Kalimat laut di dalam al-Qur'an


Laut diterjemah daripada kalimat BAHR dan YAMM. Kalimat kedua mempunyai dua makna, seperti diguna oleh ramai penterjemah, iaitu sea dan river atau laut dan sungai. Kami pilih sea (laut), dan sebabnya dihuraikan sebelum menyenaraikan ayat-ayat di bahagian ke-2.

 

Bahagian 1:
BAHR

Jamak bagi bahr ialah bihar dan abhur sementara jumlah ayat yang mengandunginya ialah 39. Mereka adalah seperti berikut:


2:50. Dan apabila Kami belah laut untuk kamu, dan Kami selamatkan kamu, dan tenggelamkan keluarga Firaun, sedang kamu perhatikan.

2:164. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, dan kapal yang berlayar di laut dengan manfaat kepada manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit, dengannya menghidupkan bumi setelah ia mati, dan Dia taburkan di merata-rata di dalamnya segala yang merayap, dan perkisaran angin dan awan yang dipaksakan antara langit dan bumi, sungguh, adalah ayat-ayat (tanda-tanda) bagi kaum yang faham.

5:96. Dihalalkan bagi kamu adalah binatang buruan laut, dan makanan daripadanya, sebagai suatu peruntukan bagi kamu, dan bagi pengembara-pengembara. Tetapi diharamkan kepada kamu binatang buruan darat selama kamu dalam haram (ihram); dan takutilah Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

6:59. Pada-Nya kunci-kunci pada yang ghaib; tiada yang ketahuinya melainkanDia. Dia tahu apa yang di darat dan laut, dan tiada sehelai daun yang jatuh melainkan Dia ketahuinya. Tiada sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tiada satu benda, segar atau kering, kecuali di dalam Kitab yang jelas.

6:63. Katakanlah, "Siapakah yang selamatkan kamu daripada kegelapan darat dan laut?" Kamu seru kepada-Nya dengan rendah diri dan dengan berahsia, "Sungguh, jika Engkau selamatkan daripada ini, kami akan jadi di kalangan orang-orang yang bersyukur (berterima kasih)."

6:97. Dia yang buatkan untuk kamu bintang-bintang supaya dengannya kamu dapat petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. Kami telah jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang tahu.

7:138. Dan Kami bawa Bani Israil menyeberangi laut, dan mereka datang kepada satu kaum yang bertekun pada patung-patung yang mereka ada. Berkata, "Wahai Musa, buatkan untuk kami satu tuhan seperti tuhan-tuhan yang mereka ada." Berkatalah dia, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh.

7:163. Dan tanyalah mereka mengenai bandaraya yang di tepi laut, apabila mereka mencabuli Sabat, apabila ikan-ikan mereka datang kepada mereka pada hari Sabat mereka dengan berenang ke pantai, tetapi pada hari yang mereka tidak menjaga Sabat, mereka tidak datang kepada mereka. Begitulah Kami uji mereka kerana kefasiqan mereka.

10:22. Dia yang menjalankan kamu di darat dan laut; dan apabila kamu di dalam kapal, dan ia berlayar bersama mereka dengan angin yang baik, dan mereka gembira dengannya; lalu datang kepada mereka angin kencang, dan gelombang-gelombang datang kepada mereka dari segenap tempat, dan mereka sangka mereka diliputi olehnya; mereka menyeru (doa) kepada Allah, dengan menuluskan agama mereka untuk-Nya, "Jika Engkau selamatkan kami daripada yang ini, sungguh, kami akan berada di kalangan orang-orang berterima kasih."

10:90. Dan Kami bawa Bani Israil menyeberangi laut; dan Firaun dan tenteranya mengikuti mereka dengan angkuh dan pantas, sehingga apabila penenggelaman mengatasinya, dia berkata, "Aku percaya bahawa tidak ada tuhan melainkan Dia, yang Bani Israil percaya; aku adalah antara orang-orang yang muslim."

14:32. Allah yang cipta langit dan bumi, dan turunkan dari langit, air; dengannya Dia keluarkan buah-buahan untuk menjadi rezeki kamu. Dan Dia tundukkan untuk kamu kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintah-Nya; dan Dia tundukkan sungai-sungai untuk kamu.

16:14. Dia yang tundukkan untuk kamu laut, supaya kamu makan daripadanya daging yang segar, dan keluarkan daripadanya perhiasan-perhiasan untuk kamu pakai; dan supaya kamu lihat kapal-kapal membelahinya; dan supaya kamu mencari pemberian-Nya, dan supaya kamu berterima kasih.

17:66. Pemelihara kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut supaya kamu mencari pemberian-Nya; sesungguhnya Dia adalah Pengasih terhadap kamu.

17:67. Dan apabila mudarat sentuh kamu di laut, maka sesatlah (hilanglah) orang-orang yang kamu seru, kecuali Dia; dan apabila Dia selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling; manusia tidak berterima kasih (kafir).

17:70. Kami muliakan Bani Adam dan bawa mereka di darat dan laut, dan rezekikan mereka dengan benda-benda yang baik, dan lebihkan mereka dengan berlebihan di atas kebanyakan daripada apa yang Kami cipta.

18:60. Dan apabila Musa berkata kepada budak suruhannya, "Aku tidak akan berhenti sehingga aku sampai di pertemuan dua laut, walaupun aku terus berjalan dalam masa yang panjang."

18:61. Kemudian, apabila mereka sampai di pertemuan mereka, mereka lupa ikan mereka, dan ia ambil jalannya ke laut, dengan mengorek lubang.

18:63. Berkata, "Apa pendapat kamu? Tatkala kita ambil perlindungan di batu, lalu aku lupakan ikan; dan hanya syaitanlah yang buat aku lupakannya, supaya aku tidak ingatkannya; dan ia ambil jalannya ke laut dengan cara menakjubkan."

18:79. Mengenai kapal, ia kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut; dan aku hendak merosakkannya kerana di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap kapal dengan paksa.

18:109. Katakanlah, "Sekiranya laut adalah dakwat untuk Kata-Kata Pemeliharaku, tentulah laut itu habis sebelum Kata-Kata Pemeliharaku habis, walaupun Kami datangkan pengisian semula yang serupa dengan itu."

20:77. Kami wahyukan Musa, "Berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada waktu malam; buatkan untuk mereka jalan yang kering di dalam laut, tanpa takut akan dipintas, dan tidak juga ketakut-takutan."

22:65. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah tundukkan untuk kamu segala yang di bumi, dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintah-Nya, dan Dia tahan langit supaya ia tidak jatuh ke atas bumi, kecuali dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah Lembut kepada manusia, Pengasih.

24:40. Atau, mereka seperti kegelapan di laut yang gelap, ditutupi gelombang besar yang di atasnya gelombang besar, dan di atasnya awan, kegelapan bertindih satu di atas yang lain; apabila dia keluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak dapat melihatnya. Dan kepada sesiapa Allah tidak buatkan cahaya, tiadalah cahaya baginya.

25:53. Dan Dia yang membiarkan dua laut, yang ini bersih dan enak, rasanya menggembirakan, dan yang ini masin dan pahit, dan Dia letak di antara mereka satu barzakh (tembok), dan satu larangan yang terlarang.

26:63. Kemudian Kami wahyukan Musa, "Pukullah laut dengan tongkat kamu"; dan ia terbelah, dan tiap-tiap bahagian seperti gunung tinggi yang besar.

27:61. Atau, siapakah yang buatkan bumi sebuah tempat yang tetap, dan letak sungai-sungai di celah-celahnya, dan adakan untuknya gunung-gunung, dan letak satu pemisah di antara dua laut? Adakah tuhan selain Allah? Tidak, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu.

27:63. Atau, siapakah yang beri petunjuk kepada kamu dalam kegelapan darat dan laut, dan utus angin, membawa berita gembira di hadapan pengasihan-Nya? Adakah tuhan selain Allah? Tingginya Allah daripada apa yang mereka sekutukan.

30:41. Kerosakan telah nampak di darat dan di laut kerana tangan-tangan manusia sendiri usahakan, supaya Dia merasakan kepada mereka sebahagian daripada apa mereka buat, supaya mereka kembali.

31:27. Sekiranya semua pokok yang di bumi adalah pena-pena, dan laut - tujuh laut sesudah itu untuk mengisi semula - namun demikian, Kata-Kata Allah tidak akan habis. Sesungguhnya Allah Perkasa, Bijaksana.

31:31. Tidakkah kamu lihat bahawa kapal-kapal berlayar di laut dengan rahmat Allah, supaya Dia perlihatkan kepada kamu sebahagian daripada ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi tiap-tiap orang yang sabar, yang berterima kasih.

35:12. Tidaklah sama antara dua laut; yang ini enak, rasanya menggembirakan, lazat untuk diminum, dan yang ini masin, pahit. Namun begitu, daripada kedua-duanya, kamu makan daging yang segar, dan keluarkan darinya perhiasan-perhiasan yang kamu pakai; dan supaya kamu lihat kapal-kapal membelahinya, supaya kamu mencari pemberian-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

42:32. Dan daripada ayat-ayat-Nya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, yang seperti tanda-tanda perjalanan,

44:24. Dan tinggalkanlah laut itu tenang; merekalah tentera yang ditenggelamkan."

45:12. Allah, Dia yang tundukkan laut untuk kamu supaya kapal-kapal berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan supaya kamu cari pemberian-Nya, dan supaya kamu bersyukur (berterima kasih).

52:6. Dan laut yang melimpah,

55:19. Dia membiarkan dua laut yang bertemu bersama,

55:24. Bagi-Nya juga kapal-kapal yang berlayar, yang tumbuh di laut seperti tanda-tanda untuk perjalanan.

81:6. Apabila laut-laut dijadikan mendidih,

82:3. Apabila laut-laut melimpah-limpah,

 

Bahagian 2:
YAMM

Ia diberi dua maksud iaitu sea atau river, atau laut dan sungai, oleh ramai penterjemah al-Qur'an. Daripada 7 ayat yang mengandunginya, 2 menyebut mengenai kisah Nabi Musa dilempar ke laut semasa bayi oleh ibunya. Lazimnya penterjemah beri maksud sungai, bukan laut, tetapi memandangkan kegunaan pada 5 ayat lain, yang konteksnya laut, maka Bacaan menyeragamkan makna yamm kepada laut.

Mungkin ibu Musa telah lemparkannya di tepi laut Mediterrean (atau Laut Merah) bukan sungai Nil.

Ayat-ayat mengandungi kalimat tersebut adalah:


7:136. Maka Kami lepaskan dendam kepada mereka, dan tenggelamkan mereka di dalam laut kerana mereka dustakan ayat-ayat Kami, dan lalai terhadapnya.

20:39. 'Lemparkanlah dia ke dalam tabut (peti), dan lemparkanlah dia ke laut, dan biarkanlah laut melemparnya ke tebing. Seorang musuh-Ku dan musuhnya akan mengambilnya.' Dan Aku lemparkan kepada kamu kasih sayang daripada-Ku, dan supaya kamu dibentuk di bawah mata-Ku (pengawasan-Ku).

20:78. Firaun ikut mereka dengan tenteranya, tetapi mereka ditutupi oleh laut, mereka ditutup.

20:97. Berkata, "Pergilah! Bagi kamu dalam seluruh kehidupan dunia ini adalah untuk berkata, 'Jangan sentuh aku!', dan selepas itu ada janji temu bagi kamu yang kamu tidak mungkir. Lihatlah pada tuhan kamu, yang kamu tetap bertekun padanya! Sungguh, kami akan membakarnya dan taburkan abunya ke dalam laut, bertaburan.

28:7. Maka Kami wahyukan ibu Musa, "Susukanlah dia, kemudian apabila kamu takut terhadapnya, lemparlah dia ke laut, dan jangan takut, dan jangan juga sedih, kerana Kami akan kembalikan dia kepada kamu, dan akan melantiknya seorang daripada para utusan."

28:40. Lalu Kami ambil dia dan tenteranya, dan lempar mereka ke dalam laut; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim.

51:40. Maka Kami ambil dia dan tenteranya, dan Kami lemparkan mereka ke dalam laut, dan dia disalahkan.

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman