Jalan Lurus
mengikut ajaran Allah

 

 

Petunjuk adalah daripada Allah sendiri. Petunjuk Allah merupakan petunjuk yang benar. Allah berada di atas jalan lurus. Justeru, petunjuk-Nya pun lurus, dan lagi benar, serta tidak sesatkan sesiapa yang mengikutinya. Demikianlah kata Allah mengikut ayat-ayat berbunyi,

"Petunjuk yang benar ialah petunjuk Allah," (3:73).

"Sesungguhnya Pemeliharaku adalah di atas jalan lurus." (11:56)

"sesungguhnya kamu adalah di atas petunjuk yang lurus." (22:67) dan,

"dan siapakah lebih sesat daripada orang yang ikut keinginannya tanpa petunjuk daripada Allah?" (28:50)

Petunjuk mengarahkan ke suatu jalan yang tidak sesat. Allah, Dialah yang beri petunjuk pada jalan itu. Jalan-Nya lurus. Dan, Dia juga yang beri petunjuk pada jalan lurus. Ayat-ayat yang menjelaskannya dengan terperinci berbunyi,

"Dia beri petunjuk pada jalan." (33:4)

"Inilah jalan Pemelihara kamu, yang lurus; sesungguhnya Kami telah jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengingati." (6:126) dan,

"Dan beri mereka petunjuk pada jalan lurus." (4:68)

Orang-orang diberi Allah petunjuk ke jalan lurus diberi juga pengasihan dan pemberian daripada-Nya. Di akhirat pula, mereka akan berada di sebuah tempat kediaman sejahtera, di mana mereka tinggal selama-lamanya. Janji-janji itu berbunyi,

"Dan Allah menyeru ke tempat kediaman sejahtera; Dia beri petunjuk kepada siapa Dia hendaki pada jalan lurus." (10:25)

"Maka orang-orang yang percaya kepada Allah, dan berpegang teguh kepada-Nya, sungguh, Dia akan masukkan mereka ke dalam pengasihan daripada-Nya, dan pemberian, dan beri mereka petunjuk kepada-Nya di jalan lurus." (4:175)

Berada di jalan lurus bermakna berada dalam agama yang betul. Firman Allah,

"Katakanlah, 'Bagiku, Pemeliharaku telah beri aku petunjuk pada jalan lurus, agama yang betul'" (6:161).


Memohon

Manusia sentiasa memohon supaya Allah tunjukkan mereka jalan yang lurus. Malah, permohonan itu tidak dibuat hanya sekali sehari. Ia bergantung pada jumlah bacaan surah al-Fatihah dalam sehari. 

Permohonan itu berbunyi,

"Tunjukkan kami jalan lurus" (1:6)

Sebenarnya, Allah sudah pun tunjukkan manusia kepada jalan lurus. Tidak perlu lagi pergi mencari-carinya pada manusia lain. Ia sudah duduk dekat, berada di dalam rumah atau pejabat, dan sudah lama disebarkan, iaitu sejak lebih 1400 tahun dahulu. 

Petunjuk yang lama itu, yang menunjukkan kepada jalan lurus, bersifat universal, lagi diyakini. Ia dikenali umum dengan nama al-Qur'an. Namun, ia adalah hanya berguna bagi orang-orang tertentu iaitu mereka yang hendak menempuh dan berada di jalan lurus sahaja. Firman-Nya,

"Tiadalah ia (al-Qur'an), melainkan Peringatan bagi semua alam, bagi sesiapa antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus," (81:27-28).

Orang yang pertama yang dimanfaatkannya ialah Nabi Muhammad yang kepadanya diturunkan Kitab tersebut. Allah menegaskan,

"Demi al-Qur'an yang bijaksana. Sesungguhnya kamu (Muhammad) adalah di kalangan para utusan, di atas jalan lurus. Penurunan daripada Yang Perkasa, Yang Pengasih," (36:2-5).

Dan baginda, dengan Kitab itu, beri petunjuk pada jalan lurus kepada orang lain pula. Firman-Nya,

"Begitulah Kami wahyukan kamu Roh (al-Qur'an) daripada perintah Kami. Kamu tidak tahu apakah al-Kitab itu, dan tidak juga keimanan; tetapi Kami membuatnya satu cahaya, ...... Dan kamu, sesungguhnya kamu beri petunjuk pada jalan lurus," (42:52). 

Selepas Nabi, petunjuk bagi jalan lurus diberi kepada sesiapa Dia hendaki daripada hamba-hamba-Nya. Sekali lagi disebut, sesiapa Dia hendaki, Dia beri petunjuk pada jalan lurus. Firman-Nya,

"Manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah bangkitkan Nabi-Nabi sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan yang benar ...... dan Allah beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus." (2:213)

"Maka Kami turunkan ayat-ayat yang menjelaskan; Allah beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus." (24:46)


Diberi

Dengan itu, difahamkan bahawa Allah tidak memberinya kepada setiap individu. Individu yang diberi-Nya pula adalah yang berpegang teguh kepada-Nya, ikut al-Qur'an-Nya, lakukan apa yang ditegurkan-Nya, mensyukuri rahmat-Nya, dan yang paling utama, percaya kepada-Nya. Firman-firman-Nya,

"Sesiapa berpegang teguh kepada Allah, dia diberi petunjuk pada jalan lurus." (3:101)

"dan jika mereka lakukan seperti apa yang mereka ditegur ..... Dan beri mereka petunjuk pada jalan lurus." (4:66-68)

"Telah datang kepada kamu daripada Allah satu cahaya, dan sebuah Kitab (al-Qur'an) yang jelas. Allah beri petunjuk kepada siapa yang ikut kepuasan hati-Nya ...... dan Dia beri petunjuk kepada mereka pada jalan lurus. (5:15-16)

"Yang mensyukuri (berterima kasih) akan rahmat-Nya ...... dan Dia berikannya petunjuk pada jalan lurus." (16:121) dan,

"sesungguhnya Allah selamanya beri petunjuk kepada orang-orang yang percaya pada jalan lurus." (22:54)

Sementara individu yang tidak diberi petunjuk pada jalan lurus ialah dia yang sesat, seperti mendustakan ayat-ayat-Nya, atau yang sekutukan-Nya, iaitu dia yang mengambil yang selain daripada Allah dan petunjuk-Nya dalam pegangan agama. Kenyataan berdasarkan ayat-ayat berikut:

"Dan orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami adalah pekak dan bisu, dalam kegelapan. Sesiapa Allah hendak, Dia sesatkan, dan sesiapa Dia hendak, Dia letakkannya di atas jalan lurus." (6:39) dan,

"dan Kami beri mereka petunjuk pada jalan lurus. Itu petunjuk Allah; Dia beri petunjuk dengannya kepada siapa Dia hendaki daripada hamba-hamba-Nya; sekiranya mereka orang-orang yang sekutukan, nescaya sia-sialah bagi mereka apa yang mereka telah buat." (6:87-88)

Dengan mengambil yang selain daripada Allah, atau sekutukan-Nya, agama seseorang jadi tidak betul, atau dia tidak berada di jalan lurus. Firman-Nya,

"Katakanlah, 'Bagiku, Pemeliharaku telah beri aku petunjuk pada jalan lurus, agama yang betul, anutan Ibrahim, seorang yang lurus; dia bukanlah orang yang sekutukan.'" (6:161)


Menyembah Allah

Begitu cara menyembah Allah, tidak sekutukan-Nya dengan sesiapa jua. Tiada seorang pun yang berkongsi dalam ke_raja_an-Nya. Maka Dia disembah satu-satunya. Amalan menyembah Allah adalah sebenarnya jalan lurus. Al-Qur'an menjelaskan,

"Sesungguhnya Allah, Pemeliharaku dan Pemeliharamu; maka sembahlah Dia. Ini jalan lurus." (19:36) dan,

"Dan bahawa kamu hendaklah menyembah Aku. Inilah jalan lurus." (36:61)

Menyembah Allah, atau jalan lurus, adalah dengan berpegang teguh kepada-Nya, ikut al-Qur'an, buat apa yang ditegurkan-Nya, mensyukuri rahmat-Nya, dan yang paling utama ialah percaya kepada-Nya dan ayat-ayat-Nya, seperti yang telah disebut lebih awal lagi, selain menghadap ke kiblat (2:142).


Iblis

Sesungguhnya jalan lurus itu sukar dijalani kerana di situlah tempat Iblis duduk memerangkap orang-orang yang hendak menempuh jalan tersebut. Iblis telah berjanji,

"Oleh kerana Engkau telah menyalahkan aku, maka sungguh, aku akan duduk kepada mereka di jalan Engkau yang lurus," (7:16).

Iblis dan kuncu-kuncunya akan gagal jika manusia ikut jalan Allah yang lurus yang tersurat di dalam al-Qur'an. Allah telah pun wasiatkan manusia supaya ikut jalan-Nya. Akan tetapi, musuh-musuh-Nya akan adakan jalan-jalan lain, yang berlainan, untuk pecah belahkan manusia daripada jalan Allah yang lurus. Mereka tentu juga akan gagal apabila manusia sampai tahap benar-benar takut kepada Tuhan. Firman-Nya,

"Dan bahawa inilah jalan-Ku, lurus; maka kamu ikutlah ia, dan jangan ikut jalan-jalan yang berlainan supaya mereka tidak pecah belahkan kamu daripada jalan-Nya. Itu yang Dia wasiatkan kamu dengannya, supaya kamu bertakwa (takut kepada Tuhan)." (6:153)


Menyeru

Apapun, manusia tetap diseru ke jalan lurus seperti yang dilakukan oleh Nabi dahulu. Maka ramailah yang menyeru, kerana ikut jejak Nabi. Di kalangan mereka yang menyeru terdapat pula yang menyeru ke jalan yang selain daripada yang ditunjuk di dalam al-Qur'an, tetapi selanjutnya memanggilnya jalan lurus juga. Namun begitu, manusia tetap diseru ke jalan lurus yang sebenar. Firman-Nya,

"Sesungguhnya kamu seru mereka ke jalan lurus," (23:73)

Iaitu jalan yang disemadikan di dalam Kitab al-Qur'an, lagi sudah kian lama diturunkan "bagi sesiapa antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus." Kerana tidak ada jalan lain yang benar-benar lurus dalam Islam.


Sila rujuk:
Kalimat lurus di dalam al-Qur'an
Bacaan selanjut:
Sekutu Allah menurut al-Qur'an
Iblis duduk di jalan lurus

Penulis Bacaan
16 November 2004


Artikel / English Articles
Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar
Tulis kepada Pengurus Laman