Kalimat penghuni di dalam al-Qur'an

 

SAHIB n.m. (pl. ashab)-companion, comrade, associate, fellow, friend; ( sahib al-hut, in 68:48) the Man of the Fish, Jonah; (f) consort, companion, wife; (pl) lords, possessors, masters, men of, owners; dwellers," inhabitants; (ashab al-jannah) Inhabitants of Paradise, (ashab al-nar) Inhabitants of the Fire, (ashab al-maymanah) Companions of the Right, (ashab al-mash'amah) Companions of the Left.


Justeru terdapat beberapa terjemahan bagi kalimat sahib. Antaranya menjadi perubahan kepada yang sedia ada seperti penghuni-penghuni Api yang mengganti orang-orang Api, dan lain. Ayat-ayat mengandungi kalimat tersebut adalah:


2:39. Dan, orang-orang tidak percaya dan dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya."

2:81. Ia, sesiapa yang usahakan kejahatan, dan diliputi pelanggarannya, mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya.

2:82. Dan, orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik, mereka itu penghuni-penghuni Taman, di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya.

2:119. Kami utus kamu dengan yang benar, pembawa berita gembira, dan pemberi amaran. Kamu tidak akan ditanya mengenai penghuni-penghuni Jahim.

2:217. Mereka tanya kamu mengenai bulan haram dan berperang padanya. Katakanlah, "Berperang padanya adalah sesuatu yang berat, tetapi untuk menghalangi jalan Allah dan tidak percaya kepada-Nya dan Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya daripadanya, adalah lebih berat pada pandangan Allah, dan penganiayaan (fitnah) adalah lebih berat daripada pembunuhan." Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu hingga mereka palingkan kamu daripada agama kamu, jika mereka boleh. Dan sesiapa daripada kamu berpaling (murtad) daripada agamanya, dan mati sedang tidak percaya, amalan mereka menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni-penghuni Api; di dalamnya mereka tinggal selama-lamanya.


2:257. Allah ialah Wali (Pelindung) orang-orang yang percaya; Dia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang tidak percaya, wali mereka ialah Thagut, yang  keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan; mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

2:275. Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri lagi, melainkan semasa dia berdiri, dia ditundukkan dengan sentuhan syaitan; itu kerana mereka kata, "Jual beli adalah serupa dengan riba." Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Sesiapa didatangkan kepadanya satu teguran daripada Pemeliharanya dan dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya kepada Allah; tetapi sesiapa ulanginya, mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

3:116. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, harta benda mereka tidak akan berguna bagi mereka, dan tidak juga anak-anak mereka sedikit pun terhadap Allah; mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

4:36. Sembahlah Allah, dan jangan sekutukan sesuatu dengan-Nya. Buat baik kepada ibu bapa, dan kepada sanak saudara yang dekat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran yang kerabat, dan jiran yang jauh (bukan kerabat), dan teman di sebelah kamu, dan musafir, dan apa yang tangan-tangan kanan kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong, membanggakan diri,

4:47. Wahai orang-orang diberi al-Kitab, percayalah kepada apa yang Kami turunkan, mengesahkan apa yang bersama kamu sebelum Kami hapuskan muka-muka, dan pusingkannya di atas belakangnya, atau laknat mereka sebagaimana Kami laknati orang-orang Sabat, dan perintah Allah adalah dibuat.


5:10. Dan orang-orang tidak percaya dan dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-penghuni Jahim.

5:29. Aku hendak supaya kamu dibebankan dengan dosaku dan dosa kamu, dan jadi penghuni-penghuni Api; itulah balasan ke atas orang-orang zalim."

5:86. Tetapi orang-orang tidak percaya, dan dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-penghuni Jahim.

6:71. Katakanlah, "Adakah kita akan seru, selain daripada Allah, sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tidak juga mudaratkan kita, dan adakah kita akan dikembalikan di atas tumit-tumit kita setelah Allah beri petunjuk kepada kita? Seperti orang digoda hingga kebingungan di bumi oleh syaitan-syaitan, walaupun dia mempunyai teman-teman yang menyerunya kepada petunjuk, 'Datanglah kepada kami!'" Katakanlah, "Petunjuk Allah ialah petunjuk yang benar, dan kita diperintah supaya tunduk patuh kepada Pemelihara semua alam,

6:101. Pencipta langit dan bumi; bagaimanakah Dia boleh mempunyai seorang anak lelaki sedang Dia tiada isteri, dan Dia yang cipta segala sesuatu, dan Dia tahu segala sesuatu?


7:36. Dan orang-orang yang dustakan ayat-ayat Kami, dan sombong terhadapnya, mereka itu jadi penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

7:42. Dan orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik - Kami tidak bebankan sesuatu jiwa melainkan menurut kesanggupannya; mereka itu penghuni-penghuni Taman, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

7:44. Penghuni-penghuni Taman memanggil penghuni-penghuni Api, "Kami dapati apa yang Pemelihara kami janjikan kami adalah benar. Adakah kamu dapati apa yang Pemelihara kamu janjikan kamu itu benar?" Mereka berkata, "Ia." Dan kemudian seorang penyeru antara mereka menyeru, "Laknat Allah adalah ke atas orang-orang zalim,

7:46. Dan di antara keduanya ada tabir, dan di atas Benteng adalah lelaki-lelaki yang mengenali masing-masing dengan tanda mereka yang memanggil penghuni-penghuni Taman, "Salamun alaikum!" Mereka belum memasukinya, dan mereka sangat menginginkannya.

7:47. Dan apabila penglihatan mereka dipalingkan ke arah penghuni-penghuni Api, mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau letak kami bersama kaum yang zalim."

7:48. Dan penghuni Benteng memanggil lelaki-lelaki tertentu yang mereka kenal dengan tanda mereka, dengan berkata, "Apa yang kamu kumpulkan tidak berguna, dan tidak juga apa yang kamu sombongkan."

7:50. Penghuni-penghuni Api memanggil penghuni-penghuni Taman, "Curahkanlah kepada kami air, atau daripada apa yang Allah rezekikan kamu!" Mereka berkata, "Allah haramkan mereka kepada orang-orang tidak percaya,

7:184. Tidakkah mereka berfikir, tiada kegilaan pada teman mereka; dia tidak lain hanya seorang pemberi amaran yang jelas.


9:40. Jika kamu tidak menolongnya, maka Allah telah pun menolongnya, apabila orang-orang tidak percaya mengusirnya, ketika orang kedua daripada dua orang, apabila kedua-duanya di dalam gua, apabila dia berkata kepada temannya, "Jangan sedih; sesungguhnya Allah berserta kita." Kemudian Allah turunkan kepadanya ketenangan-Nya, dan Dia kukuhkan dia dengan tentera yang kamu tidak lihat, dan buatkan kata orang-orang tidak percaya paling rendah dan kata Allah yang tertinggi; Allah Perkasa, Bijaksana.

9:70. Tidakkah datang kepada kamu berita orang-orang sebelum kamu - kaum Nuh, dan Ad, dan Tsamud, dan kaum Ibrahim, dan penduduk Madyan, dan negeri-negeri yang telah musnah? Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas; Allah tidak menzalimkan mereka, tetapi diri-diri mereka sendiri mereka zalimkan.

9:113. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang percaya minta ampun bagi orang-orang yang sekutukan, walaupun mereka sanak saudara yang dekat, setelah jadi jelas bagi mereka bahawa mereka akan jadi penghuni-penghuni Jahim.

10:26. Bagi orang-orang buat baik adalah yang paling baik, dan tambahan; tiada kegelapan, dan tiada juga kehinaan akan menutupi muka-muka mereka. Mereka itu penghuni-penghuni Taman, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

10:27. Dan orang-orang yang usahakan kejahatan, balasan satu kejahatan ialah yang serupa dengannya; kehinaan akan menutupi mereka, dan tiada yang lindungi mereka daripada Allah, seakan-akan muka-muka mereka ditutupi bahagian-bahagian kegelapan malam. Mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.


11:23. Tetapi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik, dan merendahkan diri kepada Pemelihara mereka, mereka itu menjadi penghuni-penghuni Taman; di dalamnya tinggal selama-lamanya.

12:39. Manakah lebih baik, wahai rakan-rakanku yang sepenjara, banyak pemelihara yang berselisih, atau Allah Yang Satu, Yang Menakluki?

12:41. Wahai rakan-rakanku yang sepenjara, bagi seorang daripada kamu, dia akan tuangkan minuman arak untuk pemeliharanya (tuannya); bagi yang lagi satu, dia akan disalib, dan burung makan sebahagian kepalanya. Perkara telah diputuskan yang kamu minta keputusan kepadaku."

13:5. Jika kamu terhairan-hairan, sungguh yang menghairankan ialah ucapan mereka, "Apabila kami jadi tanah, adakah kami akan dibangkitkan lagi dalam ciptaan yang baru?" Mereka itu orang-orang tidak percaya kepada Pemelihara mereka; mereka itu, pada leher mereka ada belenggu; mereka itu menjadi penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

15:78. Sesungguhnya penduduk Aikah (hutan belukar) adalah orang-orang zalim.

15:80. Penduduk al-Hijr mendustakan para utusan.


18:9. Atau, kamu sangka penghuni Gua, dan Ar-Raqim, adalah antara ayat-ayat Kami yang mengagumkan?

18:34. Maka dia mempunyai buah-buahan; dan dia berkata kepada temannya, sedang dia berbual-bual dengannya, "Aku mempunyai lebih banyak harta daripada kamu, dan kumpulan yang lebih gagah."

18:37. Berkata temannya sedang dia berbual-bual dengannya, "Adakah kamu tidak percaya (kafir) kepada Dia yang cipta kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis mani, kemudian membentukkan kamu sebagai seorang lelaki?

20:135. Katakanlah, "Masing-masing sedang menunggu; maka tunggulah, dan sesungguhnya kamu akan tahu siapakah pengembara di atas jalan yang datar, dan siapa yang dapat petunjuk."

22:44. Dan penduduk Madyan; dan Musa didustakan juga. Dan Aku tangguhkan orang-orang tidak percaya, kemudian Aku ambil mereka; dan bagaimanakah dengan kebencian-Ku?

22:51. Dan orang-orang yang berusaha terhadap ayat-ayat Kami, untuk membatalkannya, mereka menjadi penghuni-penghuni Jahim.


25:24. Penghuni-penghuni Taman pada hari itu adalah lebih baik tempat menginap mereka, lebih baik tempat istirahat mereka.

25:38. Dan Ad, dan Tsamud, dan penduduk Ras, dan antara yang demikian, generasi-generasi yang banyak.

26:61. Dan apabila kedua-dua kumpulan berlihat-lihatan, teman-teman Musa berkata, "Kitalah orang-orang yang tersusul."

26:176. Penduduk Aikah (hutan belukar) telah dustakan para utusan.

29:15. Namun begitu, Kami selamatkan dia dan orang-orang di dalam kapal, dan Kami membuatnya satu ayat bagi semua alam.


34:46. Katakanlah, "Aku memberi kamu hanya satu teguran, bahawa kamu berdiri kepada Allah berdua-dua, dan satu lepas satu, dan kemudian fikirkanlah; tidaklah ada kegilaan pada teman kamu. Dia tidak lain melainkan seorang pemberi amaran kepada kamu, sebelum azab yang keras."

35:6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu; maka ambillah ia sebagai musuh. Ia menyeru golongannya hanya supaya mereka jadi di kalangan penghuni-penghuni Menyala.

36:13. Buatlah bagi mereka satu persamaan - penduduk sebuah bandaraya apabila utusan-utusan datang kepadanya,

36:55. Sesungguhnya penghuni-penghuni Taman pada hari ini sibuk dalam kegembiraan mereka.

38:13. Dan Tsamud, dan kaum Lut, dan penduduk Aikah - mereka itulah golongan-golongan.

39:8. Apabila mudarat sentuh manusia, dia seru Pemeliharanya dengan berkesesalan kepada-Nya; kemudian, apabila Dia kurniakan kepadanya satu rahmat daripada-Nya, dia lupa apa yang dia seru sebelumnya, dan adakan rakan-rakan bagi Allah, untuk menyesatkan daripada jalan-Nya. Katakanlah, "Gembiralah sedikit dengan ketidakpercayaan kamu; kamu jadi di kalangan penghuni-penghuni Api."


40:6. Begitulah, Kata Pemelihara kamu telah wajar ke atas orang-orang tidak percaya bahawa merekalah penghuni-penghuni Api.

40:43. Tidak syaklah bahawa kamu menyeru aku kepada yang tiada seruan untuknya, di dunia dan tidak juga di akhirat, dan kepada Allah kita kembali, dan bahawa orang-orang yang membazir (berlebihan) adalah penghuni-penghuni Api.

46:14. Mereka itu penghuni-penghuni Taman (Jannah), di dalamnya tinggal selama-lamanya, sebagai balasan ke atas apa yang mereka telah buat.

46:16. Mereka itu orang-orang yang Kami menerima daripada mereka yang paling baik daripada apa mereka buat, dan Kami maafkan kejahatan mereka. Mereka adalah di kalangan penghuni-penghuni Taman - janji yang benar yang mereka telah dijanjikan.


50:12. Telah dustakan sebelum mereka, kaum Nuh, dan penduduk Ras, dan Tsamud,

50:14. Dan penduduk Aikah, dan kaum Tubba. Masing-masing dustakan Rasul-Rasul, dan ancaman-Ku menjadi wajar.

51:59. orang-orang buat kezaliman dapat bahagian mereka yang serupa dengan bahagian teman-teman mereka; maka jangan mereka minta disegerakan kepada-Ku!

53:2. Teman kamu tidak sesat, dan tidak juga bersalah,

54:29. Kemudian mereka memanggil teman mereka, dan dia menangkapnya, dan melukainya.

56:8. Teman Kanan. Siapakah Teman Kanan?

56:9. Teman Kiri. Siapakah Teman Kiri?

56:27. Teman Kanan. Siapakah Teman Kanan?

56:38. Untuk Teman Kanan.

56:41. Dan Teman Kiri. Siapakah Teman Kiri?

56:90. Dan jika dia seorang Teman Kanan,

56:91. "Sejahtera ke atas kamu, Teman Kanan!"


57:19. Dan orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya, merekalah orang-orang yang benar, dan orang-orang yang jadi saksi (syahid) di sisi Pemelihara mereka; bagi mereka adalah upah mereka, dan cahaya mereka. Tetapi orang-orang tidak percaya, dan dustakan ayat-ayat Kami, merekalah penghuni-penghuni Jahim.

58:17. Tidaklah harta benda mereka dan tidak juga anak-anak mereka berguna kepada mereka sedikit pun terhadap Allah; mereka itu, merekalah penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya.

59:20. Tidak sama penghuni-penghuni Api dengan penghuni-penghuni Taman. Penghuni-penghuni Taman, merekalah orang-orang yang menang.

60:13. Wahai orang-orang yang percaya, jangan jadikan sahabat suatu kaum yang terhadap mereka Allah memurkai, dan yang berputus asa daripada akhirat, sebagaimana orang-orang tidak percaya berputus asa, daripada penghuni-penghuni kubur.

64:10. Dan orang-orang tidak percaya dan dustakan ayat-ayat kami, mereka menjadi penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya - satu kepulangan yang buruk!

67:10. Dan mereka berkata, “Sekiranya kami mendengarkan, atau memahami, tentu kami tidak jadi penghuni-penghuni Menyala.”

67:11. Lalu mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Celakalah penghuni-penghuni Menyala!

68:17. Sesungguhnya Kami uji mereka sebagaimana Kami uji pemilik-pemilik kebun apabila mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik pada waktu pagi,

68:48. Maka sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu, dan jangan jadi seperti Teman Ikan, apabila dia memanggil, tercekik di dalam dirinya.


70:10. Tiada sahabat setia menanyai sahabat setia,
70:11. Sedang mereka saling melihat antara mereka. Orang yang berdosa inginkan bahawa dia dapat menebus dirinya daripada azab hari itu dengan anak-anaknya,

70:12. Dan isterinya yang temannya, dan saudaranya,
70:13. Dan keluarganya yang melindunginya,
70:14. Dan sesiapa di bumi, kesemuanya, untuk selamatkannya.

72:3. Dan bahawasanya tingginya kebesaran Pemelihara kami! - tidak ambil kepada-Nya sama ada isteri atau anak.

74:31. Kami lantik hanya malaikat-malaikat untuk menjadi penjaga-penjaga Api, dan bilangan mereka Kami buatkan hanya sebagai satu cubaan bagi orang-orang tidak percaya, supaya orang-orang diberi Kitab meyakini, dan supaya orang-orang yang percaya bertambah dalam keimanan, dan supaya orang-orang diberi Kitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit, dan orang-orang tidak percaya berkata, “Apakah yang Allah hendak dengan ini sebagai satu persamaan?” Maka Allah sesatkan sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki; dan tiada yang tahu tentera Pemelihara kamu kecuali Dia. Dan tiadalah ia, melainkan peringatan bagi manusia.

74:39. Melainkan Teman Kanan,

80:33. Dan apabila Letupan datang,
80:34. Pada hari seseorang lari daripada saudaranya,
80:35. Dan ibunya, dan bapanya,

80:36. Dan isterinya, dan anak-anaknya,

81:22. Teman kamu bukan orang yang dirasuk.

85:4. Dibunuh ialah Orang-Orang Lubang,

90:12. Dan tahukah kamu apakah ia pendakian?
90:13. Merdekakan seorang hamba,
90:14. Atau memberi makan pada hari kelaparan,
90:15. Kepada anak yatim kerabat yang dekat,
90:16. Atau seorang miskin dalam penderitaan.
90:17. Kemudian dia termasuk antara orang-orang yang percaya, dan saling berwasiat untuk sabar, dan saling berwasiat untuk menjadi yang berpengasihan.

90:18. Mereka itu Teman Kanan.

90:19. Dan orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Kami, merekalah Teman Kiri,

105:1. Tidakkah kamu lihat bagaimana Pemelihara kamu buat terhadap Orang-Orang Gajah?

~ A Concordance of the Qur'an ms 1183


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis
kepada Pengurus Laman