Kalimat zabur di dalam al-Qur'an


Jamak bagi kalimat zabur ialah zubur. Selain bermaksud apa diberi kepada Nabi Daud kalimat tersebut bermaksud buku atau kitab atau naskhah gulungan. 

Yang berikut adalah ayat-ayat yang mengandungi zabur atau zubur:


3:184. Tetapi jika mereka dustakan kamu, maka telah didustakan Rasul-Rasul sebelum kamu, yang datang dengan bukti-bukti yang jelas, dan Zabur, dan Kitab yang memberi cahaya.

4:163. Kami wahyukan kamu sebagaimana Kami wahyukan Nuh, dan Nabi-Nabi selepasnya, dan Kami wahyukan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, dan puak-puak, dan Isa, dan Ayub, dan Yunus, dan Harun, dan Sulaiman, dan kami beri Daud, Zabur.

16:44. Dengan bukti-bukti yang jelas, dan Zabur; dan Kami turunkan Peringatan kepada kamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa diturunkan kepada mereka; dan supaya mereka fikirkan.

17:55. Dan Pemelihara kamu sangat-sangat tahu semua yang di langit dan bumi; dan Kami telah lebihkan sebahagian Nabi di atas sebahagian yang lain; dan kami beri Daud Zabur.

21:105. Sesungguhnya Kami telah tuliskan di dalam Zabur, sesudah Peringatan, "Bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang salih."

26:196. Sesungguhnya ia adalah di dalam zabur-zabur (kitab-kitab) dahulu.

35:25. Jika mereka dustakan kamu, orang-orang sebelum mereka telah dustakan; Rasul-Rasul mereka datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas, dan Zabur, dan Kitab yang memberi cahaya.

54:43. Apa, adakah orang-orang tidak percaya daripada kamu lebih baik daripada mereka itu? Atau, adakah bagi kamu kelepasannya dalam zabur-zabur (kitab-kitab)?

54:52. Segala sesuatu yang mereka buat adalah di dalam zabur-zabur (kitab-kitab),
 

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman