Amal Salih

 

Buat baik, seperti buat kerja-kerja baik , adalah hanya untuk diri sendiri, bukan orang lain, yang dikurniakan balasan yang baik. Begitu juga dengan membuat kejahatan dan balasan setimpal. Demikianlah itu adalah ketentuan Allah, yang tidak menganiayakan hamba-hamba-Nya, seperti tersurat di dalam al-Qur'an bermaksud,

"Sesiapa buat kerja-kerja baik , ia adalah untuk dirinya sendiri, dan sesiapa buat jahat, ia adalah terhadapnya sendiri. Pemelihara kamu tidak buat aniaya terhadap hamba-hamba-Nya." (41:46)

Perbuatan buat kerja-kerja baik , atau 'amila solihan, atau amal salih, adalah bertujuan untuk memuaskan hati Allah, sebagai tanda terima kasih kepada-Nya atas rahmat yang dikurniakan. Tujuan yang jelas itu jadi antara isi sebuah ayat yang mengandungi suatu doa yang harus dilafaz ketika hamba-hamba-Nya sampai usia 40 tahun, yang di situ juga menyebut agar dapat lakukan perbuatan tersebut. Ayat berbunyi,

"Kami wasiatkan manusia, bahawa dia buat baik kepada ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah; pengandungannya dan penyusuannya tiga puluh bulan. Sehingga, apabila dia sampai dewasa, dan sampai empat puluh tahun, dia berkata, 'Wahai Pemeliharaku, sediakanlah aku supaya aku berterima kasih atas rahmat Engkau, yang dengannya Engkau rahmati aku dan bapa dan ibuku, dan supaya aku buat kerja-kerja baik yang memuaskan hati Engkau, dan betulkanlah aku, dan juga pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang muslim (tunduk patuh).'" (46:15)

kerja-kerja baik yang memuaskan hati Allah telah dikenal pasti daripada al-Qur'an, dikumpul dan dirakam di dalam artikel berjodol Orang Baik, namun sukacita diturunkan di bawah ini pula, tetapi dengan ringkas sahaja:

Bagi mereka yang merasakan suruhan-suruhan di senarai amat berat untuk ditanggung harus ingat bahawa Allah telah meringankannya menurut sebuah firman berbunyi, "Kami tidak bebankan sesuatu jiwa melainkan menurut kesanggupannya" (7:42).

 

Amal salih, atau buat kerja-kerja baik adalah perintah bagi semua hamba-hamba-Nya, termasuk para Rasul. Seorang Nabi juga difahamkan telah disuruh Allah untuk melakukannya. Dua ayat berikut menjelaskan:

"Wahai Rasul-Rasul, makanlah benda-benda yang baik, dan buatlah kerja-kerja baik ; sesungguhnya Aku tahu apa yang kamu kerjakan," (23:51) dan,

"Buatlah baju besi yang lebar, dan ukurlah betul-betul gelang-gelang rantai. Dan kamu (Nabi Daud) buatlah kerja-kerja baik ; sesungguhnya Aku lihat apa kamu buat." (34:11)

Mungkinkah pembuatan baju besi di situ merupakan satu kerja baik , atau amal salih? Selanjutnya, difahamkan iaitu ia (amal salih) adalah kekal, tidak seperti harta dan anak-anak yang dimiliki, di samping dikatakan-Nya sangat baik untuk diangan-angankan, kerana ganjaran dan pengembaliannya adalah lebih baik daripada penambahan dalam petunjuk yang diberi Allah. Firman-firman-Nya,

"Harta dan anak-anak ialah perhiasan kehidupan dunia; tetapi yang kekal, kerja-kerja baik - adalah lebih baik di sisi Pemelihara kamu dalam ganjaran, dan lebih baik diangan-angankan." (18:46) dan,

"Dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang dapat petunjuk dalam petunjuk; dan yang kekal, kerja-kerja baik , adalah lebih baik di sisi Pemelihara kamu dalam ganjaran, dan lebih baik pengembaliannya." (19:76)

Allah naikkan kerja-kerja baik kepada-Nya seperti kata-kata yang baik naik, dan ia tidak dilakukan untuk mencari kemuliaan, mahupun untuk meminta upah ke atasnya. Dua ayat berikut beri keterangan lanjut:

"Sesiapa hendak kemuliaan, maka kemuliaan kesemuanya kepunyaan Allah. Kepada-Nya kata-kata yang baik naik, dan kerja-kerja baik - Dia naikkannya;" (35:10) dan,

"Itu berita gembira yang Allah beri hamba-hamba-Nya yang percaya, dan buat kerja-kerja baik . Katakanlah, 'Aku tidak minta kepada kamu upah untuk ini, melainkan kasih sayang untuk sanak saudara'; dan sesiapa perolehkan yang baik, Kami tambahkan dengan kebaikan padanya. Sesungguhnya Allah Pengampun, Berterima Kasih." (42:23)

 

Dunia tidak ditinggalkan tanpa buat amal salih atau kerja-kerja baik . Atau jadi seperti orang yang memohon kepada Pemelihara supaya dikembalikan ke dalamnya untuk buat kerja-kerja baik yang ditinggalkan, atau, seorang lagi yang memohon agar dikeluarkan dari neraka dan kembali ke dunia untuk buat amalan tersebut. Firman-firman-Nya lagi:

"Sehingga, apabila kematian datang kepada seorang daripada mereka, dia berkata, 'Wahai Pemeliharaku, kembalikanlah aku, Supaya aku buat kerja-kerja baik yang aku telah tinggalkan.' Tidak, ia hanya satu kata yang dia ucapkan; dan di belakang mereka ada barzakh (tembok) hingga hari mereka dibangkitkan." (23:99-100) dan,

"Di dalamnya mereka menjerit, 'Wahai Pemelihara kami, keluarkanlah kami, dan kami akan buat kerja-kerja baik , selain daripada apa yang kami telah buat.' 'Apa, tidakkah Kami beri umur yang panjang kepada kamu untuk mengingatkan padanya orang yang akan ingat? Kepada kamu pemberi amaran telah datang; maka rasalah sekarang! Bagi orang-orang zalim, tidak ada penolong.'" (35:37)

Rayuan mereka ditolak. Sebab mereka jadi begitu derita turut dinyatakan di dalam al-Qur'an, iaitu tidak melihat dan mendengar semasa hidup, serta tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Firman Tuhan,

"Dan sekiranya kamu dapat melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepala mereka di hadapan Pemelihara mereka, 'Wahai Pemelihara kami, kami telah lihat dan dengar; maka kembalikanlah kami supaya kami akan buat kerja-kerja baik kerana kami telah yakin.'" (32:12)

 

Amal salih atau buat kerja-kerja baik harus diiringi sifat sabar. Ia juga dilakukan sambil tidak sekutukan Allah dalam penyembahan kepada-Nya, dan dilakukan di samping patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Senarai di bawah melengkapkan hujah:

Mukmin, Muslim, Percaya

kerja-kerja baik harus juga ditunai sedang berkepercayaan seperti orang mukmin. Maksud mukmin secara ringkas ialah percaya kepada Allah dan Hari Akhir seperti dihuraikan firman berbunyi, "Dan sebahagian manusia, ada yang berkata, 'Kami percaya kepada Allah dan Hari Akhir'; tetapi mereka bukanlah orang-orang mukmin (yang percayai)." (2:8)

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an mencatat penggabungan amal salih dengan mukmin, antaranya hanya dua direkodkan di sini. Ingin diingtkan bahawa amalan tersebut jadi tanggungjawab semua, lelaki atau perempuan, yang bergelar mukmin. Dua yang disebut tadi adalah,

"Dan sesiapa buat kerja-kerja baik , lelaki atau perempuan, dan dia seorang mukmin, mereka akan masuk Taman, dan tidak dizalimi satu bintit pun." (4:124) dan,

"Dan sesiapa buat kerja-kerja baik , lelaki atau perempuan, dan dia mukmin, sungguh Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan Kami akan balas mereka dengan upah mereka mengikut yang paling baik daripada apa mereka buat." (16:97)

Turut disebut bersama kerja-kerja baik dan mukmin ialah Kitab al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi mereka. Ayat-ayat yang menjelaskannya adalah dua juga yang diturunkan iaitu:

"Sesungguhnya al-Qur'an ini beri petunjuk pada jalan paling tegak, dan beri berita gembira kepada orang-orang mukmin yang buat kerja-kerja baik bahawa bagi mereka upah yang besar," (17:9) dan,

"Segala puji bagi Allah yang turunkan kepada hamba-Nya Kitab, dan tidak buatkan padanya sebarang kebengkokan, Yang betul, untuk beri amaran akan bencana yang keras daripada-Nya, dan untuk beri berita gembira kepada orang-orang mukmin yang buat kerja-kerja baik , bahawa bagi mereka upah yang baik," (18:1-2)

Dan bukan sahaja mukmin tetapi muslim juga disebut sebagai pasangan. Iktibar dipetik daripada ayat berbunyi,

"Dan siapakah lebih baik ucapannya daripada orang yang berseru kepada Allah, dan buat kerja-kerja baik , dan berkata, 'Sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang yang muslim'?" (41:33)

 

Apapun, mukmin atau muslim, adalah orang-orang yang percaya. Sesiapa saja antara mereka yang buat kerja-kerja baik , ia adalah untuk diri mereka sendiri sebagai persediaan untuk hari esok. Firman Allah,

"Sesiapa tidak percaya, maka atasnyalah ketidakpercayaannya; dan sesiapa buat kerja-kerja baik, maka untuk diri-diri merekalah mereka buat persediaan," (30:44)

Ayat-ayat menyebut orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik adalah banyak. Antara yang awal disebut menjelaskan bahawa diri tidak dibebankan kecuali menurut kemampuan masing-masing dalam mencari kepuasan hati Allah. Firman-Nya,

"Dan orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik - Kami tidak bebankan sesuatu jiwa melainkan menurut kesanggupannya;" (7:42.)

mereka menjadi orang-orang yang menegakkan di hadapan Allah, saksi-saksi untuk keadilan, dalam tugas amal salih untuk-Nya. Itu tersirat di dalam ayat-ayat mengandungi frasa orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik yang berbunyi,

"Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan di hadapan Allah, saksi-saksi untuk keadilan. Jangan kebencian pada kaum mendesak kamu untuk tidak berlaku adil; berlakuadillah, itu lebih dekat dengan takwa. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat. Allah janjikan orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik ; bagi mereka, ampunan dan upah yang besar." (5:8-9)

Kebanyakan daripada ayat-ayat yang mengandungi frasa tersebut menyentuh mengenai balasan yang bakal mereka terima di akhirat. Namun, sebutan mengenai balasan di dunia pun ada, diringkaskan seperti berikut:

Mereka yang percaya dan beramal salih, iaitu yang dapat kemenangan yang nyata, dikategorikan pula sebagai orang-orang bertakwa, selain dikatakan yang terbaik daripada makhluk-makhluk. Firman-firman Allah yang mengkhabarkannya berbunyi,

"Atau, adakah Kami akan buat orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , seperti orang-orang yang buat kerosakan di bumi, atau, adakah Kami akan buat orang-orang bertakwa seperti orang-orang yang jahat?" (38:28)

"Tetapi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , mereka itulah yang terbaik daripada makhluk-makhluk," (98:7)

Dan kehidupan serta kematian mereka tidak sama dengan orang-orang buat jahat. Allah juga janjikan mereka dengan ampunan dan upah yang besar. Sila lihat ayat-ayat di bawah:

"Atau, adakah orang-orang yang buat jahat sangka Kami akan buat mereka seperti orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , samakah kehidupan mereka dan kematian mereka? Betapa jahatnya apa yang mereka putuskan!" (45:21)

"Allah janjikan orang-orang antara mereka, yang percaya dan buat kerja-kerja baik , dengan ampunan dan upah yang besar." (48:29)

Mengenai upah atau balasan di akhirat, seperti dikatakan tadi, sungguh banyak ayatnya disuratkan. Antara bunyi ayat-ayat tersebut diringkaskan seperti berikut:

Selain menyebut frasa orang-orang yang percaya, terdapat juga sebutan berbunyi percayai Allah, seolah mengganti atau menjelaskan, yang berpasangan dengan membuat kerja-kerja baik . Di bawah diturunkan dua ayat bersabit:

"Pada hari Dia kumpulkan kamu untuk Hari Berkumpul; itulah Hari Tipu Menipu. Dan sesiapa percayai Allah, dan buat kerja-kerja baik , Allah akan melepaskannya daripada kejahatan-kejahatannya, dan masukkannya ke taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan selamanya; itulah kemenangan yang besar." (64:9)

"Seorang Rasul dengan membacakan kamu ayat-ayat Allah yang menjelaskan, supaya Dia keluarkan orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik dari kegelapan kepada cahaya. Sesiapa percayai Allah, dan buat kerja-kerja baik , Dia akan masukkannya ke taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai; di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya, dan selamanya. Sesungguhnya Allah sediakan baginya rezeki yang baik." (65:11)

Turut disebut ialah percaya kepada Allah dan Hari Akhir, sebagai penjelasan bagi maksud orang-orang yang percaya. Ayat yang direnungkan atas perkara tersebut berbunyi,

"Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan Kristian, dan Sabiin, sesiapa percaya kepada Allah dan Hari Akhir, dan buat kerja-kerja baik , maka upah mereka adalah di sisi Pemelihara mereka, dan tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih." (2:62)

Ayat itu disebut lagi di 5:69. Ia tidak perlu dipanjangkan di sini kerana sudah dihurai di halaman berjudul Ayat 2:62 dan Ayat 2:62 dan 3:85 seperti tersenarai di bahagian Perpustakaan laman web ini.

Bertentangan

Kembali kepada orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik . Kekadang terdapat pada konteks ayat mengandungi frasa terebut suatu petunjuk kepada amalan-amalan yang bertentangan, yang menarik perhatian. Sebagai contoh diturunkan ayat-ayat berbunyi,

"Al-Masih tidak akan pandang rendah untuk menjadi seorang hamba Allah, dan tidak juga malaikat-malaikat yang berkedudukan dekat dengan-Nya. Sesiapa pandang rendah untuk menyembah-Nya, dan menyombong, Dia pasti akan kumpulkan mereka kepada-Nya, kesemua mereka.
Bagi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , Dia akan bayar kepada mereka sepenuhnya upah mereka, dan Dia menambahkan mereka daripada pemberian-Nya; dan bagi orang-orang yang memandang rendah dan menyombong, merekalah yang Dia akan azab dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan dapati bagi mereka, selain daripada Allah, seorang wali (pelindung), dan tiada juga penolong." (4:172-173)

Pada ayat-ayat itu, menurut pendapat penulis, amalan yang bertentangan atau yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik adalah:

Selanjutnya terdapat beberapa ayat lagi yang menunjukkan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh orang-orang berkenaan, dan mereka disenaraikan seperti berikut:

Demikianlah amalan-amalan tidak dilakukan oleh orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , atau amal salih.

Buat Baik

Lagi dapatan mengenai orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik (salih). Amalan tersebut didapati dikatakan juga amalan baik (diterjemah daripada kalimat ahsana). Ayat yang mengandunginya berbunyi,

"Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , sesungguhnya Kami tidak sia-siakan upah orang yang amalannya baik." (18:30)

Sehubungan itu, sebuah artikel telah ditulis (berjudul Buat Baik) mengenai amalan baik seperti yang disebut. Di dalamnya terkandung senarai amalan-amalan itu, dan di sini diturunkan pula tetapi diringkaskan sahaja supaya bersesuaian dengan tajuk di sini iaitu amal salih. Senarai tersebut dicatat di bawah:

Amalan Lain

Amalan percaya dan buat kerja-kerja baik selanjutnya didapati dipadankan dengan beberapa amalan atau sifat lain pula. Amalan-amalan tersebut adalah:

Ayat mengenai sabar (dengan percaya dan kerja-kerja baik ) ditambah dua lagi iaitu:

Namun, amalan paling bayak disebut bersama percaya dan buat kerja-kerja baik ialah bertaubat. Di bawah ini diturunkan lima ayat:

Maka dengan itu orang-orang mukmin, iaitu yang percaya dan buat kerja-kerja baik , atau amal salih, lelaki atau perempuan, hanya beramal untuk memuaskan hati Allah, dalam kesyukuran atas rahmat yang dikurniakan-Nya kepada mereka. Dan mereka tentu berlumba-lumba dalam mengerjakannya serta bertaubat.

Allah disanjung!

Penulis Bacaan
28 Mei 2011

Artikel / English Articles

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim  
Sudut Pelajar

Tulis kepada Pengurus Laman