Apabila azab Allah datang

 The Star, Rabu 5 Jun 2002, muka 8 / Section 2

 

Peribahasa Inggeris di atas, A drowning man will clutch at a straw, bermaksud orang yang terdesak akan menyambar apa saja peluang untuk selamatkan dirinya daripada malapetaka.

Lazimnya, begitulah reaksi manusia dalam ketakutan. Mereka akan buat apa saja untuk selamatkan diri mereka. Apatah lagi kalau ketakutan itu adalah ketakutan sebenar, yang terbit daripada azab Allah yang datang.

Apabila azab itu datang maka tiada sesuatu dapat menghalanginya. Termasuk permohonan orang yang dipilih-Nya sebagai Nabi. Seperti Nabi Nuh yang memohon agar anaknya diselamatkan daripada banjir besar yang melanda. Firman Allah berbunyi,

"Dan Nuh panggil Pemeliharanya, dan berkata, 'Wahai Pemeliharaku, anak lelakiku adalah daripada keluargaku, dan janji Engkau benar. Engkau yang paling adil antara para hakim'" (11:45). 

Allah menolak permohonan Nabi Nuh lalu si anak itu mati lemas dalam azab tersebut. Azabnya sungguh menakutkan sehingga gelombang yang terbit daripada banjir itu digambarkan seperti gunung tingginya (11:42). 

Azab Allah adalah sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang yang bersalah. orang-orang zalim, misalnya, akan menyambar peluang untuk selamatkan dirinya dengan meminta agar azab itu dapat ditangguhkan sambil berjanji akan kerjakan suruhan Allah yang disampaikan melalui Rasul. Usahanya pasti gagal. Allah berfirman:

"Dan berilah amaran kepada manusia akan hari apabila azab datang kepada mereka; dan orang-orang buat kezaliman berkata, 'Wahai Pemelihara kami, tangguhkanlah kami hingga satu tempoh yang dekat, dan kami akan sahut seruan Engkau, dan ikut Rasul-Rasul'" (14:44).

Dengan melencong sedikit lalu pergi kepada sebutan selanjutnya mengenai orang-orang zalim. Antara golongan manusia yang dikategorikan sebagai zalim adalah mereka yang:

Merekalah digolongkan antara orang-orang zalim. Untuk mengetahui sepenuhnya siapa yang diterangkan Allah sebagai orang-orang zalim, melalui aya-ayat-Nya, sila click di sini.

Kembali kepada azab Allah dengan menyebut azab Hari Kiamat. Apabila ia datang, manusia berada dalam keadaan mabuk, tetapi mereka tidak mabuk, seperti para ibu yang tinggalkan atau gugurkan anak-anaknya, dan lelaki yang lari daripada orang-orang yang dikasihi, daripada ahli keluarga terdekat. Mereka lepaskan diri daripada kesemuanya untuk selamatkan diri sendiri. Dua ayat Allah yang berikut menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut:

"Pada hari apabila kamu melihatnya (kegoncangan Saat), tiap-tiap perempuan yang menyusui melupakan apa yang dia susukan, dan tiap-tiap yang mengandung menggugurkan kandungannya, dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah adalah keras" (22:2).

"Dan apabila Letupan datang, Pada hari seorang lelaki lari daripada saudara lelakinya, Dan ibunya, dan bapanya, Dan isterinya, dan anak-anaknya, Setiap lelaki, pada hari itu, ada hal yang mencukupi baginya" (80:33-37).

Setelah Hari itu sampai, pengikut-pengikut pergi kepada orang-orang yang diikuti yang disangka telah beri petunjuk untuk melepaskan diri:

"Mereka pergi kepada Allah, kesemuanya; kemudian berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, 'Kami adalah pengikut-pengikut kamu; adakah kamu berguna sedikit pun kepada kami terhadap azab Allah?' Mereka berkata, 'Jika Allah beri petunjuk kepada kami, tentu kami beri petunjuk kepada kamu. Sama sahaja bagi kita; sama ada kita tidak boleh tahan, atau kita sabar - kita tidak ada tempat lari'" (14:21).

Pengikut-pengikut tidak dapat lepaskan diri daripada azab Allah. Kerana orang-orang yang diikuti tidak dapat petunjuk. Kedua-duanya kekal dalam azab Allah setelah dapati tiada tempat untuk melarikan diri.

Orang-orang munafik pula ingin meminjam cahaya daripada orang-orang yang percaya tetapi kemudian mereka dipisahkan:

"Pada hari apabila orang-orang munafik lelaki, dan orang-orang munafik perempuan, berkata kepada orang-orang yang percaya, 'Tunggulah kami, supaya kami dapat pinjam cahaya kamu!' Dikatakan, 'Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah cahaya!' Dan sebuah dinding diadakan di antara mereka, yang mempunyai sebuah pintu, di dalamnya pengasihan, dan bertentangan dengan yang di luar di mana terdapat azab" (57:13).

Sementara orang-orang yang berdosa ingin menebus diri mereka dengan anak-anaknya:

"Sedang mereka saling melihat antara mereka. Orang yang berdosa inginkan bahawa dia dapat menebus dirinya daripada azab hari itu dengan anak-anaknya" (70:11).

Keadaan jadi lebih ngeri lagi apabila melihat azab yang akan dilalui. Orang-orang yang diikuti menyambar peluang untuk selamatkan diri dengan lepaskan diri mereka daripada pengikut-pengikutnya, di samping orang-orang zalim ingin menebus diri mereka dengan segala yang di bumi sambil tanya jalan untuk kembali ke dunia. Tiga ayat al-Qur'an yang menyusuli jelaskannya:

"Apabila orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada pengikut-pengikut mereka, dan mereka lihat azab, dan tali-tali mereka diputuskan" (2:166).

"Jika tiap-tiap jiwa yang buat zalim mempunyai semua yang ada di bumi, tentu ia tebus dirinya dengannya; dan mereka akan rahsiakan penyesalan apabila mereka melihat azab, dan dengan adil perkara diputuskan antara mereka, dan mereka tidak dizalimi" (10:54).

"dan kamu akan lihat orang-orang zalim, apabila mereka melihat azab, mereka akan berkata, 'Adakah sebarang jalan untuk kembali?'" (42:44).

Sambil orang-orang yang sekutukan Allah, atau yang mengambil jalan agama selain daripada Kitab Allah, akan menyambar peluang dengan menyalahkan Allah atas kehendak-Nya. Mereka jadi begitu kerana Allah yang hendak, kata mereka. Seperti itulah kepercayaan kepada qada dan qadar yang tidak diajar Allah. Sebaliknya Allah menyatakan, "Apa sahaja yang baik timpa kamu, ia adalah daripada Allah; apa sahaja yang buruk timpa kamu adalah daripada diri kamu sendiri" (4:79).

Orang-orang itu menyatakan demikian dengan berkata,

"'Sekiranya Allah hendak, tentu kami tidak jadi orang-orang yang sekutukan, dan tidak juga bapa-bapa kami, dan tidak juga kami haramkan sesuatu.' Begitulah orang-orang sebelum mereka dustakan sehingga mereka rasakan bencana Kami." (6:148)

Mereka menyekutukan Allah atas amalan halal dan haram mereka yang tidak menuruti ajaran Allah tetapi menuruti ajaran "ulama" mereka.

Semua orang yang bersalah berada di dalam Api. Dalam keadaan terdesak mereka ambil peluang bercakap dengan penjaga-penjaga Jahanam. Mereka meminta penjaga-penjaga itu menyeru kepada Allah supaya meringankan azab yang meliputi mereka:

"Dan orang-orang yang di dalam Api berkata kepada penjaga-penjaga Jahanam, 'Serulah kepada Pemelihara kamu untuk meringankan bagi kami sehari daripada azab!'" (40:49).

Akan tetapi, azab tidak diringankan bagi mereka.

Sila rujuk:
Kalimat azab di dalam al-Qur'an
Kalimat bencana di dalam al-Qur'an

Keratan Akhbar


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Kalimat Pilihan  Penemuan
Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman