Kalimat pertolongan di dalam al-Qur'an

 

Terdapat beberapa kalimat al-Qur'an yang diterjemah kepada pertolongan. Maka bilangan ayatnya banyak. Lalu jalan mudah diambil supaya beban tidak menjadi berat dengan menerbitkannya beransur-ansur, bahagian demi bahagian (sehingga kini jumlah bahagian belum dapat dipastikan lagi!?). Tiap-tiap bahagian mengandungi satu kalimat. Bahagian pertama menyusul di bawah ini:


Bahagian I

Ayat pertama mengandungi perkataan pertolongan yang diterjemah daripada terbitan kalimat ista'ana dapat ditemui di awal al-Qur'an, iaitu ayat kelimanya. Kata-kata terbitan daripada kalimat tersebut dapat ditemui di lima ayat lain di dalam al-Qur'an untuk menjadikan jumlah ayat kepada enam. Kesemuanya membawa maksud pertolongan Allah, yang dimohonkan.

Ayat-ayat adalah seperti berikut:

1:5. Engkau sahaja kami sembah, dan kepada Engkau sahaja kami mohon pertolongan.

2:45. Kamu mohonlah pertolongan dalam kesabaran dan solat kerana ia adalah sungguh berat kecuali kepada orang-orang yang rendah hati,

2:153. Wahai orang-orang yang percaya, kamu mohonlah pertolongan dalam kesabaran dan solat; sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.

7:128. Berkata Musa kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah, dan sabarlah; sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dan Dia wariskannya kepada siapa Dia hendaki di kalangan hamba-hamba-Nya. Kesudahan adalah bagi orang-orang bertakwa."

12:18. Dan mereka datangkan bajunya (Yusuf) dengan darah palsu padanya. Dia berkata, "Tidak, tetapi jiwa kamu hasut kamu lakukan sesuatu perkara. Tetapi marilah, kesabaran yang manis! Dan pertolongan Allah dipohonkan terhadap apa yang kamu terangkan."

21:112. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, hakimkanlah dengan benar! Dan Pemelihara kami ialah Yang Pemurah, tempat dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu terangkan."

(A Concordance of the Qur'an muka surat 292)


28 Sept 2012


Bahagian 2

Telah disebut tentang pertolongan Allah, yang "wajib" dipohon, dalam kesabaran dan solat, dan disebut juga pertolongan itu dipohon kerana dizalimi (oleh Firaun), dan daripada kata-kata dusta dalam kejahatan manusia, dan kata-kata negatif apabila diseru kepada Tuhan, Tuhan Yang Satu, dan untuk tunduk patuh kepada-Nya.

Di sini pertolongan Allah disebut lagi, misalan, pertolongan dalam peperangan, pertolongan daripada hujan ketika kemarau, pertolongan di dalam neraka, pertolongan dalam pergaduhan sesama sendiri yang berbeza kulit, yang menyebabkan kematian seseorang setelah ditumbuk, dan pertolongan Allah ketika si anak membantah keras dalam ketidakpercayaan tatkala dikatakan kepadanya bahawa manusia akan dihidupkan sekali lagi di akhirat.

Kali ini perkataan pertolongan diterjemah daripada kalimat ghatha dan istaghatha yang berkedudukan dekat di halaman 481 buku Concordance tersebut. Ayat-ayat mereka dikumpul bersama, menurut sekuen, seperti di bawah:

8:9. Apabila kamu mohon kepada Pemelihara kamu untuk pertolongan, dan Dia sahut kamu, "Aku akan bantu kamu dengan seribu malaikat yang datang di belakang kamu."

12:49. Kemudian sesudah itu, akan datang satu tahun yang manusia diberi pertolongan hujan, dan padanya mereka memerah."

18:29. Katakanlah, "Yang benar adalah daripada Pemelihara kamu; maka hendaklah sesiapa yang hendak, percaya; dan hendaklah sesiapa yang hendak, tidak percaya." Sesungguhnya Kami sediakan bagi orang-orang zalim, api, yang gejolaknya meliputi mereka; jika mereka minta pertolongan, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti leburan tembaga merah, yang melecurkan muka-muka mereka - betapa buruknya minuman, dan betapa buruknya tempat istirahat!

28:15. Dan dia masuk kota sewaktu penduduknya sedang lalai, dan dia dapati di dalamnya dua orang lelaki sedang berperang; yang satu adalah daripada golongannya sendiri, dan lain, daripada musuhnya. Kemudian yang daripada golongannya minta pertolongan kepadanya terhadap musuhnya; maka Musa menumbuknya, dan menentukannya (matikannya), dan berkata, "Ini adalah daripada amalan syaitan; sesungguhnya ia musuh yang menyesatkan, yang nyata."

46:17. Tetapi orang yang berkata kepada bapanya dan ibunya, "Cis, kepada kamu! Adakah kamu janjikan aku bahawa aku akan dikeluarkan (dibangkitkan), padahal generasi-generasi telah pun berlalu sebelum aku?" sedang keduanya mohon pertolongan Allah - "Celakalah kamu! Percayalah, sesungguhnya janji Allah benar"; kemudian dia berkata, "Tiadalah ini, melainkan dongeng orang-orang dahulu kala."

Terima kasih.
29 Sept 2012


Bahagian 3

Pertolongan seterusnya diterjemah daripada kalimat Nashara, yang daripadanya pula terbit nashara, yanshuru, unshur, yunsharu, nashr, nashir, dan manshur. Mereka diertikan kepada menolong, tolonglah, tidak ditolong, pertolongan, penolong, dan sebagainya. Kesemua ayat mengandungi kalimat-kalimat tersebut dikumpul sekali dengan pengertian diwarnakan menurut warna yang telah dipilih.

Daripada mereka, antaranya dapat difahamkan siapa yang ditolong dan siapa yang tidak, apa yang minta ditolongkan, atau siapa penolong yang sebenar. Renungkanlah ayat-ayat-Nya di bawah:

2:48. Dan takutilah kamu akan satu hari apabila sesuatu jiwa tidak dapat bela jiwa yang lain sedikit pun, dan syafaat (pengantaraan) tidak diterima daripadanya, dan tidak juga sebarang keimbangan diambil daripadanya, dan tidak juga mereka ditolong.

2:86. Mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Bagi mereka azab tidak diringankan, dan tidak juga mereka ditolong.

2:123. Dan takutilah kamu akan satu hari apabila sesuatu jiwa tidak dapat bela jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak diterima keimbangan daripadanya, dan tidak bermanfaat syafaat (pengantaraan) kepadanya, dan tidak juga mereka ditolong.

2:214. Atau, adakah kamu sangka kamu akan masuk Taman (Jannah) tanpa datang kepada kamu yang sama dengan orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu? Mereka disentuh musibah dan kesusahan, dan mereka digoncangkan sehingga Rasul dan orang-orang yang percaya bersamanya berkata, "Bilakah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah dekat.

2:250. Maka, apabila mereka pergi kepada Jalut dan tenteranya, mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya (kafir)."

2:286. Allah tidak bebankan sesuatu jiwa melainkan menurut kesanggupannya. Baginya apa yang ia usahakan, dan ke atasnya apa yang ia usahakan. "Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau pertanggungjawabkan kami jika kami lupa, atau buat kesilapan. Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau bebankan kami sebagaimana Engkau telah bebankan orang-orang sebelum kami. Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau bebankan kami melebihi apa yang kami ada kekuatan untuk memikul, dan maafkanlah kami, dan ampunkanlah kami, dan kasihanilah kami; Engkau Pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya (kafir)."

3:13. Telah pun ada satu ayat bagi kamu pada dua golongan yang bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah, dan satu lagi tidak percaya. Mereka melihat mereka dua kali sebanyak mereka, seperti mata melihat, tetapi Allah kukuhkan dengan pertolongan-Nya siapa Dia hendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang empunya penglihatan.

3:22. Mereka itu, amalan-amalan mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; mereka tidak ada penolong.

3:56. Bagi orang-orang tidak percaya, Aku akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat; mereka tidak ada penolong-penolong.

3:81. Dan apabila Allah ambil perjanjian Nabi-Nabi, "Bahawa aku beri kamu Kitab dan Kebijaksanaan; kemudian akan datang kepada kamu seorang Rasul, mengesahkan apa yang bersama kamu. Kamu akan percayainya, dan kamu menolongnya. Adakah kamu setuju?" Dia berkata, "Dan, adakah kamu ambil beban-Ku kepada kamu dengan syarat itu?" Mereka berkata, "Kami setuju." Dia berkata, "Maka saksilah, dan Aku bersama kamu antara para saksi."

3:91. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, dan mati dengan tidak percaya, maka tidak akan diterima daripada seseorang pun antara mereka emas sepenuh bumi, jika dia tebus dirinya dengannya; bagi mereka azab yang pedih, dan mereka tidak ada penolong-penolong.

3:111. Mereka tidak akan mudaratkan kamu, melainkan dengan sedikit gangguan; dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan palingkan kepada kamu belakang mereka, kemudian mereka tidak akan ditolong.

3:123. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar, tatkala kamu hina. Maka takutilah Allah, dan supaya kamu bersyukur (berterima kasih).

3:126. Allah tidak buatkan ini melainkan sebagai berita gembira bagi kamu, dan supaya hati kamu tenteram dengannya, dan pertolongan hanya daripada Allah, Yang Perkasa, Yang Bijaksana.

3:147. Tiada lain yang mereka kata kecuali ucapan mereka, "Wahai Pemelihara kami, ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan apa yang membazir (berlebihan) dalam urusan kami, dan teguhkanlah kaki kami, dan tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya."

3:150. Tidak, tetapi Allah Pelindung kamu, dan Dia yang terbaik daripada penolong-penolong.

3:160. Jika Allah tolong kamu, tiada yang dapat kalahkan kamu, dan jika Dia mengabaikan kamu, maka siapakah pula yang dapat tolong kamu sesudah-Nya? Maka kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal (mempercayakan).

6:34. Sesungguhnya Rasul-Rasul telah didustakan sebelum kamu. Mereka sabar atas apa yang mereka didustakan, dan disakiti, sehingga pertolongan Kami datang kepada mereka. Kata-Kata Allah tidak dapat ditukar; dan telah pun datang kepada kamu sebahagian berita para utusan.

7:157. Orang-orang yang ikut Rasul, Nabi yang ummiy, mereka dapati tertulis dengan mereka di dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang mereka daripada yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik, dan mengharamkan mereka yang keji, dan membebaskan mereka daripada beban-beban mereka, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang percaya kepadanya, dan meneguhkannya, dan menolongnya, dan ikut cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah orang-orang beruntung.

7:192. Dan apa yang tiada kuasa untuk menolong mereka, dan tidak juga mereka boleh menolong diri-diri mereka sendiri?

7:197. Dan orang-orang yang kamu seru, selain daripada Dia, tidak boleh tolong kamu, dan tidak juga mereka menolong diri-diri mereka sendiri.

8:10. Allah tidak buatkan ini melainkan sebagai berita gembira, dan supaya hati kamu tenteram dengannya; pertolongan hanya daripada Allah; sesungguhnya Allah Perkasa, Bijaksana,

8:26. Dan ingatlah ketika kamu sedikit dan hina di bumi, dan takut-takut manusia akan sambar kamu; tetapi Dia beri kamu perlindungan dan Dia kukuhkan kamu dengan pertolongan-Nya, dan rezekikan kamu dengan benda-benda yang baik, supaya kamu berterima kasih.

8:62. Dan jika mereka hendak menipu kamu, maka cukuplah Allah bagi kamu; Dia kukuhkan kamu dengan pertolongan-Nya, dan dengan orang-orang mukmin.

8:72. Orang-orang yang percaya, dan hijrah, dan berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang beri perlindungan, dan pertolongan - mereka itu adalah wali-wali (sahabat-sahabat) satu sama lain. Dan orang-orang yang percaya tetapi belum lagi hijrah, maka kamu tidak ada kewajipan persahabatan untuk lindungi mereka sedikit pun, sehingga mereka hijrah; namun begitu, jika mereka minta pertolongan kepada kamu, demi agama, maka adalah atas kamu untuk tolong mereka, kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian; dan Allah lihat apa kamu buat.

8:74. Dan orang-orang yang percaya dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang beri perlindungan dan pertolongan, mereka itu sebenarnya orang-orang mukmin, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

9:14. Perangilah mereka, dan Allah akan azab mereka di tangan kamu, dan aibkan mereka, dan Dia akan tolong kamu terhadap mereka, dan datangkan penyembuhan bagi dada kaum yang mukmin.

9:25. Allah telah pun menolong kamu di banyak medan peperangan dan pada hari Hunain ketika ramainya kamu menakjubkan kamu, tetapi ia tidak berguna kepada kamu sedikit pun, dan bumi dengan segala keluasannya terasa sempit kepada kamu, dan kamu berpaling, dengan berundur.

9:40. Jika kamu tidak menolongnya, maka Allah telah pun menolongnya, apabila orang-orang tidak percaya mengusirnya, ketika orang kedua daripada dua orang, apabila kedua-duanya di dalam gua, apabila dia berkata kepada temannya, "Jangan sedih; sesungguhnya Allah berserta kita." Kemudian Allah turunkan kepadanya ketenangan-Nya, dan Dia kukuhkan dia dengan tentera yang kamu tidak lihat, dan buatkan kata orang-orang tidak percaya paling rendah dan kata Allah yang tertinggi; Allah Perkasa, Bijaksana.

11:30. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku terhadap Allah, jika aku usir mereka? Apakah kamu tidak mengingati?

11:63. Berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kamu, jika aku di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan Dia beri aku pengasihan daripada-Nya? Siapakah yang akan tolong aku terhadap Allah jika aku mengingkari-Nya? Tiadalah kamu, bagiku, melainkan menambahkan kerugianku.

11:113. Dan jangan cenderung kepada orang-orang buat kezaliman supaya Api sentuh kamu; kamu tidak ada pelindung selain daripada Allah, dan kemudian kamu tidak akan ditolong.

12:110. Sehingga, apabila Rasul-Rasul berputus asa, dengan berpendapat bahawa mereka telah dianggap pendusta-pendusta, pertolongan Kami datang kepada mereka, dan sesiapa Kami hendaki, diselamatkan. Bencana Kami tidak dikembalikan daripada kaum yang berdosa.

16:37. Walaupun kamu sangat inginkan untuk beri petunjuk kepada mereka, Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang Dia sesatkan; mereka tidak ada penolong-penolong.

17:33. Dan jangan bunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan patut, dan sesiapa dibunuh dengan tidak adil, Kami beri walinya (warisnya) kuasa; tetapi jangan dia membazir (berlebihan) dalam pembunuhan; dia ditolong.

18:43. Dan tidak ada golongan untuk menolongnya, selain daripada Allah, dan dia tanpa pertolongan.

21:39. Sekiranya orang-orang tidak percaya tahu, waktu mereka tidak dapat menahan Api daripada muka-muka mereka, dan tidak juga daripada punggung-punggung mereka, dan tidak juga mereka ditolong!

21:43. Atau, adakah bagi mereka tuhan-tuhan yang akan pertahankan mereka, selain daripada Kami? Mereka tidak boleh tolong diri-diri mereka sendiri, dan tidak juga mereka dijaga daripada Kami.

21:68. Mereka berkata, "Bakarlah dia, dan tolonglah tuhan-tuhan kamu, jika kamu hendak lakukan."

21:77. Dan Kami menolongnya terhadap kaum yang dustakan ayat-ayat Kami; sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka Kami tenggelamkan mereka kesemuanya.

22:15. Sesiapa yang menyangka Allah tidak akan menolongnya di dunia ini, dan di akhirat, maka hendaklah dia menghulurkan tali ke langit, kemudian hendaklah dia memotongnya, dan perhatikan sama ada muslihatnya dapat menghilangkan apa yang menerbitkan marahnya.

22:39. Diizinkan kepada orang-orang yang memerangi kerana mereka dizalimi; sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong mereka,

22:40. Orang-orang yang diusir daripada tempat-tempat tinggal mereka dengan tanpa patut, melainkan mereka berkata, "Pemelihara kami ialah Allah." Sekiranya Allah tidak usir manusia, sebahagian mereka dengan sebahagian lain, tentu dirobohkan biara-biara, dan gereja-gereja, dan salawat (tempat-tempat sembahyang Yahudi), dan masjid-masjid, yang di dalamnya nama Allah disebut dengan banyak. Sungguh, Allah akan tolong orang yang menolong-Nya; sesungguhnya Allah Kuat, Perkasa.

22:60. Demikianlah, dan sesiapa membalas dengan yang serupa apa dibalas (ditimpa) kepadanya, dan kemudian disalahi lagi, sungguh, Allah akan menolongnya; sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun.

23:26. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, tolonglah aku kerana mereka dustakan aku."

23:39. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, tolonglah aku kerana mereka dustakan aku."

23:65. "Jangan melaung-laung pada hari ini; sesungguhnya kamu tidak akan ditolong daripada Kami.

25:19. Maka mereka dustakan apa yang kamu kata, dan kamu tidak boleh palingkannya, dan tidak juga dapatkan sebarang pertolongan. Sesiapa antara kamu buat zalim, Kami akan rasakan kepadanya azab yang besar.

26:93. Selain daripada Allah? Adakah mereka tolong kamu, atau menolong diri-diri mereka sendiri?"

28:41. Dan Kami lantik mereka imam-imam yang menyeru ke Api; dan pada Hari Kiamat, mereka tidak ditolong.

28:81. Maka Kami buatkan bumi menelannya dan tempat tinggalnya dan tidak ada golongan yang menolongnya, selain daripada Allah, dan dia tanpa pertolongan.

29:10. Antara manusia, ada yang berkata, "Kami percaya kepada Allah", tetapi apabila dia disakiti kerana Allah, dia buatkan penganiayaan manusia seperti ia azab Allah; kemudian jika pertolongan datang daripada Pemelihara kamu, mereka berkata, "Kami berserta kamu." Apa, tidakkah Allah sangat-sangat tahu apa yang di dalam dada semua alam?

29:25. Dan berkata, "Kamu ambil untuk kamu hanyalah berhala-berhala, selain daripada Allah, sebagai tanda kasih sayang antara kamu dalam kehidupan dunia; kemudian pada Hari Kiamat, sebahagian kamu akan tidak percaya kepada sebahagian lain, dan kamu laknatkan satu sama lain, dan tempat menginap kamu ialah Api, dan kamu tidak ada penolong-penolong."

29:30. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, tolonglah aku terhadap kaum yang buat kerosakan."

30:5. Dengan pertolongan Allah; Allah tolong sesiapa Dia hendaki; dan Dia Yang Perkasa, Yang Pengasih.

30:29. Tidak, tetapi orang-orang buat kezaliman ikut keinginan mereka, tanpa pengetahuan; maka siapakah yang akan beri petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan? Mereka tidak ada penolong-penolong.

30:47. Sesungguhnya, Kami telah utus sebelum kamu Rasul-Rasul kepada kaum mereka, dan mereka datangkan kepada mereka bukti-bukti yang jelas; kemudian Kami lepaskan dendam kepada orang-orang yang berdosa; dan menjadi kewajipan kepada Kami untuk menolong orang-orang mukmin.

36:74. Namun begitu, mereka ambil selain daripada Allah tuhan-tuhan supaya mereka ditolong.

36:75. Mereka tidak boleh tolong mereka, walaupun mereka adalah tentera disediakan untuk mereka.

37:116. Dan Kami tolong mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang menang.

37:172. Sesungguhnya mereka akan ditolong,

39:54. Berkesesalanlah kepada Pemelihara kamu, dan tunduk patuhlah kepada-Nya, sebelum azab datang kepada kamu, kemudian kamu tidak akan ditolong.

40:29. Wahai kaumku, hari ini kerajaan kepunyaan kamu, yang berkuasa di bumi. Tetapi siapakah yang menolong kita terhadap bencana Allah, jika ia datang kepada kita?" Firaun berkata, "Aku hanya lihatkan kepada kamu apa yang aku lihatkan; aku hanya beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus."

40:51. Sesungguhnya Kami akan tolong Rasul-Rasul Kami dan orang-orang yang percaya, di dalam kehidupan dunia, dan pada hari apabila saksi-saksi bangkit,

41:16. Kemudian Kami utus kepada mereka angin yang sangat bising pada hari-hari yang malang, supaya Kami merasakan kepada mereka azab kerendahan dalam kehidupan dunia; dan azab akhirat adalah lebih rendah lagi, dan mereka tidak ditolong.

42:46. Mereka tidak ada wali (pelindung) untuk menolong mereka selain daripada Allah, dan sesiapa Allah sesatkan, maka tiada jalan baginya."

44:41. Hari di mana seorang tuan tidak berguna sedikit pun kepada peliharaannya, dan mereka tidak akan ditolong,

45:34. Dan dikatakan, "Pada hari ini, Kami melupakan kamu, sebagaimana kamu melupakan pertemuan hari kamu ini; dan tempat menginap kamu ialah Api, dan kamu tidak ada penolong-penolong.

46:28. Maka mengapa mereka tidak tolong mereka, mereka ambil untuk mereka sebagai qurban (pengantara), tuhan-tuhan selain daripada Allah? Tidak, tetapi mereka sudah sesat (hilang) daripada mereka, dan itulah fitnah mereka, dan apa yang mereka ada-adakan.

47:7. Wahai orang-orang yang percaya, jika kamu tolong Allah, Dia akan tolong kamu, dan meneguhkan kaki kamu.

47:13. Berapa banyaknya bandaraya yang lebih kuat dalam kekuatan daripada bandaraya kamu yang mengusir kamu yang Kami telah musnahkan! Dan tidak ada penolong bagi mereka.

48:3. Dan Allah akan tolong kamu dengan pertolongan yang kuat.

52:46. Hari apabila muslihat mereka tidak berguna kepada mereka sedikit pun, dan mereka tidak ditolong.

57:25. Sesungguhnya Kami utus Rasul-Rasul Kami dengan bukti-bukti yang jelas, dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Timbangan, supaya manusia menegakkan keadilan. Dan Kami turunkan besi, padanya kekuatan yang sangat, dan banyak manfaat kepada manusia, dan supaya Allah tahu siapa yang menolong-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya, dalam keadaan ghaib. Sesungguhnya Allah Kuat, Perkasa.

59:8. Ia adalah untuk penghijrah-penghijrah yang fakir (memerlukan), yang diusir daripada tempat tinggal mereka dan harta benda mereka, untuk mencari pemberian daripada Allah dan kepuasan hati, dan menolong Allah dan Rasul-Nya; mereka itu, merekalah orang-orang yang benar.

59:11. Tidakkah kamu renungkan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka daripada ahli Kitab yang tidak percaya, “Jika kamu diusir, kami akan keluar bersama kamu, dan untuk kamu, kami tidak akan taati sesiapa pun selama-lamanya. Jika kamu diperangi, kami akan tolong kamu.” Dan Allah saksikan bahawa mereka adalah benar-benar pendusta-pendusta.

59:12. Jika mereka diusir, mereka tidak akan keluar bersama mereka, dan jika mereka diperangi, mereka tidak akan tolong mereka. Sekalipun mereka tolong mereka, tentu mereka akan berpaling ke belakang, kemudian mereka tidak ditolong.

61:13. Dan lain yang kamu suka, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Berilah kamu berita gembira kepada orang-orang mukmin!

67:20. Atau, siapakah ini, dia yang akan jadi tentera bagi kamu untuk menolong kamu, selain daripada Yang Pemurah? Orang-orang tidak percaya hanya dalam keadaan tertipu.

72:24. Sehingga, apabila mereka lihat apa yang mereka dijanjikan, maka mereka tahu siapa yang lebih lemah penolong-penolongnya, dan lebih sedikit bilangannya.

86:10. Dan dia tidak ada kekuatan, dan tiada juga penolong.

110:1. Apabila datang pertolongan Allah, dan kemenangan,

(A Concordance of the Qur'an muka surat 857)


5 Okt 2012


Bahagian 4

Kalimat di Bahagian 3 di atas, Nashara, terbit daripada akar Nun Sod Ra, yang turut menerbitkan beberapa kalimat lain, seperti 3 di bawah ini:


(i) TANASHARA atau yatanasharu - to help one another (Concordance)

Terdapat hanya satu ayat, berbunyi,

37:25. 'Kenapa kamu tidak menolong satu sama lain?'"

 

(ii) INTASHARA yang menurut Concordance bermaksud to help oneself; (54:10) to help. (pcple.act.) one who is helped, who is succoured; (ma kana muntasiran) helpless

Daripada kalimat tersebut terbit kalimat-kalimat yantashiru, intashir, dan muntashir. Kalimat asal intashara berwarna hitam.

18:43. Dan tidak ada golongan untuk menolongnya, selain daripada Allah, dan dia tanpa pertolongan.

26:93. Selain daripada Allah? Adakah mereka menolong kamu, atau menolong diri-diri mereka sendiri?"

26:227. Kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan mereka mengingati Allah dengan banyak, dan menolong diri-diri mereka sendiri setelah dizalimi; dan orang-orang buat kezaliman pasti akan tahu di mana tempat balik yang mereka akan dibalikkan.

28:81. Maka Kami buatkan bumi menelannya dan tempat tinggalnya dan tidak ada golongan yang menolongnya, selain daripada Allah, dan dia tanpa pertolongan.

42:39. Dan yang, apabila keangkuhan menimpa mereka, menolong (membela) diri mereka sendiri.

42:41. Dan sesiapa yang menolong dirinya sendiri setelah dia dizalimi - terhadap mereka tidak ada jalan.

47:4. Apabila kamu bertemu orang-orang tidak percaya, pukullah leher mereka, kemudian apabila kamu telah bunuh beramai-ramai di kalangan mereka, kuatkanlah ikatan; kemudian bebaskan mereka, sama ada dengan budi baik atau tebusan, sehingga perang meletakkan bebannya. Demikianlah, dan jika Allah hendaki, tentu Dia Sendiri akan tolong mereka; tetapi supaya Dia uji sebahagian kamu dengan sebahagian lain. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Dia tidak akan sesatkan amalan-amalan mereka.

51:45. Dan mereka tidak boleh berdiri, dan tidak ditolong.

54:10. Lalu dia menyeru Pemeliharanya, "Aku dikalahkan; tolonglah aku!"

54:44. Atau, adakah mereka berkata, "Kami adalah kumpulan yang ditolong"?

55:35. Kepada kamu akan diutus api yang menyala, dan leburan loyang; dan kamu tidak ditolong.


(iii) ISTANSHARA (to ask for help, to seek succour)

8:72. Orang-orang yang percaya, dan berhijrah, dan berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan, dan pertolongan - mereka itu adalah wali-wali (sahabat-sahabat) satu sama lain. Dan orang-orang yang percaya tetapi belum lagi berhijrah, maka kamu tidak ada kewajipan persahabatan untuk melindungi mereka sedikit pun, sehingga mereka berhijrah; namun begitu, jika mereka minta pertolongan kepada kamu, demi agama, maka adalah atas kamu untuk menolong mereka, kecuali terhadap kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian; dan Allah lihat apa kamu buat.

28:18. Pada waktu pagi, dia berada di kota, takut-takut dan berjaga-jaga; dan tiba-tiba, orang yang minta pertolongannya kelmarin minta pertolongan kepadanya lagi. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang bersalah yang nyata."

(A Concordance of the Qur'an muka surat 860-861)


6 Okt 2012


Bahagian 5 (akhir)

Masih dengan kalimat-kalimat terbitan akar yang sama dengan yang terdapat di Bahagian 3 dan 4 di atas. Kali ini kalimat berikut:

NASHIR (jamak anshr) yang lazim ditulis dengan ejaan ansar.

Menurut Concordance (muka surat 860) ia bermakna "helper; (pl) Helpers, Ansar (the people of Medina who helped the Prophet)".

Pada keseluruhannya ia bermaksud penolong dan antara yang berkaitan ialah kalimat penolong Allah.


2:107. Tidakkah kamu tahu bahawa kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan bahawa kamu tidak ada, selain daripada Allah, wali (pelindung) dan tiada juga penolong?

2:120. Dan tidaklah orang-orang Yahudi akan berpuas hati dengan kamu, dan tidak juga orang-orang Kristian, sehingga kamu ikut anutan mereka. Katakanlah, "Petunjuk Allah ialah petunjuk yang benar." Jika kamu ikut keinginan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka kamu tidak akan ada, terhadap Allah, wali (pelindung) dan tiada juga penolong.

2:270. Dan apa sahaja nafkah kamu nafkahkan, atau apa sahaja nazar kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya; dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim.

3:52. Dan apabila Isa sedari ketidakpercayaan mereka, dia berkata, "Siapakah yang akan jadi penolong-penolongku untuk Allah?" Berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, "Kami akan jadi penolong-penolong Allah; kami percaya kepada Allah, dan saksilah kamu akan kemusliman kami.

3:192. Wahai Pemelihara kami, sesiapa Engkau masukkan ke Api, maka sesungguhnya Engkau aibkannya; dan orang-orang zalim tidak ada penolong-penolong.

4:45. Allah sangat-sangat tahu musuh-musuh kamu, dan cukuplah Allah sebagai wali (pelindung), dan cukuplah Allah sebagai penolong.

4:52. Mereka itu, orang-orang yang Allah laknat, dan sesiapa Allah laknati, kamu tidak akan dapati baginya sebarang penolong.

4:75. Bagaimanakah dengan kamu, bahawa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah untuk lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak yang dihina, yang berkata, "Wahai Pemelihara kami, keluarkanlah kami daripada bandaraya ini yang penduduknya zalim, dan lantikkanlah bagi kami seorang wali (pelindung) daripada sisi Engkau, dan lantikkanlah bagi kami, daripada sisi Engkau, seorang penolong."

4:89. Mereka inginkan kamu jadi tidak percaya, sebagaimana mereka tidak percaya, dan kemudian kamu jadi sama dengan mereka; maka jangan ambil untuk kamu wali-wali (sahabat-sahabat) daripada mereka, sehingga mereka hijrah di jalan Allah. Kemudian, jika mereka berpaling, ambillah mereka, dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu dapati mereka, dan jangan ambil untuk kamu sesiapa daripada mereka sebagai wali atau penolong,

4:123. Ia bukan khayalan kamu, dan bukan juga khayalan ahli Kitab. Sesiapa buat jahat akan dibalas dengannya, dan tidak akan dapati baginya, selain daripada Allah, seorang wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

4:145. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam bahagian paling bawah di Api, dan kamu tidak dapati bagi mereka sebarang penolong.

4:173. Bagi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , Dia akan bayar kepada mereka sepenuhnya upah mereka, dan Dia tambhakan mereka daripada pemberian-Nya; dan bagi orang-orang yang memandang rendah dan menyombong, merekalah yang Dia akan azab dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan dapati bagi mereka, selain daripada Allah, seorang wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

5:72. Merekalah orang-orang tidak percaya, yang berkata, "Allah, Dia ialah al-Masih putera Mariam." Berkata al-Masih, "Wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Pemeliharaku dan Pemeliharamu. Sesungguhnya sesiapa sekutukan Allah, Allah akan haramkannya Taman, dan tempat menginapnya ialah Api; orang-orang zalim tidak ada penolong-penolong."

8:40. Tetapi jika mereka berpaling, ketahuilah bahawa Allah ialah Pelindung kamu - Pelindung yang sangat baik, Penolong yang sangat baik!

9:74. Mereka bersumpah dengan Allah bahawa mereka tidak mengatakan, tetapi sesungguhnya mereka mengatakan kata ketidakpercayaan, dan mereka tidak percaya (kafir) setelah mereka islam. Mereka bermaksudkan apa yang mereka tidak akan capai, dan mereka mendendami hanya setelah Allah mencukupkan mereka, dan Rasul-Nya, daripada pemberian-Nya. Maka jika mereka bertaubat, ia adalah lebih baik bagi mereka; jika mereka berpaling, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; di bumi mereka tidak ada wali (pelindung), dan tidak juga ada penolong.

9:100. Dan orang-orang yang mendahului, yang terawal daripada penghijrah-penghijrah (muhajirin), dan penolong-penolong (ansar), dan orang-orang yang ikut mereka dalam buat baik - Allah sangat puas hati terhadap mereka, dan mereka sangat puas hati terhadap-Nya; dan Dia sediakan bagi mereka taman-taman, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan selamanya; itulah kemenangan yang besar.

9:116. Sesungguhnya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi; Dia menghidupkan dan mematikan, dan kamu tidak ada, selain daripada Allah, sama ada wali (pelindung) atau penolong.

9:117. Allah terima taubat Nabi, dan penghijrah-penghijrah, dan penolong-penolong, yang mengikutinya dalam saat kesukaran, setelah hati segolongan daripada mereka hampir-hampir menyimpang; kemudian Dia terima taubat mereka; sesungguhnya Dia Lembut kepada mereka, Pengasih.

17:75. Kemudian tentu Kami akan merasakan kepada kamu dua kali ganda dalam kehidupan, dan dua kali ganda daripada kematian; dan kemudian kamu tentu dapati tiada sesiapa yang menolong kamu terhadap Kami.

17:80. dan katakan, "Wahai Pemeliharaku, masukkanlah aku dengan kemasukan yang sebenar, dan keluarkanlah aku dengan keluaran yang sebenar; dan buatkan bagiku kuasa daripada sisi Engkau untuk menolongku."

22:71. Mereka sembah, selain daripada Allah, apa yang padanya Dia tidak turunkan kuasa, dan apa yang mengenainya mereka tidak ada pengetahuan; dan bagi orang-orang zalim, tidak ada penolong.

22:78. Dan berjuanglah untuk Allah dengan perjuangan yang sebenar; Dia telah pilih kamu, dan tidak letak ke atas kamu kesusahan dalam agama kamu, anutan bapa kamu, Ibrahim; Dia namakan kamu Muslim dari dahulu, dan dalam yang ini, supaya Rasul menjadi saksi ke atas kamu, dan kamu jadi saksi ke atas manusia. Maka lakukan solat, dan berikan zakat, dan berpegangteguhlah kamu kepada Allah; Dia Pelindung kamu - Pelindung yang sangat baik, dan Penolong yang sangat baik.

25:31. Begitulah Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi musuh di kalangan orang-orang yang berdosa; tetapi Pemelihara kamu mencukupi sebagai pemberi petunjuk, dan sebagai penolong.

29:22. Kamu tidak dapat mengandaskan-Nya di bumi dan tidak juga di langit, dan kamu tiada, selain daripada Allah, wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

33:17. Katakanlah, "Siapakah dia yang akan lindung kamu daripada Allah jika Dia hendak kejahatan untuk kamu, atau hendak pengasihan untuk kamu?" Mereka akan dapati bagi mereka, selain daripada Allah, tiada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

33:65. Di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan selamanya; mereka dapati tiada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

35:37. Di dalamnya mereka menjerit, "Wahai Pemelihara kami, keluarkanlah kami, dan kami akan buat kerja-kerja baik , selain daripada apa yang kami telah buat." "Apa, tidakkah Kami beri umur yang panjang kepada kamu untuk mengingatkan padanya orang yang akan ingat? Kepada kamu pemberi amaran telah datang; maka rasalah sekarang! Bagi orang-orang zalim, tidak ada penolong."

42:8. Jika Allah hendak, tentu Dia buatkan mereka satu umat, tetapi Dia masukkan sesiapa Dia hendaki ke dalam pengasihan-Nya, dan orang-orang zalim dapati tiada wali (pelindung) dan tiada juga penolong.

42.31. Kamu tidak dapat mengandaskan-Nya di bumi; dan, selain daripada Allah, kamu tidak ada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

48:22. Jika orang-orang tidak percaya memerangi kamu, tentu mereka berpaling ke belakang, dan kemudian dapati tiada wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

61:14. Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putera Mariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, “Siapakah yang akan jadi penolong-penolong aku bagi Allah?” Pengikut-pengikut yang setia berkata, “Kami akan jadi penolong-penolong Allah.” Dan segolongan daripada Bani Israil percaya, dan segolongan tidak percaya. Maka Kami kukuhkan orang-orang yang percaya terhadap musuh mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menguasai.

71:25. Disebabkan pelanggaran-pelanggaran mereka, mereka ditenggelamkan, dan dimasukkan ke Api, maka mereka tidak dapati, selain daripada Allah, sesiapa untuk menolong mereka.


Demikianlah 5 kalimat daripada akar
nun sod ra yang bermaksud di sekitar perkataan tolong. Namun, bukan semua kalimat yang terbit daripada kata akar tersebut mempunyai pengertian tersebut. Antaranya ada bermaksud Kristian pula.

Kalimat dimaksudkan ialah Nashrani atau Nasrani, iaitu keenam dan terakhir disebut di sini yang terbit daripada akar tersebut, tetapi ayat-ayat mengandunginya tidak disenaraikan sebab sudah disenaraikan di bawah kalimat Kristian. Sebab-sebab dipilih Kristian sebagai maksudnya pula sudah dibincang di bawah tajuk Kristian atau Nasara.

Sekian senarai ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi kalimat pertolongan atau kata lain yang berkenaan.


7 Okt 2012
 

Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles
Tulis kepada Pengurus Laman