Dzkrillaah itu Mengingati Allah atau Peringatan Allah?

 


Semasa menyemak kegunaan kalimat dasar dzakara dan terbitannya yang berada di dalam al-Qur'an, terbit suatu kehendak untuk membetulkan terjemahannya yang sedia dipakai di Bacaan. Ia kerana kalimat tersebut membawa beberapa erti seperti ingat atau sebut, atau peringatan yang lazim ditujukan kepada Kitab atau ayat-ayat-Nya. Maka pembetulannya adalah atas pilihan perkataan-perkataan tersebut.

Namun, yang paling ketara dalam pembetulan itu ialah mengenai frasa Mengingati Allah yang sudah lama dipakai umum.

Frasa tersebut diterjemah daripada kalimat-kalimat dzakaruullaaha (3:135, 26:227), dzakaruunallaaha (3:191), dzakarallaaha (33:21), dzaakiriinallaaha (33:35) dan laa yadzkuruunallaaha (4:142) yang bermaksud "tidak mengingati Allah".

Kesemua mereka didapati tepat apabila diterjemah kepada Mengingati Allah setelah merenungkan konteks ayat yang mengandungi mereka.


Akan tetapi, tidak begitu pula didapati bagi kalimat dzkrillaahi atau dzikrullaahi apabila diterjemah kepada Mengingati Allah. Kerana majoriti daripada perkataan dzkri atau zikir didapati sesuai dengan maksud peringatan. Daripada 76 perkataan dzikr yang terdapat di dalam al-Qur'an hanya 10 didapati tidak sesuai diterjemah kepada peringatan, tetapi kepada ingat atau sebut. Sila lihat di sini.

Sebagai contoh ialah frasa ahli zikir yang tidak bermaksud orang yang tahu dalam mengingati (Allah) tetapi tahu dalam pengetahuan Kitab atau Peringatan (16:43 dan 21:7).

Oleh kerana dirasakan tidak begitu sesuai maka frasa Mengingati Allah ditukar kepada Peringatan Allah bagi dzkrillaahi atau dzikrullaahi.


Misalan, ayat pertama daripada kalimat pertama tadi yang berbunyi (setelah Mengingati Allah ditukar kepada Peringatan Allah):

5:91. Syaitan hanya hendak sebabkan permusuhan dan kebencian antara kamu dalam arak dan judi, dan untuk halangi kamu daripada Peringatan Allah, dan daripada solat. Mahukah kamu berhenti?

Jika ia Mengingati Allah maka akan timbul redundant kerana kehadiran amalan solat di situ yang turut membawa maksud mengingati Allah.

Selain itu, apabila direnungkan kegunaan perkataan halangi di dalam al-Qur'an ia banyak sekali dituju kepada menghalangi jalan Allah dan lain yang berkaitan dengan Peringatan seperti Masjidil Haram, ayat-ayat Allah, petunjuk, atau berperang.

Malah ayat yang menyusul didapati menyebut mengenai ayat-ayat al-Qur'an pula, atau Peringatan, berbunyi,

5:92. ..... Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa atas Rasul Kami hanya untuk sampaikan yang jelas.


Ayat kedua, yang lazim mengandungi Mengingati Allah tetapi kini ditukar kepada Peringatan Allah bermaksud:

13:28. Orang-orang yang percaya, hati mereka tenteram dengan Peringatan Allah - dengan Peringatan Allah, hati jadi tenteram.

Alasan yang menguatkan untuk berbuat demikian terkandung di dalam mesej ayat sebelum, di mana tersurat perkataan tidak percaya, sesat dan petunjuk yang berkait rapat dengan Peringatan:

13:27. Orang-orang tidak percaya berkata, "Mengapa satu ayat (mukjizat) tidak diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya?" Katakanlah, "Allah sesatkan sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepada-Nya semua yang berkesesalan."

Mungkin tidak dapat dinafikan bahawa ayat-ayat Allah, atau Peringatan, memang dapat mententeramkan hati, seperti didapati disebut ayat 39:23 yang bakal dibincang di sini.


Selanjutnya, diutarakan ayat mengandungi dzikrillaahi yang ketiga:

24:37. Adalah lelaki-lelaki yang perdagangan dan jual beli tidak pesongkan mereka daripada Peringatan Allah, dan untuk melakukan solat, dan untuk memberi zakat, dan takut akan satu hari apabila hati dan penglihatan dibalik-balikkan kepadanya.

Kehadiran perkataan pesong dan solat mendorong kepada pertukaran maksud daripada Mengingati Allah kepada Peringatan Allah. Ia ditambah dengan konteks ayat, yang pada hemat penulis bermula dari dua ayat sebelum, 24:35, iaitu ayat "Cahaya" yang berakhir dengan "Allah beri petunjuk kepada Cahaya-Nya siapa Dia hendaki".

Turut menguatkan ialah bunyi dua ayat selepas, 24:39, yang bermula dengan "Dan orang-orang tidak percaya, amalan-amalan mereka seperti fatamorgana di dataran yang luas..."

Kerana berkontekskan petunjuk dan ayat-ayat Kitab maka frasa Peringatan Allah disematkan pada ayat 24:37.
 

Ayat keempat yang ditukar maksud ialah:

39:22. Adakah orang yang dadanya Allah lapangkan untuk Islam, lalu dia berjalan di atas satu cahaya daripada Pemeliharanya? Tetapi kecelakaanlah bagi orang-orang yang hati mereka keras terhadap Peringatan Allah! Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata.

Adalah dirasakan bahawa perkataan cahaya dan sesat yang berada di dalamnya lebih menjurus kepada Peringatan daripada Mengingati.

Di samping itu, pada ayat yang menyusul, iaitu yang kelima dalam pembetulan, tercangkuk pula perkataan petunjuk yang mengiakan lagi pertukaran yang dibuat. Ayat tersebut berbunyi,

39:23. Allah turunkan hadis paling baik sebagai sebuah Kitab, yang serupa (mutasyabihat) dalam pengulangannya, dengannya digentarkan kulit orang-orang yang takut kepada Pemelihara mereka; kemudian kulit mereka dan hati mereka jadi lembut pada Peringatan Allah. Itu petunjuk Allah, dengannya Dia beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki; dan sesiapa Allah sesatkan, maka tidak ada baginya yang beri petunjuk.


Beralih kepada ayat keenam, iaitu yang terakhir. Perkataan pesong muncul lagi. Ayat tersebut berbunyi,

63:9. Wahai orang-orang yang percaya, jangan harta-harta kamu dan jangan juga anak-anak kamu memesongkan kamu daripada Peringatan Allah; sesiapa buat demikian itu, merekalah orang-orang yang rugi.

Ayat adalah mengenai nafkah yang banyak disebut di dalam Peringatan-Nya, dan ia mampu dipesongkan oleh faktor harta dan anak-anak.


Namun begitu, terdapat pula pengecualian, di mana kalimat dzikrillaahi kekal diterjemah kepada Mengingati Allah kerana pengaruh konteks ayat. Ayat tersebut berbunyi,

62:9. Wahai orang-orang yang percaya, apabila dipanggil untuk solat pada hari berkumpul, bersegeralah kepada mengingati Allah, dan tinggalkan jual beli, itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu.

Ia menjadi kekal kerana amalan solat ialah Mengingati Allah.


Akhir sekali diturunkan satu-satunya ayat mengandungi kalimat dzikrullaahi berbunyi,

29:45. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada al-Kitab, dan lakukan solat; solat melarang kesumbangan dan mungkar. Peringatan Allah adalah lebih besar; dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan.

Frasa yang lazim dipakai di situ, Mengingati Allah, ditukar kepada Peringatan Allah kerana topik bagi ayat ialah membaca ayat-ayat al-Kitab. Justeru, perkataan Peringatan adalah lebih tepat untuk diguna, sekali gus menunjukkan ia lebih besar daripada (kebesaran) amalan solat.

Dengan pertukaran tersebut, kemusykilan mengenai mengingati Allah menjadi lebih besar daripada solat dapat dihuraikan.


Demikian pendapat penulis atas pertukaran maksud bagi kalimat dzikrillaahi dan
dzikrullaahi. Ia harus diterjemah kepada Peringatan Allah kecuali satu. Dengan pendapat itu penulis terdedah untuk dikritik.


Allah disanjung!

~ Sila rujuk kalimat Zikir/Ingat di dalam al-Qur'an

Penulis Bacaan
20 Sept 2013


Artikel / English Articles
Halaman Utama Terkini Perpustakaan Bacaan E-Mail Hiasan Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar Penemuan Soalan Lazim Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman