Kalimat maaf di dalam al-Qur'an

Ayat-ayat daripada tiga kalimat, dua seakar dan satu tidak, dikumpul di sini kerana bersangkutan dengan maaf, dan ada pula yang menjadi seperti pasangan. Kalimat-kalimat itu adalah (merujuk kepada Concordance):

 

1. 'AFA vb. (I)-to pardon, to forgive, to remit, to efface; to multiply. (n.vb.) forgiveness; abundance, superfluity. (pcple. act.) one who pardons, etc. (ms 233)

~ diterjemah kepada maaf dan satu kepada membiak dan berlebihan; dan satu lagi kalimat seakar, yang bermaksud nama atau sifat Allah:

2. 'AFUW n.m. (adj)-All-pardoning, Clement, Forgiving (Divine attribute) (ms 234)

~ diterjemah kepada Pemaaf.
 

3. SAFAHA vb. (I)-to forgive, to pardon; to overlook. (n.vb.) pardoning; (daraba 'anhu safhan) to turn away from -someone or something (ms 1180)

~ diterjemah kepada ketepi dan maaf.

 

Ayat-ayat mereka seperti berikut:

2:52. Kemudian Kami maafkan kamu setelah itu, supaya kamu bersyukur (berterima kasih).

2:109. Kebanyakan daripada ahli Kitab ingin sekiranya mereka dapat kembalikan kamu sebagai orang-orang tidak percaya setelah keimanan kamu kerana dengki dalam jiwa mereka sesudah yang benar menjadi jelas bagi mereka. Namun begitu, kamu maafkanlah, dan ketepikanlah, sehingga Allah datangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

2:178. Wahai orang-orang yang percaya, dituliskan (ditetapkan) bagi kamu ialah pembalasan (qisas), mengenai orang yang dibunuh - orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan; tetapi, jika sesuatu dimaafkan kepadanya oleh saudaranya, maka hendaklah mengikutinya dengan baik, dan hendaklah bayarannya dibuat dengan baik. Itu adalah satu keringanan bagi kamu daripada Pemelihara kamu, dan satu pengasihan, dan sesiapa mencabuli sesudah itu, baginya azab yang pedih.

2:187. Dihalalkan bagi kamu, pada malam puasa, bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka. Allah tahu bahawa kamu khianati diri-diri kamu sendiri, dan terima taubat kamu, dan maafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang Allah tuliskan (tetapkan) untuk kamu. Dan makan dan minumlah, sehingga benang putih menjadi jelas bagi kamu daripada benang hitam, pada fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan jangan campuri mereka sedang kamu bertekun (iktikaf) di masjid. Itu had-had (hudud) Allah; jangan keluar daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.

2:219. Mereka tanya kamu mengenai arak dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya dosa besar, dan beberapa manfaat kepada manusia, tetapi dosanya adalah lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka tanya kamu mengenai apa yang mereka patut nafkahkan. Katakanlah, "Yang berlebihan." Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu fikirkan.

2:237. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, dan kamu sudah pun tetapkan bagi mereka bahagian yang ditentukan, maka (berilah) setengah daripada apa kamu telah tetapkan, kecuali jika mereka maafkan, atau dia maafkan yang di tangannya ikatan perkahwinan; bahawa kamu maafkan adalah lebih dekat dengan takwa. Jangan lupakan pemberian sesama kamu. Sesungguhnya Allah lihat apa kamu buat.

2:286. Allah tidak bebankan sesuatu jiwa melainkan menurut kesanggupannya. Baginya apa yang ia usahakan, dan ke atasnya apa yang ia usahakan. "Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau pertanggungjawabkan kami jika kami lupa, atau buat kesilapan. Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau bebankan kami sebagaimana Engkau telah bebankan orang-orang sebelum kami. Wahai Pemelihara kami, janganlah Engkau bebankan kami melebihi apa yang kami ada kekuatan untuk memikul, dan maafkanlah kami, dan ampunkanlah kami, dan kasihanilah kami; Engkau Pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum tidak percaya (kafir)."

3:134. Yang nafkahkan dalam kesenangan dan kesusahan, dan tahan kemarahan mereka, dan maafkan manusia; dan Allah suka orang-orang buat baik,

3:152. Allah telah benar dalam janji-Nya kepada kamu, ketika kamu hancurkan mereka dengan izin-Nya; sehingga kamu berkecut hati, dan berbalah dalam urusan, dan mengingkari, setelah Dia perlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai. Antara kamu ada yang hendak dunia, dan antara kamu ada yang hendak akhirat. Kemudian Dia palingkan kamu daripada mereka, supaya Dia uji kamu; dan sesungguhnya Dia maafkan kamu; dan Allah mempunyai pemberian kepada orang-orang mukmin.

3:155. Orang-orang antara kamu yang berpaling pada hari dua kumpulan bertemu, syaitan gelincirkan mereka kerana sebahagian apa yang mereka usahakan, tetapi Allah maafkan mereka; sesungguhnya Allah Pengampun, Penyantun.

3:159. Adalah dengan pengasihan Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, dan sekiranya kamu berkasar dan berkeras hati, tentu mereka menyuraikan diri dari sekeliling kamu. Maka maafkan mereka, dan mintalah ampun untuk mereka, dan berundinglah dengan mereka dalam urusan. Apabila kamu sudah putuskan, tawakallah kepada Allah; sesungguhnya Allah suka orang-orang yang tawakal (mempercayakan).

4:43. Wahai orang-orang yang percaya, jangan mendekati solat apabila kamu sedang mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, dan jangan dalam junub, kecuali kamu menyeberangi satu jalan, sehingga kamu mandi; tetapi jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau jika salah seorang antara kamu datang dari tandas, atau kamu sentuh perempuan, dan kamu dapati tiada air, maka tayamumlah (minta pertolongan) dengan debu tanah yang baik, dan sapulah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu; sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun.

4:99. Mudah-mudahan bagi mereka, Allah akan maafkan; Allah Pemaaf, Pengampun.

4:149. Jika kamu nampakkan kebaikan yang kamu buat, atau rahsiakannya, atau maafkan kejahatan, maka sesungguhnya Allah Pemaaf, Berkuasa.

4:153. Ahli Kitab minta kepada kamu supaya kamu turunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit; dan mereka telah minta kepada Musa yang lebih besar daripada itu, kerana mereka berkata, "Perlihatkan kepada kami Allah dengan nyata", lalu halilintar ambil mereka kerana kezaliman mereka. Kemudian mereka ambil untuk mereka Anak Lembu, setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka; namun begitu, Kami maafkan mereka yang itu, dan Kami beri Musa kuasa yang nyata.

5:13. Maka kerana memecahkan perjanjian mereka, Kami laknat mereka, dan jadikan hati mereka keras. Mereka kelirukan perkataan-perkataan daripada makna-maknanya, dan mereka lupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diingatkan; dan kamu tidak akan berhenti melihat pengkhianatan daripada mereka, kecuali sedikit antara mereka. Namun begitu, maafkan mereka dan ketepikan; sesungguhnya Allah suka orang-orang buat baik.

5:15. Wahai ahli Kitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepada kamu banyak perkara yang kamu sembunyikan daripada Kitab, dan banyak yang dimaafkan. Telah datang kepada kamu daripada Allah satu cahaya, dan sebuah Kitab yang jelas.

5:95. Wahai orang-orang yang percaya, jangan bunuh binatang buruan sedang kamu dalam haram (ihram); sesiapa antara kamu yang bunuh dengan sengaja, akan ada balasannya dengan yang serupa apa dia bunuh, daripada binatang ternak, yang dihakimkan dua orang yang adil antara kamu, sebagai pemberian yang dibawa ke Kaabah, atau penebus, memberi makan orang-orang miskin, atau yang sama dengan itu dalam puasa, supaya dia rasai keburukan daripada pekerjaannya. Allah maafkan apa yang telah lalu, tetapi sesiapa ulanginya, Allah akan lepaskan dendam kepadanya; Allah Perkasa, Pendendam.

5:101. Wahai orang-orang yang percaya, jangan tanya sesuatu yang, jika ia dinampakkan kepada kamu, akan sakitkan hati kamu; namun begitu, jika kamu tanya mengenainya ketika al-Qur'an sedang diturunkan, akan dinampakkan kepada kamu. Allah maafkannya; dan Allah Pengampun, Penyantun.

7:95. Kemudian Kami tukar tempat yang buruk dengan yang baik, sehingga mereka membiak, dan mereka berkata, "Kesusahan dan kesenangan telah sentuh bapa-bapa kami." Maka Kami ambil mereka dengan tiba-tiba, tanpa mereka sedari.

7:199. Maafkanlah, dan suruhlah apa yang baik, dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh.

9:43. Allah maafkan kamu. Mengapa kamu izinkan mereka sehingga ia jadi jelas bagi kamu orang-orang yang berkata benar, dan kamu tahu pendusta-pendusta?

9:66. Jangan kamu beralasan. Kamu tidak percaya setelah keimanan kamu. Jika Kami maafkan segolongan daripada kamu, Kami akan azab segolongan lain, kerana mereka adalah orang-orang yang berdosa.

15:85. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya melainkan dengan benar. Sesungguhnya Saat pasti datang; maka kamu maafkanlah dengan permaafan yang manis.

22:60. Demikianlah, dan sesiapa membalas dengan yang serupa apa dibalas (ditimpa) kepadanya, dan kemudian disalahi lagi, sungguh, Allah akan menolongnya; sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun.

24:22. Janganlah orang-orang antara kamu yang mempunyai pemberian dan keluasan bersumpah untuk tidak memberi sanak saudara, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah; tetapi hendaklah mereka maafkan dan ketepikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah akan ampun kamu? Allah Pengampun, Pengasih.

42:25. Dia yang terima taubat daripada hamba-hamba-Nya, dan maafkan kejahatan-kejahatan; Dia tahu apa kamu buat.

42:30. Apa sahaja penderitaan yang menimpa kamu adalah kerana apa yang tangan-tangan kamu usahakan; dan Dia maafkan banyak.

42:34. Atau Dia binasakan mereka kerana apa yang mereka usahakan; dan Dia maafkan banyak.

42:40. Dan balasan ke atas kejahatan ialah kejahatan yang serupa dengannya; tetapi sesiapa maafkan, dan betulkan, maka upahnya adalah atas Allah; sesungguhnya Dia tidak suka orang-orang zalim.

43:5. Adakah Kami akan ketepikan Peringatan daripada kamu, kerana kamu adalah kaum yang membazir (berlebihan)?

43:89. Namun begitu, maafkan mereka, dan katakan, "Salam!" Kelak mereka akan tahu.

58:2. Orang-orang antara kamu yang menzihar isteri-isteri (berkata kepada isteri-isteri, "Kamu padaku adalah seperti punggung ibuku!") mereka, mereka bukan ibu-ibu mereka; ibu-ibu mereka hanyalah yang beranakkan mereka, dan mereka benar-benar mengatakan satu ucapan yang mungkar, dan dusta. Namun begitu, sesungguhnya Allah Pemaaf, Pengampun.

64:14. Wahai orang-orang yang percaya, di kalangan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu; maka berhati-hatilah terhadap mereka. Tetapi jika kamu maafkan, dan ketepikan, dan jika kamu ampunkan, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman