Kalimat mukjizat  dan maksud lain bagi perkataan ayat  di dalam al-Qur'an

 

From: mohdazmel
To: Pengurus Laman <e_bacaan@yahoo.com>
Cc:
Sent: Sunday, June 14, 2009 1:59:19 AM
Subject: Mukjizat


Salamun Alaikum Tuan.

Apa khabar tuan dan keluarga? Harap sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah selalu. Terima kasih kerana menerbitkan kalimat "Bukti" dalam e-bacaan.

Di sini, saya ingin ambil  kesempatan lagi untuk bertanyakan soalan.

1. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Mukjizat diertikan sebagai "Kejadian luar biasa kurniaan Allah kepada para nabi dan Rasul untuk buktikan kebenaran mereka". Apakah pula pengertian Mukjizat yang sebenarnya menurut al-quran?

2. Jika tidak jadi kesulitan, bolehkah tuan masukkan kalimat 'MUKJIZAT' dalam ruangan Kalimat Pilihan di laman e-bacaan?


Terima kasih. Moga dapat bersua di lain bicara. 

Azmel
 

Salamun alaikum,

Terima kasih. Kalimat mukjizat  tidak disebut di dalam al-Qur'an. Ia diertikan daripada kalimat ayat, yang didapati tidak hanya mempunyai maksud ayat yang dibaca. Ayat-ayat yang mengandunginya tidak banyak, dan mereka disenaraikan di bawah:


2:118. Dan orang-orang yang tidak
tahu berkata, "Mengapa Allah tidak berkata-kata kepada kami? Mengapa satu ayat (isyarat/mukjizat) tidak datang kepada kami?" Demikianlah berkata orang-orang sebelum mereka, seperti ucapan mereka ini; hati mereka serupa. Namun demikian, Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yakin.
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

3:49. Untuk menjadi seorang Rasul kepada Bani Israil, 'Aku (Isa) datang kepada kamu dengan satu ayat (mukjizat) daripada Pemelihara kamu. Aku ciptakan untuk kamu daripada tanah liat yang seperti bentuk burung, kemudian aku hembus ke dalamnya, dan ia jadi seekor burung, dengan izin Allah, dan aku sembuhkan orang buta, dan penyakit kusta, dan aku juga hidupkan orang yang mati, dengan izin Allah, dan aku beritahu kamu benda-benda yang kamu makan, dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kamu, jika kamu orang-orang mukmin.
(mukjizat Nabi Isa)

6:35. Dan jika palingan mereka membencikan kamu, jika kamu boleh cari lubang di bumi, atau sebuah tangga di langit, untuk datangkan kepada mereka satu ayat (mukjizat) - tetapi, sekiranya Allah hendak, tentu Dia kumpulkan mereka pada petunjuk; maka jangan kamu jadi antara orang-orang bodoh.
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

6:37. Mereka juga berkata, "Mengapa tiada ayat (mukjizat) diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa untuk turunkan satu ayat, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu."
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

6:109. Mereka bersumpah dengan Allah, dengan sumpah segenap hati, bahawa jika satu ayat (mukjizat) datang kepada mereka, mereka akan percayainya. Katakanlah, "Ayat-ayat hanyalah di sisi Allah." Apakah yang akan buat kamu sedar bahawa, apabila ia datang, mereka tidak akan percayai?
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

7:106. Berkatalah dia, "Jika kamu datang dengan satu ayat (mukjizat), kemukakanlah ia jika kamu berkata benar."
7:107. Maka dia lempar tongkatnya, dan tiba-tiba ia adalah ular yang nyata.
7:108. Dan dia keluarkan tangannya, dan tiba-tiba ia adalah putih bagi orang-orang yang melihat.
(mukjizat Nabi Musa)

7:132. Dan mereka berkata, "Apa sahaja ayat yang kamu datangkan kepada kami, untuk menyihir kami dengannya, kami tidak akan mukmin (yang percayai) kepada kamu."
7:133. Maka Kami utus kepada mereka banjir, dan belalang juta, dan kutu, dan katak, dan darah - ayat-ayat yang jelas; tetapi mereka sombong, dan mereka adalah kaum yang berdosa.
(mukjizat Nabi Musa)

10:20. Mereka berkata, "Mengapa satu ayat (mukjizat) tidak diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya?" Katakanlah, "Yang ghaib hanyalah kepunyaan Allah, kemudian lihat dan tunggulah; aku bersama kamu, melihat dan menunggu."
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

13:7. Orang-orang tidak percaya berkata, "Mengapa satu ayat (mukjizat) tidak diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya?" Kamu hanyalah seorang pemberi amaran, dan seorang pemberi petunjuk bagi tiap-tiap kaum.
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

13:27. Orang-orang tidak percaya berkata, "Mengapa satu ayat (mukjizat) tidak diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya?" Katakanlah, "Allah sesatkan sesiapa Dia hendaki, dan Dia beri petunjuk kepada-Nya semua yang berkesesalan."
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat)

17:59. Tiada yang halangi Kami daripada utuskan ayat-ayat (mukjizat) melainkan bahawa orang-orang dahulu kala telah mendustakannya;
(sebab mukjizat tidak diberi kepada Nabi Muhammad)

17:101. Dan Kami beri Musa sembilan ayat (mukjizat), bukti-bukti yang jelas.

20:22. Dan kepitkan tangan kamu pada sayap (ketiak) kamu; ia akan keluar putih, tanpa keburukan. Itu adalah ayat (mukjizat) yang kedua,
20:23. Untuk Kami lihatkan kepada kamu sebahagian daripada ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran) Kami yang terbesar.
(mukjizat Nabi Musa)

23:50. Dan Kami buat putera Mariam dan ibunya menjadi satu ayat (mukjizat), dan Kami beri mereka perlindungan di atas bukit, di mana ada sebuah lubang, dan sebuah mata air.
(kelahiran Nabi Isa satu mukjizat)

26:65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama dia, kesemuanya.
26:66. Kemudian Kami tenggelamkan yang lain.
26:67. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
(mukjizat Nabi Musa - belah laut)

27:12. Masukkan tangan kamu ke dalam dada kamu, dan ia akan keluar putih tanpa keburukan - antara sembilan ayat (mukjizat) kepada Firaun dan kaumnya; mereka adalah kaum yang fasiq."
(mukjizat Nabi Musa)

29:24. Maka tiadalah jawapan kaumnya melainkan mereka berkata, "Bunuhlah dia (Ibrahim), atau bakarlah dia!" Kemudian Allah selamatkan dia daripada api; sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang percayai.
(mukjizat Nabi Ibrahim)

29:50. Mereka berkata, "Mengapakah ayat-ayat (mukjizat) tidak diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya?" Katakanlah, "Ayat-ayat hanyalah di sisi Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi amaran yang jelas."
29:51. Apa, adakah tidak mencukupi bagi mereka bahawa Kami turunkan kepada kamu al-Kitab yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu pengasihan, dan satu peringatan bagi kaum yang percayai.
(Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat, kecuali al-Qur'an)


Betulkan kami jika tersilap. Terima kasih.

Salam.

16 Jun 2009


Maksud ayat yang selain ayat yang dibaca dan mukjizat

Bahagian ini adalah tambahan yang dibuat pada 19 Jun 2009. Beberapa contoh firman mengandungi perkataan ayat yang bermaksud selain ayat yang dibaca dan mukjizat diturunkan di bawah. Mereka adalah jelas lalu maksud perkataan ayat adalah jelas dengan tersendiri menurut konteksnya:

2:164. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, dan kapal yang berlayar di laut dengan manfaat kepada manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit, dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati, dan Dia taburkan di merata-rata di dalamnya segala yang merayap, dan perkisaran angin dan awan yang dipaksakan antara langit dan bumi, sungguh, adalah ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Allah) bagi kaum yang faham.

2:248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Ayat (tanda) kerajaannya ialah bahawa tabut (peti) akan datang kepada kamu, di dalamnya suatu ketenangan daripada Pemelihara kamu, dan satu sisa daripada apa yang keluarga Musa dan keluarga Harun tinggalkan yang dibawa oleh malaikat-malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kamu, jika kamu orang-orang mukmin."

2:259. Atau, seperti orang yang melalui sebuah bandaraya yang telah roboh di atas junjung-junjungnya. Dia berkata, "Bagaimanakah Allah hidupkan ini setelah ia mati?" Maka Allah matikannya seratus tahun, kemudian Dia bangkitkannya kembali, dengan berkata, "Berapa lamakah kamu tinggal?" Dia berkata, "Saya tinggal sehari, atau sebahagian hari." Berkatalah Dia, "Tidak, kamu telah tinggal seratus tahun. Lihatlah pada makanan dan minuman kamu - ia tidak basi, dan lihatlah pada keledai kamu. Begitulah Kami buat kamu satu ayat bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang-tulang, bagaimana Kami akan susunkannya, dan kemudian kelubunginya dengan daging." Maka, apabila telah jelas kepadanya, dia berkata, "Saya tahu bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu."

3:11. Seperti keadaan keluarga Firaun, dan orang-orang sebelum mereka, yang dustakan ayat-ayat Kami; Allah ambil mereka disebabkan kesalahan-kesalahan mereka; Allah keras dalam balasan-Nya.
(Bermaksud bukan sahaja ayat perintah daripada Allah tetapi mukjizat-mukjizat Nabi Musa jua, yang Firaun mendustakan)

3:13. Telah pun ada satu ayat bagi kamu pada dua golongan yang bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah, dan satu lagi tidak percaya. Mereka melihat mereka dua kali sebanyak mereka, seperti mata melihat, tetapi Allah kukuhkan dengan pertolongan-Nya siapa Dia hendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang empunya penglihatan.

3:41. Dia berkata, "Pemeliharaku, buatkan untukku satu ayat (tanda)." Dia berkata, "Ayat kamu ialah bahawa kamu tidak berkata-kata, kecuali dengan isyarat, kepada manusia selama tiga hari, dan ingatlah Pemelihara kamu dengan banyak, dan sanjunglah pada waktu petang dan awal pagi hari."
(Ayat Nabi Zakaria untuk mendapatkan Yahya walhal isterinya mandul dan baginda berusia sangat tua.)

5:114. Berkata Isa putera Mariam, "Ya Allah, Pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit, yang akan jadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan satu ayat (tanda) daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami; Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki."

7:73. Dan kepada Tsamud, saudara mereka Salleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Kamu tidak ada tuhan selain daripada Dia; sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bukti yang jelas daripada Pemelihara kamu. Ini ialah unta betina Allah untuk jadi satu ayat bagi kamu. Tinggalkanlah ia, supaya ia boleh makan di bumi Allah, dan jangan sentuh ia dengan kejahatan supaya kamu tidak diambil oleh azab yang pedih.
(Tempat tinggal mereka mungkin Petra, di Jordan, sebuah bandaraya yang dipahat di gunung, terdapat lukisan seekor unta di dinding, walhal menurut para penyelidik unta tidak terdapat di kawasan pergunungan tersebut.)

10:1. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Kitab yang bijaksana.

10:6. Pada pergantian malam dan siang, dan apa yang Allah cipta di langit dan bumi adalah ayat-ayat bagi kaum yang bertakwa.

10:67. Dia yang buatkan bagi kamu malam untuk berehat padanya, dan siang untuk melihat; sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang mendengar.

10:92. Maka pada hari ini Kami selamatkan kamu (Firaun) dengan badan kamu, supaya kamu jadi satu ayat bagi orang-orang yang sesudah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada ayat-ayat Kami."

11:102. Demikianlah itulah ambilan Pemelihara kamu, apabila Dia mengambil bandaraya-bandaraya yang zalim; sesungguhnya pengambilan-Nya pedih, keras.
11:103. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi orang yang takut akan azab akhirat; itulah satu hari di mana manusia dikumpulkan, satu hari untuk menyaksikan.

12:7. Pada Yusuf dan saudara-saudaranya adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang bertanya.

12:35. Kemudian nyatalah bagi mereka, setelah mereka melihat ayat-ayat (bukti-bukti), bahawa mereka patut penjarakannya (Nabi Yusuf) untuk satu waktu.

12:105. Berapa banyaknya ayat yang ada di langit dan di bumi yang mereka melalui, dengan berpaling daripadanya!

13:3. Dia yang bentangkan bumi dan letak di dalamnya gunung-gunung dan sungai-sungai, dan daripada tiap-tiap buah-buahan, Dia membuatnya dua jenis; menutupi siang dengan malam. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan.
13:4. Dan di bumi, terdapat kawasan-kawasan yang berjiran, dan kebun-kebun (jannah) anggur, dan ladang-ladang yang sudah disemai, dan palma-palma yang berpasang, dan palma-palma yang tunggal, diairi air yang satu; dan Kami lebihkan sebahagian di atas sebahagian yang lain dalam hasilnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.

15:74. Dan Kami terbalikkan yang atasnya ke bawahnya, dan hujaninya dengan batu-batu daripada tanah liat yang dibakar.
15:75. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang menandakan.
15:76. Sesungguhnya ia adalah di satu jalan yang masih berada.
15:77. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang mukmin (yang percayai).
(Bandaraya Nabi Lut)

16:11. Dan dengannya Dia tumbuhkan untuk kamu tanaman, dan zaitun, dan palma, dan anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang memikirkan.
16:12. Dan Dia tundukkan untuk kamu malam dan siang, dan matahari, dan bulan; dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.
16:13. Dan apa yang Dia cipta untuk kamu di bumi yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang mengingati.

16:65. Dan Allah turunkan dari langit air, dan dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang mendengar.

16:67. Dan daripada buah-buahan palma dan anggur, kamu ambil daripadanya minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang faham.

16:69. Kemudian makanlah tiap-tiap buahan, dan ikutlah jalan-jalan Pemelihara kamu yang senang kepergiannya." Kemudian keluar dari perut mereka, satu minuman yang bermacam-macam warna, di dalamnya penyembuhan untuk manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang memikirkan.
(Lebah keluarkan madu)

16:79. Tidakkah mereka renungkan burung-burung yang ditundukkan di udara di langit? Tiada yang menahannya melainkan Allah; sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang percayai.

17:12. Kami buatkan malam dan siang sebagai dua ayat; kemudian Kami hapuskan ayat malam, dan Kami buatkan ayat siang untuk melihat supaya kamu cari pemberian daripada Pemelihara kamu, dan supaya kamu tahu bilangan tahun, dan hitungan; dan segala sesuatu Kami jelaskan dengan cukup jelas.

18:9. Atau, kamu sangka penghuni Gua, dan Ar-Raqim, adalah antara ayat-ayat Kami yang mengagumkan?

19:21. Dia berkata, "Begitulah; Pemelihara kamu (Mariam) telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku; dan supaya Kami buat dia (Nabi Isa) satu ayat bagi manusia, dan satu pengasihan daripada Kami; ia adalah perkara yang sudah ditentukan.'"

20:53. Dia yang buatkan bumi untuk menjadi buaian bagi kamu, dan di dalamnya menyelitkan jalan-jalan untuk kamu dengan beberapa jalan, dan turunkan air dari langit, dan dengannya Kami keluarkan bermacam-macam jenis tumbuhan.
20:54. Makanlah kamu, dan biarkanlah binatang ternak kamu makan! Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang empunya pengertian.

20:128. Tidakkah ia satu petunjuk bagi mereka bahawa berapa banyaknya generasi yang Kami telah musnahkan sebelum mereka, yang di tempat-tempat tinggal mereka, mereka berjalan? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang empunya pengertian.

23:29. dan katakan, 'Wahai Pemeliharaku, labuhkan aku di sebuah pelabuhan yang diberkati; Engkau yang terbaik daripada mereka yang melabuhkan.'"
23:30. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat, dan sesungguhnya Kami uji.
(Kisah Nabi Nuh dengan kapalnya yang, menurut penyelidik, dibina di tempat tiada kapal, kerana jauh dari laut. Mungkin ini boleh diterangkan sebagai mukjizat baginda.)

25:37. Dan kaum Nuh, apabila mereka dustakan Rasul-Rasul, Kami tenggelamkan mereka, dan Kami buat mereka menjadi satu ayat bagi manusia; dan Kami sediakan bagi orang-orang zalim, azab yang pedih.

26:139. Maka mereka dustakan dia; kemudian Kami musnahkan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat; namun begitu, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang mukmin.
(Kaum Ad yang mendustakan Hud)

30:20. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah bahawa Dia cipta kamu daripada tanah; kemudian tiba-tiba, kamu jadi manusia, bertaburan di merata-rata.
30:21. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah bahawa Dia ciptakan untuk kamu, daripada diri-diri kamu sendiri,
isteri-isteri, supaya kamu berehat pada mereka, dan Dia adakan antara kamu, cinta dan pengasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan.

30:22. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah ciptaan langit dan bumi, dan perbezaan dalam lidah (bahasa) kamu, dan warna. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang tahu.

30:24. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah Dia perlihatkan kepada kamu kilat, untuk ketakutan dan harapan, dan Dia turunkan dari langit air, dan Dia hidupkan bumi setelah ia mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang faham.
(menurut pendapat pengkaji, bumi di tempat-tempat yang dilanda kilat didapati subur)

30:37. Tidakkah mereka lihat bahawa Allah menjulur dan menyempitkan rezeki-Nya kepada siapa Dia hendaki? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang percayai.

30:46. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah bahawa Dia utuskan angin dengan memberi berita gembira, dan supaya Dia merasakan kepada kamu daripada pengasihan-Nya, dan supaya kapal-kapal berlayar dengan perintah-Nya, dan supaya kamu mencari pemberian-Nya; supaya kamu bersyukur (berterima kasih).

32:26. Tidakkah ia satu petunjuk bagi mereka bahawa berapa banyaknya generasi yang Kami telah musnahkan sebelum mereka, yang di tempat-tempat tinggal mereka, mereka berjalan? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat; apa, tidakkah mereka dengar?

36:33. Dan satu ayat bagi mereka ialah bumi yang mati: Kami hidupkannya, dan keluarkan biji-bijian daripadanya, yang daripadanya mereka makan,

39:42. Allah mematikan jiwa ketika kematian mereka, dan yang belum mati, dalam tidurnya; Dia menahan yang kepadanya Dia telah tentukan kematian, tetapi Dia utuskan yang lain hingga satu tempoh yang dinyatakan. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan.

41:39. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah bahawa kamu lihat bumi tunduk; kemudian, apabila Kami turunkan air kepadanya ia bergetar dan gelembung. Sesungguhnya yang menghidupkannya ialah Yang menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia berkuasa atas segala sesuatu.

41:53. Kami akan lihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami di horizon, dan di dalam diri-diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahawa ia adalah yang benar. Tidakkah cukup dengan Pemelihara kamu bahawa Dia saksi atas segala sesuatu?

42:29. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah ciptaan langit dan bumi, dan apa yang merayap, Dia taburkan di merata-rata pada keduanya; dan Dia berkuasa untuk kumpulkan mereka bila sahaja Dia hendaki.

42:32. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, yang seperti tanda-tanda perjalanan,
42:33. Dan jika Dia hendaki, Dia tenangkan angin, dan mereka tetap tidak bergerak di atas punggungnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, berterima kasih.

48:20. Allah menjanjikan kamu rampasan perang yang banyak untuk diambil; ini Dia segerakan kepada kamu, dan tahankan tangan-tangan manusia daripada kamu, dan supaya ia jadi satu ayat bagi orang-orang mukmin, dan untuk beri petunjuk kepada kamu pada jalan lurus,

51:20. Di bumi ada ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin,
51:21. Dan di dalam diri-diri kamu sendiri; apa, tidakkah kamu lihat?

53:18. Sesungguhnya dia telah lihat satu daripada ayat-ayat Pemeliharanya yang paling besar.
(Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad ialah Jibril yang membawa al-Qur'an)


Demikianlah kepelbagaian maksud bagi satu kalimat Allah. Allah disanjung!

Salam.

19 Jun 2009

E-Mail

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   Hiasan   Kalimat Pilihan   Keratan Akhbar
Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar  
English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman