Kalimat tawakal di dalam al-Qur'an

 

From: harun_hcs
To: Kalimat pilihan <e_bacaan@yahoo.com>
Sent: Monday, June 8, 2009 7:59:12 AM
Subject: Kalaimah "Tawakkal"

Salamun alaikum,
 
kembali bertemu lagi setelah agak lama saya tidak menulis kepada pihak tuan.
 
Sebelum ini saya ada mencadangkan kalimat "Malaikat" dan "Bani Israel/ Yahudi". Terima kasih sekali lagi di atas usaha pihak tuan dalam menyenaraikan keterangan-keterangan Al-Quran berkaitan kalimat-kalimat berkenaan.
 
Kali ini mohon agar dapat pihak tuan usahakan pula kalimat "Tawakkal" kerana saya dapati ianya tiada dalam senarai kalimat yang telah tuan usahakan sebelum ini.
 
Sekian dan salam.


Kalimat tawakal di dalam al-Qur'an


Tawakkala
- (with prep. 'ala) to put one's trust in (God), to trust. (peple. act) one who trusts, who puts his trust in (God)
~ A Concordance of the Qur'an halaman 1271


3:122. Apabila dua golongan daripada kamu bermaksud untuk berkecut hati walaupun Allah Wali mereka - dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal (mempercayakan).

3:159. Adalah dengan pengasihan Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, dan sekiranya kamu berkasar dan berkeras hati, tentu mereka menyuraikan diri dari sekeliling kamu. Maka maafkanlah mereka, dan mintalah ampun untuk mereka, dan berundinglah dengan mereka dalam urusan. Apabila kamu sudah putuskan, tawakallah kepada Allah; sesungguhnya Allah suka orang-orang yang tawakal (mempercayakan).

3:160. Jika Allah tolong kamu, tiada yang dapat kalahkan kamu, dan jika Dia abaikan kamu, maka siapakah pula yang dapat tolong kamu sesudah-Nya? Maka kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal.

4:81. Mereka berkata, "Ketaatan"; tetapi apabila mereka pergi dari sisi kamu, segolongan daripada mereka memikirkan pada malam hari dengan yang selain kamu kata. Dan Allah tulis apa yang mereka fikirkan; maka berpalinglah daripada mereka, dan tawakallah kepada Allah; dan cukuplah Allah sebagai wakil.

5:11. Wahai orang-orang yang percaya, ingatlah akan rahmat Allah ke atas kamu apabila satu kaum bermaksud untuk menjulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka, dan Dia tahan tangan-tangan mereka daripada kamu; dan takutilah Allah; dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal.

5:23. Berkata dua orang lelaki antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah rahmati, "Masuklah temui mereka melalui pintu gerbang. Apabila kamu masuk, kamulah orang-orang yang mengalahkan, dan tawakallah (percayakanlah) kepada Allah, jika kamu orang-orang mukmin."

7:89. Sungguh, kami akan ada-adakan dusta terhadap Allah jika kami kembali kepada anutan kamu, setelah Allah selamatkan kami daripadanya. Tiadalah bagi kami untuk kembali kepadanya, melainkan jika Allah, Pemelihara kami, hendak. Pemelihara kami merangkumi segala sesuatu dalam pengetahuan-Nya. Kepada Allah kami tawakal. Wahai Pemelihara kami, bukakanlah satu keputusan yang benar antara kami dan kaum kami; Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi keputusan."

8:2. Orang-orang mukmin hanyalah yang, apabila Allah diingatkan, hati mereka gementar, dan apabila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada mereka, ia tambahkan mereka dalam keimanan, dan kepada Pemelihara mereka, mereka tawakal,

8:49. Apabila orang-orang munafik, dan orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit, berkata, "Agama mereka telah menipu mereka"; tetapi sesiapa tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Perkasa, Bijaksana.

8:61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu condong kepadanya, dan kamu tawakallah kepada Allah; sesungguhnya Dialah Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

9:51. Katakanlah, "Tiada yang akan menimpa kami melainkan apa yang Allah telah tuliskan bagi kami; Dia Pelindung kami, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang mukmin tawakal."

9:129. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada tuhan melainkan Dia. Kepada-Nya aku tawakal (mempercayakan). Dia Pemelihara Arasy yang besar."

10:71. Dan bacakan kepada mereka berita Nuh, tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika berdirinya aku di sini membencikan kamu, dan peringatanku kepada kamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku tawakal; putuskanlah urusan kamu dengan sekutu-sekutu kamu, kemudian janganlah hendaknya urusan kamu membimbangkan kamu, tetapi buatlah putusan terhadapku, dan jangan beri aku tangguh.

10:84. Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu percaya kepada Allah, kepada-Nya kamu tawakal, jika kamu muslim."

10:85. Mereka berkata, "Kepada Allah kami tawakal. Pemelihara kami, janganlah Engkau buat kami satu cubaan bagi kaum yang zalim,

11:56. Sesungguhnya aku tawakal kepada Allah, Pemeliharaku dan Pemelihara kamu; tidak ada makhluk yang merayap melainkan Dia mengambilnya daripada ubun-ubun. Sesungguhnya Pemeliharaku adalah di atas jalan lurus.

11:88. Dia berkata, "Wahai kaumku, apa pendapat kamu, jika aku di atas bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan Dia rezekikan aku dengan rezeki yang baik daripada-Nya; dan aku tidak hendak menentang kamu pada apa yang aku larang kamu; aku hanya hendak membetulkan, sebarang yang aku boleh, dan pertolonganku hanyalah dengan Allah. Kepada-Nya aku tawakal (mempercayakan), dan kepada-Nya aku berkesesalan.

11:123. Kepunyaan Allah keghaiban di langit dan bumi, dan kepada-Nya seluruh perkara dikembalikan; maka sembahlah Dia, dan tawakallah kepada-Nya. Pemelihara kamu tidak lalai daripada apa kamu buat.

12:67. Dan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah masuk dari satu pintu gerbang; masuklah dari pintu-pintu yang berlainan. Namun begitu, aku tidak berguna kepada kamu sedikit pun terhadap Allah; putusan hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya hendaklah semua tawakal, orang-orang yang tawakal."

13:30. Demikianlah Kami utus kamu kepada satu umat yang sebelumnya beberapa umat telah berlalu untuk bacakan mereka apa yang Kami wahyukan kamu; namun begitu, mereka tidak percaya kepada Yang Pemurah. Katakanlah, "Dia Pemelihara aku; tidak ada tuhan melainkan Dia. Kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya aku bertaubat."

14:11. Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanya manusia-manusia yang serupa dengan kamu; tetapi Allah berbudi baik kepada sesiapa Dia hendaki daripada hamba-hamba-Nya. Tiadalah bagi kami untuk datangkan kepada kamu satu kuasa melainkan dengan izin Allah; dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal.

14:12. Dan mengapakah kami tidak akan tawakal kepada Allah memandangkan Dia telah beri kami petunjuk pada jalan-jalan kami? Sungguh, kami akan sabar atas apa sahaja kamu sakitkan kami; dan kepada Allah hendaklah semua tawakal, orang-orang yang tawakal."

16:42. Orang-orang yang sabar, dan tawakal (mempercayakan) kepada Pemelihara mereka.

16:99. Ia tidak ada kuasa terhadap orang-orang yang percaya, dan tawakal kepada Pemelihara mereka.

25:58. Tawakallah kepada Yang Hidup, Yang Tidak Mati, dan sanjunglah dengan memuji-Nya. Cukuplah dengan Dia menyedari kesalahan-kesalahan hamba-hamba-Nya,

26:217. Tawakallah kamu kepada Yang Perkasa, Yang Pengasih,

27:79. Maka tawakallah kamu kepada Allah; kamu adalah di atas kebenaran yang nyata.

29:59. Orang-orang yang sabar, dan tawakal kepada Pemelihara mereka.

33:3. Dan kamu tawakallah kepada Allah; cukuplah Allah sebagai wakil.

33:48. Dan jangan taati orang-orang tidak percaya (kafir), dan orang-orang munafik, dan janganlah pedulikan gangguan mereka, dan kamu tawakallah kepada Allah; cukuplah Allah sebagai wakil.

39:38. Jika kamu tanya mereka, "Siapakah yang cipta langit dan bumi?" mereka akan berkata, "Allah." Katakanlah, "Apa pendapat kamu mengenai apa yang kamu seru selain daripada Allah - jika Allah hendak mudarat untukku, adakah mereka akan hilangkan mudarat-Nya? Atau, jika Dia hendak pengasihan untukku, adakah mereka akan tahan pengasihan-Nya?" Katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku; kepada-Nya semua orang yang bertawakal tawakal.

42:10. Dan dalam apa sahaja yang kamu selisihkan, putusannya kepada Allah. Demikianlah itulah Allah, Pemeliharaku; kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya aku berkesesalan.

42:36. Apa sahaja benda yang kamu diberi ialah kesenangan kehidupan dunia; tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik, dan lebih kekal bagi orang-orang yang percaya, dan tawakal kepada Pemelihara mereka.

58:10. Bicara rahsia adalah daripada syaitan, supaya orang-orang yang percaya bersedih; tetapi ia tidak mudaratkan mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal.

60:4. Kamu ada teladan yang baik pada Ibrahim, dan orang-orang bersama dia, apabila mereka berkata kepada kaum mereka, “Kami berlepas diri daripada kamu dan apa kamu sembah selain daripada Allah. Kami tidak percaya kepada kamu, dan antara kami dan kamu, permusuhan adalah nyata, dan kebencian selama-lamanya, sehingga kamu percayai Allah satu-satunya.” Melainkan apa yang Ibrahim ucapkan kepada bapanya, “Sungguh, aku akan minta ampun bagi kamu; tetapi aku tidak ada kuasa untuk melakukan sesuatu bagi kamu terhadap Allah.” “Wahai Pemelihara kami, kepada Engkau kami tawakal; kepada Engkau kami berkesesalan; kepada Engkau kepulangan.

64:13. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin tawakal (mempercayakan).

65:3. Dan Dia beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak jangkakan. Dan sesiapa tawakal kepada Allah, Dia akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah laksanakan urusan-Nya. Sesungguhnya Allah adakan ukuran bagi segala sesuatu.

67:29. Katakanlah, “Dia Yang Pemurah. Kami percaya kepada-Nya, dan kepada-Nya kami tawakal. Kamu pasti akan tahu siapa dia yang dalam kesesatan yang nyata.”


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles
Tulis kepada Pengurus Laman