Nama-nama Utusan Allah: Nabi & Rasul

 

Seorang sahabat husmali telah menulis untuk menegur kegunaan kata Nabi bagi beberapa orang utusan Allah. Kegunaan tersebut sedang luas diguna, dan diguna juga di laman web ini untuk mendekatkan mereka dengan mesej yang ingin disampaikan. Pun begitu, sebarang kebengkokan harus diluruskan. Lalu ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi maksud orang-orang yang diutus atau utusan dibaca lagi.

Didapati iaitu amalan utus orang-orang tertentu jadi satu urusan Allah, yang selamanya dilakukan, sebagai satu pengasihan daripada-Nya. Maksud firman,

"Sebagai satu urusan daripada Kami; Kami selamanya utus, Sebagai satu pengasihan daripada Pemelihara kamu; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui," (44:5-6)


Para Utusan

Orang-orang yang diutus atau para utusan ditugaskan membawa ayat-ayat Allah yang jadi berita gembira, di samping beri amaran, bagi sesiapa yang ingin percaya kepada-Nya dan membetulkan diri. Namun terdapat manusia yang membantah dan ambil ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan. Firman-Nya lagi,

"Kami tidak utus para utusan kecuali untuk beri berita gembira, dan beri amaran. Maka sesiapa yang percaya, dan membetulkan - tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih." (6:48)

"Dan Kami tidak utus para utusan melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Namun begitu, orang-orang tidak percaya membantah dengan yang palsu supaya mereka sangkal yang benar dengannya. Mereka ambil ayat-ayat-Ku dan apa yang mereka diamarankan sebagai olok-olokan." (18:56)

Kekadang terdapat bilangan mereka yang diutus untuk sampaikan ayat-ayat Allah kepada sesuatu tempat atau kaum lebih daripada seorang. Ayat-ayat berikut menjelaskan:

"Kaum Nuh telah dustakan para utusan," (26:105)

"Buatlah bagi mereka satu persamaan - penduduk sebuah bandaraya apabila utusan-utusan datang kepadanya, Apabila Kami utus kepada mereka dua orang, tetapi mereka dustakan mereka, maka Kami utus yang ketiga untuk memperkuatkan. Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kamu.' Mereka berkata, 'Pemelihara kami tahu bahawa kami adalah utusan-utusan kepada kamu, Dan atas kami hanya untuk sampaikan yang jelas.'" (36:13-17)

Kerana tugas mereka untuk menyampaikan, maka mereka akan ditanya di akhirat. Begitu juga dengan orang-orang yang mereka datangi, mereka turut ditanya iaitu tentang penerimaan mereka. Dua ayat di bawah ceritakannya:

"Maka Kami akan tanya orang-orang yang kepada mereka diutus, dan Kami akan tanya para utusan," (7:6)

"Pada hari Dia panggil mereka, dan Dia berkata, 'Apakah sahutan yang kamu beri kepada para utusan?'" (28:65)

Nama-nama mereka tidak diketahui. Namun, beberapa contoh nama orang-orang lain yang diutus didapati tertulis di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Pada ayat-ayat di bawah, di samping mengandungi nama-nama mereka, terdapat juga contoh apa yang mereka sampaikan dan penerimaan daripada sesetengah golongan:

"Dan Kami utus, menyusuli jejak-jejak mereka, Isa putera Mariam, mengesahkan Taurat yang sebelumnya; dan Kami beri kepadanya Injil, di dalamnya petunjuk dan cahaya, dan mengesahkan Taurat yang sebelumnya, sebagai satu petunjuk, dan satu teguran bagi orang-orang bertakwa." (5:46)

"Dan Kami utus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah! Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia; sesungguhnya, aku takut untuk kamu akan azab hari yang besar.'" (7:59)

"Berkata pembesar-pembesar kaumnya yang sombong kepada orang-orang antara mereka yang percaya, yang dianggap orang-orang hina, 'Adakah kamu tahu bahawa Salleh seorang utusan daripada Pemeliharanya?' Mereka berkata, 'Pada apa yang dia diutus dengannya, kami adalah orang-orang mukmin.'" (7:75)

"Dan jika ada segolongan antara kamu yang percaya kepada apa yang aku (Shuaib) diutus dengannya, dan segolongan yang tidak percayai, maka sabarlah kamu sehingga Allah hakimkan antara kita; Dia yang terbaik daripada para hakim.'" (7:87)

"'Lemparlah tongkat kamu.' Dan apabila dia melihatnya menggetar-getar seperti seekor ular, dia berpaling, berundur, dan tidak menoleh. "Wahai Musa, jangan takut; sesungguhnya para utusan tidak takut di hadapan-Ku," (27:10)

"Sesungguhnya kamu (Muhammad) adalah di kalangan para utusan," (36:3)

"Sesungguhnya Elias adalah antara para utusan," (37:123)

"Sesungguhnya Lut adalah antara para utusan," (37:133)

"Sesungguhnya Yunus adalah antara para utusan," (37:139) dan,

"Dan Kami telah utus Nuh, dan Ibrahim, dan Kami buatkan Kenabian dan al-Kitab untuk menjadi di kalangan keturunan mereka; dan sebahagian daripada mereka dapat petunjuk, dan kebanyakan daripada mereka orang-orang fasiq." (57:26)

Kepada mereka diberi penghormatan dengan lafaz "Dan sejahtera ke atas para utusan," (37:181).


Rasul

Selanjutnya, daripada mereka yang diutus atau para utusan adalah orang-orang yang digelar Rasul. Beberapa contoh ayat di bawah menjelaskan tugas mereka. Keterangan ringkas mengenai mereka dapat difahamkan daripada dua ayat berbunyi,

"Kami tidak utus seseorang Rasul melainkan dia patut ditaati, dengan izin Allah. Jika, apabila mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka datang kepada kamu, dan minta ampun kepada Allah, dan Rasul minta ampun untuk mereka, tentu mereka dapati Allah, Menerima Taubat, Pengasih." (4:64)

"Dia yang utus Rasul-Nya dengan petunjuk, dan agama yang benar, supaya Dia pertinggikannya di atas setiap agama, walaupun orang-orang yang sekutukan membencinya." (9:33)

Al-Qur'an turut menyebut beberapa nama utusan yang turut digelar Rasul. Mereka disebut di dalam ayat-ayat berikut:

"Ad telah dustakan para utusan, Apabila saudara mereka Hud berkata kepada mereka, 'Tidakkah kamu bertakwa? Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.'" (26:123-125)

"Tsamud telah dustakan para utusan. Apabila saudara mereka Salleh berkata kepada mereka, 'Tidakkah kamu bertakwa? Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai.'" (26:141-143)

"Kaum Lut telah dustakan para utusan. Apabila saudara mereka Lut berkata kepada mereka, 'Tidakkah kamu bertakwa? Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,'" (26:160-162)

"Penduduk Aikah (hutan belukar) telah dustakan para utusan. Apabila Shuaib berkata kepada mereka, 'Tidakkah kamu bertakwa? Aku, bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai,'" (26:176-178)

Tiap-tiap umat ada Rasul sendiri, dan dia menjelaskan kepada kaumnya dalam bahasa kaumnya sendiri. Maksud dua firman Tuhan:

"Tiap-tiap umat ada Rasulnya; kemudian apabila Rasul mereka datang, dengan adil perkara diputuskan antara mereka, dan mereka tidak dizalimi." (10:47)

"Dan Kami tidak utus seseorang Rasul melainkan dengan lisan (bahasa) kaumnya supaya dia menjelaskan kepada mereka; kemudian Allah sesatkan sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki; dan Dia Yang Perkasa, Yang Bijaksana." (14:4)

Sehubungan itu, terdapat satu pertanyaan di akhirat oleh orang-orang yang didatangi Rasul tetapi menolaknya kerana dia tidak datangkan mukjizat. Pertanyaan mereka terkandung di dalam ayat berbunyi,

"Sekiranya Kami binasakan mereka dengan satu azab sebelumnya, tentu mereka berkata, 'Wahai Pemelihara kami, mengapa Engkau tidak utus kepada kami seorang Rasul supaya kami ikut ayat-ayat Engkau, sebelum itu kami dihina dan direndahkan?'" (20:134)

Sebenarnya Rasul telah datang kepada mereka. Namanya tidak disebut. Akan tetapi, beberapa nama Rasul lain tersurat di dalam al-Qur'an. Mereka adalah:

"Muhammad tiadalah melainkan seorang Rasul; Rasul-Rasul telah berlalu sebelum dia." (3:144)

"Al-Masih (Isa), putera Mariam, hanyalah seorang Rasul; Rasul-Rasul sebelum dia telah berlalu." (5:75)

"Musa berkata, "Wahai Firaun, aku adalah seorang Rasul daripada Pemelihara semua alam," (7:104)

"Aku (Nuh), bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai." (26:107)

"Aku (Hud), bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai." (26:125)

"Aku (Salleh), bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai." (26:143)

"Aku (Lut), bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai," (26:162)

"Aku (Shuaib), bagi kamu, adalah seorang Rasul yang dipercayai," (26:178)

"Yusof telah datang kepada kamu dahulu dengan bukti-bukti yang jelas, namun begitu, kamu berterusan dalam keraguan mengenai apa yang dia datangkan kepada kamu, sehingga, apabila dia sudah mati, kamu berkata, 'Allah tidak akan bangkitkan seorang Rasul selepas dia.' Begitulah Allah sesatkan orang yang membazir (berlebihan), dan yang ragu-ragu." (40:34)

Dan nama Ibrahim juga menurut ayat berbunyi,

"Tidakkah datang kepada kamu berita orang-orang sebelum kamu - kaum Nuh, dan Ad, dan Tsamud, dan kaum Ibrahim, dan penduduk Madyan, dan negeri-negeri yang telah musnah? Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas; Allah tidak menzalimkan mereka, tetapi diri-diri mereka sendiri mereka zalimkan." (9:70)

Apabila nama-nama Utusan dan Rasul dicampur mereka berjumlah sebanyak 12 orang - Isa, Nuh, Salleh, Shuaib, Musa, Muhammad, Elias, Lut, Yunus, Ibrahim, Hud dan Yusuf. Seterusnya difahamkan bahawa tidak semua Rasul diceritakan Allah kepada manusia, kerana ada yang tidak diceritakan-Nya. Ayat berikut menjelaskan:

"Dan Rasul-Rasul yang Kami ceritakan kepada kamu sebelumnya, dan Rasul-Rasul yang Kami tidak ceritakan kepada kamu, dan kepada Musa, Allah telah berkata-kata secara langsung." (4:164)


Nabi

Nabi, seperti Rasul, adalah juga orang-orang yang diutus Allah, dan seperti manusia lain, boleh juga disentuh khayalan yang dilempar daripada syaitan. Sila lihat ayat-Nya,

"Kami tidak utus seseorang Rasul, dan tidak juga seseorang Nabi sebelum kamu, melainkan bahawa apabila dia berkhayal, syaitan lemparkan ke dalam khayalannya; tetapi Allah hapuskan apa yang dilempar syaitan, kemudian Allah tentukan ayat-ayat-Nya; Allah Mengetahui, Bijaksana." (22:52)

Antara mereka ada yang disebut sebagai Rasul dan Nabi, kedua-duanya sekali. Mereka yang disebut ialah Musa, Ismail dan Muhammad:

"Dan ingatlah di dalam Kitab, Musa; dia tulus, dan dia seorang Rasul, seorang Nabi." (19:51)

"Dan ingatlah di dalam Kitab, Ismail; dia benar dengan janjinya, dan dia seorang Rasul, seorang Nabi." (19:54)

"Muhammad bukanlah bapa bagi seseorang daripada lelaki kamu, tetapi Rasul Allah, dan penutup Nabi-Nabi; Allah tahu segala sesuatu." (33:40)

Nabi diutus, antara lain, supaya manusia merendahkan diri mereka, dan sebagai saksi, pemberi berita gembira, pemberi amaran, serta penyeru kepada Allah, dengan izin-Nya. Keterangan lanjut dapat difahamkan daripada dua ayat di bawah:

"Kami tidak utus Nabi ke mana-mana bandaraya melainkan bahawa Kami ambil penduduknya dengan musibah dan kesusahan supaya mereka merendah diri." (7:94)

"Wahai Nabi (Muhammad), Kami utus kamu sebagai seorang saksi, dan pemberi berita gembira, dan pemberi amaran,
Dan penyeru kepada Allah dengan izin-Nya, dan sebagai sebuah lampu yang memberi cahaya. beri berita gembira kepada orang-orang mukmin bahawa bagi mereka adalah pemberian yang besar daripada Allah." (33:45-47)

Nama-nama mereka yang bergelar Nabi tidak ketinggalan disebut di dalam ayat-ayat al-Qur'an, seperti berikut:

"Itu hujah Kami yang kami beri Ibrahim terhadap kaumnya. Kami naikkan darjat siapa yang Kami hendaki; sesungguhnya Pemelihara kamu Bijaksana, Mengetahui. Dan kami beri dia Ishak, dan Yaakub - masing-masing Kami beri petunjuk. Dan Nuh, Kami beri petunjuk sebelum itu, dan daripada keturunannya, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun - begitulah Kami balas orang-orang buat baik.
Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Elias; masing-masing termasuk orang-orang salih. Dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut; masing-masing Kami lebihkan di atas semua alam..... Mereka itulah orang-orang yang kepada mereka kami beri Kitab, dan Putusan, dan Kenabian." (6:83-89)

"Dan ingatlah di dalam Kitab, Idris; sesungguhnya dia seorang yang benar, seorang Nabi." (19:56)

"Muhammad bukanlah bapa bagi seseorang daripada lelaki kamu, tetapi Rasul Allah, dan penutup Nabi-Nabi; Allah tahu segala sesuatu." (33:40)

Turut disebut ialah Zulkifli di dalam surah Nabi-Nabi. Ayat berkaitan berbunyi, "Dan Ismail, dan Idris, dan Zulkifli; masing-masing termasuk orang-orang yang sabar." (21:85)

Terdapat juga Nabi yang tidak disebut namanya, misalan terdapat di dalam ayat berbunyi,

"Tidakkah kamu renungkan pembesar-pembesar Bani Israil selepas Musa ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 'bangkitkan untuk kami seorang raja dan kami akan berperang di jalan Allah.' Dia berkata, 'Mungkin sekali, bahawa jika perang dituliskan (ditetapkan) bagi kamu, kamu tidak akan berperang?' Mereka berkata, 'Mengapa kami tidak mahu berperang di  jalan Allah, yang telah diusir daripada tempat tinggal kami, dan anak-anak kami?' Maka, apabila perang dituliskan bagi mereka, mereka berpaling kecuali sedikit antara mereka; dan Allah tahu orang-orang zalim." (2:246)

Para Nabi adalah orang-orang yang dirahmati Allah, keturunan daripada beberapa tokoh yang terkenal dalam dunia Islam. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, mereka jatuh bersujud dan menangis. Demikianlah difahamkan daripada ayat di bawah:

"Mereka itulah orang-orang yang Allah telah rahmati ke atas mereka - para Nabi daripada keturunan Adam, dan daripada orang-orang yang Kami bawa bersama Nuh, dan daripada keturunan Ibrahim dan Israil, dan daripada orang-orang yang Kami beri petunjuk dan Kami pilih. Apabila ayat-ayat Yang Pemurah dibacakan kepada mereka, mereka jatuh bersujud, dan menangis." (19:58)

Daripada ayat ini, dan ayat-ayat disebut sebelum ini, dapat difahamkan iaitu dua nama, Adam dan Israil, tidak tersenarai dalam senarai nama Rasul mahupun Nabi. Maka mereka bukan Nabi. Dan di dalam ayat-ayat mengandungi 21 nama Nabi tadi, nama-nama Salleh, Shuib, dan Hud tidak disebut, tetapi disebut sebagai Nabi dalam surah 7. Surah tersebut mengisahkan beberapa orang Nabi termasuk Hud (7:65), Salleh (7:73) dan Shuib (7:85) dan ayat 7:94 pula berbunyi "Kami tidak utus Nabi ke mana-mana bandaraya melainkan bahawa Kami ambil penduduknya dengan musibah dan kesusahan supaya mereka merendah diri."

Kerana ayat-ayat tersebut bersangkut-paut, maka kami berpendapat bahawa Salleh, Shuib dan Hud adalah juga Nabi, lalu bilangan para Nabi di dalam al-Qur'an jadi 24. Bukan seperti disangka sebelum pembetulan ini.

Allah disanjung!

Penulis Bacaan
11 Julai 2011
dibetulkan 2.10.11

Bacaan lanjut:
-Kedudukan sebenar Nabi dan Rasul -megasheila07
-Nabi dan Rasul menurut selain Allah -
suhaimi mamat
-Nabi & Rasul: Kedudukan Mohon Dibaiki -
zamakhsyari
-Kalimat Rasul dan
Nabi di dalam al-Qur'an

Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman