Kalimat ke-7 & Monyet

 

From: oniesaifura
To: Ebacaan <ebacaan@yahoo.com>
Sent: Tuesday, January 24, 2012 12:29 PM
Subject: Kalimat ke-7

Salamun a'laikum..

Kepada sahabat2 pengurus jalan Allah, para pencinta kebenaran dan para pelawat laman makanan rohani ini.. Khusus nya kaum mariam.
Semoga kita semua sentiasa berada didalam pengasihan Allah.

KEHENDAK MANUSIA:

1:7. Jalan orang-orang ke atas mereka Engkau rahmati, bukan orang-orang ke atas mereka dimurkai, dan bukan juga orang-orang yang sesat.

JAWAPAN TUHAN TERHADAP PERMOHONAN DIATAS:
4:69. Sesiapa taati Allah dan Rasul, mereka adalah bersama-sama orang-orang yang Allah rahmati, daripada Nabi-Nabi, dan orang-orang yang benar, dan para
saksi (syahid), dan orang-orang salih; merekalah teman-teman yang baik!

BAGAIMANA MENTAATI ALLAH DAN UTUSAN NYA(Rasul) ?

21:92. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan Aku Pemelihara kamu; maka sembahlah Aku.

18:110. Katakanlah, "Aku hanyalah seorang manusia yang serupa dengan kamu; diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu. Maka hendaklah dia yang harapkan pertemuan dengan Pemeliharanya buat amalan (kerja-kerja) kebaikan, dan dia tidak sekutukan dalam penyembahan kepada Pemeliharanya dengan sesiapa pun."

3:101. Bagaimanakah kamu boleh tidak percaya sedang kepada kamu ayat-ayat Allah dibacakan, dan Rasul-Nya berada di kalangan kamu? Sesiapa berpegang teguh kepada Allah, dia diberi petunjuk pada jalan lurus.

3:102. Wahai orang-orang yang percaya, takutilah Allah sebagaimana Dia patut ditakuti, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kemusliman.

3:103. Dan berpegangteguhlah kamu pada tali Allah, semuanya, dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Dia satukan hati-hati kamu, supaya dengan rahmat-Nya kamu jadi bersaudara. Kamu di pinggir lubang Api, dan Dia selamatkan kamu daripadanya. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu dapat petunjuk.

3:104. Hendaklah ada antara kamu satu umat yang menyeru akan kebaikan, dan menyuruh yang baik, dan melarang yang mungkar; mereka itulah orang-orang beruntung.

3:105. Janganlah jadi seperti orang-orang yang berpecah belah, dan berselisih setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka; mereka itu, bagi mereka, azab yang besar,

PERSOALANNYA:
1) Mengapakah permohonan mahu dirahmati Tuhan, tidak mahu dimurkai Tuhan, tidak mahu sesat selalu diulang2 sedangkan jawapan bagi cara untuk dapatkanya sudah disediakan oleh Tuhan dalam kitab Nya tidak diperhatikan.

Orang yg dimurkai:

- 42:16. Dan orang-orang yang berdebat mengenai Allah setelah sahutan dibuat kepada-Nya, perdebatan mereka tidak sah di sisi Pemelihara mereka; kepada mereka kemurkaan, dan bagi mereka, azab yang keras.
- 48:6. Dan supaya Dia azab orang-orang munafik lelaki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang lelaki yang sekutukan dan orang-orang perempuan yang sekutukan, dan orang-orang yang bersangkaan dengan sangkaan buruk terhadap Allah; terhadap merekalah giliran yang buruk. Allah murka pada mereka, dan laknatkan mereka, dan sediakan untuk mereka Jahanam - satu kepulangan yang buruk!

Orang yg sesat:
- 4:116. Allah tidak ampun apa yang dengan-Nya disekutukan, dan Dia ampun yang selain itu kepada siapa Dia hendaki, dan sesiapa sekutukan Allah dengan sesuatu, dia sesat dalam kesesatan yang jauh.
- 4:143. Mereka adalah dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, tidak kepada ini dan tidak kepada itu; dan sesiapa Allah sesatkan, kamu tidak akan dapati baginya jalan.


DIMANAKAH JALAN UNTUK KITA MENGHARAPKAN RAHMAT ALLAH?

APAKAH USAHA KITA BAGI MENGHINDARKAN DIRI DARI DIMURKAI ALLAH?

BAGAIMANAKAH CARA UNTUK KITA TERHINDAR DARI KESESATAN?

>> TEPUK DADA TANYA AKAL KALIMAT KE-7 YANG SERING DIULANG-ULANGI.

Satu Tuhan, satu kitab, satu umat pasti bertemu pencipta mu !!

Allah disanjung!

 

Salamun alaikum,

Al-Qur'an - Kitab yang enggan dibaca serta difahamkan oleh sesetengah pihak yang mengaku Islam. Itu kerana alasan-alasan yang mereka terima daripada manusia-manusia yang mereka ikut, bukan Allah. Walhal Kitab itu telah dibaca dan diikuti oleh Rasul Allah, yang mereka akui sedang mentaatinya dengan taat sekali. Lalu Allah jadikan mereka ikut, antara lain, haiwan yang mereka kenali sebagai monyet.

Allah disanjung!

27 Januari 2012

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman