Seperti itu juga disebut, iaitu nama Allah, ke atas haiwan yang dikorbankan untuk dimakan, atau yang ditangkap oleh anjing yang dilatih untuk memburu, di luar ibadah Haji. Firman-Nya,

"Benda-benda yang baik adalah dihalalkan bagi kamu; dan daripada binatang berburu yang kamu ajar, dengan melatih anjing untuk memburu, dengan mengajarnya seperti Allah ajar kamu, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk kamu, dan ingatlah (sebutlah) nama Allah padanya." (5:4)

"Kami tentukan bagi tiap-tiap umat satu peribadatan supaya mereka mengingati nama Allah pada haiwan ternakan yang Dia rezekikan mereka." (22:34)

"Dan janganlah makan apa yang padanya nama Allah tidak disebut; ia adalah kefasiqan." (6:121)


Kesalahan, Terlupa, Musuh

Allah turut diingati setelah melakukan sesuatu kejahatan, dan meminta ampun ke atasnya, atau setelah terlupa untuk melakukan sesuatu yang dijanjikan, dan berdoa, atau ketika bertemu musuh dalam peperangan. Tiga ayat di bawah jadi bukti yang nyata bagi kenyataan tersebut:

"Yang, apabila mereka lakukan satu kesumbangan, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, mengingati Allah dan minta ampun atas kesalahan-kesalahan mereka," (3:135)

"Dan janganlah berkata terhadap sesuatu, 'Aku akan buat itu esok', Tetapi hanya, 'Jika Allah hendak'; dan ingatlah akan Pemelihara kamu apabila kamu lupa, dan katakan, 'Mudah-mudahan Pemeliharaku beri petunjuk kepadaku pada sesuatu yang lebih dekat dengan yang lurus daripada yang ini.'" (18:23-24)

"Wahai orang-orang yang percaya, apabila sahaja kamu bertemu satu pasukan, maka berdiriteguhlah kamu, dan ingatlah akan Allah dengan banyak agar kamu beruntung." (8:45)


Nama Allah

Ingatilah Allah seperti mengingati bapa-bapa atau lebih ingat lagi, dan ingatilah, atau sebutlah, nama-Nya. Sayugia diingatkan bahawa nama "Akhbar" (seperti pada Allahu Akhbar) tidak diajar di dalam al-Qur'an, dan didapati tidak juga disenaraikan dalam senarai 99 nama Tuhan yang masyhur itu. Nama Allah tidak dimain-mainkan. Firman-Nya,

"Apabila kamu sudah laksanakan peribadatan kamu (dalam Haji), ingatlah Allah sebagaimana kamu ingati bapa-bapa kamu, atau lebih ingat." (2:200)

"Dan ingatlah (sebutlah) nama Pemelihara kamu, dan abdilah kepada-Nya dengan pengabdian yang bersungguh-sungguh." (73:8)

"Dan ingatlah nama Pemelihara kamu pada awal pagi dan petang," (76:25)

"Kepunyaan Allah nama-nama paling baik, maka serulah kepada-Nya dengannya, dan tinggalkan orang-orang yang mencercai nama-nama-Nya. Mereka akan dibalas dengan apa mereka buat." (7:180)

Sebutlah nama-nama-Nya yang diajar di dalam al-Qur'an atau yang selalu disebut seperti Ar-Rahman (Yang Pemurah) atau Ar-Rahim (Yang Pengasih), atau nama-nama-Nya yang disuruh untuk disanjung iaitu Al-Adzim (Yang Agung - 56:74, 56:96, 69:52) dan Al-A'la (Yang Tinggi - 87:1).


Yang Lain

Bukan sahaja nama Allah yang harus dizikri, malahan, terdapat lagi yang lain yang turut disuruh, seperti yang menyusul:

Rahmat Allah. Firman-Nya,

"Dan ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu, dan perjanjian-Nya yang Dia buat dengan kamu apabila kamu berkata, 'Kami dengar, dan kami taat.' Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah tahu apa yang di dalam dada." (5:7)

"Wahai manusia, ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu; adakah pencipta, selain daripada Allah, yang beri rezeki untuk kamu dari langit dan bumi?" (35:3)

Dan tatkala menaiki tunggangan atau kenderaan:

"Supaya kamu duduk di atas punggungnya, dan kemudian mengingatkan rahmat Pemelihara kamu apabila kamu duduk di atasnya, dan berkata, 'Dia disanjung, yang tundukkan ini untuk kami, dan kami sendiri tidak setanding dengannya, Sesungguhnya kepada Pemelihara kami, kami balik.'" (43:13)

Pemberian Allah. Firman-Nya,

"Ingatlah akan pemberian Allah" (7:74)

Pengasihan Allah kepada para Nabi dan Rasul, seperti yang nama mereka dicontohkan di bawah, dan sifat-sifat mereka yang murni, dan juga Mariam, iaitu ibu Nabi Isa, ketika dia berundur dari keluarganya (19:16):

Solat pada dua tepi siang, dan awal malam. Firman-Nya,

"Dan lakukan solat pada dua tepi siang, dan awal malam; sesungguhnya perbuatan baik menghilangkan kejahatan. Itu adalah satu peringatan bagi orang-orang yang mahu ingat." (11:114)

Solat adalah satu lagi cara untuk mengingati Allah. Firman-Nya,

"Sesungguhnya Akulah Allah; tidak ada tuhan melainkan Aku; maka sembahlah Aku, dan lakukan solat untuk mengingati Aku." (20:14)

Sungguh, mengingati Allah adalah lebih besar daripada lain. Firman-Nya, 

"Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada al-Kitab, dan lakukan solat; solat melarang kesumbangan dan mungkar. Peringatan Allah adalah lebih besar; dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan." (29:45)

Al-Qur'an atau ayat-ayat-Nya. Firman-Nya,

"Allah turunkan hadis yang paling baik sebagai sebuah Kitab, yang serupa dalam pengulangannya, dengannya digentarkan kulit orang-orang yang takut kepada Pemelihara mereka; kemudian kulit mereka dan hati mereka jadi lembut pada Peringatan Allah." (39:23)

"Dan apabila kamu mengingatkan (menyebut) Pemelihara kamu satu-satunya di dalam al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang mereka dalam pelarian." (17:46)

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah," (33:34)

Peringatan. Firman-Nya,

"Maka sesiapa yang hendak akan mengingatinya (Peringatan). Dan mereka tidak mengingatinya, kecuali apa yang Allah hendaki" (74:55)


Peringatan

Perkataan "peringatan" (zikir, zikri, zikrun, atau zikra dan sebagainya dalam bahasa Arab) yang digunakan di dalam al-Qur'an, adalah juga bermaksud kitab al-Qur'an itu sendiri. Contoh-contoh ayat yang mengandungi perkataan tersebut dan yang maksudnya al-Qur'an adalah seperti berikut:

"Kamilah yang turunkan Peringatan (al-Qur'an), dan Kamilah yang menjaganya." (15:9)

"Kami tidak utus sebelum kamu, melainkan lelaki-lelaki yang kepada mereka Kami wahyukan. Tanyalah ahli zikir (Peringatan) jika kamu tidak tahu" (16:43). Lantas, ahli zikir adalah orang yang mahir dalam Kitab Allah, seperti al-Qur'an.

"dan Kami turunkan Peringatan (al-Qur'an) kepada kamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa diturunkan kepada mereka; dan supaya mereka fikirkan." (16:44)

"Kamu hanya beri amaran kepada orang yang ikut Peringatan (al-Qur'an), dan yang takut kepada Yang Pemurah dalam keadaan ghaib; maka berilah dia berita gembira dengan ampunan dan upah yang mulia." (36:11)

"Apa, adakah Peringatan (al-Qur'an) diturunkan kepada dia (Muhammad) antara kita semua?" (38:8)

"Orang-orang tidak percaya kepada Peringatan apabila ia datang kepada mereka - dan sesungguhnya ia adalah Kitab yang perkasa." (41:41)

"Sesungguhnya ia adalah Peringatan bagi kamu, dan bagi kaum kamu; dan sungguh, kamu akan ditanya." (43:44)

"Tidakkah ia masanya untuk hati orang-orang yang percaya ditundukkan kepada Peringatan Allah (zikrillaah), dan yang Benar, yang Dia turunkan, dan mereka tidak jadi seperti orang-orang yang telah diberi al-Kitab sebelumnya, dan tempohnya dirasakan terlalu panjang kepada mereka, lalu hati mereka jadi keras, dan  kebanyakan mereka orang-orang fasiq?" (57:16)

Peringatan Allah (zikrillaah) dalam ayat tersebut bermaksud kitab al-Qur'an. Lantaran itu, amalam membaca al-Qur'an, atau menyebut ayat-ayatnya, atau mengingati ayat-ayatnya adalah juga zikrillaah.


Rintangan

Amalan mengingati Allah adalah tidak semudah yang disangka. Ia menghadapi pelbagai rintangan. Antaranya adalah syaitan, perdagangan dan jual beli, harta dan anak, kecintaan pada benda-benda yang baik, keinginan atau hawa nafsu, dan orang-orang atau yang selain daripada Allah yang diidolakan dalam agama. Firman-Nya,

"Syaitan hanya hendak sebabkan permusuhan dan kebencian antara kamu dalam arak dan judi, dan untuk halangi kamu daripada Peringatan Allah, dan daripada solat." (5:91)

"Adalah lelaki-lelaki yang perdagangan dan jual beli tidak pesongkan mereka daripada Peringatan Allah ...." (24:37)

"janganlah harta-harta kamu dan jangan juga anak-anak kamu memesongkan kamu daripada Peringatan Allah; sesiapa yang buat demikian itu, merekalah orang-orang yang rugi." (63:9)

"Dia (Nabi Sulaiman) berkata, 'Sesungguhnya aku cintai kecintaan pada benda-benda yang baik lebih daripada mengingati Pemeliharaku ..." (38:32)

"dan jangan taati orang yang hatinya Kami lalaikan daripada peringatan Kami supaya dia mengikuti keinginannya, dan urusannya melewati batas." (18:28)

"Apabila Allah diingatkan (disebut) satu-satunya, maka meluatlah hati orang-orang tidak percayai akhirat, tetapi apabila orang-orang selain daripada Dia disebut, tiba-tiba mereka gembira." (39:45)

Hamba-hamba Allah yang meluat hati apabila Allah diingatkan atau dizikirkan satu-satunya kepada mereka, tetapi bergembira pula apabila idola-idola dalam agama diingatkan, mereka dikategorikan sebagai orang-orang tidak percayai akhirat.

Antara ciri-ciri lain pada orang yang dikatakan tidak percayai akhirat adalah:

Lain pula dengan orang-orang munafik. Mereka dikatakan mengingati Allah tetapi tidak banyak (4:142). Walhal, Allah menyuruh hamba-hamba-Nya supaya mengingati atau menzikiri-Nya dengan banyak, tanpa disebut berapa bilangannya sehingga hamba-hamba-Nya terpaksa menggunakan tasbih atau alat moden untuk mengira zikir.

Sebab mereka tidak mengingati Allah dengan banyak mungkin sama dengan orang-orang yang meluat hati apabila Allah dizikirkan satu-satunya kepada mereka, iaitu kewujudan idola atau idola-idola dalam agama yang diadakan. Idola-idola itu lebih banyak disebut atau diingati dalam hal agama daripada Allah.


Rujukan:

Kalimat zikir di dalam al-Qur'an

 

Keratan Akhbar
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Kalimat Pilihan
  Penemuan
Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman