Wahai orang-orang yang percaya

 

Seruan Allah kepada orang-orang yang percaya adalah yang keempat terdapat di dalam al-Qur'an, selepas kepada manusia, Adam, dan Bani Israil, menurut kronologi. Ia merupakan yang terbanyak, berjumlah 89 ayat, dan mengandungi suruhan dan larangan tertentu. Pada dasarnya mereka yang mengaku percaya harus percaya kepada lima perkara seperti disebut ayat berbunyi,

"Wahai orang-orang yang percaya, percayalah kamu kepada Allah, dan Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Sesiapa yang tidak percaya kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Akhir, sesungguhnya dia sesat dalam kesesatan yang jauh" (4:136)

Dapat difahamkan juga, iaitu jika orang-orang yang percaya percaya kepada Kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya maka sesungguhnya mereka telah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya - dan lain yang ditetapkan - malaikat-malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Akhir.

Maka orang-orang yang percaya akan percaya. Pertama disebut di dalam al-Qur'an mengenai seruan Allah kepada mereka terkandung di dalam ayat yang membawa maksud berikut:

"Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu berkata, 'Awasilah kami', tetapi katakanlah, 'Perhatikanlah kami'; dan dengarlah; bagi orang-orang tidak percaya, azab yang pedih." (2:104)

Apabila ayat itu disebut oleh Rasul kepada orang-orang yang percaya, maka mereka tidak meminta supaya diawasi atau dijagai oleh Rasul, tetapi hanya diperhatikan sahaja, dan mereka seterusnya harus mendengarkan, ayat-ayat Kitab, yang disampaikan Rasul kepada mereka. Dengan ringkas, seruan Allah yang pertama kepada orang-orang yang percaya boleh dicatat seperti di bawah:

Seruan kedua pula ialah mengenai memohon pertolongan (yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang percaya), diringkas seperti berikut:

Sabar dan solat disebut lagi dalam seruan kepada orang-orang yang percaya. Akan tetapi, ayat-ayat mengenai solat didahulukan untuk diturunkan di bawah kerana ia didapati lebih banyak:

 1. solat - tahu apa yang diucapkan dan arahan lain:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah mendekati solat apabila kamu sedang mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, dan jangan dalam junub, kecuali kamu menyeberangi satu jalan, sehingga kamu mandi; tetapi jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau jika salah seorang antara kamu datang dari tandas, atau kamu telah sentuh perempuan, dan kamu dapati tiada air, maka tayamumlah (minta pertolongan) dengan debu tanah yang baik, dan sapulah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu; sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun." (4:43)

 2. solat - basuh empat bahagian anggota badan dan arahan lain yang agak serupa dengan di atas:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berdiri untuk solat, basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga siku, dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu hingga pergelangan kaki. Jika kamu dalam junub, bersihkan diri kamu; tetapi jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau jika salah seorang antara kamu datang dari tandas, atau kamu sentuh perempuan, dan kamu dapati tiada air, maka tayamumlah (minta pertolongan) dengan debu tanah yang baik, dan sapulah muka kamu dan tangan kamu dengannya. Allah tidak hendak buat sebarang kesulitan bagi kamu, tetapi Dia hendak bersihkan kamu, dan supaya Dia sempurnakan rahmat-Nya ke atas kamu, supaya kamu berterima kasih." (5:6) dan,

 3. solat - tinggalkan jual beli:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila dipanggil untuk solat pada hari berkumpul, bersegeralah kepada mengingati Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu." (62:9)

Sementara bagi sabar, hanya terdapat satu sahaja sebagai tambahan iaitu,

 1. sabar - berlumba-lumba dalam kesabaran:
  "Wahai orang-orang yang percaya, bersabarlah dan berlumba-lumbalah kamu dalam kesabaran, dan berteguhlah, dan takutilah Allah agar kamu beruntung." (3:200)

Ketiga menurut turutan ialah mengenai apa yang dimakan atau apa yang tidak dimakan oleh orang-orang yang percaya:

Ayat-ayat mengenai makan terdapat dua lagi dalam seruan kepada orang yang percaya:

 1. jangan makan harta orang lain dengan cara palsu:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara palsu, kecuali dalam perdagangan, dengan persetujuan bersama antara kamu, dan jangan bunuh diri-diri kamu (sesama sendiri). Sesungguhnya Allah adalah pengasih kepada kamu." (4:29) dan,

 2. makan di rumah Nabi hanya selepas diundang:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi, kecuali diizinkan kepada kamu untuk makan, tanpa menanti-nanti akan masanya. Tetapi jika kamu diseru (diundang), maka masuklah;" (33:53) Bagi rumah orang lain juga baik dibuat begitu.

Keempat, dan peringatan seterusnya adalah:

Ayat-ayat lain mengandungi mesej takwa dalam seruan kepada orang percaya adalah,

 1. jadi bertakwa dengan berpuasa:
  "Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan bagi kamu berpuasa sebagaimana dituliskan bagi orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa." (2:183)

 2. bertakwa - diadakan Pembeza, dilepaskan daripada kejahatan, dan diampuni:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jika kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan adakan untuk kamu satu Pembeza, dan lepaskan kamu daripada kejahatan-kejahatan kamu, dan ampunkan kamu; Allah mempunyai pemberian yang besar." (8:29) dan,

 3. jadi bertakwa dengan berperang:
  "Wahai orang-orang yang percaya, perangilah orang-orang tidak percaya yang dekat dengan kamu, dan hendaklah mereka dapati pada kamu ketegasan; dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang bertakwa." (9:123)

Terdapat dua lagi ayat menyebut tentang syaitan dalam ayat-ayat seruan kepada orang-orang yang percaya:

 1. amalan syaitan - arak, judi, berhala, ramalan anak panah - kotoran:
  "Wahai orang-orang yang percaya, arak, judi, berhala-berhala dan ramalan anak-anak panah, adalah kotoran, sebahagian daripada amalan syaitan; maka jauhilah ia agar kamu beruntung." (5:90) dan,

 2. langkah syaitan - yang sumbang dan mungkar:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jangan ikut langkah-langkah syaitan, kerana sesiapa yang ikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia menyuruh pada kesumbangan dan mungkar." (24:21)

Seruan atas nafkah disebut lagi:

 1. membatalkan sedekah/nafkah dengan celaan dan gangguan, dan untuk menunjuk:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jangan batalkan sedekah kamu dengan celaan dan gangguan, seperti orang yang nafkahkan hartanya untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, dan dia tidak percayai Allah dan Hari Akhir." (2:264)

 2. nafkah benda baik (bukan buruk), daripada yang diusahakan, dan yang dikeluarkan daripada bumi:
  "Wahai orang-orang yang percaya, nafkahkanlah daripada benda-benda yang baik yang kamu usahakan, dan daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah bermaksud yang buruk-buruk daripadanya untuk kamu nafkahkan, sedang kamu tidak akan mengambilnya sendiri melainkan kamu picingkan sebelah mata padanya; dan ketahuilah bahawa Allah Kaya, Terpuji." (2:267)

Enam ayat mengandungi frasa takutilah Allah ditambah dalam senarai, seperti berikut:

 1. takuti Allah dan mati sebagai muslim:
  "Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah sebagaimana Dia patut ditakuti, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kemusliman." (3:102)

 2. takuti Allah dan cari jalan untuk berada dekat dengan-Nya dengan berjuang di jalan-Nya:
  "Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah, dan carilah jalan untuk dekat dengan-Nya, dan berjuanglah di jalan-Nya agar kamu beruntung." (5:35) Berjuang disebut sekali lagi - dengan harta dan jiwa - "Wahai orang-orang yang percaya, mahukah aku tunjukkan kamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kamu percayai Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Itu yang lebih baik bagi kamu, jika kamu tahu." (61:10-11)

 3. takuti Allah dan jadi orang yang benar:
  "Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah, dan jadilah bersama orang-orang yang benar." (9:119)

 4. takuti Allah dan ucap perkataan tepat pada sasaran:
  "Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang tepat pada sasaran." (33:70)

 5. takuti Allah dan percaya kepada Rasul-Nya:
  "Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah, dan percayalah kepada Rasul-Nya, dan Dia akan beri kamu dua bahagian daripada pengasihan-Nya, dan Dia buatkan untuk kamu satu cahaya yang dengannya kamu akan berjalan, dan ampunkan kamu; Allah Pengampun, Pengasih," (57:28) dan,

 6. takuti Allah - setiap jiwa renung apa didahulukan untuk esok:
  "Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah. Hendaklah tiap-tiap jiwa renungkan apa yang ia dahulukan untuk esok. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat." (59:18)

Frasa takutilah Allah banyak disebut dalam ayat-ayat seruan kepada orang-orang percaya, tetapi tidak diletak seperti di atas, iaitu sejurus selepas seruan dibuat. Namun ia tidak dilupakan, dengan ditulis secara italic, dan dapat dikesan pada mana-mana ayat yang mengandunginya di halaman ini, contoh, ayat yang menyusul.

Selain tidak mentaati golongan tersebut, orang-orang yang percaya turut diseru supaya tidak mentaati orang-orang tidak percaya:

 1. tidak taati orang tidak percaya:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jika kamu taati orang-orang tidak percaya, mereka akan kembalikan kamu di atas tumit-tumit kamu, dan kamu balik sebagai orang-orang yang rugi." (3:149)

Ayat-ayat lain yang berkaitan dengan sahabat ada enam kesemuanya. Mereka adalah:

 1. sahabat - ambil yang mukmin bukan tidak percaya:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah ambil orang-orang tidak percaya sebagai wali (sahabat) selain daripada orang-orang mukmin; atau, adakah kamu hendak beri Allah terhadap kamu satu kuasa yang nyata?" (4:144)

 2. sahabat - bukan Yahudi dan Kristian:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah ambil orang-orang Yahudi, dan orang-orang Kristian, sebagai wali (sahabat); mereka adalah wali-wali satu sama lain. Sesiapa antara kamu yang jadikan mereka sahabat-sahabatnya adalah daripada mereka. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim." (5:51)

 3. sahabat - bukan daripada ahli Kitab yang terdahulu, yang mengejek agama dan jadikannya permainan:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jangan ambil sebagai wali-wali (sahabat-sahabat) kamu daripada orang-orang diberi Kitab sebelum kamu dan orang-orang tidak percaya, yang ambil agama kamu dalam ejekan dan sebagai satu permainan; dan takutilah Allah, jika kamu orang-orang mukmin." (5:57)

 4. sahabat - bapa dan saudara yang lebih suka ketidakpercayaan tidak diambil:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah ambil bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu untuk menjadi wali-wali kamu, jika mereka lebih suka ketidakpercayaan daripada keimanan; sesiapa antara kamu yang jadikan mereka sahabat-sahabat, maka mereka itu, merekalah orang-orang zalim." (9:23)

 5. sahabat - tidak diambil daripada musuh mereka dan musuh Allah:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah ambil musuh-Ku dan musuh kamu untuk wali (sahabat), dengan menyampaikan kasih sayang kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak percaya kepada yang benar yang datang kepada kamu, dengan mengusir Rasul dan kamu kerana kamu percayai Allah, Pemelihara kamu. Jika kamu keluar untuk berjuang di jalan-Ku dan inginkan kepuasan hati-Ku, dengan merahsiakan kasih sayang kepada mereka, dan Aku sangat-sangat tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu siarkan; dan sesiapa antara kamu yang buat demikian itu, dia sesat daripada jalan yang betul." (60:1) dan,

 6. sahabat - tidak diambil daripada kaum dimurkai Allah, yang tidak percaya:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah jadikan sahabat suatu kaum yang terhadap mereka Allah memurkai, dan yang berputus asa daripada akhirat, sebagaimana orang-orang tidak percaya berputus asa, daripada penghuni-penghuni kubur." (60:13)

Ayat-ayat lain, dan satu sudah disebut di bawah tajuk takwa iaitu "Wahai orang-orang yang percaya, perangilah orang-orang tidak percaya yang dekat dengan kamu, dan hendaklah mereka dapati pada kamu ketegasan; dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang bertakwa" (9:123) adalah seperti berikut:

 1. perang - ambil kewaspadaan, pergi berkumpulan:
  "Wahai orang-orang yang percaya, ambillah kewaspadaan kamu; kemudian pergilah dalam kumpulan-kumpulan, atau pergilah kesemuanya bersama-sama." (4:71)

 2. perang - teliti:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berpergian di jalan Allah, telitilah kamu, dan janganlah kata kepada orang yang lemparkan kepada kamu 'Salam', 'Kamu bukan orang mukmin', kerana cari keuntungan kehidupan dunia. Di sisi Allah rampasan perang yang banyak. Demikianlah kamu dahulunya; tetapi Allah berbudi baik kepada kamu. Maka telitilah kamu; sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat" (4:94)

 3. perang - tidak lari:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu bertemu orang-orang tidak percaya maju untuk berperang, janganlah kamu palingkan belakang kamu kepada mereka." (8:15)

 4. perang - berdiri teguh:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila sahaja kamu bertemu satu pasukan, maka berdiriteguhlah kamu, dan ingatlah akan Allah dengan banyak agar kamu beruntung." (8:45)

 5. perang - rasa berat untuk pergi:
  "Wahai orang-orang yang percaya, mengapakah kamu apabila dikatakan kepada kamu, 'Berperanglah di jalan Allah', kamu menyerap dengan berat kepada bumi? Adakah kamu sangat puas hati dengan kehidupan dunia ini daripada akhirat? Namun begitu, kesenangan kehidupan dunia ini, dibandingkan dengan akhirat, adalah suatu yang sedikit." (9:38) dan,

 6. perang - pertolongan dengan angin dan tentera dari langit:
  "Wahai orang-orang yang percaya, ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu apabila tentera datang kepada kamu, dan Kami utus kepada mereka suatu angin, dan tentera yang kamu tidak lihat; dan Allah lihat apa kamu buat." (33:9)

Satu ayat yang menambah kepada perkara di atas ialah:

 1. perkahwinan - cerai sebelum sentuh:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu kahwini perempuan-perempuan yang mukmin, dan kemudian ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, tiadalah tempoh bagi kamu untuk kira terhadap mereka; maka berilah peruntukan bagi mereka, dan lepaskanlah mereka dengan pelepasan yang manis." (33:49)

Seruan dipanjangkan lagi dengan ayat lain iaitu:

 1. adil - saksi untuk keadilan:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan di hadapan Allah, saksi-saksi untuk keadilan. Janganlah kebencian pada kaum mendesak kamu untuk tidak berlaku adil; berlakuadillah, itu lebih dekat dengan takwa. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat." (5:8)

Ayat mengenai haji ada empat lagi:

 1. tidak melanggar tanda-tanda Allah, dan lain:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jangan langgar tanda-tanda Allah, dan bulan-bulan haram, dan pemberiannya, dan rantai leher, dan juga orang-orang yang kunjungi Rumah Suci bermaksud mencari daripada Pemelihara mereka, pemberian dan kepuasan hati. Tetapi, apabila kamu telah selesaikan, maka burulah binatang buruan. Jangan kerana kebencian pada suatu kaum yang halangi kamu daripada Masjidil Haram, mendesak kamu untuk mencabul. Tolong-menolonglah kamu dalam ketaatan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam buat dosa, dan permusuhan. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah keras dalam balasan-Nya." (5:2)

 2. menguji pemburuan binatang:
  "Wahai orang-orang yang percaya, sungguh, Allah uji kamu dengan sesuatu daripada binatang buruan yang tangan-tangan kamu, dan tombak-tombak kamu capai, supaya Allah tahu siapa yang takut kepada-Nya yang dalam keadaan ghaib. Sesiapa yang mencabuli sesudah itu, baginya azab yang pedih." (5:94)

 3. membunuh binatang dalam ihram:
  "Wahai orang-orang yang percaya, jangan bunuh binatang buruan sedang kamu dalam haram (ihram); sesiapa antara kamu yang bunuh dengan sengaja, akan ada balasannya dengan yang serupa apa yang dia telah bunuh, daripada binatang ternak, yang dihakimkan dua orang yang adil antara kamu, sebagai pemberian yang dibawa ke Kaabah; atau penebus - memberi makan orang-orang miskin, atau yang sama dengan itu dalam puasa, supaya dia rasai keburukan daripada pekerjaannya. Allah maafkan apa yang telah lalu, tetapi sesiapa ulanginya, Allah akan lepaskan dendam kepadanya; Allah Perkasa, Pendendam." (5:95) dan,

 4. orang sekutukan dilarang mendekati Masjidil Haram:
  "Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sekutukan adalah najis (kotor); maka jangan benarkan mereka dekati Masjidil Haram selepas tahun mereka ini. Jika kamu takut akan kemiskinan, sungguh, Allah akan cukupkan kamu daripada pemberian-Nya, jika Dia hendaki; sesungguhnya Allah Mengetahui, Bijaksana." (9:28)

Ada empat lagi ayat menyebut Allah dan Rasul. Mereka adalah,

 1. Allah dan Rasul - disahuti:
  "Wahai orang-orang yang percaya, sahutlah Allah dan Rasul, apabila Dia seru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu; dan ketahuilah bahawa Allah berdiri di antara seorang lelaki dan hatinya, dan bahawa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan." (8:24)

 2. Allah dan Rasul tidak dikhianati:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah khianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu khianati amanat-amanat kamu sedang kamu mengetahuinya." (8:27)

 3. Allah dan Rasul - taat, amalan tidak jadi sia-sia:
  "Wahai orang-orang yang percaya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah jadikan amalan-amalan kamu sia-sia." (47:33) dan,

 4. Allah dan Rasul - tidak didahului di depan mereka:
  "Wahai orang-orang yang percaya, janganlah mendahului di hadapan Allah dan Rasul-Nya; dan takutilah Allah. Sesungguhnya Allah Mendengar, Mengetahui." (49:1)

Satu lagi seruan kepada orang yang percaya mengenai menolong Allah ialah,

 1. siapa ingin jadi penolong Allah?
  "Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putera Mariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, 'Siapakah yang akan jadi penolong-penolong aku bagi Allah?' Pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Kami akan jadi penolong-penolong Allah.' Dan segolongan daripada Bani Israil percaya, dan segolongan tidak percaya. Maka Kami kukuhkan orang-orang yang percaya terhadap musuh mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menguasai." (61:14)

Terdapat satu lagi seruan kepada orang yang percaya mengenai bicara rahsia:

 1. dahulukan dengan sedekah:
  "Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berbicara rahsia dengan Rasul, maka sebelum bicara rahsia kamu, dahulukanlah dengan satu sedekah; itu lebih baik bagi kamu, dan lebih bersih. Namun begitu, jika kamu tidak dapatkan, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (58:12)

Tiga yang berikut, dalam turutan, adalah mengenai ahli keluarga orang-orang yang percaya, dan harta mereka:

Dan ayat terakhir dalam seruan Allah kepada orang-orang yang percaya ialah:

Seruan dimulakan dengan orang-orang yang percaya disuruh berkata "Perhatikanlah kami" dan mendengar ayat-ayat Kitab di samping amaran mengenai azab yang pedih bagi orang-orang tidak percaya. Peringatan-peringatan yang didatangkan menyentuh segala aspek dalam kehidupan berkeluarga, bermasyrakat, dan ber-Tuhan, bertujuan beri mereka peluang buat persediaan yang diperlukan untuk Hari Akhir. Seruan terakhir mengingatkan orang-orang yang percaya bahawa mereka adalah makhluk yang lemah, lantas harus dilepaskan daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan, dan kemudian dimasukkan ke dalam taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya mereka tinggal buat selama-lamanya.

Allah disanjung!

Penulis Bacaan
3 Jun 2011

Sila rujuk Kalimat Pilihan:
Wahai orang-orang yang percaya


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim  
Sudut Pelajar

Tulis kepada Pengurus Laman