Zanjabil & Untuk Pemilik Lafaziah Sahaja

 

Salamun alaikum,

Saudara di bawah telah mengirim dua surat yang membawa dua maklumat yang amat berguna. Pertama mengenai zanjabil:

 

From: "bovista bovista"
To: "Pengurus Laman" <e_bacaan@yahoo.com>
Subject: ZANJABIL
Date: Thursday, June 07, 2007 9:31 AM

Salam,

Rujuk kepada e-mail "rose ghani" ini adalah sedikit petikan dari Dictionary of the Holy Quran.

ZANJABIL = It is a compound word of Zana and Jabal. Zana means ascending and Jabal means a mountain, thus zanjabil means he ascends the mountain. One of the qualities of ginger is that is that it strengthens the system and relieves dysentery and warms it up so that a person becomes capable, as it were, of climbing mountain. It also have a property of healing, warming and strengthening to the venereal faculty clearing to the phlegon, sharpening the intellect and exhilarating. 

Terjemahan bagi penjelasan di atas adalah seperti berikut (maaf, makna phlegon tidak dapat dicari):

ZANJABIL = Ia adalah kata majmuk bagi Zana dan Jabal. Zana bererti mendaki dan Jabal, gunung, maka zanjabil bererti yang mendaki gunung. Salah satu sifat halia ialah ia menguatkan sistem dan melegakan disenteri serta memanaskannya supaya seseorang jadi berupaya seperti mendaki gunung. Ia juga mempunyai khasiat untuk menyembuhkan, memanas dan menguatkan pada kemampuan venereal (hubungan kelamin), menajamkan intelek dan (bangkitkan perasaan) menggembirakan.

Dengan itu pengetahuan mengenai zanjabil ditambah lagi. Terima kasih saudara whoever you are. Suratnya yang kedua adalah khas bagi pemilik lafaziah sahaja:

PEMBETULAN LAFZHIYAH (1)
(Sila lihat Pembetulan lain juga)

From: "bovista bovista"
To: "Pengurus Laman" <e_bacaan@yahoo.com>
Subject: Lafaziah
Date: Thursday, June 07, 2007 8:51 AM

Salam,

Mungkin tersilap susunan. Dalam lafaziah perkataan aAAyunun di tulis terlebih dahulu daripada aydin

7:195 Alahum arjulun yamshoona biha am lahum aydin yabtishoona biha am lahum aAAyunun yubsiroona biha am lahum athanun yasmaAAoona biha quli odAAoo shurakaakum thumma keedooni fala tunthirooni

Di dalam lafaziah alkufri letaknya selepas la aymana

9:12 Wa-in nakathoo aymanahum min baAAdi AAahdihim wataAAanoo fee deenikum faqatiloo a-immata alkufri innahum la aymana lahum laAAallahum yantahoona

Pembetulan lain dirakamkan di sini dan sini. Sebelum itu, sila pergi ke muka surat 628 dan masukkan nombor ayat 54 (di bawah nombor 53) iaitu di antara kalimat ba'iidin dan wahiila.

Adalah diharapkan semoga semua pemilik lafaziah ambil perhatian. Tiada lain yang kami mampu ucapkan kecuali jutaan terima kasih kepada saudara pengirim, dan maaf kepada pemilik lafaziah.

Terima kasih. Salam.


19 Jun 2007

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman