Bantahan kosongBerita Harian, 18 Ogos 1987

Penulis telah mengirim sepucuk surat kepada tokoh ulama yang disebut  di atas sebagai jawapan kepada berita ini. Surat itu bertarikh 21hb Ogos 1987. Kandungannya adalah seperti yang berikut:

 

Saudara Haji Ahmad bin Awang,
Yang Dipertua,

Persatuan
Ulama Malaysia.

Salamun Alaikum,

Merujuk kepada berita yang tersiar ini, ingin saya buat sedikit teguran dan diharap janganlah diterangkan sebagai anti-Islam atau mengutuk ulama.

“Yang mendengarkan perkataan, lalu mereka turut mana yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang ditunjuki Allah dan mereka itulah orang yang berakal." (Q 39:18)

2.     Mengenai gelaran ‘Haji’ untuk orang­orang yang telah menunaikan fardhu haji (yang belum tahu sama ada diterima Allah atau tidak), saya dapati gelaran ini tidak dianjurkan oleh Allah di dalan kitab­Nya Al Qur’an dan tidak pula dipakai oleh nabi-nabi - jika ada, tentulah ditulis seperti Nabi Haji Ibrahim atau Nabi Haji Shuib atau Nabi Haji Muhammad ! Mengapakah pula saudara menganjurkannya ?

“Adakah bagi mereka sekutu-sekutu (tuhan-tuhan) yang mensyariatkan agama bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan Allah.” (Q 42:21)

Bagaimana pula dengan orang-orang yang telah menunaikan ‘rukun-rukun' yang lain ? Patutkah diberi gelaran seperti 'Syahadah A.Manar’ atau 'Solat A Manan' atau 'Zakat A.Manan’ atau 'Puasa A. Manan' ????

3.     Saudara hanya BERPENDAPAT mengenai hal ini.

"Kebanyakan mereka tiada mengikut, melainkan semata-mata dugaan sahaja. Sesungguhnya dugaan itu tiada cukup untuk dapat kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa-apa yang mereka perbuat" (Q 10:36)

“... Sesungguhnya persangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk (tetapkan) kebenaran" (Q 53:28)

Saya dapati juga ‘tuhan-tuhan’ lain tidak memakai gelaran Haji : jika ada tentulah disebut seperti 'Haji Bukhary’ atau ‘Haji Muslim' atau 'Haji Shafie’ dsb !

"... Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, bukanlah mengikut sekutu-sekutu Allah. Mereka tiada mengikut, melainkan persangkaan sahaja." (Q 10:66)

4.     Satu daripada sebab mengapa saudara menganjurkan gelaran ini ialah "sebagai tanda bersyukur kepada Allah ... " Marilah kita perhatikan bagaimana Allah ajar kita untuk bersyukur :

“... maka takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur (kepada-Nya)." (Q 3:193)

"Kecuali orang-orang yang telah taubat dan memperbaiki (amalamya), serta berpegang teguh kepada Allah dan mengikhlaskan agama bagi Allah. ... Adakah Allah akan buat untuk menyiksa kamu, jika kamu bersyukur dan beriiman ? ..." (Q 4:146-147)

“... Allah tiada hendak buat mengadakan kesempitan bagimu (mengenai wuduk dan tayamum), tetapi hendak supaya mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada-Nya.” (Q 5:6)

“...: ‘Sesungguhnya jika Dia selamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami jadi orang-orang yang bersyukur.” (Q 6:63)

“... sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Q 7:144)

“Dan Dialah yang telah ciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kam bersyukur.” (Q 23:78)

"Dan Dia yang jadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin ambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur," (Q 25:62)

"Hanya kamu menyembah berhala (patung) selain daripada Allah, dan kamu mengadakan bohong. Sesungguhnya orang-orang (berhala) yang kamu sembah, selain daripada Allah, tiada dapat beri rezeki kepadamu. Sebab itu kamu tuntutlah rezeki dari sisi Allah dan sembahlah Dia serta berterima kasihlah kepada-Nya. Kepadanya-Nya kamu akan dikembalikan" (Q 29:l7)

Demikianlah beberapa cara Allah tunjukkan bagaimana hendak bersyukur atau berterima kasih kepada-Nya dan jelaslah bahawa memakai gelaran seperti ‘Haji’ itu tidak dianjurkannya.

5.     Mengenai hadith yang dikaitkan dengan Rasulullah yang saudara menyebut itu, saya dapati ianya ditulis dan digunakan oleh orang yang ANTI-ALLAH kerana bercanggah dengan ajaran Tuhan.

“Katakanlah (Muhammad):'Aku bukan perkara baru di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan di perbuat (Allah) terhadapku dan terhadapmu ..." (Q 46:9)

"Katakanlah (Muhammad): 'Aku tiada mengatakan kepadamu, bahawa di sisiku perbendaharaan Allah dan aku tiada mengetahui barang yang ghaib ...' " (Q 6:50)

Nabi tidak mungkin berkata seperti yang saudara sebutkan itu kerana :

"Apabila engkau tiada datangkan ayat kepada mereka, mereka berkata : 'Mengapakah tiada kau bikin sahaja ? Katakanlah : 'Hanya aku mengikut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Ini (Qur’an) jadi pelita hati dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.’” (Q 7:203)

"Apabila dibacakan ayat-ayat Kami yang terang kepada mereka, berkata orang-orang yang tiada mengharapkan menemui kami : ‘Cobalah engkau datangkan Qur’an lain daripada ini atau tukarlah.’ Katakanlah : 'Aku tiada berhak tukarkannya dari diriku sendiri, tiada ku ikut, selain dari apa yang diwahyukan kepadaku, sesungguhnya aku takut, - jika aku mendurhakai Tuhanku – akan siksaan hari yang besar.’” (Q 10:15)

6.     Dengan ini saya merayu kepada semua ustaz dan ulama melalui saudara, selaku Yang Dipertua Persatuan Ulama Malaysia, supaya mengikut jejak Rasulullah seperti yang dijelaskan oleh Allah pada ayat-ayat 7:203 dan 10:15 tadi.

Terima kasih.


Keratan Akhbar
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Kalimat Pilihan
  Penemuan
Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman