Seruan kepada Haji (2)

 

From: naqtau
Date: 2009/11/21
Subject: Seruan kepada Haji 2
To:
ebacaan114@gmail.com


Salamun alaikum,

Salam sejahtera kepada pada tuan yang saya hormati. Mengulas mengenai email saudara "rajamaca" dan jawapan yang tuan berikan, boleh kah saya ambil kesimpulan bahawa, "....Masjidil Haram yang Kami buatkan  sama  kepada  manusia..." dalam ayat 22.25,  hanya bagi manusia2 yang percayai al-Quran sahaja. Di dalam artikel Sekutu ada ditulis seperti berikut;

ambil kitab selain daripada al-Qur'an sebagai petunjuk:

"Ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Pemelihara kamu; tidak ada tuhan melainkan Dia, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang sekutukan (yang ikut selain daripada al-Qur'an)" (6:106).

Dan menurut ayat 9.28, orang2 yang sekutukan di larang mendekati Masjidil Haram.

Maaf jika saya salah faham dan mohon betulkan.

Terima kaseh.

Salam.
 

Salamun alaikum,

Terima kasih. Pendapat sahabat dihormati, tetapi mengundang kami untuk menulis lagi atas tulisan kami yang lalu bertajuk Seruan kepada Haji dan Pentadbiran -rajamaca.

Sebenarnya kami sedari tentang perkara yang dibangkitkan itu sebelum buat keputusan untuk beri respon positif kepada pendapat rajamaca. Di situ juga kami telah mengingatkan tentang ayat 9:28 yang melarang orang-orang sekutukan daripada mendekati Masjidil Haram, seolah beri pengecualian, tetapi sengaja tidak disebut atas sebab tertentu. Namun kami ada menyatakan tentang kesukaran dalam melaksanakannya.

Faktor yang mendorong kami dengan kuat dalam memperkatakan ayat berbunyi "....Masjidil Haram yang Kami buatkan sama  kepada  manusia..." untuk bermaksud semua manusia ialah ayat berikut:

"Sesungguhnya orang-orang yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan Kristian, dan Sabiin, sesiapa percaya kepada Allah dan Hari Akhir, dan buat kerja-kerja baik , maka upah mereka adalah di sisi Pemelihara mereka, dan tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih." (2:62)

Kami dapati di situ tidak disebut mengenai golongan yang menggelar diri mereka sebagai orang-orang al-Qur'an. Mereka semua Quranik, jika ingin menggunakan perkataan tersebut, kerana bagi mereka disebut "tiadalah ketakutan pada mereka, dan tidaklah mereka bersedih" seperti bagi orang al-Qur'an.

Tempat itu harus dibuka kepada semua manusia supaya semua dapat peluang berada di tempat aman ciptaan Allah. Tambahan lagi, pada pendapat kami yang lalu ada menyebut mengenai tidak menghormati sebagai pengecualian yang tidak disebut jua.

Kami tidak menafikan kebenaran ayat 9:28 yang kami utarakan - ayat bermula dengan kata-kata "Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sekutukan adalah najis (kotor); maka jangan benarkan mereka dekati Masjidil Haram selepas tahun mereka ini." Konteksnya pula kami dapati dalam situasi berperang dengan orang-orang sekutukan Allah.

Akan tetapi, kami teringat pula ayat menyebut mengenai perjanjian yang mereka buat berbunyi,

"Bagaimanakah ada bagi orang-orang yang sekutukan satu perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali orang-orang yang dengan mereka kamu buat perjanjian di Masjidil Haram; selama mereka berlaku lurus terhadap kamu, kamu berlakuluruslah terhadap mereka; sesungguhnya Allah suka orang-orang bertakwa." (9:7)

Lantaran, kami tidak berani mengatakan dengan tegas bahawa tempat itu dibuka kepada semua manusia kecuali orang-orang yang sekutukan. Kerana antara mereka terdapat orang-orang yang berlaku lurus terhadap orang-orang yang percaya.

Bagi pentadbir baru "tanah suci" (seperti disarankan dalam tulisan lalu), selaku berperanan sebagai penyebar ajaran al-Qur'an, ia akan memaklumkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai Haji dan Umrah, bersama suatu perjanjian untuk menghormati tempat-tempatnya, terutama kepada bakal pengunjung. Dengan buat demikian diharap orang-orang yang sekutukan dapat dilarang, secara tidak langsung, daripada mendekati Masjidil Haram, seperti kehendak Allah.

Kami tidak bersetuju dengan pendekatan menuding jari untuk tidak membenarkan mereka mendekati Masjid tersebut, kecuali mereka yang memerangi dengan nyata.

Sekian. Allah disanjung!

Terima kasih.


23 Nov 2009

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman