Perang
di jalan Allah

 


"Dituliskan (ditetapkan) bagi kamu berperang, walaupun ia adalah kebencian bagi kamu, dan mungkin kamu benci sesuatu yang lebih baik bagi kamu, dan mungkin kamu suka sesuatu yang lebih buruk bagi kamu; Allah tahu, dan kamu tidak tahu" (2:216).

Membunuh beramai-ramai dalam peperangan boleh jadi suatu kebaikan bagi manusia walaupun mereka tidak suka. Lain dengan mereka yang menyukainya, kerana ingin mati syahid, peperangan mungkin jadi suatu keburukan bagi mereka pula.

Perang dalam Islam ditetapkan Allah, dan berlandaskan di jalan-Nya, ke atas orang-orang yang memerangi. Ketetapan tersebut terkandung di dalam al-Qur'an berbunyi,

"Dan berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu mencabuli; sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang mencabul." (2:190)

Turut diingatkan kepada mereka yang berperang supaya tidak mencabuli segala yang ditetapkan Allah, seperti pada dasarnya, iaitu berperang untuk hapuskan orang-orang yang memerangi.


Pembunuhan ditetapkan

Ditetapkan juga orang-orang yang akan temui kematian melalui pembunuhan dalam perang. Walaupun berada di rumah, mereka akan tetap keluar berperang dan kemudian dibunuh. Firman-Nya,

"Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di dalam rumah-rumah kamu, orang-orang yang kepadanya pembunuhan telah dituliskan, akan pergi juga sampai di tempat tidur mereka yang terakhir'" (3:154).


Ujian

Umat diuji dengan perang, terhadap apa yang terkandung di dalam hati mereka. Dengannya pun Allah menguji sebahagian manusia dengan sebahagian lain. Dua ayat berikut menjelaskan:

"dan supaya Allah uji apa yang di dalam dada kamu, dan supaya Dia buktikan apa yang di dalam hati kamu; dan Allah tahu apa yang di dalam dada." (3:154)

"Demikianlah, dan jika Allah hendaki, tentu Dia Sendiri akan menolong mereka; tetapi supaya Dia uji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain." (47:4)


Gesa

Beban perang adalah ke atas setiap mukmin, dan mereka digesa untuk pergi berperang sambil berdoa semoga Allah menahan kekuatan orang-orang tidak percaya. Firman-Nya,

"Maka berperanglah kamu di jalan Allah; kamu tidak dibebankan kecuali dengan diri kamu sendiri. Dan gesalah orang-orang mukmin, mudah-mudahan Allah akan tahan kekuatan orang-orang tidak percaya, dan Allah adalah lebih kuat dalam kekuatan, lebih keras dalam hukuman." (4:84)

Nabi turut disuruh Allah menggesa orang-orang mukmin. Mereka harus sabar, kerana kumpulan yang sedikit mampu kalahkan kumpulan sepuluh kali ganda lebih ramai. Demikianlah dijelaskan oleh ayat al-Qur'an bermaksud,

"Wahai Nabi, gesalah orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh antara kamu, orang-orang yang sabar, mereka akan mengalahkan dua ratus; jika ada antara kamu seratus, mereka akan mengalahkan seribu orang tidak percaya, kerana mereka adalah kaum yang tidak faham." (8:65)

Apabila terdapat kelemahan di kalangan orang-orang mukmin mereka hanya dapat kalahkan musuh dua kali ganda lebih ramai. Maksud firman Tuhan,

"Sekarang Allah ringankan untuk kamu, dengan mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Jika ada seratus antara kamu, orang-orang yang sabar, mereka akan mengalahkan dua ratus; jika ada antara kamu seribu, mereka akan mengalahkan dua ribu, dengan izin Allah; Allah berserta orang-orang yang sabar." (8:66)

Apapun, musuh tetap dikalahkan dengan syarat orang-orang mukmin sabar.

Bukan sahaja menggesa orang-orang mukmin untuk berperang, malah, Nabi sendiri seiring turun padang melawan orang-orang yang memerangi. Ramai antara para Nabi telah berperang, dan orang-orang yang bersama mereka tidak jadi lemah atas apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Firman-Nya,

"Dan berapa ramainya Nabi yang bersamanya ramai telah berperang, dan mereka yang ber-Pemelihara tidak jadi lemah kerana apa yang timpa mereka di jalan Allah, dan tidak lemah, dan tidak juga tunduk; dan Allah suka orang-orang yang sabar." (3:146)


Takut

Antara yang diseru terdapat mereka yang takut pergi berperang dan mohon ditangguhkan. Kepada mereka diingatkan supaya bertakwa (takut kepada Tuhan) dan bahawa akhirat lebih baik daripada kesenangan dunia yang sedikit. Firman-Nya,

"Kemudian sejurus setelah perang dituliskan bagi mereka, ada segolongan daripada mereka takut pada manusia seperti mereka akan takut kepada Allah, atau lebih takut, dan mereka berkata, 'Wahai Pemelihara kami, mengapakah Engkau tuliskan perang untuk kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kami ke suatu tempoh yang dekat?' Katakanlah, 'Kesenangan dunia ini sedikit, dan akhirat adalah lebih baik bagi orang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.'" (4:77)

Mereka itu orang-orang tidak percaya dan tidak bertakwa kepada Allah.

Di kalangan orang-orang yang percaya pun ada yang takut, kerana di dalam hati ada penyakit, seperti ragu-ragu. Firman-Nya,

"Orang-orang yang percaya berkata, 'Mengapa satu surah tidak diturunkan?' Kemudian, apabila satu surah yang jelas diturunkan, dan di dalamnya perang disebut, kamu lihat orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit memandang kepada kamu dengan pandangan seorang ditutupi kematian padanya;" (47:20)

Mereka tidak patut jadi begitu. Yang patut bagi mereka - "Ketaatan, dan ucapan yang baik" (47:21).

Orang-orang munafik pula beri alasan dengan mengatakan tidak tahu bagaimana hendak berperang. Demikianlah dijelaskan oleh ayat berikut,

"Dan supaya Dia tahu orang-orang munafik apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah berperang di jalan Allah, atau tangkislah.' Mereka berkata, 'Sekiranya kami tahu bagaimana hendak berperang, tentu kami ikut kamu.'" (3:167)


Berpaling

Golongan yang dikecualikan daripada ambil bahagian dalam peperangan didapati sedikit. Mereka disebut di dalam ayat berbunyi,

"Tidak salah ke atas orang buta, dan tidak salah ke atas orang cacat, dan tidak salah ke atas orang sakit. Dan sesiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Dia akan masukkannya ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; tetapi sesiapa berpaling, dialah yang Dia akan azab dengan azab yang pedih." (48:17)

Oleh itu kaum perempuan, kanak-kanak, dan orang-orang tua, turut ambil bahagian dalam peperangan, mungkin dengan tidak memegang senjata tetapi sebagai kumpulan sokongan.

Selain daripada mereka, sekumpulan orang-orang mukmin harus tinggal di belakang untuk menjadi arif dalam agama supaya dapat beri amaran kepada kaum mereka apabila mereka pulang dari medan peperangan. Firman-Nya,

"Tidak patut bagi orang-orang mukmin pergi kesemuanya; tetapi mengapa sekumpulan daripada tiap-tiap golongan antara mereka tidak pergi untuk menjadi arif dalam agama, dan untuk beri amaran kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka, supaya mereka berawas-awas?" (9:122)

Bagi orang-orang yang berpaling daripada peperangan pula, mereka akan diazab Allah dengan azab yang pedih.


Diperangi

Telah ditetapkan oleh Allah orang-orang yang diperangi. Antara mereka, golongan tidak percaya kepada-Nya, jadi sebutan pertama di sini:

"Orang-orang yang percaya berperang di jalan Allah, dan orang-orang tidak percaya berperang di jalan Thagut. Maka perangilah wali-wali (sahabat-sahabat) syaitan; sesungguhnya muslihat syaitan lemah." (4:76)

Orang-orang tidak percaya berperang di jalan Thagut, iaitu suatu yang dihalakan dalam kepercayaan, bukan Allah. Mereka adalah sahabat-sahabat syaitan dengan muslihat amat lemah, dan patut diperangi, bermula dengan yang dekat. Firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang percaya, perangilah orang-orang tidak percaya yang dekat dengan kamu, dan hendaklah mereka dapati pada kamu ketegasan; dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang bertakwa." (9:123)

Allah menolong orang-orang bertakwa, atau takut kepada-Nya. Selanjutnya, Dia mengatakan bahawa orang-orang tidak percaya akan lari dari medan peperangan. Maksud kata-kata-Nya:

"Jika orang-orang tidak percaya memerangi kamu, tentu mereka berpaling ke belakang, dan kemudian dapati tiada wali (pelindung), dan tiada juga penolong." (48:22)

Akan tetapi keadaan tidak jadi begitu pada hari ini, kerana yang memerangi mereka disyaki orang-orang yang tidak bertakwa.

Orang-orang sekutukan Allah, yang memerangi, jadi golongan ketiga diperangi. Firman-Nya,

"Dan perangilah orang-orang yang sekutukan kesemuanya sebagaimana mereka memerangi kamu kesemuanya; dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang bertakwa." (9:36)

Lagi disebut bahawa Allah akan menolong orang-orang bertakwa. Seterusnya, golongan ketiga diperangi ialah orang-orang munafik dan mereka yang di dalam hati ada penyakit, dan lain, yang tidak berhenti buat kegemparan di kota. Firman-Nya,

"Sungguh, jika orang-orang munafik tidak berhenti, dan orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit, dan mereka yang buat kegemparan di kota, pasti Kami akan mendesak kamu untuk menyerang mereka, kemudian tidaklah mereka jadi jiran kamu di situ, kecuali sedikit.
Mereka dilaknat, dan di mana sahaja mereka dijumpai, mereka diambil dan dibunuh, dibunuh.
Sunnah (resam) Allah pada orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu; dan kamu akan dapati tiada pertukaran pada sunnah Allah." (33:60-62)

Justeru, kejahatan tersebut dianggap seperti memerangi orang lain. serang orang-orang yang lakukannya adalah sunnah Allah dari zaman purba hingga ke zaman sekarang, dengan tidak berubah.

Orang-orang munafik ingin jadikan orang-orang lain percaya sebagaimana mereka percaya. Mereka dibunuh, tidak dijadikan sahabat, dan tidak dijadikan penolong. Firman-Nya,

"Mereka (orang munafik) beringinkan kamu jadi tidak percaya, sebagaimana mereka tidak percaya, dan kemudian kamu jadi sama dengan mereka; maka janganlah ambil untuk kamu wali-wali (sahabat-sahabat) daripada mereka, sehingga mereka hijrah di jalan Allah. Kemudian, jika mereka berpaling, ambillah mereka, dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu dapati mereka, dan janganlah ambil untuk kamu sesiapa daripada mereka sebagai wali atau penolong," (4:89)

Golongan keempat ialah orang-orang diberi al-Kitab, yang tidak mengharamkan apa yang sudah ditetapkan sebagai haram serta tidak beragama dengan agama yang benar. Firman-Nya,

"Perangilah orang-orang tidak percayai Allah dan Hari Akhir, dan tidak haramkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, daripada orang-orang diberi al-Kitab, sehingga mereka beri ufti daripada tangan, dan mereka direndahkan." (9:29)

Mereka diperangi dalam peperangan (menurut konteks ayat), sampai mereka kalah dan bayar ufti.

Sekumpulan lagi dalam golongan orang-orang diberi al-Kitab yang diperangi adalah orang-orang mukmin. Mereka yang diperangi terdiri daripada yang angkuh dalam pergaduhan (peperangan) sesama sendiri, menurut ketetapan Allah berbunyi,

"Jika dua golongan orang-orang mukmin berperang (atau berperang), betulkanlah antara mereka; kemudian, jika satu daripada mereka angkuh terhadap yang lain, perangilah yang angkuh, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika ia kembali maka betulkanlah antara mereka dengan adil, dan berlakuadillah. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang adil." (49:9)

Perkataan bergaduh, sepertimana bunuh dan perang, terbit daripada akar yang serupa, maka ia boleh diertikan sebagai berperang juga. (Sila lihat kalimat Bunuh. Terima kasih.)


Sebab

Sebab berperang selanjutnya ialah melawan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan yang berusaha di bumi untuk buat kerosakan. Firman Tuhan,

"Sesungguhnya balasan ke atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan yang berusaha di bumi untuk buat kerosakan - mereka dibunuh, atau disalib, atau tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dipotong berselang-seli, atau mereka dibuang daripada bumi. Itu suatu kerendahan bagi mereka di dunia; dan di akhirat, bagi mereka azab yang besar." (5:33)

Mereka direndahkan di dunia di tangan orang-orang mukmin, dan di akhirat mereka akan menerima azab yang besar.

Berjuang untuk hapuskan penganiayaan terhadap kebebasan mengamalkan agama Allah jadi satu lagi sebab untuk berperang. Penganiayaan dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Selagi penganiayaan wujud dan agama tidak untuk Allah sepenuhnya, selagi itu, perang diteruskan. Firman-Nya,

"Perangilah mereka (orang-orang tidak percaya) sehingga tidak ada lagi penganiayaan, dan agama semuanya untuk Allah; kemudian jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah lihat apa mereka buat." (8:39)

Orang-orang tidak percaya seterusnya didapati menghalang jalan Allah, dan tidak percaya kepada-Nya dan Masjidil Haram, serta mengusir keluar penduduknya. Mereka berperang untuk memalingkan agama orang-orang mukmin, dan tidak akan berhenti memerangi selagi boleh. Ayat berikut jelaskannya:

"tetapi untuk menghalangi jalan Allah, dan tidak percaya kepada-Nya, dan Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya daripadanya, adalah lebih berat pada pandangan Allah; dan penganiayaan (fitnah) adalah lebih berat daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu hingga mereka palingkan kamu daripada agama kamu, jika mereka boleh." (2:217)

Terhadap orang-orang tidak percaya yang mengusir penduduk, atau lakukan penganiayaan, mereka dibunuh di mana sahaja dijumpai kecuali di Masjidil Haram, dan diusir daripada tempat orang-orang yang mereka usir. Firman Tuhan,

"Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpa mereka, dan usirlah mereka dari mana sahaja mereka mengusir kamu; penganiayaan (fitnah) adalah lebih besar daripada pembunuhan, dan janganlah memerangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di dalamnya. Kemudian, jika mereka memerangi kamu, bunuhlah mereka. Itu balasan ke atas orang-orang tidak percaya." (2:191)

Mungkiri sumpah dan perjanjian, dan mencela agama serta mengusir Rasul yang dilakukan oleh orang-orang sekutukan Tuhan, yang sekali gus jadi orang-orang tidak percaya (kafir) turut jadi sebab berperang. Firman-Nya,

"Tetapi jika mereka (orang-orang yang sekutukan) mungkiri sumpah-sumpah mereka setelah perjanjian mereka, dan mencela agama kamu, maka perangilah imam-imam (ketua-ketua) orang-orang tidak percaya; bagi mereka tidak ada sumpah, supaya mereka berhenti.
Tidakkah kamu akan perangi kaum yang mungkiri sumpah-sumpah mereka, dan bermaksud untuk mengusir Rasul, memulakan pada kali pertama terhadap kamu? Adakah kamu takut pada mereka? Adalah lebih baik bagi kamu untuk menakuti Allah, jika kamu orang-orang mukmin.
Perangilah mereka, dan Allah akan azab mereka di tangan kamu, dan aibkan mereka, dan Dia akan tolong kamu terhadap mereka, dan datangkan penyembuhan bagi dada kaum yang mukmin." (9:12-14)

Mereka tidak harus ditakuti. Allah mengazab mereka di tangan orang-orang mukmin yang diberi pertolongan-Nya.

Kezaliman yang dilakukan di muka bumi menjadi satu lagi sebab untuk berperang. Orang-orang yang dizalimi diizinkan Allah berperang melawan orang-orang yang menzalimi mereka. Perang di jalan Allah juga atas kezaliman dilakukan ke atas orang-orang lain. Dua ayat Allah menjelaskan:

"Diizinkan kepada orang-orang yang memerangi kerana mereka dizalimi; sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong mereka," (22:39)

"Bagaimanakah dengan kamu, bahawa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah untuk lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak yang dihina, yang berkata, "Wahai Pemelihara kami, keluarkanlah kami daripada bandaraya ini yang penduduknya zalim, dan lantikkanlah bagi kami seorang wali (pelindung) daripada sisi Engkau, dan lantikkanlah bagi kami, daripada sisi Engkau, seorang penolong.'" (4:75)


Pukul

Di samping beri sebab-sebab untuk berperang, Allah ajar di mana musuh harus dipukul, dan apa harus dilakukan ke atas sesetengah mereka, seperti disalib dan sebagainya. Firman-firman Tuhan yang menjelaskan berbunyi,

"Apabila kamu bertemu orang-orang tidak percaya, pukullah leher mereka," (47:4)

"Sesungguhnya balasan ke atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan yang berusaha di bumi untuk buat kerosakan - mereka dibunuh, atau disalib, atau tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dipotong berselang-seli, atau mereka dibuang daripada bumi." (5:33)

Perbuatan menyalib, memotong tangan dan kaki, atau membuang negeri ke atas manusia hanya dilakukan dalam peperangan.


Taktik

Berperang di jalan Allah diatur dalam barisan-barisan, atau unit-unit, menurut ayat berbunyi,

"Allah suka orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan-barisan, seakan-akan mereka sebuah bangunan yang padu" (61:4).

Orang paling tahu apa yang dimaksudkan itu adalah anggota tentera. Biar mereka yang mengatur barisan, dan taktik bakal digunakan. Satu lagi taktik ditunjukkan Allah ialah menghamburkan orang-orang yang berada di belakang. Ia disebut di dalam ayat berbunyi,

"Maka, jika kamu jumpa mereka di mana-mana dalam peperangan, hamburkanlah orang-orang yang di belakang mereka, supaya mereka mengingati." (8:57)

Berundur semasa perang diizinkan Allah, iaitu dengan tujuan untuk berperang lagi, atau bergabung dengan pasukan lain. Sebab lain untuk berundur akan temui beban kemurkaan Allah dan Jahanam sebagai tempat tinggal. Firman-Nya,

"Sesiapa yang palingkan belakangnya pada hari itu kepada mereka, kecuali berundur untuk berperang lagi, atau beralih untuk bergabung dengan pasukan lain, dia dipenuhi beban kemurkaan Allah, dan tempat menginapnya ialah Jahanam - satu kepulangan yang buruk!" (8:16)

Mereka lari kerana takut mati, dan akan diberi hanya sedikit kesenangan hidup. Firman Tuhan,

"Katakanlah, 'Lari tidak bermanfaat kepada kamu, jika kamu lari daripada kematian atau pembunuhan, jika demikian, tidaklah kamu diberi kesenangan hidup, kecuali sedikit.'" (33:16)


Pertolongan

Pertolongan Allah tetap ada. Al-Qur'an beri tiga contoh. Pertama, Dia membantu dengan seribu malaikat:

"Apabila kamu mohon kepada Pemelihara kamu untuk pertolongan, dan Dia sahut kamu, 'Aku akan bantu kamu dengan seribu malaikat yang datang di belakang kamu.'" (8:9)

Kedua, Dia lemparkan ketakutan yang amat sangat ke dalam hati musuh:

"Dan Dia turunkan orang-orang daripada ahli Kitab yang menyokong mereka dari kubu-kubu mereka, dan lemparkan ketakutan yang amat sangat ke dalam hati mereka; sebahagian kamu bunuh, sebahagian kamu tawan." (33:26)

Dan ketiga, Dia jadikan pasukan kelihatan dua kali lebih banyak:

"Telah pun ada satu ayat bagi kamu pada dua golongan yang bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah, dan satu lagi tidak percaya. Mereka melihat mereka dua kali sebanyak mereka, seperti mata melihat, tetapi Allah kukuhkan dengan pertolongan-Nya siapa Dia hendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang empunya penglihatan." (3:13)

Dengan pertolongan Allah kemenangan pasti tercapai.

Dalam perang di jalan Allah, yang sebenarnya membunuh dan membaling ialah Allah, sebagai satu kurniaan yang baik bagi orang-orang mukmin. Firman-Nya,

"Kamu tidak bunuh mereka tetapi Allah yang membunuh mereka; dan apabila kamu membaling, bukanlah kamu yang membaling tetapi Allah yang membaling, supaya Dia uji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik; sesungguhnya Allah Mendengar, Mengetahui." (8:17)


Tawanan

Sebahagian daripada musuh dibunuh, dan sebahagian lain jadi tawanan. Tawanan dipunyai orang-orang yang pergi berperang. Nabi sendiri tidak dibenarkan ambil tawanan jika tidak pergi berperang. Firman Tuhan,

"Tidak patut bagi seseorang Nabi untuk mempunyai tawanan, sehingga dia membunuh beramai-ramai di bumi, kerana kamu hendak keuntungan dunia, dan Allah hendakkan akhirat; dan Allah Perkasa, Bijaksana." (8:67)

Azab yang besar disediakan jika ambil tawanan tanpa pergi berperang. Firman-Nya,

"tentu telah menyentuh kamu, kerana apa yang kamu ambil, satu azab yang besar." (8:68)

Tawanan tidak dizalimi. Ada yang dibebaskan dan ada dijadikan tebusan, sehingga perang berhenti. Firman-Nya,

"kemudian apabila kamu telah bunuh beramai-ramai di kalangan mereka, kuatkanlah ikatan; kemudian bebaskan mereka, sama ada dengan budi baik atau tebusan, sehingga perang meletakkan bebannya." (47:4)

Mereka didapati pula diberi makan oleh orang-orang yang taat kepada Allah, seperti dinyatakan ayat berbunyi,

"Mereka (orang-orang yang taat) memberi makan, kerana mencintai-Nya, kepada orang miskin, dan anak yatim, dan tawanan,
'Kami memberi makan kepada kamu hanya kerana mengharapkan Wajah Allah; kami tidak hendak balasan daripada kamu, dan tidak juga kesyukuran,'" (76:8-9)

Selain tawanan, orang yang taat memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim, kerana mencintai-Nya, dan tidak mengharapkan balasan mahupun ucap terima kasih.


Rampasan perang

Atau, tawanan diambil sebagai rampasan perang lalu jadi tangan kanan miliki bagi orang-orang yang pergi berjuang. Nabi sendiri telah mengambil dan jadikan antara mereka isterinya. Firman Tuhan,

"Wahai Nabi, Kami telah halalkan untuk kamu isteri-isteri kamu yang kamu sudah beri upah mereka, dan apa yang tangan kanan kamu miliki, yang Allah beri kamu (rampasan perang)," (33:50)

Selain daripada hamba yang diperoleh daripada perang, harta benda, dan bumi atau negeri musuh, ditambah jadi milik. Firman-Nya,

"Dan Dia mewariskan kamu bumi mereka, dan tempat tinggal mereka, dan harta benda mereka, dan bumi yang belum kamu pijak. Allah adalah berkuasa atas segala sesuatu." (33:27)

Sesungguhnya Allah berjanji banyak rampasan perang untuk diambil, di samping Dia menahan tangan-tangan musuh, supaya jadi bukti dan petunjuk kepada jalan lurus. Janji-Nya berbunyi,

"Allah menjanjikan kamu rampasan perang yang banyak untuk diambil; ini Dia segerakan kepada kamu, dan tahankan tangan-tangan manusia daripada kamu, dan supaya ia jadi satu ayat bagi orang-orang mukmin, dan untuk beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus," (48:20)

Rampasan perang adalah kepunyaan Allah dan Rasul, tetapi bukan semua, hanya 20 peratus, yang turut dibahagi dengan pihak-pihak tertentu. Tiga ayat di bawah menjelaskan dengan lanjut:

"Mereka tanya kamu mengenai rampasan perang. Katakanlah, 'Rampasan perang adalah kepunyaan Allah dan Rasul;'" (8:1)

"Ketahuilah bahawa apa sahaja rampasan perang yang kamu ambil, satu per limanya kepunyaan Allah, dan kepunyaan Rasul, dan kepunyaan sanak saudara yang dekat, dan kepunyaan anak-anak yatim, dan untuk orang-orang miskin, dan musafir, jika kamu percaya kepada Allah dan apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami pada Hari Pembeza, hari dua kumpulan bertemu; dan Allah berkuasa atas segala sesuatu" (8:41)

"Segala apa yang Allah beri Rasul-Nya (rampasan perang) daripada penduduk bandaraya-bandaraya adalah kepunyaan Allah, dan Rasul-Nya, dan sanak saudara yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan musafir, supaya ia jangan bergilir antara orang-orang kaya antara kamu." (59:7)

Pembahagian rampasan perang terletak di tangan Rasul. Firman-Nya,

"Dan apa sahaja yang Allah beri Rasul-Nya (rampasan perang) daripada mereka, terhadap apa yang kamu memacu yang bukan daripada kuda, dan bukan juga unta; tetapi Allah beri kuasa kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap sesiapa Dia hendaki. Allah berkuasa atas segala sesuatu." (59:6)

"Apa sahaja yang Rasul beri kamu, ambillah; apa sahaja yang dia larang kamu daripadanya, hentikanlah. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah keras dalam balasan-Nya." (59:7)

Keuntungan dunia daripada berperang adalah rampasan yang diambil. Segala yang diambil sebagai rampasan perang halal dimakan - "Makanlah daripada apa kamu ambil sebagai rampasan perang, yang halal, yang baik; dan kamu takutilah Allah; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (8:69)


Ganjaran di akhirat

Orang-orang yang berperang di jalan Allah sebenarnya menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Sama ada mereka dibunuh atau kalahkan musuh, upah yang besar menanti di akhirat. Firman-Nya,

"Maka hendaklah mereka berperang di jalan Allah, yang jual kehidupan dunia dengan akhirat, dan sesiapa berperang di jalan Allah dan dibunuh, atau mereka kalahkan, kelak Kami akan berikannya upah yang besar." (4:74)

Perang laksana jual beli. Diri orang-orang mukmin yang berperang serta harta mereka dibeli oleh Allah dengan Taman. Itu janji Allah, melalui ayat bermaksud,

"Allah membeli daripada orang-orang mukmin, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, dengan Taman; mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan mereka dibunuh; itu ialah satu janji yang mengikat-Nya di dalam Taurat, dan Injil, dan al-Qur'an; dan siapakah lebih menepati perjanjiannya daripada Allah? Maka gembiralah dengan jual beli kamu yang kamu jualbelikan dengan-Nya; itulah kemenangan yang besar." (9:111)

Juga seperti meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, kemudian digandakan-Nya dengan banyak. Firman-Nya,

"Maka berperanglah di jalan Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Mendengar, Mengetahui.
Siapakah dia yang akan pinjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, dan Dia akan gandakan untuknya dengan banyak?" (2:244-245)

Ganjaran di akhirat ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dapat dilepaskan dengan pergi berperang. Firman Allah,

"'Dan orang-orang yang hijrah, dan diusir daripada tempat tinggal mereka, dan mereka yang disakiti di jalan-Ku, dan berperang, dan dibunuh, merekalah yang Aku pasti akan lepaskan daripada kejahatan-kejahatan mereka, dan Aku akan masukkan mereka ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai'; satu ganjaran daripada Allah, dan Allah, di sisi-Nya sebaik-baik ganjaran." (3:195)

Di samping itu, ampunan dan pengasihan daripada Allah serta amalan yang dibuat tidak disesatkan atau dihilangkan, diperoleh apabila seseorang terbunuh di medan peperangan. Firman-Nya,

"Jika kamu terbunuh, atau mati di jalan Allah, ampunan dan pengasihan daripada Allah adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." (3:157)

"Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Dia tidak akan sesatkan amalan-amalan mereka." (47:4)

Sayugia diingatkan iaitu Allah hanya menyebut terbunuh atau mati di jalan Allah, bukan mati syahid seperti diajar sesetengah pihak dalam Islam.

Mereka yang terbunuh di jalan Allah dikatakan tidak mati, menurut ayat berbunyi,

"Janganlah sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai sudah mati, tetapi hidup di sisi Pemelihara mereka, diberi rezeki oleh-Nya." (3:169)

(Sila rujuk KEMATIAN menurut ajaran al-Qur'an. Terima kasih.)


Larangan

Telah ditentukan Allah beberapa larangan ke atas perang. Pertama, dilarang berperang dalam bulan-bulan haram:

"Mereka tanya kamu mengenai bulan haram dan berperang padanya. Katakanlah, 'Berperang padanya adalah sesuatu yang berat'" (2:217)

"Kemudian, apabila bulan-bulan haram sudah pergi, bunuhlah orang-orang yang sekutukan di mana sahaja kamu dapati mereka, dan ambillah mereka, dan tahanlah mereka, dan tunggulah mereka di tiap-tiap tempat untuk memerangkap mereka. Tetapi jika mereka bertaubat, dan jika mereka lakukan solat, dan beri zakat, maka biarkanlah mereka pergi jalan mereka; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (9:5)

Kedua, dilarang berperang di Masjidil Haram:

"dan janganlah memerangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di dalamnya. Kemudian, jika mereka memerangi kamu, bunuhlah mereka. Itu balasan ke atas orang-orang tidak percaya." (2:191)

Ketiga, ke atas mereka yang tidak memerangi dalam agama, dan tidak mengusir daripada tempat tinggal. Mereka bukan sahaja tidak diperangi malah boleh dijadikan sahabat, dan buat baik serta berlaku adil kepada mereka. Firman-Nya,

"Allah tidak larang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, dan tidak juga mengusir kamu daripada tempat tinggal kamu, supaya kamu buat baik kepada mereka, dan berlaku adil terhadap mereka; sesungguhnya Allah suka orang yang adil." (60:8)

Terhadap mereka yang sebaliknya, dan menyokong dalam pengusiran, Allah berpesan, "Dan sesiapa yang jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat, maka mereka itu, merekalah orang-orang zalim." (60:9)

Dan akhir sekali, musuh yang pergi kepada satu kaum yang berhubungan dalam perjanjian dengan kita, turut tidak diperangi. Lagi, mereka yang datang dengan rasa berat untuk memerangi kita atau kaum mereka serta mengadakan perdamaian. Firman-Nya,

"Kecuali orang-orang yang pergi kepada satu kaum yang berhubungan dengan kamu dengan satu perjanjian, atau datang kepada kamu dengan dada berasa sesak daripada memerangi kamu, atau memerangi kaum mereka. Sekiranya Allah hendak, tentu Dia beri mereka kuasa terhadap kamu, kemudian pasti mereka akan memerangi kamu. Jika mereka undur daripada kamu, dan tidak memerangi kamu, dan lemparkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak beri sebarang jalan kepada kamu terhadap mereka." (4:90)

Jalan hanya ke atas mereka yang tidak berundur, tidak menjulurkan perdamaian dan tidak menahan tangan-tangan mereka. Firman-Nya,

"Jika mereka tidak berundur daripada kamu, dan tidak lemparkan perdamaian kepada kamu, dan tidak menahan tangan-tangan mereka, maka ambillah mereka, dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpa mereka; terhadap mereka, kami beri kamu satu kuasa yang nyata." (4:91)

Allah beri satu kuasa yang nyata, kuasa membunuh, terhadap mereka.

Perang memerlukan perbelanjaan. Membelanjakan (nafkahkan) di jalan Allah dituntut. Orang-orang yang membelanjakan dan pergi berperang sebelum kemenangan adalah lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang nafkahkan dan berperang sesudahnya. Firman Tuhan,

"Mengapakah kamu, bahawa kamu tidak nafkahkan di jalan Allah, dan kepunyaan Allah warisan langit dan bumi? Tidaklah sama orang antara kamu yang nafkahkan, dan yang berperang sebelum kemenangan; mereka itulah yang lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang nafkahkan dan berperang sesudahnya; dan masing-masing Allah janjikan yang paling baik; dan Allah sedar apa kamu buat." (57:10)


Jihad

Meskipun kelihatan serupa tetapi perang di jalan Allah dengan berjihad di jalan Allah adalah dua perkara yang agak berlainan. Jihad tertumpu kepada Kitab al-Qur'an, atau berjuang untuknya, dan tidak semestinya memegang senjata dan membunuh seperti dalam peperangan. [Sila rujuk artikel Jalan Allah (Berjihad). Terima kasih.]

Perang bererti bunuh-membunuh, rampas-merampas, yang tidak disukai umum. Namun ia merupakan suatu yang baik apabila dilakukan di jalan Allah serta tidak mencabuli segala yang ditetapkan-Nya. Kemenangan dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, atau yang takut kepada-Nya. Oleh itu dapat disimpulkan mengapa orang Islam sudah lama tidak menemui kemenangan dalam medan peperangan - sebab tidak takut kepada-Nya.


Rujukan:
Kalimat
Perang dan Rampasan di dalam al-Qur'an


Penulis Bacaan
21 Okt 2008


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman