Kalimat mulia di dalam al-Qur'an

 

Mulia atau kemuliaan diterjemah daripada 5 kalimat al-Qur'an:


1. 'IZZAH n.f.-might, glory, vainglory [Ar]; power [Pk]; honour.[Bl].

2:206. Dan apabila dikatakan kepadanya, "Takutilah Allah", kemuliaan mengambilnya dalam dosanya. Maka cukuplah untuk dia Jahanam - betapa buruknya buaian!

4:139. Orang-orang yang ambil orang-orang tidak percaya sebagai wali (sahabat) selain daripada orang-orang mukmin, adakah mereka cari kemuliaan di sisi mereka? Tetapi kemuliaan kesemuanya kepunyaan Allah.

10:65. Dan jangan ucapan mereka menyedihkan kamu; kemuliaan kepunyaan Allah kesemuanya; Dia Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

26:44. Lalu mereka lempar tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, dan berkata, "Dengan kemuliaan Firaun, pastilah kami orang-orang yang menang."

35:10. Sesiapa hendak kemuliaan, maka kemuliaan kesemuanya kepunyaan Allah. Kepada-Nya kata-kata yang baik naik, dan kerja-kerja baik - Dia naikkannya; tetapi orang-orang yang buat tipu daya yang jahat, bagi mereka adalah azab yang keras, dan tipu daya mereka akan jadi sia-sia belaka.

37:180. Pemelihara kamu disanjung, Pemelihara Yang Mulia, di atas apa yang mereka terangkan!

38:2. Tidak, tetapi orang-orang tidak percaya adalah dalam kemuliaan dan perpecahan.

38:82. Berkata, "Maka, demi kemuliaan Engkau, aku akan buat mereka bersalah, kesemuanya,

63:8. Mereka berkata, “Jika kita kembali ke Kota, orang-orang yang perkasa daripadanya akan usir orang-orang yang lebih hina”; namun begitu, kemuliaan adalah bagi Allah, dan bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya.

~ Concordance of the Qur'an muka surat 299

 

2. A'AZZA vb. (IV)-to render powerful, to exalt

3:26. Katakanlah, "Ya Allah, yang merajai kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada siapa Engkau hendaki, dan lucutkan kerajaan daripada siapa Engkau hendaki, dan Engkau muliakan siapa Engkau hendaki, dan Engkau hinakan siapa Engkau hendaki. Di tangan Engkau yang baik; sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.

~ Concordance of the Qur'an muka surat 299

 

3. KARIM n.m. (comp. adj. Akram)-generous, noble, honourable; All-generous, Most Generous (Divine attribute)

4:31. Jika kamu jauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, Kami akan lepaskan kamu daripada kejahatan-kejahatan kamu, dan Kami masukkan kamu melalui pintu yang mulia.

8:4. Mereka itu sebenarnya orang-orang mukmin; bagi mereka darjat-darjat di sisi Pemelihara mereka, dan ampunan, dan rezeki yang mulia.

8:74. Dan orang-orang yang percaya dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang beri perlindungan dan pertolongan, mereka itu sebenarnya orang-orang mukmin, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

12:31. Apabila dia dengar bisikan-bisikan licik mereka, dia utus kepada mereka, dan sediakan bagi mereka tempat-tempat bersandar, kemudian dia beri tiap-tiap seorang daripada mereka sebilah pisau, dan dia berkata, "Keluarlah kepada mereka." Dan apabila mereka melihatnya, mereka sangat kagum padanya, lalu mereka potong tangan-tangan mereka, dengan berkata, "Dijauhkan Allah! Bukanlah ini manusia; dia tidak lain, hanyalah seorang malaikat yang mulia."

17:23. Pemelihara kamu tentukan bahawa kamu tidak sembah sesuatu melainkan Dia, dan buat baik kepada ibu bapa, sama ada seorang atau kedua-dua mereka sampai umur tua di sisi kamu, maka jangan berkata kepada mereka, "Cis!", dan jangan juga herdik mereka, tetapi ucaplah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia.

22:50. Orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik, bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia.

23:116. Maka tingginya Allah, Raja, Yang Benar! Tidak ada tuhan melainkan Dia, Pemelihara Arasy yang mulia.

24:26. Wanita-wanita yang buruk untuk lelaki-lelaki yang buruk, dan lelaki-lelaki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk; wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Mereka inilah yang terlepas daripada apa mereka kata; bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia.

25:72. Dan orang-orang yang tidak saksikan yang dusta, dan apabila mereka melalui percakapan yang sia-sia, mereka melaluinya dengan mulia,

26:7. Apa, tidakkah mereka renungkan bumi, berapa banyaknya di dalamnya yang Kami tumbuhkan daripada tiap-tiap jenis yang mulia.

26:58. Dan harta-harta simpanan, dan medan yang mulia.

27:29. Dia berkata, "Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya sebuah kitab yang mulia telah dilemparkan kepadaku,

27:40. Berkata yang mempunyai pengetahuan al-Kitab, "Saya akan datangkannya kepada kamu sebelum gerlingan mata kamu kembali kepada kamu." Kemudian apabila dia melihatnya menetap di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah daripada pemberian Pemeliharaku untuk menguji aku, sama ada aku bersyukur (berterima kasih), atau aku tidak berterima kasih (kafir). Sesiapa berterima kasih hanya berterima kasih untuk dirinya sendiri, dan sesiapa tidak berterima kasih - sesungguhnya Pemeliharaku Kaya, Mulia."

31:10. Dia cipta langit tanpa tiang yang kamu boleh lihat, dan Dia lemparkan di bumi gunung-gunung supaya ia tidak bergoyang bersama kamu, dan Dia taburkan di merata-rata di dalamnya bermacam-macam yang merayap. Dan Kami turunkan dari langit air, dan tumbuhkan di dalamnya tiap-tiap jenis yang mulia.

33:31. Tetapi sesiapa antara kamu yang patuh kepada Allah, dan Rasul-Nya, dan buat kerja-kerja baik, Kami akan beri upahnya dua kali; Kami sediakan untuknya rezeki yang mulia.

33:44. Salam hormat mereka, pada hari mereka temui-Nya, ialah "Salam!" Dan Dia sediakan bagi mereka upah yang mulia.

34:4. Supaya Dia balas orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik; bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia.

36:11. Kamu hanya beri amaran kepada orang yang ikut Peringatan, dan yang takut kepada Yang Pemurah dalam keadaan ghaib; maka berilah dia berita gembira dengan ampunan dan upah yang mulia.

44:17. Kami telah pun sebelum mereka uji kaum Firaun, dan seorang Rasul yang mulia telah datang kepada mereka,

44:26. Dan ladang-ladang yang telah disemai, dan betapa mulianya medan,

44:49. "Rasalah! Sesungguhnya kamu seorang yang perkasa, yang mulia.

49:13. Wahai manusia, Kami cipta kamu lelaki dan perempuan, dan buat kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, supaya kamu mengenali satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Mengetahui, Menyedari.

56:43. Dan bayang asap hitam,
56:44. Tidak dingin, dan tidak juga mulia,

56:77. Sesungguhnya ia adalah sebuah al-Qur'an yang mulia,

57:11. Siapakah dia yang akan meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, dan Dia akan gandakannya untuknya, dan baginya upah yang mulia?

57:18. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah, dan orang-orang perempuan yang bersedekah, dan mereka meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan untuk mereka, dan bagi mereka upah yang mulia.

69:40. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia.

80:15. Oleh tangan-tangan para jurutulis,
80:16. Yang mulia, yang taat.

81:19. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia,

82:6. Wahai manusia, apakah yang menipu kamu terhadap Pemelihara kamu Yang Mulia?

82:10. Sesungguhnya kepada kamu ada penjaga-penjaga,
82:11. Yang mulia, yang menulis,

96:3. Bacalah, dan Pemelihara kamu Yang Mulia,

~ Concordance of the Qur'an muka surat 656


4. KARRAMA vb. (II)-to honour. (pcple. pass.) one who is honoured

17:62. Berkata, "Apakah pendapat Engkau? Yang ini Engkau muliakan di atas aku - jika Engkau beri tangguh kepadaku hingga Hari Kiamat, sungguh aku akan menguasai keturunannya, kecuali sedikit."

17:70. Kami muliakan Bani Adam dan bawa mereka di darat dan laut, dan rezekikan mereka dengan benda-benda yang baik, dan lebihkan mereka dengan berlebihan di atas kebanyakan daripada apa yang Kami cipta.

80:11. Tidak sekali-kali! Ia adalah Peringatan,
80:12. Dan sesiapa hendak akan mengingatinya,
80:13. Pada naskhah-naskhah gulungan yang dimuliakan,

~ Concordance of the Qur'an muka surat 657

 

5. AKRAMA vb. (IV)-to honour; to honour a guest, to give a goodly lodging. (n.vb.) honour, glory; (dhul ikram) splendid [A]; one of Glory [Pk]; full of Bounty and Honour [Ali]; full of honour [B1]. (pcple. act:). one who honours. (pcple. pass.) one who is honoured

12:21. Orang yang membelinya, dari Mesir, berkata kepada isterinya, "Berilah dia tempat tinggal yang mulia, dan boleh jadi dia akan bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia untuk anak sendiri." Maka Kami teguhkan Yusuf di bumi, dan supaya Kami mengajarnya interpretasi hadis (mimpi). Allah memenangi dalam urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

21:26. Mereka berkata, "Yang Pemurah ambil kepada-Nya seorang anak." Dia disanjung! Tidak, tetapi mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan,

22:18. Tidakkah kamu lihat bagaimana kepada Allah sujud segala di langit, dan segala di bumi, dan matahari, dan bulan, dan bintang-bintang, dan gunung-gunung, dan pokok-pokok, dan haiwan-haiwan, dan ramai daripada manusia? Dan ramai, wajarlah azab ke atas mereka; dan sesiapa yang Allah hinakan, maka tiada yang muliakannya. Sesungguhnya Allah buat apa sahaja Dia hendaki.

36:27. Bahawa Pemeliharaku ampunkan aku, dan Dia letak aku di kalangan orang-orang dimuliakan."

37:42. Buah-buahan; dan mereka adalah orang-orang yang amat dimuliakan,

51:24. Sudahkah datang kepada kamu hadis tamu Ibrahim yang mulia?

55:27. Dan yang kekal, Wajah Pemelihara kamu yang Gemilang, Mulia.

55:78. Berkatnya nama Pemelihara kamu, Yang Gemilang, Yang Mulia.

70:35. Mereka itu di dalam Taman, amat dimuliakan.

89:15. Adapun manusia, apabila Pemeliharanya mengujinya, dan muliakannya, dan rahmatinya, maka dia berkata, "Pemeliharaku muliakan aku."

89:17. Tidak sekali-kali! Tetapi kamu tidak muliakan anak yatim,

~ Concordance of the Qur'an muka surat 657

Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman