Kalimat minda dan intelek di dalam al-Qur'an


Minda
diterjemahkan daripada perkataan Arab albab. Perkataan itu muncul sebanyak 16 kali di dalam al-Qur'an.

Dimuatkan juga di hujung halaman ini sebuah ayat yang mengandungi perkataan intelek, atau halam dalam bahasa Arab.

 

minda:

2:179. Dalam pembalasan (qisas) ada kehidupan untuk kamu, wahai orang-orang empunya minda, supaya kamu bertakwa (takut kepada Tuhan).

2:197. Haji adalah pada bulan-bulan yang diketahui; sesiapa yang tetapkan untuk Haji padanya, tidak boleh bercampur dengan isterinya, dan tidak boleh buat fasiq, dan tidak boleh berbantahan semasa dalam Haji. Dan apa-apa kebaikan kamu buat, Allah mengetahuinya, dan berbekallah kamu, tetapi bekal yang paling baik ialah takwa; maka kamu takutilah Aku, wahai orang-orang empunya minda.

2:269. Dia beri kebijaksanaan (Hikmah) kepada siapa Dia hendaki, dan sesiapa diberiKebijaksanaan, dia diberi banyak kebaikan, dan tiada yang ingat, kecuali orang-orang empunya minda.

3:7. Dia yang turunkan kepada kamu al-Kitab, di dalamnya ayat-ayat muhkamat (yang menentukan). Itu ibu al-Kitab, dan yang lain mutasyabihat (yang serupa). Bagi orang-orang di dalam hati mereka menyimpang, mereka ikut yang mutasyabihat daripadanya untuk inginkan pertikaian, dan inginkan interpretasinya. Tiada yang tahu interpretasinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang dalam dalam pengetahuan berkata, "Kami percaya kepadanya; semuanya daripada Pemelihara kami"; dan tiada yang ingat, kecuali orang-orang empunya minda.

3:190. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dan dalam pergantian malam dan siang, terdapat ayat-ayat bagi orang-orang empunya minda,

5:100. Katakanlah, "Yang buruk dengan yang baik tidak sama, meskipun berlimpah-limpah yang buruk menarik hati kamu." Maka takutilah Allah, wahai orang-orang empunya minda agar kamu beruntung.

12:111. Sesungguhnya dalam cerita-cerita mereka adalah pelajaran bagi orang-orang empunya minda; ia bukanlah hadis yang diada-adakan, tetapi satu pengesahan bagi apa yang sebelumnya, dan penjelasan bagi segala sesuatu, dan petunjuk, dan pengasihan, bagi kaum yang percayai.

13:19. Apa, adakah orang yang tahu bahawa apa diturunkan kepada kamu daripada Pemelihara kamu itulah yang benar seperti orang yang buta? Hanya orang-orang empunya minda mengingati,

14:52. Ini ialah satu penyampaian bagi manusia supaya mereka diberi amaran dengannya, dan supaya mereka tahu bahawa Dia Tuhan Yang Satu, dan supaya semua yang empunya minda mengingati.

38:29. Sebuah Kitab Kami turunkan kepada kamu, diberkati, supaya mereka mengingati, dan supaya orang-orang empunya minda renungkan ayat-ayatnya.

38:43. Dan kami beri dia keluarganya, dan yang serupa dengan mereka bersama mereka sebagai satu pengasihan daripada Kami, dan peringatan, bagi orang-orang empunya minda.

39:9. Atau, adakah orang yang patuh pada waktu malam, sujud dan berdiri, sedang dia takut pada akhirat, dan mengharapkan pengasihan Pemeliharanya? Katakanlah, "Adakah mereka sama - orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu?" Hanya orang-orang empunya minda mengingati.

39:18. Yang mendengar ucapan, dan ikut yang paling baik daripadanya, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka; mereka itu, merekalah orang-orang empunya minda.

39:21. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah turunkan dari langit air, dan menyelitkan ia sebagai mata-mata air di bumi, kemudian Dia keluarkan dengannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian jadi kering, dan kamu melihatnya jadi kuning, kemudian Dia membuatnya jerami yang hancur? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu peringatan bagi orang-orang empunya minda.

40:53. Dan Kami beri Musa petunjuk, dan Kami wariskan Bani Israil, Kitab,
40:54. Untuk satu petunjuk, dan satu peringatan, bagi orang-orang empunya minda.

65:10. Allah sediakan bagi mereka azab yang keras. Maka takutilah Allah, wahai orang-orang empunya minda! Orang-orang yang percaya, Allah telah turunkan kepada kamu Peringatan,

 

intelek:

52:32. Atau, adakah intelek mereka yang menyuruh mereka buat yang ini? Atau, adakah mereka kaum yang melampaui batas?
 

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman