Kalimat keji di dalam al-Qur'an


Lima kalimat al-Qur'an, dengan akar berlainan, diterjemah kepada keji. Mereka adalah seperti berikut:


bur

25:18. Mereka berkata, "Engkau disanjung! Tidaklah patut bagi kami ambil untuk kami wali-wali (pelindung-pelindung), selain daripada Engkau; tetapi Engkau telah beri kesenangan hidup mereka dan bapa-bapa mereka sehingga mereka melupakan Peringatan, dan mereka adalah kaum yang keji."

48:12. Tidak, tetapi kamu sangka Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan balik kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan itu dinampakkan indah di dalam hati kamu, dan kamu sangka dengan sangkaan buruk, dan kamulah kaum yang keji."

khabaith

7:157. Orang-orang yang ikut Rasul, Nabi yang ummiy, yang mereka dapati tertulis dengan mereka di dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang mereka daripada yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik, dan mengharamkan mereka yang keji, dan membebaskan mereka daripada beban-beban mereka, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang percaya kepadanya, dan meneguhkannya, dan menolongnya, dan ikut cahaya yang diturunkan bersamanya; merekalah orang-orang beruntung."

21:74. Dan Lut, kepadanya kami beri Putusan, dan pengetahuan; dan Kami selamatkan dia daripada bandaraya yang buat pekerjaan keji; mereka adalah kaum yang jahat, fasiq.

mahin

32:8. Kemudian Dia buatkan keturunannya daripada pati air yang keji,

43:52. Atau, tidakkah aku yang lebih baik daripada lelaki ini, yang keji, dan hampir tidak dapat menjelaskan?

68:10. Dan janganlah kamu taati setiap orang yang bersumpah, yang keji,

77:20. Tidakkah Kami cipta kamu daripada air yang keji,

rahaq

72:6. Tetapi ada lelaki-lelaki tertentu daripada manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki tertentu daripada jin, dan mereka menambahkan mereka dalam kekejian,

72:13. Apabila kami dengar petunjuk, kami percaya kepadanya; dan sesiapa yang percayai Pemeliharanya, dia tidak takut akan pengurangan, dan tidak juga kekejian.

zanim

68:13. Berbudi kasar; tambahan pula, berkelakuan keji,

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman