Menerima kerasulan Nabi

 

From: Abd Rahim Kamarudin <abdrahimkamarudin@yahoo.com>
To: e_bacaan@yahoo.com
Sent: Monday, May 18, 2009 2:27:06 PM
Subject: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya telah sollu ke atas nabi, wahai orang yang beriman sollu ke atas nabi"

Dari pemahan saya, dapat dipermudahkan dengan mengatakan “sollu’alan nabi” bermaksud Allah telah beri sesuatu ke atas nabiNya. Pemberaian itu adalah merupakan suatu rahmant, kemuliaan, darjat, pangkat, petunjuk, pembeda (furqan), kebijaksanaan, peringatan dan sebagainya yang disebut al kitab.

 

Al kitab itu terkandung  padanya kalimat, ayat, keterangan, penjelasan tentang siapakah tuhan dan mahkluk ciptaanNya, ciptaan-cptaanNya yang nyata yang dapat dilihat seumpama bumi, langit, bulan, matahari, bintang- binatang unggas dan segala.

 

Ciptaan yang belum kelihatan, kesudahan tempat-tempat kediaman bagi orang buat baik dan orang yang buat jahat.

 

Termasuk juga peritiwa yang kelihatan dan tidak kelihatan, dahulu, sekarang dan akan datang, dan difahamkan sebagai al-qashasul haq, ahsanal hadis (berita yang baik).

 

Pemberian ini adalah wahyu satu roh dari tuhan berupa bacaan wahyu dalam bahasa A’rab. Dengan pemberian itu letak diri nabi itu berkedudukan sebagai utusan tuhan  kepada manusia, dipanggil oleh tuhan sebagai rasulAllh. Tugasnya adalah membawakan dan membacakan ayat-ayat Allah sebagai peringatanNya pemberi tahuan, pelajaran, petunjuk , penerangan, penjelasan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, jalan yang lurus kepada manusia untuk kembali kepada tuhanNya.

 

Kalam tuhan, kalimat-kalimat suci, wahyu roh dari perintah tuhan, yang berupa kitab untuk disampaikan dalam bahasa ‘Arab oleh utusan tuhan jadikan inilah kata-kata Rasul yang mulia yang akan disampaikan. Pemberian, kemuliaan dan rahman tuhan ke atas nabiNya adalah “kerasulan”

 

Untuk orang yang percaya adanya tuhan, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mengetahui, Yang miliki, Yang Berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu, terimalah kerasulan ke atas nabi-nabi.


Salamun alaikum,

E-mel ARK di atas telah dibalas dengan ringkas, berupa soalan, yang kurang lebih berbunyi, "Kesemua itu adalah apa diberiAllah kepada Nabi. Apa pula yang diberi oleh malaikat dan orang beriman kepada Nabi yang turut sollu kepada baginda?" Lalu dia membalas seperti berikut:From:
Abd Rahim Kamarudin <abdrahimkamarudin@yahoo.com>
To: e_bacaan@yahoo.com
Sent: Tuesday, May 19, 2009 5:04:50 PM
Subject: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya telah sollu ke atas nabi, wahai orang yang beriman sollu ke atas nabi"

Untuk orang yang percaya adanya tuhan, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mengetahui, Yang miliki, Yang Berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu, terimalah kerasulan ke atas nabi-nabi.

 

Perbedaan penggunaan kata “sollu” adalah Allah beri kerasulan. Bagi orang yang beriman terimalah kerasulan.

 

Kerasulan nabi adalah kitab yang diwahyukan, disebut kalamAll terkandung didalamnya ayat-ayat, keterangan , penjelasan kisah, berita, hikmah, pelajaran, petunjuk, pembeda,  dan segala. Kepada nabi Muhamad dengan jelas dinyatakan dengan memudahkan dan diringkas “sesungguhnya Aku berikan engkau tujuh dari ayat-ayatKu (7 yang berulang) dan bacaan yang mulia/ agung bacaan (quran )dalam bahasa ‘Arab. Segala keterangan dan penjelasan yang disebut sebagai petunjuk, berita yang nyata dan yang ghaib, tuhan dan ciptaan, asal kejadianNya, peristiwa dahulu sekarang dan akan datng, balasan baik dan buruk.

 

“Apakah  orang yang tahu sesungguhnya kebenaran yang diturunkan ke atas engkau dari tuhan engkau itu adalah satu kebenaran serupa dia yang buta. Sesungguhnya yang mengambil peringatan adalah orang yang ber’akal”.

 

“Mereka adalah orang-orang yang memenohi janji Allah  dan tidak memutuska setelah diperteguhkan”. 

“Dan orang-orang yang menghubungkan, memuliakan, menerima perintah Allah dengannya (wahyu quran) untuk di hubungkan dan mereka bimbang akan tuhannya dan takut akan perhitongan yang amat buruk”


Soalan kami tidak dijawab. Sebaliknya, dia meneruskan penjelasan mengenai kerasulan Nabi dan penerimaannya. Tidak pula dikemukakan sebuat ayat Allah pun yang menyuruh buat demikian.

Suruhan supaya umat menerima kerasulan Nabi tidak disebut di dalam al-Qur'an, tetapi nama Allah telah disebut di dalam penjelasannya, seolah menunjukkan suruhan itu datang daripada Allah. Kami syak ia adalah suatu putar belit daripadanya atau daripada orang terdahulu yang diikutinya untuk menarik umat kepada yang selain al-Qur'an.

Al-Qur'an sudah jelas mengenai Rasul dan Nabi. Antara ayatnya ialah:

"Wahai orang-orang yang percaya, percayalah kamu kepada Allah, dan Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Sesiapa yang tidak percaya kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Akhir, sesungguhnya dia sesat dalam kesesatan yang jauh." (4:136)

Orang-orang yang berpegang kepada al-Qur'an percaya kepada semua yang disuruh percaya di situ, termasuk percaya kepada Rasul dan Kitab yang diturunkan. Ayat tersebut diterima pula oleh orang-orang seanutan ARK sebagai Rukun Iman (dengan ditambah percaya kepada takdir yang dipetik daripada Hadis Nabi). Sila rujuk Percaya kepada Taqdir.

 

Pada ayat "rukun" itu, tidak pula disebut mengenai penerimaan kerasulan Nabi. Yang disebut-Nya hanyalah percaya, atau beriman seperti kata sesetengah pihak.

 

Sila lihat ayat Allah yang berikut pula:

"Katakanlah, 'Kami percaya kepada Allah, dan apa diturunkan kepada kami, dan apa diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan puak-puak, dan apa diberi kepada Musa dan Isa, dan apa diberi kepada Nabi-Nabi daripada Pemelihara mereka. Kami tidak beza-bezakan seorang pun antara mereka, dan kepada-Nya kami muslim.'" (2:136)

Tidak juga disebut tentang penerimaan kerasulan Nabi. Tetapi percaya. Kami percaya, lalu kami beri salam berbunyi "Salamun alaikum". Adakah itu bunyi salam ARK yang kononnya menerima kerasulan Nabi, dan bezakan Muhammad daripada Nabi-Nabi lain?

 

Lagi ayat untuk direnungkan berbunyi,

"Ia bukanlah ketaatan bahawa kamu palingkan muka kamu ke Timur dan ke Barat, tetapi ketaatan ialah percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan malaikat-malaikat, dan al-Kitab, dan Nabi-Nabi; dan memberi harta, walaupun dicintainya, kepada sanak saudara, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan musafir, dan orang-orang yang meminta-minta; dan merdekakan hamba, dan lakukan solat, dan beri zakat, dan mereka yang tepati perjanjian mereka, apabila mereka buat perjanjian, dan orang-orang yang sabar dalam musibah, dan kesusahan, dan bencana. Mereka inilah orang-orang bertakwa (takut kepada Tuhan) dengan benar." (2:177)

Dalam ketaatan kepada-Nya umat disuruh percaya kepada segala yang disuruh percaya di atas. Tidak juga terdapat suruhan supaya umat menerima kerasulan Nabi.

 

Oleh itu, dapat dilihat dengan jelas bahawa pada ayat-ayat yang penting, seperti ayat Rukun Iman, dan ayat menyuruh percaya kepada Nabi-Nabi, dan ayat yang menjelaskan mengenai ketaatan kepada Allah tidak disebut sedikit pun mengenai suruhan supaya menerima kerasulan Nabi. Jadi, mengapakah ARK menyuruhnya pula? Siapakah yang mengajarnya? Tuhan manakah yang menyuruhnya buat demikian dan menyuruh orang lain pula buat yang serupa?

 

Ayat untuk direnungkan ditambah lagi bermaksud,

"Katakanlah, 'Wahai manusia, aku adalah Rasul Allah kepada kamu semua, yang bagi-Nya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada tuhan melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka percayalah kepada Allah, dan Rasul-Nya, Nabi yang ummiy, yang percayai Allah dan kata-kata-Nya, dan ikutlah dia supaya kamu dapat petunjuk.'" (7:158)

Ayat menyuruh ikut selain percaya. Lalu kami ikut, contoh, membersihkan empat bahagian anggota badan dalam wuduk. Berapa banyakkah bahagian badan yang dibersihkan oleh ARK menurut ajaran anutannya? Apapun, ayat mengenai Nabi Muhammad itu tidak menyebut sedikit pun mengenai penerimaan kerasulan Nabi, tetapi disuruh ikutinya disamping percaya kepadanya.

 

Tidak ketinggalan untuk diturunkan di sini ialah ayat di bawah:

"Katakanlah, 'Taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul; kemudian, jika kamu berpaling, hanyalah kepadanya apa yang dibebankan kepadanya, dan kepada kamu, apa yang dibebankan kepada kamu. Jika kamu taati dia, kamu akan dapat petunjuk. Adalah hanya atas Rasul untuk sampaikan yang jelas.'" (24:54)

Ayat menyuruh supaya taat (bukan menerima kerasulan Nabi) dan tugas Rasul, menurut Allah, ialah hanya "untuk sampaikan yang jelas". Apa yang kami buat dalam ketaatan tersebut adalah apa yang dibuat oleh Rasul, iaitu sampaikan yang jelas (ayat-ayat al-Qur'an). Ayat-ayat yang jelas itu tidak menyebut langsung tentang penerimaan kerasulan Nabi, lalu kami tidak menyebutnya juga, dan tidak juga menyuruh orang lain buat demikian, tidak seperti ARK.

 

Sehubungan itu kami petik sebuah lagi ayat mengenai Nabi Muhammad dan Kitab al-Qur'an berbunyi,

"Katakanlah (Muhammad), 'Allah adalah saksi antara aku dan kamu, dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya aku beri amaran kepada kamu dengannya, dan sesiapa ia sampai." (6:19)

Al-Qur'an (bukan yang lain) telah diwahyukan kepada Nabi, dan ia telah disampaikan kepada "sesiapa ia sampai." Maka apa yang harus sampai, atau diterima, hingga ke hari ini ialah hanya al-Qur'an bukan yang lain. Tetapi sesetengah pihak menerima suruhan supaya umat menerima kerasulan Nabi, yang tidak terkandung di dalam al-Qur'an. Lantas, satu pertanyaan timbul iaitu siapakah yang telah sampaikannya kepada pihak tersebut pada hari ini? Mungkin jawapannya berada di dalam ayat berikut:

"Begitulah Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi suatu musuh, syaitan-syaitan daripada manusia dan jin, yang wahyukan perkataan-perkataan palsu yang indah-indah kepada satu sama lain, untuk menipu; dan sekiranya Pemelihara kamu hendak, tentu mereka tidak membuatnya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." (6:112)

Penjelasan ARK atas penerimaan kerasulan Nabi kelihatan seperti wahyu-Nya, kerana menggunakan nama Allah, dan kata-katanya memang indah. Tetapi ia adalah hanya diadakan oleh pihak tertentu dan umat disuruh tinggalkan mereka yang terlibat, kerana ia datang daripada syaitan jenis manusia. Jangan lupa, bahawa Iblis duduk memerangkap manusia di jalan lurus.

 

Apa yang diada-adakan itu merupakan tambahan dalam agama lalu ajaran agama jadi berlebih-lebihan daripada yang benar atau yang patut. Lebihan dalam agama datang daripada keinginan atau kehendak orang dahulu yang sesat, dan telah sesatkan ramai manusia daripada jalan yang betul. Firman Tuhan,

"Katakanlah, 'Wahai ahli Kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu, selain daripada yang benar, dan jangan ikut keinginan kaum yang telah sesat sebelumnya, dan sesatkan ramai, dan sesat lagi daripada jalan yang betul.'" (5:77)

Jika Allah yang ARK sembah maka dia harus percaya, ikut, taat, berpegang pada hanya al-Qur'an, tidak menerima wahyu musuh Nabi, dan tidak berlebih-lebihan dalam agama. Jika semua itu diterimanya, kerana takut kepada Allah, maka dia akan melupakan suruhan menerima kerasulan Nabi dan tidak lagi menyuruh orang lain buat demikian.

 

Maaf jika tersinggung. Salam.

 

25 Mei 2009
 

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman