Kalimat mabuk di dalam al-Qur'an


Diterjemah daripada sukara (jamak kepada sakran) bermaksud drunken, intoxicated. Terdapat dua ayat:


4:43. Wahai orang-orang yang percaya, janganlah mendekati solat apabila kamu sedang mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, dan jangan dalam junub, kecuali kamu menyeberangi satu jalan, sehingga kamu mandi; tetapi jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau jika salah seorang antara kamu datang dari tandas, atau kamu telah sentuh perempuan, dan kamu dapati tiada air, maka tayamumlah (minta pertolongan) dengan debu tanah yang baik, dan sapulah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu; sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun.

22:2. Pada hari apabila kamu melihatnya, tiap-tiap perempuan yang menyusui melupakan apa yang dia susukan, dan tiap-tiap yang mengandung menggugurkan kandungannya, dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah adalah keras.


Daripada akar kata yang sama, terbit tiga lagi kalimat:

sakar - an intoxicant

16:67. Dan daripada buah-buahan palma dan anggur, kamu ambil daripadanya minuman yang memabukkan, dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi kaum yang faham.


sakkara
atau sukkira - to dazzle, to make drunken

15:15. Tentu mereka berkata, "Mata (penglihatan) kami telah dikaburkan; tidak, kami adalah kaum yang kena sihir!"


sakrah
- dazzlement; inebriety; sakrat al-maut - the agony of death

15:72. Demi umur kamu, mereka merayau-rayau membabi buta dalam kekaburan mereka,

50:19. Sengsara maut datang dengan benar; itulah apa yang kamu jauhkan diri daripadanya!


~ A Concordance of the Qur'an ms 1073


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman