Kalimat sumpah di dalam al-Qur'an


Sumpah dan yang berkaitan diterjemah daripada kalimat-kalimat yang terbit daripada sembilan kata akar. Antaranya kalimat yang tidak diterjemah kepada sumpah tetapi dipercayai dapat beri maksud lebih luas ke atas perkataan tersebut.

 

1. Alif Lam Wau
- diturunkan 2 kalimat:


ala
- to forswear, to vow abstinence

2:226. Bagi orang-orang yang bersumpah memantangkan diri daripada perempuan-perempuan mereka, mereka tunggu empat bulan. Jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.


i'tala
- to swear

24:22. Janganlah orang-orang antara kamu yang mempunyai pemberian dan keluasan bersumpah untuk tidak memberi sanak saudara, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah; tetapi hendaklah mereka maafkan dan ketepikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah akan ampun kamu? Allah Pengampun, Pengasih.

3:77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka untuk harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat bahagian mereka di akhirat; Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan tidak pandang kepada mereka pada Hari Kiamat, dan Dia tidak juga menyucikan mereka; dan bagi mereka, azab yang pedih.

~ A Concordance of the Qur'an ms 144

 

2. Ain Qaf Dal
- diturunkan 3 kalimat:


'aqada
- to tie a knot; to make or swear a compact

4:33. Dan bagi tiap-tiap orang, Kami lantik waris-waris daripada apa yang ibu bapa dan sanak saudara tinggalkan, dan orang-orang yang terikat dengan sumpah kamu, maka beri  mereka bahagian mereka; sesungguhnya Allah adalah saksi atas segala sesuatu.

5:89. Allah tidak pertanggungjawabkan kamu kerana sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia pertanggungjawabkan kerana ikatan yang kamu buat dengan sumpah-sumpah itu. Penebusnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu beri keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau merdekakan seorang hamba. Jika sesiapa tidak dapatkannya, hendaklah dia berpuasa tiga hari. Itu penebus bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah; jagalah sumpah-sumpah kamu. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berterima kasih.


'aqd
- a compact, a bond

5:1. Wahai orang-orang yang percaya, tepatilah perjanjian kamu. Dihalalkan bagi kamu ialah haiwan ternakan, kecuali apa yang dibacakan kepada kamu, supaya kamu tidak anggap binatang buruan dibolehkan untuk diburu sedang kamu dalam haram (ihram). Sesungguhnya Allah tetapkan hukum apa sahaja Dia hendaki.


'uqdah
- a knot, a tie

2:235. Tidak ada kesalahan ke atas kamu mengenai lamaran kepada perempuan-perempuan yang kamu tawari, atau sembunyikan di dalam diri kamu. Allah tahu bahawa kamu akan mengingat-ingati mereka, tetapi jangan berjanji dengan mereka secara rahsia tanpa kamu ucapkan perkataan yang baik, dan jangan kamu putuskan untuk ikatan perkahwinan sehingga kitab (kepastian) sampai tempohnya; dan ketahuilah bahawa Allah tahu apa yang di dalam diri kamu; maka takutilah kepada-Nya, dan ketahuilah bahawa Allah Pengampun, Penyantun.

2:237. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, dan kamu sudah pun tetapkan bagi mereka bahagian yang ditentukan, maka (berilah) setengah daripada apa kamu telah tetapkan, kecuali jika mereka maafkan, atau dia maafkan yang di tangannya ikatan perkahwinan; bahawa kamu maafkan adalah lebih dekat dengan takwa. Jangan lupakan pemberian sesama kamu. Sesungguhnya Allah lihat apa kamu buat.

20:27. Dan lepaskanlah ikatan pada lisanku (lidahku),

113:4. Daripada kejahatan orang (perempuan) yang meniup pada ikatan,
(mungkinkah ikatan di sini bermaksud ikatan perkahwinan?)

~ A Concordance of the Qur'an ms 272


3. Kha Lam Fa
- diturunkan 2 kalimat:


halafa
- to swear

4:62. Bagaimanakah ia, apabila mereka ditimpa penderitaan kerana apa yang tangan-tangan mereka sendiri dahulukan, kemudian mereka datang kepada kamu, bersumpah dengan Allah, "Kami hanya hendak yang baik dan pendamaian"?

5:89. Allah tidak pertanggungjawabkan kamu kerana sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia pertanggungjawabkan kerana ikatan yang kamu buat dengan sumpah-sumpah itu. Penebusnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu beri keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau merdekakan seorang hamba. Jika sesiapa tidak dapatkannya, hendaklah dia berpuasa tiga hari. Itu penebus bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah; jagalah sumpah-sumpah kamu. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berterima kasih.

9:42. Sekiranya ia satu keuntungan yang dekat diperolehi, dan satu perjalanan yang mudah, tentu mereka ikut kamu; tetapi jarak perjalanan yang dituju itu jauh bagi mereka. Mereka masih bersumpah dengan Allah, "Sekiranya kami boleh, tentu kami keluar bersama kamu", maka mereka musnahkan diri-diri mereka; dan Allah, Dia tahu bahawa mereka sebenarnya pendusta-pendusta.

9:56. Mereka bersumpah dengan Allah bahawa mereka adalah daripada kamu, tetapi mereka bukanlah daripada kamu; mereka adalah kaum yang takut.

9:62. Mereka bersumpah kepada kamu dengan Allah, untuk menyenangkan hati kamu; tetapi Allah dan Rasul-Nya - adalah lebih berhak untuk mereka menyenangkan hati-Nya, jika mereka orang-orang mukmin.

9:74. Mereka bersumpah dengan Allah bahawa mereka tidak mengatakan, tetapi sesungguhnya mereka mengatakan kata ketidakpercayaan, dan mereka tidak percaya (kafir) setelah mereka islam. Mereka bermaksudkan apa yang mereka tidak akan capai, dan mereka mendendami hanya setelah Allah mencukupkan mereka, dan Rasul-Nya, daripada pemberian-Nya. Maka jika mereka bertaubat, ia adalah lebih baik bagi mereka; jika mereka berpaling, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; di bumi mereka tidak ada wali (pelindung), dan tidak juga ada penolong.

9:95. Mereka akan bersumpah kepada kamu dengan Allah, apabila kamu balik kepada mereka, supaya kamu berpaling daripada mereka. Maka berpalinglah daripada mereka kerana mereka adalah kotoran, dan tempat menginap mereka ialah Jahanam - satu balasan ke atas apa yang mereka usahakan.

9:96. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu sangat puas hati terhadap mereka; tetapi, jika kamu sangat puas hati terhadap mereka, sungguh, Allah tidak puas hati terhadap kaum yang fasiq.

9:107. Dan orang-orang yang ambil masjid dalam pertentangan, dan ketidakpercayaan, dan memecahkan orang-orang mukmin, dan tempat memerangkap orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sebelumnya; mereka bersumpah, "Kami tidak hendak sesuatu melainkan kebaikan"; dan Allah saksikan bahawa mereka adalah pendusta-pendusta.

58:14. Tidakkah kamu renungkan orang-orang yang jadikan, sebagai sahabat-sahabat, satu kaum yang Allah murkai? Mereka bukanlah daripada kamu, dan bukan juga daripada mereka; dan mereka bersumpah bohong, sedang mereka mengetahuinya.

58:18. Pada hari apabila Allah bangkitkan mereka kesemuanya dan mereka bersumpah kepada-Nya, sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu, dan sangka mereka berada di atas sesuatu. Sesungguhnya merekalah pendusta-pendusta!


hallaf
- a swearer

68:10. Dan jangan kamu taati setiap orang yang bersumpah, yang keji,

~ A Concordance of the Qur'an ms 526

 

4. Kha Nun Sa
- 1 kalimat sahaja:


hanatha
- to fail an oath

38:44. Dan, "Ambillah di tangan kamu seikat rumput, dan pukullah dengannya, dan janganlah melanggar sumpah kamu." Sesungguhnya Kami dapati dia seorang yang sabar. Seorang hamba yang sangat baik! Sesungguhnya dia orang yang kembali.

~ A Concordance of the Qur'an ms 536

 

5. Jim Ha Dal
- juga 1 kalimat:


jahada
- jahada aimanihim - "their most earnest oaths"

5:53. Dan orang-orang yang percaya akan berkata, "Adakah ini orang-orang yang bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa mereka berserta kami?" Amalan-amalan mereka jadi sia-sia; mereka jadi orang-orang yang rugi.

6:109. Mereka bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa jika satu ayat (mukjizat) datang kepada mereka, mereka akan percayainya. Katakanlah, "Ayat-ayat hanyalah di sisi Allah." Apakah yang akan buat kamu sedar bahawa, apabila ia datang, mereka tidak akan percayai?

16:38. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati, bahawa Allah tidak akan bangkitkan orang yang mati; tidak, ia adalah satu janji yang mengikat-Nya tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

24:53. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati, bahawa jika kamu suruh mereka, mereka pasti akan keluar. Katakanlah, "Jangan bersumpah; ketaatanlah yang baik. Sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat."

35:42. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati bahawa jika seorang pemberi amaran datang kepada mereka, tentu mereka lebih dapat petunjuk daripada mana-mana satu umat; tetapi apabila seorang pemberi amaran datang kepada mereka, ia hanya menambahkan mereka dalam pelarian,

~ A Concordance of the Qur'an ms 587

 

6. Nun Kha Ba
- 1 kalimat juga:


nahaba
- a vow (qada nahbahu) to die, to fulfil one's vow by death

33:23. Antara orang-orang mukmin terdapat lelaki-lelaki yang benar terhadap perjanjian mereka dengan Allah; antara mereka telah menunaikan sumpah mereka dengan kematian, dan antara mereka masih menunggu, dan mereka tidak menukarkan dengan sesuatu pertukaran,

~ A Concordance of the Qur'an ms 835

 

7. Qaf Sin Mim
- terdapat 4 kalimat di bawah ini:


qasam
- an oath

56:76. Dan ia sesungguhnya adalah sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahuinya,
56:77. Sesungguhnya ia adalah sebuah al-Qur'an yang mulia,

89:5. Adakah pada itu satu sumpah bagi orang yang mengambil berat?


qasama
- to swear (an oath) to someone

7:21. Dan ia bersumpah kepada mereka, "Sesungguhnya aku, kepada kamu, adalah penasihat."


aqsama
- to swear (an oath)

5:53. Dan orang-orang yang percaya akan berkata, "Adakah ini orang-orang yang bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa mereka berserta kami?" Amalan-amalan mereka jadi sia-sia; mereka jadi orang-orang yang rugi.

5:106. Wahai orang-orang yang percaya, kesaksian antara kamu apabila salah seorang daripada kamu ditimpa maut, apabila dia berwasiat, ialah dua orang empunya keadilan antara kamu, atau dua yang lain daripada selain kamu, jika kamu berpergian di bumi, dan bencana maut timpa kamu. Kemudian kamu akan tahan mereka sesudah solat, dan mereka akan bersumpah dengan Allah, jika kamu ragu-ragu: "Kami tidak akan menjualnya untuk suatu harga, walaupun ia sanak saudara yang dekat, dan kami tidak juga akan sembunyikan kesaksian Allah, kerana jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

5:107. Jika didapati bahawa kedua-duanya benar dengan dosa, maka dua yang lain akan berdiri di tempat mereka, daripada orang-orang yang paling dekat dengan mereka yang berkenaan, lalu mereka bersumpah dengan Allah: "Kesaksian kami lebih benar daripada kesaksian mereka, dan kami tidak mencabuli; jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

6:109. Mereka bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa jika satu ayat (mukjizat) datang kepada mereka, mereka akan percayainya. Katakanlah, "Ayat-ayat hanyalah di sisi Allah." Apakah yang akan buat kamu sedar bahawa, apabila ia datang, mereka tidak akan percayai?

7:49. "Adakah ini orang-orang yang kamu bersumpah bahawa Allah tidak akan sampai dengan pengasihan? Masuklah ke Taman; tiadalah ketakutan pada kamu, dan tidaklah kamu bersedih."

14:44. Dan berilah amaran kepada manusia akan hari apabila azab datang kepada mereka; dan orang-orang buat kezaliman berkata, "Wahai Pemelihara kami, tangguhkanlah kami hingga satu tempoh yang dekat, dan kami akan sahut seruan Engkau, dan ikut Rasul-Rasul." "Tidakkah kamu telah bersumpah dahulu bahawa tidak ada peralihan untuk kamu?

16:38. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati, bahawa Allah tidak akan bangkitkan orang yang mati; tidak, ia adalah satu janji yang mengikat-Nya tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

24:53. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati, bahawa jika kamu suruh mereka, mereka pasti akan keluar. Katakanlah, "Janganlah bersumpah; ketaatanlah yang baik. Sesungguhnya Allah sedar apa kamu buat."

30:55. Pada hari apabila Saat datang, orang-orang yang berdosa bersumpah bahawa mereka tidak tinggal lebih sesaat; begitulah mereka dipalingkan.

35:42. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati bahawa jika seorang pemberi amaran datang kepada mereka, tentu mereka lebih dapat petunjuk daripada mana-mana satu umat; tetapi apabila seorang pemberi amaran datang kepada mereka, ia hanya menambahkan mereka dalam pelarian,

56:75. Tidak! Aku bersumpah dengan tempat jatuh bintang-bintang,
56:76. Dan ia sesungguhnya adalah sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahuinya,
56:77. Sesungguhnya ia adalah sebuah al-Qur'an yang mulia,

68:17. Sesungguhnya Kami uji mereka sebagaimana Kami uji pemilik-pemilik kebun apabila mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik pada waktu pagi,

69:38. Tidak! Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat,
69:39. Dan dengan apa yang kamu tidak lihat,
69:40. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia.
69:41. Ia bukan ucapan seorang penyair; sedikit sekali kamu percayai,
69:42. Dan bukan juga ucapan seorang tukang tilik; sedikit sekali kamu mengingati.
69:43. Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam.
69:44. Sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan terhadap Kami sebarang ucapan,
69:45. Tentu Kami ambilnya dengan tangan kanan,
69:46. Kemudian pasti Kami potong urat jantungnya,
69:47. Dan tiadalah seseorang daripada kamu yang dapat menghalangi dia.
69:48. Sesungguhnya ia adalah Peringatan bagi orang-orang bertakwa (takut kepada Tuhan).
69:49. Tetapi Kami tahu bahawa antara kamu ada yang dustakan.
69:50. Sesungguhnya ia adalah satu penyesalan bagi orang-orang tidak percaya,
69:51. Dan sesungguhnya ia adalah yang benar yang diyakini.

70:40. Tidak! Aku bersumpah dengan Pemelihara Timur-Timur dan Barat-Barat, sesungguhnya Kami berkuasa,
70:41. untuk menukarkan dengan yang lebih baik daripada mereka; Kami tidak didahului.
70:42. Maka tinggalkanlah mereka bersendiri untuk terjun dan bermain-main sehingga mereka menemui hari mereka mereka dijanjikan,
70:43. Pada hari mereka keluar dari makam-makam dengan cepat, seakan-akan mereka bersegera kepada berhala-berhala mereka,
70:44. Merendahkan pandangan mereka, kehinaan menutupi mereka. Itu hari mereka dijanjikan.

75:1. Tidak! Aku bersumpah dengan Hari Kiamat.
75:2. Tidak! Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela.
75:3. Apa, adakah manusia sangka Kami tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya?
75:4. Ia, Kami berkuasa untuk membentukkan semula jari-jarinya.
75:5. Tidak, tetapi manusia hendak buat jahat di hadapannya,

81:15. Tidak! Aku bersumpah dengan yang menyelinap,
81:16. Yang beredar, yang tenggelam,
81:17. Demi malam yang hampir habis,
81:18. Demi subuh (pagi) yang mengeluh,
81:19. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia,
81:20. Mempunyai kekuatan, dengan Yang mempunyai Arasy kukuh,
81:21. Ditaati, dan lagi, dipercayai.
81:22. Teman kamu (Muhammad) bukan orang yang dirasuk.
81:23. Sesungguhnya dia melihatnya di horizon yang terang.

84:16. Tidak! Aku bersumpah dengan senja,
84:17. Dan malam, dan apa yang ia menyelubungi,
84:18. Dan bulan apabila ia penuh,
84:19. Sungguh, kamu menunggang peringkat demi peringkat.
84:20. Maka apakah yang mengapakan mereka supaya tidak percayai,
84:21. Dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak sujud?
84:22. Tidak, tetapi orang-orang tidak percaya mendustakan,
84:23. Dan Allah sangat-sangat tahu apa yang mereka sembunyikan.
84:24. Maka berilah mereka berita gembira dengan azab yang pedih,
84:25. Kecuali orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik ; bagi mereka upah yang tidak putus-putus.

90:1. Tidak! Aku bersumpah dengan negeri (tanah) ini,
90:2. Dan kamu seorang penumpang di negeri ini.
90:3. Demi yang memperanakkan (bapa), dan yang dia beranakkan (anak),
90:4. Sesungguhnya, Kami cipta manusia dalam kesusahan.
90:5. Apa, adakah dia sangka tiada sesiapa yang berkuasa terhadapnya,
90:6. Dengan berkata, "Aku telah menghabiskan harta yang banyak"?
90:7. Apa, adakah dia sangka tiada sesiapa yang melihatnya?
90:8. Tidakkah Kami buatkan baginya dua mata,
90:9. Dan satu lidah, dan dua bibir,
90:10. Dan memberinya petunjuk di atas dua jalan?


taqasama
- to swear to one another

27:49. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu, satu sama lain, dengan Allah, 'Kita akan menyerangnya dan keluarganya pada malam hari, kemudian kita kata kepada walinya (pelindungnya), kita tidak saksikan kebinasaan keluarganya; dan sesungguhnya kitalah orang-orang yang benar.'"

~ A Concordance of the Qur'an ms 923

 

8. Ya Mim Nun
- hanya 1 kalimat sahaja:


yamin
- jamak aiman; oath
(juga bermaksud kanan atau tangan kanan
tetapi tidak diturunkan di sini - sila rujuk kalimat Kanan)

2:224. Janganlah buat Allah satu penghalang, melalui sumpah-sumpah kamu, untuk menjadi taat, dan bertakwa, dan membetulkan antara manusia. Allah Mendengar, Mengetahui.

2:225. Allah tidak pertanggungjawabkan kamu atas sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia pertanggungjawabkan kamu atas apa yang hati-hati kamu usahakan; dan Allah Pengampun, Penyantun.

3:77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka untuk harga yang sedikit, mereka itu tidak dapat bahagian mereka di akhirat; Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan tidak pandang kepada mereka pada Hari Kiamat, dan Dia tidak juga menyucikan mereka; dan bagi mereka, azab yang pedih.

4:33. Dan bagi tiap-tiap orang, Kami lantik waris-waris daripada apa yang ibu bapa dan sanak saudara tinggalkan, dan orang-orang yang terikat dengan sumpah kamu, maka beri mereka bahagian mereka; sesungguhnya Allah adalah saksi atas segala sesuatu.

5:53. Dan orang-orang yang percaya akan berkata, "Adakah ini orang-orang yang bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa mereka berserta kami?" Amalan-amalan mereka jadi sia-sia; mereka jadi orang-orang yang rugi.

5:89. Allah tidak pertanggungjawabkan kamu kerana sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia pertanggungjawabkan kerana ikatan yang kamu buat dengan sumpah-sumpah itu. Penebusnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu beri keluarga kamu, atau memberi pakaian mereka, atau merdekakan seorang hamba. Jika sesiapa tidak dapatkannya, hendaklah dia berpuasa tiga hari. Itu penebus bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah; jagalah sumpah-sumpah kamu. Begitulah Allah jelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya supaya kamu berterima kasih.

5:108. Maka ia lebih dekat bahawa mereka akan datangkan kesaksian yang sebenarnya, atau mereka takut bahawa sesudah sumpah mereka, sumpah akan dikembalikan. Takutilah Allah, dan dengarlah; Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang fasiq.

6:109. Mereka bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa jika satu ayat (mukjizat) datang kepada mereka, mereka akan percayainya. Katakanlah, "Ayat-ayat hanyalah di sisi Allah." Apakah yang akan buat kamu sedar bahawa, apabila ia datang, mereka tidak akan percayai?

9:12. Tetapi jika mereka mungkiri sumpah-sumpah mereka setelah perjanjian mereka, dan mencela agama kamu, maka perangilah imam-imam (ketua-ketua) orang-orang tidak percaya; bagi mereka tidak ada sumpah, supaya mereka berhenti.

9:13. Tidakkah kamu akan perangi kaum yang mungkiri sumpah-sumpah mereka, dan bermaksud untuk mengusir Rasul, memulakan pada kali pertama terhadap kamu? Adakah kamu takut pada mereka? Adalah lebih baik bagi kamu untuk menakuti Allah, jika kamu orang-orang mukmin.

16:91. Tepatilah perjanjian Allah apabila kamu buat perjanjian, dan janganlah melanggar sumpah-sumpah setelah kukuhkannya, dan kamu buat Allah penjamin kamu; sesungguhnya Allah tahu apa kamu buat.

16:92. Dan janganlah jadi seperti perempuan yang memutuskan benangnya, setelah ia ditenun dengan kuat, kepada serabut, dengan mengambil sumpah-sumpah kamu sebagai hanya tipu muslihat antara satu sama lain, kerana kamu umat yang lebih ramai daripada umat yang lain. Allah hanya menguji kamu dengannya; dan sungguh Dia akan menjelaskan kepada kamu pada Hari Kiamat apa yang kamu padanya kamu selisihkan.

16:94. Janganlah jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai hanya tipu muslihat antara satu sama lain, supaya kaki tidak tergelincir setelah ia berdiri teguh, dan kamu akan rasakan keburukan kerana kamu halangi jalan Allah, dan bagi kamu, azab yang besar

58:16. Mereka ambil sumpah-sumpah mereka sebagai selimut, dan halangi jalan Allah; maka bagi mereka, azab yang hina.

63:2. Mereka ambil sumpah-sumpah mereka sebagai selimut, kemudian mereka halangi jalan Allah. Sesungguhnya mereka, adalah jahat apa mereka buat.

66:2. Allah menetapkan bagi kamu pembebasan daripada sumpah-sumpah kamu. Allah Pelindung kamu, dan Dia Yang Mengetahui, Yang Bijaksana.

68:39. Atau, adakah bagi kamu sumpah-sumpah daripada Kami sampai Hari Kiamat, bahawa bagi kamu apa sahaja yang kamu putuskan?

~ A Concordance of the Qur'an ms 1307

 

9. Nun Kaf Tha
- juga 1 kalimat


nakatha
- to break (an oath)

7:135. Tetapi apabila Kami hilangkan daripada mereka kemurkaan hingga satu tempoh mereka akan datang kepadanya, tiba-tiba mereka mungkiri ketaatan mereka.

9:12. Tetapi jika mereka mungkiri sumpah-sumpah mereka setelah perjanjian mereka, dan mencela agama kamu, maka perangilah imam-imam (ketua-ketua) orang-orang tidak percaya; bagi mereka tidak ada sumpah, supaya mereka berhenti.

9:13. Tidakkah kamu akan perangi kaum yang mungkiri sumpah-sumpah mereka, dan bermaksud untuk mengusir Rasul, memulakan pada kali pertama terhadap kamu? Adakah kamu takut pada mereka? Adalah lebih baik bagi kamu untuk menakuti Allah, jika kamu orang-orang mukmin.

43:50. Tetapi apabila Kami hilangkan daripada mereka azab, tiba-tiba mereka mungkiri ketaatan mereka.

48:10. Orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya berjanji setia kepada Allah; tangan Allah adalah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian, sesiapa mungkiri sumpahnya, hanyalah mungkiri terhadap dirinya sendiri; dan sesiapa tepati perjanjiannya yang dibuat dengan Allah, Allah akan beri kepadanya upah yang besar.

~ A Concordance of the Qur'an ms 843


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman