Kalimat taat/ketaatan di dalam al-Qur'an


Daripada akar Ba Ra Ra terbit empat kalimat. Tiga daripadanya diterjemah kepada taat atau ketaatan, selain buat baik, menurut konteks ayat. Taat atau ketaatan berkait rapat dengan sifat takwa.

Tiga kalimat yang dimaksudkan berserta ayat-ayat yang mengandungi mereka adalah seperti berikut:


1. barra - to be pious or just, to deal kindly, pious

2:224. Janganlah buat Allah satu penghalang, melalui sumpah-sumpah kamu, untuk jadi taat, dan bertakwa, dan membetulkan antara manusia. Allah Mendengar, Mengetahui.

60:8. Allah tidak larang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, dan tidak juga mengusir kamu daripada tempat tinggal kamu, supaya kamu buat baik kepada mereka, dan berlaku adil terhadap mereka; sesungguhnya Allah suka orang yang adil.

80:13. Pada naskhah-naskhah gulungan yang dimuliakan,
80:14. Dinaikkan, dibersihkan,
80:15. Oleh tangan-tangan para jurutulis,
80:16. Yang mulia, yang taat.


2. barr - pious, beneficient, just, kind, All-benign

3:193. Wahai Pemelihara kami, kami dengar seorang pemanggil yang memanggil kami kepada keimanan, 'Percayalah kamu kepada Pemelihara kamu.' Dan kami percaya. Wahai Pemelihara kami, ampunkanlah kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan lepaskanlah kami daripada kejahatan-kejahatan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang taat.

3:198. Tetapi orang-orang yang takwa kepada Pemelihara mereka, bagi mereka taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya tinggal selama-lamanya sebagai satu sajian daripada Allah; dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat.

19:14. Dan seorang yang taat kepada ibu bapanya, dan dia tidak sombong, ingkar.

19:32. Dan taat kepada ibuku, dan Dia tidak buat aku sombong, sengsara.

52:28. Kami dahulu berseru kepada-Nya; sesungguhnya Dialah Yang Buat Kebaikan, Yang Pengasih."

76:5. Sesungguhnya orang-orang yang taat akan minum daripada sebuah piala yang campurannya kamfor,

82:13. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kebahagiaan,

83:18. Tidak sekali-kali! Kitab orang-orang yang taat adalah di dalam Illiyyin.

83:22. Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kebahagiaan,


3. birr - piety, kindness, virtuous conduct, righteousness

2:44. Adakah kamu suruh manusia berlaku taat, dan lupakan diri-diri kamu sendiri, sedang kamu baca al-Kitab? Tidakkah kamu faham?

2:177. Ia bukanlah ketaatan bahawa kamu palingkan muka kamu ke Timur dan ke Barat, tetapi ketaatan adalah percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan malaikat-malaikat, dan Kitab-Kitab, dan Nabi-Nabi; dan memberi harta, walaupun dicintainya, kepada sanak saudara, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan musafir, dan orang-orang yang meminta-minta; dan merdekakan hamba, dan lakukan solat, dan beri zakat, dan mereka yang tepati perjanjian mereka, apabila mereka buat perjanjian, dan orang-orang yang sabar dalam musibah, dan kesusahan, dan bencana. Mereka inilah orang-orang bertakwa (takut kepada Tuhan) dengan benar.

2:189. Mereka tanya kamu mengenai bulan-bulan baru. Katakanlah, "Mereka adalah waktu-waktu yang ditetapkan bagi manusia, dan Haji." Ia bukanlah ketaatan untuk datang ke rumah-rumah dari belakangnya, tetapi ketaatan adalah untuk jadi bertakwa; maka datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan takutilah Allah agar kamu beruntung.

3:92. Kamu tidak akan capai ketaatan sehingga kamu nafkahkan daripada apa kamu cintakan, dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

5:2. Wahai orang-orang yang percaya, jangan langgar tanda-tanda Allah, dan bulan-bulan haram, dan pemberiannya, dan rantai leher, dan juga orang-orang yang kunjungi Rumah Suci bermaksud mencari daripada Pemelihara mereka, pemberian dan kepuasan hati. Tetapi, apabila kamu telah selesaikan, maka burulah binatang buruan. Jangan kerana kebencian pada suatu kaum yang halangi kamu daripada Masjidil Haram, mendesak kamu untuk mencabul. Tolong-menolonglah kamu dalam ketaatan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam buat dosa, dan permusuhan. Dan takutilah Allah; sesungguhnya Allah keras dalam balasan-Nya.

58:9. Wahai orang-orang yang percaya, apabila kamu berbicara rahsia, maka janganlah berbicara rahsia dalam dosa dan permusuhan, dan dalam mengingkari Rasul, tetapi berbicararahsialah dalam ketaatan dan takwa, dan takutilah Allah, yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.
 

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman