Kalimat tarekat di dalam al-Qur'an


Daripada akar Dho (ejaan?) Ra Qaf terbit tiga kalimat, iaitu tariq, tariq dan tariqah (tarekat). Ayat-ayat mengandungi mereka disenaraikan di bawah:


tariq

86:1. Demi langit dan bintang malam!

86:2. Dan tahukah kamu apakah ia bintang malam?

 

tariq

4:168. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya dan buat zalim, Allah tidak akan ampun mereka, dan tidak juga beri mereka petunjuk pada jalan,

4:169. Kecuali jalan ke Jahanam, di dalamnya tinggal selama-lamanya dan selamanya, dan itu bagi Allah adalah mudah.

20:77. Kami wahyukan Musa, "Berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada waktu malam; buatkan untuk mereka jalan yang kering di dalam laut, tanpa takut akan dipintas, dan tidak juga ketakut-takutan."

46:30. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, kami telah dengar sebuah Kitab yang diturunkan selepas Musa, mengesahkan apa yang sebelumnya, beri petunjuk pada yang benar dan pada jalan lurus.

 

tariqah (tarekat)

20:63. Mereka berkata, "Dua orang ini adalah ahli-ahli sihir, dan mereka hendak usir kamu daripada bumi kamu dengan sihir mereka, dan untuk hilangkan tarekat (jalan) kamu yang terutama.

20:104. Kami sangat-sangat tahu apa mereka kata, apabila yang terutama daripada mereka pada tarekat (jalan) berkata, "Kamu tinggal hanya sehari."

23:17. Dan Kami ciptakan di atas kamu tujuh tarekat (jalan), dan Kami tidak lalai terhadap ciptaan.

72:11. Dan sebahagian daripada kami adalah yang salih, dan sebahagian daripada kami tidaklah demikian; jalan-jalan (tarekat) kami berlainan.

72:16. Sekiranya mereka lurus (tegak) di atas jalan (tarekat), tentu Kami beri mereka minum daripada air yang melimpah,


Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman