Kalimat musibah di dalam al-Qur'an


Diterjemah daripada ba'sa, dengan maksud seperti berikut:

BA' SA n.f.-hardship, bodily misfortune, tribulation (A Concordance of the Qur'an ms 304)


Sebelum ini kalimat tersebut diterjemah kepada kecelakaan dan kemasyghulan. Ayat-ayat mengandunginya ada empat, dan mereka adalah (sila lihat juga Nota di bawah):


2:177. Ia bukanlah ketaatan bahawa kamu palingkan muka kamu ke Timur dan ke Barat, tetapi ketaatan adalah percaya kepada Allah, dan Hari Akhir, dan malaikat-malaikat, dan Kitab-Kitab, dan Nabi-Nabi; dan
memberi harta, walaupun dicintainya, kepada sanak saudara, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan musafir, dan orang-orang yang meminta-minta; dan merdekakan hamba, dan lakukan solat, dan beri zakat, dan mereka yang tepati perjanjian mereka, apabila mereka buat perjanjian, dan orang-orang yang sabar dalam musibah, dan kesusahan, dan bencana. Mereka inilah orang-orang bertakwa dengan benar.

2:214. Atau, adakah kamu sangka kamu akan masuk Taman (Jannah) tanpa datang kepada kamu yang sama dengan orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu? Mereka disentuh musibah dan kesusahan, dan mereka digoncangkan sehingga Rasul dan orang-orang yang percaya bersamanya berkata, "Bilakah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah dekat.

6:42. Sesungguhnya Kami telah utus kepada umat-umat sebelum kamu, dan Kami ambil mereka dengan musibah dan kesusahan supaya mereka merendah diri.

7:94. Kami tidak utus Nabi ke mana-mana bandaraya melainkan bahawa Kami ambil penduduknya dengan musibah dan kesusahan supaya mereka merendah diri.


Nota:
Musibah dan kesusahan harus dialami sebelum dipilih masuk Taman. Mereka juga merupakan balasan ke atas manusia supaya mereka merendah diri terhadap ayat-ayat-Nya.


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman