Kepuasan hati Allah

 

Petunjuk yang Allah turunkan keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya melalui jalan-jalan kesejahteraan atau jalan lurus yang terkandung di dalamnya. Dia memberinya kepada siapa Dia hendaki, tidak termasuk misalan orang-orang fasiq, zalim dan tidak percaya. Akan tetapi, orang-orang yang ikut kepuasan hati-Nya pasti dapat petunjuk, menurut firman berbunyi,

"Allah beri petunjuk kepada siapa ikuti kepuasan hati-Nya pada jalan-jalan kesejahteraan, dan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin-Nya; dan Dia beri petunjuk kepada mereka pada jalan lurus." (5:16)

Justeru, kepuasan hati Allah harus diikuti. Antara golongan yang dikatakan ikutinya adalah orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan. Mereka akan memperoleh kemenangan yang besar di akhirat. Firman-Nya,

"Allah janjikan orang-orang lelaki mukmin, dan orang-orang perempuan mukmin, dengan taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tinggal selama-lamanya di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di Taman-Taman (Jannah) Adn; dan yang lebih besar, kepuasan hati Allah; itulah kemenangan yang besar." (9:72)


Maka amalan-amalan yang mampu memuaskan hati-Nya harus diketahui, dan tentu dapat difahamkan daripada petunjuk yang diturunkan di dalam al-Qur'an. Daripadanya didapat amalan-amalan bersabit tidak berat untuk dilaksana, dan mereka disenaraikan di bawah menurut susunan kronologi, seperti berikut:


  nafkahkan harta
  sedekah
  membetulkan antara manusia:

"Tetapi persamaan orang-orang yang nafkahkan harta mereka dengan inginkan kepuasan hati Allah, dan untuk teguhkan diri mereka, adalah seperti persamaan sebuah kebun di atas bukit; hujan lebat menimpanya, dan ia berikan hasilnya dua kali ganda. Jika tiada hujan lebat menimpanya, namun demikian, embun; dan Allah lihat apa kamu buat." (2:265)

Di samping inginkan kepuasan hati Allah, amalan yang pertama disebut itu, diamal untuk meneguhkan diri dalam kepercayaan kepada-Nya. Nafkah dikaitkan pula dengan sedekah yang disebut ayat terdahulu (2:264), dan daripada ayat lain, dapat difahamkan bahawa sedekah atau beri apa yang baik, atau amalan membetulkan antara manusia turut membawa kepada kepuasan hati Allah. Firman-Nya,

"Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bicara rahsia mereka, melainkan bagi orang yang suruh memberi sedekah, atau apa yang baik, atau membetulkan antara manusia. Sesiapa yang buat demikian itu dengan inginkan kepuasan hati Allah, sungguh Kami akan memberinya upah yang besar." (4:114)


  bertakwa
  takut
  percaya
  buat kerja-kerja baik :

"Katakanlah, 'Bolehkah aku beritahu kamu yang lebih baik daripada itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Pemelihara mereka taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan pasangan-pasangan yang dibersihkan, dan kepuasan hati Allah. Dan Allah lihat hamba-hamba-Nya.'" (3:15)

Takwa berkait rapat dengan takut kepada Tuhan iaitu sifat orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik yang terhadap mereka Allah sangat berpuas hati. Penjelasan selanjut berbunyi,

"Tetapi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , mereka itulah yang terbaik daripada makhluk-makhluk,
Balasan mereka adalah di sisi Pemelihara mereka dengan Taman-Taman Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan selamanya. Allah sangat puas hati terhadap mereka, dan mereka berpuas hati terhadap-Nya; itu adalah bagi orang yang
takut kepada Pemeliharanya." (98:7-8)

buat kerja-kerja baik disebut lagi dalam ayat-ayat kepuasan hati Allah. Ia terkandung di dalam dua ayat doa, iaitu doa Nabi Sulaiman, dan doa orang mukmin ketika berusia empat puluh tahun, memohon agar dapat lakukan amalan tersebut yang memuaskan hati-Nya. Turut dilafaz ialah ucap terima kasih atas rahmat-Nya. Dua ayat berkaitan adalah:

"Tetapi dia (Sulaiman) tersenyum, tertawa daripada ucapannya, dan dia berkata, 'Wahai Pemeliharaku, sediakanlah aku supaya aku berterima kasih atas rahmat Engkau, yang dengannya Engkau rahmati aku, dan bapaku, dan ibuku; dan supaya aku buat kerja-kerja baik yang sangat memuaskan hati Engkau, dan masukkanlah aku, dengan pengasihan Engkau, di kalangan hamba-hamba Engkau yang salih.'" (27:19)

"Kami wasiatkan manusia, bahawa dia buat baik kepada ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah; pengandungannya dan penyusuannya tiga puluh bulan. Sehingga, apabila dia sampai dewasa, dan sampai empat puluh tahun, dia berkata, 'Wahai Pemeliharaku, sediakanlah aku supaya aku berterima kasih atas rahmat Engkau, yang dengannya Engkau rahmati aku dan bapa dan ibuku, dan supaya aku buat kerja-kerja baik yang memuaskan hati Engkau, dan betulkanlah aku, dan juga pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang muslim (tunduk patuh).'" (46:15)


  tidak menipu:

Orang-orang yang tidak menipu ikut kepuasan hati Allah. Firman-Nya,

"Tiadalah bagi seorang Nabi untuk dia menipu, dan sesiapa menipu akan datang dengan apa yang ditipukannya pada Hari Kiamat; kemudian tiap-tiap jiwa akan dibayar sepenuhnya apa yang ia usahakan, dan mereka tidak dizalimi.
Apa, adakah orang yang ikut kepuasan hati Allah itu sama seperti orang yang dipenuhi beban kemurkaan Allah, yang tempat menginapnya Jahanam? Satu kepulangan yang buruk!" (3:161-162)


Kemurkaan Allah disebut sebagai bertentangan dengan kepuasan hati-Nya. Ingin disebut juga di sini beberapa contoh amalan lain yang menerbitkan kemurkaan-Nya, seperti:


Senarai amalan untuk kepuasan hati Allah dipanjangkan lagi:


  berjuang di jalan Allah dengan tanpa takut
  tidak jadikan musuh dan musuh Allah sebagai sahabat
  & tidak sampaikan kasih sayang kepada mereka:

"Orang-orang yang kepada mereka manusia berkata, 'Manusia telah berkumpul terhadap kamu, kerana itu takutilah mereka'; tetapi ia tambahkan mereka dalam keimanan, dan mereka berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami. Wakil yang sangat baik!'
Maka mereka balik dengan rahmat dan pemberian daripada Allah, tidak disentuh keburukan; mereka ikut kepuasan hati Allah; dan Allah mempunyai pemberian yang besar." (3:173-174)

"Wahai orang-orang yang percaya, janganlah ambil musuh-Ku dan musuh kamu untuk wali (sahabat), dengan menyampaikan kasih sayang kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak percaya kepada yang benar yang datang kepada kamu, dengan mengusir Rasul dan kamu kerana kamu percayai Allah, Pemelihara kamu. Jika kamu keluar untuk berjuang di jalan-Ku dan inginkan kepuasan hati-Ku, dengan merahsiakan kasih sayang kepada mereka, dan Aku sangat-sangat tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu siarkan; dan sesiapa antara kamu yang buat demikian itu, dia sesat daripada jalan yang betul." (60:1)
 

  mengunjungi Rumah Suci:

"Wahai orang-orang yang percaya, jangan langgar tanda-tanda Allah, dan bulan-bulan haram, dan pemberiannya, dan rantai leher, dan juga orang-orang yang mengunjungi Rumah Suci yang bermaksud mencari daripada Pemelihara mereka, pemberian dan kepuasan hati." (5:2)


  Islam sebagai agama:

"Pada hari ini, Aku sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan Aku cukupkan rahmat-Ku ke atas kamu, dan Aku berpuas hati Islam sebagai agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa, dalam kekosongan, dan tidak condong untuk maksud buat dosa, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih." (5:3)

Frasa berpuas hati di situ adalah gantian bagi perkataan merelakan yang sebelum ini diguna, walaupun rela boleh juga diterjemah daripada kalimat radiya. Harap maklum.


  percaya, berhijrah, berjuang di jalan Allah dengan harta, jiwa:

"Orang-orang yang percaya dan hijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, adalah lebih besar darjatnya di sisi Allah; dan mereka itu, merekalah orang-orang yang menang.
Pemelihara mereka beri mereka berita gembira dengan pengasihan daripada-Nya, dan kepuasan hati; bagi mereka, taman-taman yang di dalamnya kebahagiaan yang kekal." (9:20-21)


  penghijrah dan penolong yang buat baik:

"Dan orang-orang yang mendahului, yang terawal daripada penghijrah-penghijrah (muhajirin), dan penolong-penolong (ansar), dan orang-orang yang ikut mereka dalam buat baik - Allah sangat puas hati terhadap mereka, dan mereka sangat puas hati terhadap-Nya; dan Dia sediakan bagi mereka taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, dan selamanya; itulah kemenangan yang besar." (9:100)

"Ia (rampasan perang) adalah untuk penghijrah-penghijrah yang fakir (memerlukan), yang diusir daripada tempat tinggal mereka dan harta benda mereka, untuk mencari pemberian daripada Allah dan kepuasan hati, dan menolong Allah dan Rasul-Nya; mereka itu, merekalah orang-orang yang benar." (59:8)

Penghijrah adalah orang yang diusir - berpindah - daripada tempat tinggal mereka dan harta benda mereka ke tempat lain atas kepercayaan kepada Allah, menurut pengertian al-Qur'an, bukan orang yang hanya tinggalkan sesuatu kepercayaan untuk memeluk kepercayaan lain, seperti difahamkan sesetengah pihak.

Terdapat lima lagi dalam senarai amalan untuk ikut kepuasan hati Allah, seperti di bawah:


  mendirikan bangunan masjid atas takwa:

"Jangan berdiri di dalamnya selama-lamanya. Masjid yang didirikan atas takwa sejak hari pertama adalah lebih wajar untuk kamu berdiri di dalamnya; di dalamnya terdapat lelaki-lelaki yang suka bersihkan diri mereka; dan Allah suka orang-orang yang bersihkan diri mereka.
Adakah dia lebih baik, yang mendirikan bangunannya atas takwa, dan kepuasan hati-Nya, atau dia yang mendirikan bangunannya di atas pinggir tebing yang rapuh, yang runtuh bersama dia ke dalam api Jahanam? Dan Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim." (9:108-109)
 

  bercepat-cepat apabila dipanggil Allah:

"Berkata (Musa), 'Mereka adalah di atas jejakku; aku bercepat-cepat, wahai Pemeliharaku, hanya supaya aku memuaskan hati Engkau.'" (20:84)

Itu panggilan Allah yang kedua kepada Nabi Musa.
 

  mukmin berjanji setia kepada Nabi Muhammad:

"Allah sangat puas hati terhadap orang-orang mukmin apabila mereka berjanji setia kepada kamu di bawah pokok, dan Dia tahu apa yang di dalam hati mereka, maka Dia turunkan ketenangan kepada mereka dan ganjari mereka dengan kemenangan yang dekat," (48:18)


  tunduk dan sujud:

"Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dia, keras terhadap orang-orang tidak percaya, pengasih sesama mereka. Kamu lihat mereka tunduk, sujud, mencari pemberian daripada Allah, dan kepuasan hati. Tanda mereka adalah pada muka-muka (wajah) mereka, bekas sujud. Itu persamaan mereka di dalam Taurat, dan persamaan mereka di dalam Injil - seperti sebiji benih yang keluarkan tunasnya, dan menguatkannya, dan ia membesar dengan tegap, dan tegak di atas ganggangnya, menakjubkan penyemai-penyemai, supaya melaluinya Dia menimbulkan marah orang-orang tidak percaya. Allah janjikan orang-orang antara mereka, yang percaya dan buat kerja-kerja baik , dengan ampunan dan upah yang besar." (48:29) dan terakhir,


  tidak menyayangi penentang Allah dan Rasul-Nya:

"Kamu tidak dapat sesuatu kaum yang percayai Allah dan Hari Akhir menyayangi sesiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka. Mereka itu, Dia tuliskan (tetapkan) keimanan dalam hati mereka, dan Dia kukuhkan mereka dengan Roh daripada Dia Sendiri; dan Dia masukkan mereka ke taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya, sedang Allah sangat puas hati terhadap mereka, dan mereka sangat puas hati terhadap-Nya. Mereka itu golongan Allah; sesungguhnya golongan Allah, merekalah orang-orang beruntung." (58:22)


Untuk beri satu contoh tokoh yang telah memuaskan hati Allah, daripada al-Qur'an, ialah Nabi Ismail, yang didapati menyuruh keluarganya bersolat dan zakat, menurut firman berbunyi, "Dia (Ismail) menyuruh keluarganya supaya bersolat dan zakat, dan dia memuaskan hati Pemeliharanya" (19:55).

Selanjutnya, kepuasan hati Allah adalah suatu yang diingini, seperti diinginkan orang-orang yang menjual diri-diri mereka demi mendapatkannya. Namun, dalam keinginan itu manusia tidak harus berlebihan dalam urusan, misalan orang-orang diberi Kitab Injil yang mengadakan rahbaniyah (sistem berahib) atau sistem berulamak, yang Allah tidak tetapkan. Injil diterima dan diikuti hanya untuk inginkan kepuasan hati-Nya. Dua ayat atas dua perkara tersebut berbunyi,

"Dan antara manusia ada yang jual diri-diri mereka kerana inginkan kepuasan hati Allah; dan Allah Lembut kepada hamba-hamba-Nya." (2:207)

"Kemudian Kami utus, menyusuli jejak-jejak mereka, Rasul-Rasul Kami; dan Kami utus, untuk menyusuli mereka, Isa putera Mariam, dan kami beri kepadanya Injil. Dan Kami buatkan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya kelembutan, dan pengasihan. Dan rahbaniyah (sistem berahib) yang mereka reka - Kami tidak tuliskan (tetapkan) untuk mereka - hanya untuk menginginkan kepuasan hati Allah; tetapi mereka tidak awasinya sebagaimana ia patut diawasi. Maka Kami beri orang-orang antara mereka yang percaya upah mereka; dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasiq." (57:27)


P
un begitu, terdapat manusia yang benci kepuasan hati-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk mentaati sebahagian urusan orang-orang yang benci apa yang Allah turunkan, iaitu al-Qur'an. Maka mereka ikut apa yang menyebabkan kemurkaan Allah:

"Apa, tidakkah mereka renungkan al-Qur'an? Atau, adakah adanya kunci pada hati mereka?
Orang-orang yang kembali (murtad) ke belakang mereka setelah petunjuk jadi jelas bagi mereka, syaitanlah yang menghasut mereka, dan memanjangkan angan-angan mereka.
Itu kerana mereka berkata kepada orang-orang yang
benci pada apa yang Allah turunkan
, 'Kami akan taati kamu dalam sebahagian urusan'; dan Allah tahu rahsia-rahsia mereka.
Maka bagimanakah ia, apabila malaikat-malaikat matikan mereka, memukul muka mereka dan belakang mereka?
Itu kerana mereka ikut apa yang menyebabkan kemurkaan Allah, dan benci kepuasan hati-Nya, maka Dia jadikan sia-sia amalan-amalan mereka." (47:24-28)


Disebut juga perkara-perkara yang Allah tidak berpuasa hati atau bermaksud tidak merelai daripada hamba-hamba-Nya, contoh, ucapan pengkhianat yang berdosa, kefasiqan dan ketidakpercayaan, difahamkan daripada ayat-ayat berbunyi,

"Mereka (pengkhianat yang berdosa) sembunyikan diri mereka daripada manusia, tetapi tidak sembunyikan daripada Allah; kerana Dia berserta mereka ketika mereka memikirkan pada waktu malam ucapan yang Dia tidak puas hati; Allah meliputi apa mereka buat." (4:108)

"Mereka bersumpah kepada kamu (Muhammad) supaya kamu sangat puas hati terhadap mereka; tetapi, jika kamu sangat puas hati terhadap mereka, sungguh, Allah tidak puas hati terhadap kaum yang fasiq." (9:96)

"Jika kamu tidak percaya, Allah Kaya daripada kamu, dan Dia tidak merelai ketidakpercayaan hamba-hamba-Nya; tetapi jika kamu berterima kasih, Dia akan merelai kamu. Dan orang yang dibebankan tidak memikul beban orang lain. Kemudian kepada Pemelihara kamu, kamu kembali, dan Dia beritahu kamu apa kamu buat. Dia tahu apa yang di dalam dada." (39:7)


Telah banyak diperkatakan mengenai kepuasan hati Allah, kerana ayat-ayat mengenainya banyak terdapat di dalam al-Qur'an. Lantaran itu ia jadi suatu perkara yang harus dipandang berat. Pandangan mengenainya diakhiri sebuah doa, iaitu doa Nabi Zakaria yang memohon supaya dikurniakan seorang anak dan supaya dia dijadikan Allah sangat memuaskan hati. Doa berbunyi,

"Dia berkata, 'Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya tulang-tulang di dalamku telah jadi lemah dan kepalaku bernyala-nyala dengan uban. Dan dalam seruan (doa) kepadaEngkau, wahai Pemeliharaku, aku tidak pernah sengsara. Dan aku takut akan keluargaku setelah peninggalanku; dan isteriku mandul. Maka berilah aku, daripada sisi Engkau, seorang wali (waris), Yang akan jadi warisku, dan yang jadi waris keluarga Yaakub; dan buatlah dia, wahai Pemeliharaku, sangat memuaskan hati.'" (19:4-6)

Doa baginda diperkenankan, lalu dikurniakan seorang anak lelaki yang dinamakan-Nya pula Yahya.


Allah disanjung!


Sila rujuk kalimat Puas Hati. Terima kasih.

Penulis Bacaan
29 Sept 2011


Artikel / English Articles
Halaman Utama Terkini Perpustakaan Bacaan E-Mail Hiasan Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar Penemuan Soalan Lazim Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman