Kalimat sombong di dalam al-Qur'an

 

Sombong diterjemah daripada dua kalimat utama. Ayat-ayat mengandungi mereka adalah seperti berikut:


1. TAKABBARA vb. (V)-to wax proud. (pcple. act.) one who is or waxes proud; All-sublime [Ar]; Superb [Pk]; Supreme [Ali]; Majestic [B1] (Divine attribute)


yatakabbaru

7:146. Aku akan palingkan daripada ayat-ayat-Ku orang-orang yang sombong di bumi, dengan tanpa patut; dan jika mereka lihat tiap-tiap ayat, mereka tidak akan percayainya, dan jika mereka lihat jalan yang benar, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan, dan jika mereka lihat jalan salah, mereka akan mengambilnya sebagai jalan. Itu kerana mereka dustakan ayat-ayat Kami, dan lalai terhadapnya."


mutakabbir

16:29. Maka masuklah pintu-pintu Jahanam, di dalamnya tinggal selama-lamanya." Buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong!

39:60. Dan pada Hari Kiamat, kamu lihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, muka-muka mereka jadi hitam; tidakkah di dalam Jahanam tempat tinggal orang-orang yang sombong?

39:72. Dikatakan, "Masuklah pintu-pintu Jahanam, untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya." Buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong!

40:27. Dan Musa berkata, "Aku berlindung pada Pemeliharaku, dan Pemelihara kamu, daripada setiap orang yang sombong, dan tidak percayai Hari Perhitungan."

40:35. Orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah tanpa sebarang kuasa yang datang kepada mereka, amatlah besar kebencian di sisi Allah, dan di sisi orang-orang yang percaya; demikian Allah tutup setiap hati yang sombong, bongkak.

40:76. Masuklah pintu-pintu Jahanam, untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya." Buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong!

59:23. Dia Allah; tidak ada tuhan melainkan Dia. Dia Raja, Yang Suci, Yang Sejahtera, Yang Setia (Mukmin), Yang Mengawal, Yang Perkasa, Yang Mempunyai Kuasa, Yang Miliki Segala Kebesaran. Allah disanjung, di atas apa mereka sekutukan!

~ A Concordance of the Qur'an muka surat 627

 

2. ISTAKBARA vb. (X)-to wax proud, become arrogant. (n.vb.) waxing proud. (pcple. act.) one who is or waxes proud a) perf. act.

- senarai ayat termasuk yang mengandungi kalimat-kalimat yastakbiru, istikbar, mustakbir yang terbit daripada kalimat di atas:


2:34. Dan apabila Kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali Iblis. Ia enggan, dan ia sombong, dan ia jadi antaraorang-orang tidak percaya (kafir).

2:87. Dan Kami beri Musa al-Kitab, dan selepasnya disusuli Rasul-Rasul, dan Kami beri Isa putera Mariam bukti-bukti yang jelas, dan Kami kukuhkan dia dengan Roh Qudus (Suci), dan setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul dengan apa yang jiwa kamu tidak inginkan, kamu menyombong, dan sebahagian kamu dustakan, dan sebahagian kamu bunuh?

4:172. Al-Masih tidak akan pandang rendah untuk menjadi seorang hamba Allah, dan tidak juga malaikat-malaikat yang berkedudukan dekat dengan-Nya. Sesiapa pandang rendah untuk menyembah-Nya, dan menyombong, Dia pasti akan kumpulkan mereka kepada-Nya, kesemua mereka.

4:173. Bagi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , Dia akan bayar kepada mereka sepenuhnya upah mereka, dan Dia tambahkan mereka daripada pemberian-Nya; dan bagi orang-orang yang memandang rendah dan menyombong, merekalah yang Dia akan azab dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan dapati bagi mereka, selain daripada Allah, seorang wali (pelindung), dan tiada juga penolong.

5:82. Sungguh, kamu dapati manusia paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang percaya ialah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sekutukan; dan sungguh kamu dapati mereka paling dekat dalam kasih sayang terhadap orang-orang yang percaya ialah orang-orang yang berkata, "Kami adalah orang-orang Kristian"; itu kerana sebahagian mereka adalah paderi-paderi dan rahib-rahib, dan mereka tidak sombong.

6:93. Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang ada-adakan dusta terhadap Allah, atau dia berkata, "Kepada aku ia diwahyukan"; padahal tiada yang diwahyukan kepadanya, atau orang yang berkata, "Aku akan turunkan yang serupa dengan apa yang Allah turunkan"? Jika kamu dapat lihat ketika orang-orang zalim dalam sengsara kematian, dan malaikat-malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka, "Keluarkan jiwa kamu! Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan kerana kamu kata yang tidak benar terhadap Allah, dan sombong terhadap ayat-ayat-Nya."

7:36. Dan orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dan sombong terhadapnya, mereka itu jadi penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

7:40. Orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dan sombong terhadapnya, pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk mereka, dan tidak juga mereka akan masuk Taman sehingga unta melintasi lubang jarum. Begitulah Kami balas orang-orang yang berdosa.

7:48. Dan penghuni Benteng memanggil lelaki-lelaki tertentu yang mereka kenal dengan tanda mereka, dengan berkata, "Apa yang kamu kumpulkan tidak berguna, dan tidak juga apa yang kamu sombongkan."

7:75. Berkata pembesar-pembesar kaumnya yang sombong kepada orang-orang antara mereka yang percaya, yang dianggap orang-orang hina, "Adakah kamu tahu bahawa Salleh seorang utusan daripada Pemeliharanya?" Mereka berkata, "Pada apa yang dia diutus dengannya, kami adalah orang-orang mukmin."

7:76. Berkata orang-orang yang sombong, "Bagi kami, kami tidak percaya kepada apa yang kamu percaya."

7:88. Berkata pembesar-pembesar kaumnya yang sombong, "Sungguh, kami akan usir kamu, wahai Shuaib, dan orang-orang yang percaya bersama kamu daripada bandaraya kami, atau kamu kembali kepada anutan kami." Dia berkata, "Apa, walaupun kami membencinya?

7:133. Maka Kami utus kepada mereka banjir, dan belalang juta, dan kutu, dan katak, dan darah - ayat-ayat yang jelas; tetapi mereka sombong, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

7:206. Sesungguhnya orang-orang di sisi Pemelihara kamu tidak sombong untuk menyembah-Nya; mereka lafazkan sanjungan-Nya, dan kepada-Nya mereka sujud.

10:75. Kemudian Kami bangkitkan selepas mereka Musa dan Harun kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya dengan ayat-ayat Kami, tetapi mereka sombong, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

14:21. Mereka pergi kepada Allah, kesemuanya; kemudian berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, "Kami adalah pengikut-pengikut kamu; adakah kamu berguna sedikit pun kepada kami terhadap azab Allah?" Mereka berkata, "Jika Allah beri petunjuk kepada kami, tentu kami beri petunjuk kepada kamu. Sama sahaja bagi kita; sama ada kita tidak boleh tahan, atau kita sabar - kita tidak ada tempat lari."

16:22. Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Satu. Dan orang-orang tidak percayai akhirat, hati mereka menafikan, dan mereka sombong.
16:23. Tidak syaklah bahawa Allah tahu apa yang mereka rahsiakan, dan apa yang mereka siarkan; sesungguhnya Dia tidak suka orang-orang yang sombong.

16:49. Kepada Allah sujud segala di langit, dan tiap-tiap makhluk yang merayap di bumi, dan para malaikat. Mereka tidak sombong.

21:19. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi, dan mereka yang di sisi-Nya tidak sombong untuk menyembah-Nya, dan tidak juga berasa letih.

23:46. Kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya, tetapi mereka sombong, dan mereka adalah kaum yang tinggi.

23:67. Dengan sombong terhadapnya, bercakap-cakap percakapan kosong pada waktu malam."

25:21. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan untuk bertemu dengan Kami, "Mengapa malaikat-malaikat tidak diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Pemelihara kita?" Mereka sombong di dalam diri-diri mereka, dan jadi penghina, dengan penghinaan yang besar.

28:39. Dan dia berlaku sombong di bumi, dia dan tenteranya, dengan cara yang salah; dan mereka sangka mereka tidak dikembalikan kepada Kami.

29:39. Dan Karun, dan Firaun, dan Haman; Musa telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka berlaku sombong di bumi; namun begitu, mereka tidak mendahului Kami.

31:7. Dan apabila ayat-ayat Kami dibacakan kepadanya, dia berpaling, menyombong, seakan-akan dia tidak mendengarnya, dan di dalam telinganya ada sumbatan; maka berilah dia berita gembira dengan azab yang pedih.

32:15. Orang-orang yang percayai ayat-ayat Kami hanyalah yang apabila mereka diingatkan dengannya jatuh bersujud, dan mereka sanjung dengan memuji Pemelihara mereka, dan tidak sombong.

34:31. Orang-orang tidak percaya berkata, "Kami tidak akan percayai al-Qur'an ini, dan tidak juga pada yang sebelumnya." Dan, jika kamu dapat lihat ketika orang-orang zalim diberhentikan di hadapan Pemelihara mereka, berbalas-balas ucapan antara sebahagian mereka dan sebahagian lain! Orang-orang yang hina berkata kepada orang-orang yang sombong, "Kalau tidak kerana kamu, tentu kami jadi orang-orang mukmin."

34:32. Orang-orang yang sombong berkata kepada orang-orang yang hina, "Apa, adakah kami halangi kamu daripada petunjuk setelah ia datang kepada kamu? Tidak, bahkan kamulah orang-orang yang berdosa."

34:33. Dan orang-orang yang hina berkata kepada orang-orang yang sombong, "Tidak, tetapi tipu daya malam dan siang, apabila kamu menyuruh kami supaya tidak percaya kepada Allah, dan untuk adakan rakan-rakan bagi-Nya." Mereka rahsiakan penyesalan apabila mereka melihat azab; dan Kami letak belenggu-belenggu pada leher orang-orang tidak percaya; tidakkah mereka dibalas melainkan dengan apa mereka buat?"

35:42. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah segenap hati bahawa jika seorang pemberi amaran datang kepada mereka, tentu mereka lebih dapat petunjuk daripada mana-mana satu umat; tetapi apabila seorang pemberi amaran datang kepada mereka, ia hanya menambahkan mereka dalam pelarian,
35:43. Dengan menyombong di bumi, dan buat tipu daya yang jahat; tetapi tipu daya yang jahat hanya meliputi ahli yang lakukannya. Maka tidakkah mereka menanti-nanti melainkan sunnah (resam) orang-orang dahulu kala? Kamu tidak akan dapati sebarang pertukaran pada sunnah Allah, dan kamu tidak akan dapati sebarang penyimpangan pada sunnah Allah.

37:35. Kerana apabila dikatakan kepada mereka, "Tidak ada tuhan melainkan Allah", mereka menyombong.

38:74. Kecuali Iblis; dia sombong, dan termasuk orang-orang tidak percaya.

38:75. Berkata, "Wahai Iblis, apakah yang halangi kamu daripada sujud kepada apa yang Aku cipta dengan tangan-Ku Sendiri? Adakah kamu menyombong, atau kamu termasuk orang-orang yang tinggi?"

39:59. "Ia benar! Ayat-ayat-Ku telah datang kepada kamu, tetapi kamu dustakannya, dan kamu menyombong, dan kamu termasuk orang-orang tidak percaya (kafir)."

40:47. Dan apabila mereka berdebat-debatan di dalam Api, dan orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami pengikut-pengikut kamu; adakah kamu berguna kepada kami terhadap mana-mana bahagian daripada Api?"

40:48. Orang-orang yang sombong berkata, "Kita semua di dalamnya; sesungguhnya Allah telah memutuskan antara hamba-hamba-Nya."

40:60. Pemelihara kamu berkata, "Serulah kepada-Ku, dan Aku akan sahut kamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombong daripada menyembah Aku akan masuk Jahanam dalam keadaan hina."

41:15. Bagi Ad, mereka menyombong di bumi tanpa patut, dan mereka berkata, "Siapakah lebih kuat daripada kami dalam kekuatan?" Apa, tidakkah mereka lihat bahawa Allah, yang mencipta mereka, Dia lebih kuat daripada mereka dalam kekuatan? Dan mereka sangkal ayat-ayat Kami.

41:38. Dan jika mereka menyombong, mereka yang di sisi Pemelihara kamu menyanjung-Nya malam dan siang, dan mereka tidak jadi letih.

45:8. yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian berterusan dalam kesombongan, seakan-akan dia tidak mendengarnya; maka berilah dia berita gembira dengan azab yang pedih.

45:31. Tetapi bagi orang-orang tidak percaya, "Tidakkah ayat-ayat-Ku dibacakan kepada kamu, dan kamu menyombong, dan kamulah kaum yang berdosa?

46:10. Katakanlah, "Apa pendapat kamu, jika ia adalah daripada Allah, dan kamu tidak percaya kepadanya, dan seorang saksi daripada Bani Israil saksikan atas yang serupa dengannya, dan dia percaya, dan kamu menyombong? Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim."

46:20. Pada hari apabila orang-orang tidak percaya dikemukakan ke Api: "Kamu telah hilangkan benda-benda kamu yang baik dalam kehidupan dunia kamu, dan kamu bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu sombong di bumi tanpa patut, dan kerana kamu buat fasiq.

63:5. Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah, dan Rasul Allah akan minta ampun untuk kamu”, mereka memaling-malingkan kepala mereka, dan kamu lihat mereka memusingkan muka-muka mereka, dengan sombong.

71:7. Dan setiap kali aku seru mereka supaya Engkau ampunkan mereka, mereka letak jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka, dan menutupkan mereka di dalam pakaian mereka, dan berterusan dengannya, dan menyombong, sesombong-sombongnya.

74:23. Kemudian dia berundur, dan menyombong.

~ A Concordance of the Qur'an muka surat 628


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman