Solat pada Hari Berkumpul (2)


From: tukjanggut
To: e_bacaan@yahoo.com
Sent: Friday, July 3, 2009 3:19:07 PM
Subject: solat hari berkumpul


Salamun Alaikum,

Saya amat tertarik dengan segala permasalah agama yang dihuraikan dilaman web Tuan, banyak perkara besar dalam agama jadi begitu jelas dan terang, semoga Tuan dikurniai ilmu yang terus dari Pemelihara kita semua.

Merujuk kepada ayat,

62:9. Wahai orang-orang yang percaya, apabila dipanggil untuk solat pada hari berkumpul, bersegeralah kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. 
62:10. Kemudian, apabila solat telah diselesaikan, bertaburlah di bumi dan carilah pemberian Allah, dan ingatlah Allah dengan banyak agar kamu beruntung. 
62:11. Tetapi apabila mereka lihat perdagangan atau hiburan, mereka menyuraikan diri kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu berdiri. Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada hiburan dan perdagangan. Allah yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki.

Saya setuju dengan saudara mfared bahawa solat  yaumiljumaati ini adalah pada siang hari, ini dikukuhkan dengan ayat 62:10.

Ayat ini diturun 1400 tahun lalu dalam konteks kehidupan manusia pada ketika itu. Pada ketika itu segala urusan manusia dilakukan pada waktu siang hari, samada perniagaan atau hiburan,mereka tidak ada lektrik seperti kita, apabila malam tiba mereka hidup dalam kegelapan, adalah tidak tepat kita menyamakan malam kita dan hiburan kita dengan malam mereka dan hiburan mereka.

Ayat “..bertaburlah dibumi dan carilah pemberian Allah.....” ini merujuk kepada siang hari ,sehingga hari ini manusia akan bertebaran dimuka bumi untuk mencari rezeki diwaktu siang hari. Perkataan yaum itu sendiri secara umum merujuk kepada waktu siang.

Persoalan kedua ialah hari apakah yaumiljumaati ini, secara tradisinya ianya dilakukan pada hari jumaat dan mengikut keterangan sejarah  Nabi dan pengikutnya juga lakukannya pada hari jumaat.

Pertukaran nama hari dari sittah kepada jumaat juga jadi bukti bahawa hari ini adalah hari berkumpul.

Walaubagaimanapun Alquran tidak menetapkan hari Jumaat adalah hari berkumpul, tradisi dan amalan orang orang dahulu yang jadikan ia hari berkumpul.

 

Sekian

Salamun Alaikum

 

Salamun alaikum,

Terima kasih kerana sudi menulis kepada kami untuk beri pendapat atas tajuk Solat pada Hari Berkumpul yang sudah agak lama diterbitkan di sini. Pendapat saudara dihormati.

Pun begitu, kami ingin buat sedikit komen tentang pendapat atas kandungan satu daripada ayat-ayat diutarakan, yang menerbit ketidaksetujuan dengan pendapat kami dahulu. Ayat yang dimaksudkan ialah:

"Kemudian, apabila solat telah diselesaikan, bertaburlah di bumi dan carilah pemberian Allah, dan ingatlah Allah dengan banyak agar kamu beruntung." (62:10)

Frasa bertaburlah di bumi dikaitkan dengan perjalanan manusia yang dikatakan tidak dilaksana pada waktu malam pada zaman itu. Akan tetapi, kami dapati al-Qur'an berkata yang berlainan. Sila lihat ayat berikut:

"Dan Kami letak, antara mereka dan bandaraya-bandaraya yang Kami berkati, beberapa buah bandaraya yang kelihatan, dan Kami ukur pengembaraan antara mereka, 'Mengembaralah di dalamnya pada malam dan siang hari dengan aman!'" (34:18)

Mereka yang dimaksudkan di situ ialah orang-orang Sabak, yang hidup lama sebelum al-Qur'an diturunkan. Maka pengembaraan pada waktu malam sudah jadi suatu amalan manusia sejak zama silam lagi. Dan ia dibenarkan pula oleh Allah.

 

Seperti itu juga didapati pada mereka yang diturunkan al-Qur'an, iaitu orang-orang Arab. Ayat di bawah menjelaskan:

"Dan kamu melalui mereka (bekas kaum Lut) pada waktu pagi, Dan pada waktu malam; tidakkah kamu faham?" (37:137-138)

Pengembaraan orang Arab pada waktu malam, untuk mencari pemberian Allah, dijelaskan lagi dengan ayat berbunyi,

"Pemelihara kamu tahu bahawa kamu berjaga-jaga hampir dua per tiga malam, atau separuhnya, atau satu per tiganya, dan segolongan daripada orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah tentukan malam dan siang. Dia tahu bahawa kamu tidak akan jumlahkannya, dan Dia terima taubat kamu. Maka bacalah daripada al-Qur’an semudah yang dapat. Dia tahu bahawa antara kamu ada yang sakit, dan yang lain antara kamu berpergian di bumi, mencari pemberian Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah daripadanya semudah yang dapat. Dan lakukan solat, dan berikan zakat, dan pinjamkanlah kepada Allah satu pinjaman yang baik. Apa sahaja kebaikan yang kamu dahulukan untuk jiwa kamu, kamu akan dapatinya di sisi Allah yang lebih baik, dan upah yang lebih besar. Dan mintalah ampunan Allah; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (73:20)

Kerana adanya ayat-ayat Allah yang menerangkan, maka kami tidak dapat terima pendapat bahawa orang-orang zaman silam "tidak bertabur di bumi untuk mencari pemberian Allah (62:10)" pada waktu malam.

Selain disebut di atas, Nabi Musa turut didapati berpergian dengan keluarganya pada waktu malam. Firman Allah,

"Maka apabila Musa telah sempurnakan tempoh, dan dia berpergian dengan keluarganya pada malam hari, dia melihat api di tepi gunung. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tetaplah kamu di sini; aku lihat api. Mudah-mudahan aku akan datangkan kepada kamu beritanya, atau berkas kayu daripada api, supaya kamu dapat panaskan diri-diri kamu.'" (28:29)

Baginda juga telah membawa kaumnya keluar dari Mesir pada waktu malam, serupa dengan Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya, juga buat perjalanan pada waktu sama.

 

Tentu ada kelebihan buat perjalanan pada waktu malam bagi orang-orang yang diceritakan di dalam al-Qur'an. Tambahan pula, perjalanan tersebut diizinkan Allah.

 

Itu sahaja yang ingin disampaikan di sini. Terima kasih.

 

Salam.

 

Sila rujuk:
Solat pada Hari Berkumpul (3) -tj.tokjanggut

4 Julai 2009

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman