Kalimat hitung di dalam al-Qur'an


Ia diterjemah daripada sembilan kalimat seperti 'ADDA, HISAB dan sebagainya. Antaranya ada yang seakar dan ada juga yang tidak seakar. Senarai penuh adalah seperti berikut:


1. 'ADDA vb. (I)
-to count, to number, to reckon. (n.vb.) a number, a reckoning. (pcple. act.) one who numbers, a numberer. (pcple. pass.) numbered, counted, reckoned
~ A Concordance of the Qur'an halaman 218

2:80. Dan mereka berkata, "Api tidak akan sentuh kami kecuali beberapa hari yang terhitung." Katakanlah, "Sudahkah kamu ambil satu perjanjian sehingga Allah tidak akan mungkiri perjanjian-Nya, atau kamu katakan terhadap Allah apa yang tidak kamu tahu?"

2:184. Pada hari-hari yang terhitung, dan jika sesiapa antara kamu sakit, atau jika dia dalam perjalanan, maka sebilangan daripada hari-hari lain; dan bagi orang-orang yang tidak boleh, ditebus dengan memberi makan seorang miskin, tetapi lebih baik baginya, yang buat kebaikan dengan sukarela, bahawa kamu berpuasa adalah lebih baik bagi kamu, jika kamu tahu.

2:203. Dan ingatlah akan Allah selama hari-hari tertentu yang terhitung. Jika sesiapa bercepat-cepat dalam dua hari, itu tidak berdosa baginya, dan jika sesiapa melambatkannya, ia bukan satu dosa padanya, jika dia bertakwa. Dan kamu takutilah Allah, dan ketahuilah bahawa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

3:24. Itu kerana mereka kata, "Api tidak akan sentuh kami kecuali untuk beberapa hari yang terhitung." Apa yang mereka ada-adakan menipu mereka dalam agama mereka.

11:8. Dan jika Kami tangguhkan azab daripada mereka hingga waktu (umat) hitungannya, mereka akan berkata, "Apakah yang menahannya?" Sesungguhnya, pada hari ia datang kepada mereka, ia tidak akan dipalingkan daripada mereka, dan mereka diliputi oleh apa yang mereka olok-olokkan.

11:104. Dan Kami tidak akan tangguhkannya, kecuali ke satu tempoh hitungannya.

12:20. Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah, beberapa dirham yang dihitung, kerana mereka tidak menghargainya.

14:34. Dan Dia beri kamu segala yang kamu minta kepada-Nya. Jika kamu hitung rahmat Allah, kamu tidak dapat jumlahkannya; sesungguhnya manusia sangat aniaya, berdegil dalam ketidakpercayaan.

16:18. Jika kamu hitung rahmat Allah, kamu tidak dapat jumlahkannya; sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

19:84. Maka jangan kamu tergesa-gesa terhadap mereka; Kami hanya hitung untuk mereka, dengan satu hitungan.

19:94. Sesungguhnya Dia jumlahkan mereka, dan Dia hitung mereka dengan hitungan.

22:47. Dan mereka minta kepada kamu supaya disegerakan azab! Allah tidak akan mungkiri janji-Nya; dan sesungguhnya sehari dengan Pemelihara kamu seperti seribu tahun daripada hitungan kamu.

23:113. Mereka berkata, "Kami tinggal sehari, atau sebahagian hari; tanyalah orang-orang yang menghitung!"

32:5. Dia mengarah urusan dari langit ke bumi, kemudian ia naik kepada-Nya dalam satu hari yang ukurannya seribu tahun daripada hitungan kamu.

38:62. Mereka berkata, "Bagaimanakah dengan kami, bahawa kami tidak lihat orang-orang lelaki yang kami hitung di kalangan orang-orang jahat?

 

2. HISAB n.m. (see also husbin)
-reckoning; account
~ A Concordance of the Qur'an halaman 550

2:202. Mereka itu, mereka akan dapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan Allah cepat buat hitungan.

2:212. Dinampakkan indah bagi orang-orang tidak percaya (kafir) ialah kehidupan dunia, dan mereka ejek orang-orang yang percaya; tetapi orang-orang bertakwa adalah di atas mereka pada Hari Kiamat; dan Allah beri rezeki kepada sesiapa Dia hendaki tanpa hitungan.

3:19. Agama yang benar di sisi Allah ialah Islam (tunduk patuh), dan orang-orang diberi al-Kitab tidak berselisih melainkan setelah pengetahuan datang kepada mereka kerana angkuh antara mereka. Dan sesiapa tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat buat hitungan.

3:27. Engkau jadikan malam masuk ke dalam siang, dan Engkau jadikan siang masuk ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati daripada yang hidup, dan Engkau beri rezeki kepada sesiapa Engkau hendaki tanpa hitungan."

3:37. Pemeliharanya terima anaknya dengan penerimaan yang baik, dan dengan kebaikan-Nya, dia membesar dengan menarik hati, dan Zakaria menjaganya. Setiap kali Zakaria masuk kepadanya di mihrabnya (bilik ibadat), dia dapati rezekinya. Dia berkata, "Wahai Mariam, dari manakah ini kepada kamu?" Dia berkata, "Daripada Allah." Sesungguhnya Allah beri rezeki kepada sesiapa Dia hendaki tanpa hitungan.

3:199. Dan daripada ahli Kitab ada yang percayai Allah, dan apa diturunkan kepada kamu, dan apa diturunkan kepada mereka; mereka rendah hati kepada Allah, tidak jual ayat-ayat Allah untuk harga yang sedikit. Mereka itu, upah mereka adalah di sisi Pemelihara mereka; sesungguhnya Allah cepat buat hitungan.

5:4. Mereka tanya kamu mengenai apa-apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, "Benda-benda yang baik adalah dihalalkan bagi kamu; dan daripada binatang berburu kamu ajar, dengan melatih anjing untuk memburu, dengan mengajarnya seperti Allah ajar kamu, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk kamu, dan ingatlah (sebutlah) nama Allah padanya. Takutilah Allah; sesungguhnya Allah cepat buat hitungan."

6:52. Dan jangan usir orang-orang yang seru Pemelihara mereka pada waktu pagi dan petang, kerana hendakkan wajah-Nya. Tidak ada sama sekali hitungan mereka kepada kamu, dan tidak ada sama sekali hitungan kamu kepada mereka, bahawa kamu patut usir mereka, dan jadi antara orang-orang zalim.

6:69. Tidak ada sama sekali hitungan mereka ke atas orang-orang bertakwa, tetapi hanya mengingatkan supaya mereka bertakwa (takut kepada Tuhan).

10:5. Dia yang buatkan matahari satu sinaran, dan bulan satu cahaya, dan tetapkan ia dengan pengkalan-pengkalan, supaya kamu tahu bilangan tahun dan hitungan. Allah tidak ciptakan itu melainkan dengan benar; Dia jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang tahu.

13:18. Bagi orang-orang yang sahut Pemelihara mereka adalah yang paling baik; dan orang-orang yang tidak menyahut-Nya - sekiranya bagi mereka kesemua yang di dalam bumi, dan yang serupa dengan itu bersama itu, tentu mereka akan tebus diri mereka dengannya. Mereka itu, bagi mereka hitungan yang jahat, dan tempat menginap mereka ialah Jahanam - sebuah buaian yang buruk!

13:21. Yang menghubungkan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan, dan takut kepada Pemelihara mereka, dan mereka takut akan hitungan yang jahat.

13:40. Sama ada Kami lihatkan kepada kamu sebahagian daripada apa yang Kami janjikan mereka, atau Kami matikan kamu, maka bagi kamu hanya untuk sampaikan, dan bagi Kami menghitungkan.

13:41. Tidakkah mereka lihat bagaimana Kami datang ke bumi dengan mengurangkan di tepi-tepinya? Allah menghakimkan; tiada yang dapat menolak putusan-Nya; Dia cepat buat hitungan.

14:41. Wahai Pemelihara kami, ampunkanlah aku dan ibu bapaku, dan orang-orang mukmin, pada hari apabila hitungan didirikan."

14:51. Kerana Allah akan balas tiap-tiap jiwa atas usahanya; sesungguhnya Allah cepat buat hitungan.

17:12. Kami buatkan malam dan siang sebagai dua ayat; kemudian Kami hapuskan ayat malam, dan Kami buatkan ayat siang untuk melihat supaya kamu cari pemberian daripada Pemelihara kamu, dan supaya kamu tahu bilangan tahun, dan hitungan; dan segala sesuatu Kami jelaskan dengan cukup jelas.

21:1. Telah dekat dengan manusia hitungan mereka, sedang mereka dalam kelalaian dan berpaling.

23:117. Dan sesiapa menyeru tuhan yang lain bersama Allah, yang dengannya dia tidak ada bukti, hitungannya adalah dengan Pemeliharanya; sesungguhnya orang-orang tidak percaya tidak beruntung.

24:38. Supaya Allah balas mereka kerana pekerjaan mereka yang paling baik, dan tambahkan kepada mereka daripada pemberian-Nya; dan Allah beri rezeki kepada sesiapa Dia hendaki tanpa hitungan.

2x24:39. Dan orang-orang tidak percaya, amalan-amalan mereka seperti fatamorgana di dataran yang luas, di mana orang yang dahaga menyangkanya air, sehingga, apabila dia mendatanginya, dia dapatinya tiada sama sekali; dan dia dapati Allah di sisinya, dan Dia bayar hitungannya dengan sepenuhnya; dan Allah cepat buat hitungan.

26:113. Hitungan mereka hanyalah atas Pemeliharaku, jika kamu sedari.

38:16. Mereka berkata, "Wahai Pemelihara kami, segerakanlah untuk kami bahagian kami sebelum Hari Perhitungan."

38:26. "Wahai Daud, sesungguhnya Kami lantik kamu sebagai khalifah (pengganti) di bumi, maka hakimkanlah antara manusia dengan adil, dan jangan ikut keinginan supaya ia tidak menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat daripada jalan Allah, bagi mereka, azab yang keras kerana mereka melupakan Hari Perhitungan."

38:39. Inilah kurniaan Kami; memberinya, atau menahannya, tanpa hitungan.

38:53. "Inilah apa yang kamu dijanjikan pada Hari Perhitungan,

39:10. Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang percaya, takutilah Pemelihara kamu. bagi orang-orang buat baik di dunia ini baik, dan bumi Allah luas. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibayar upah mereka sepenuhnya tanpa hitungan."

40:17. Pada hari ini tiap-tiap jiwa dibalas dengan apa ia usahakan; tidak ada kezaliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah cepat buat hitungan."

40:27. Dan Musa berkata, "Aku berlindung pada Pemeliharaku, dan Pemelihara kamu, daripada setiap orang yang sombong, dan tidak percayai Hari Perhitungan."

40:40. Sesiapa buat jahat, ia tidak dibalas melainkan dengan yang serupa dengannya, tetapi sesiapa buat satu kerja baik , lelaki atau perempuan, dan dia mukmin - mereka itu akan masuk Taman, di dalamnya diberi rezeki tanpa hitungan.

65:8. Berapa banyaknya bandaraya yang memandang rendah pada perintah Pemeliharanya dan Rasul-Rasul-Nya, kemudian Kami hitungkannya dengan hitungan yang keras, dan mengazabnya dengan azab yang dahsyat!

69:20. Sesungguhnya aku sangka aku akan temui hitunganku.

69:26. Dan tidak tahu hitunganku!

78:27. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan suatu hitungan,

78:36. Untuk satu balasan daripada Pemelihara kamu, satu kurniaan, satu hitungan,

84:8. Sungguh, dia akan dihitung dengan hitungan yang mudah,

88:26. Kemudian atas Kami hitungan mereka.

 

3. HUSBAN n.m.
-a reckoning; (coil) a thunderbolt
~ A Concordance of the Qur'an halaman 551

6:96. Dia membelah pagi, dan buatkan malam satu kerehatan, dan matahari dan bulan untuk hitungan. Itu ketentuan Yang Perkasa, Yang Mengetahui.

18:40. Namun begitu, mudah-mudahan Pemeliharaku akan beri aku yang lebih baik daripada kebun kamu, dan utus kepadanya hitungan (halilintar) dari langit, supaya pada waktu pagi ia jadi cerun berdebu tanah,

55:5. Matahari dan bulan menurut hitungan,

 

4. HASABA vb. (III)
-to reckon, to make a reckoning
~ A Concordance of the Qur'an halaman 551

2:284. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit, dan di bumi. Sama ada kamu nampakkan apa yang di dalam diri kamu, atau kamu sembunyikan, Allah akan hitungkannya kepada kamu. Dia ampun siapa Dia hendaki, dan azab siapa Dia hendaki; Allah berkuasa atas segala sesuatu.

65:8. Berapa banyaknya bandaraya yang memandang rendah pada perintah Pemeliharanya dan Rasul-Rasul-Nya, kemudian Kami hitungkannya dengan hitungan yang keras, dan mengazabnya dengan azab yang dahsyat!

84:8. Sungguh, dia akan dihitung dengan hitungan yang mudah,

 

5. HASIB yang terbit daripada HASIBA vb. (I) bermaksud "to suppose, to think, to reckon, to count, to deem. (n.vb.) reckoning, thinking; sufficiency (.hasbu "A" "B", means "B" is sufficient or enough for "A"; for example, hasbunJ Alldh, "God is enough or sufficient for us"). (pcple. act.) a reckoner (hasib)"
~ A Concordance of the Qur'an halaman 549

6:62. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, Pelindung mereka Yang Benar. Ketahuilah, bagi-Nya putusan, dan Dia penghitung yang paling cepat.

21:47. Dan Kami letak timbangan yang adil untuk Hari Kiamat, supaya tiada sesuatu jiwa dizalimi sedikit pun; sekalipun ia seberat sebutir biji sawi, Kami datangkannya, dan cukuplah Kami sebagai penghitung.

 

6. HASIB n.m. (adj)
-one who reckons or keeps count; Reckoner (Divine attribute)
~ A Concordance of the Qur'an halaman 550

4:6. Ujilah anak-anak yatim sehingga mereka sampai umur perkahwinan; kemudian, jika kamu lihat mereka berfikiran waras, serahkan kepada mereka harta mereka, dan jangan kamu memakannya dengan membazir, dan tergesa-gesa bahawa mereka sudah dewasa. Jika sesiapa kaya, maka hendaklah dia menahan diri; jika fakir, biarkan dia makan dengan baik. Apabila kamu serah kepada mereka harta mereka, adakan saksi-saksi ke atas mereka; cukuplah Allah jadi penghitung.

4:86. Dan apabila kamu dihormati dengan salam hormat, maka berilah salam hormat yang lebih baik daripadanya, atau kembalikan ia; sesungguhnya Allah buat hitungan atas segala sesuatu.

17:14. "Bacalah kitab kamu! Cukuplah dengan jiwa kamu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadap kamu."

33:39. Orang-orang yang menyampaikan Mesej-Mesej Allah, dan takut kepada-Nya, dan tidak takut pada sesiapa jua kecuali kepada-Nya; dan cukuplah Allah sebagai penghitung.

 

7. AHSA n.m. (comp. adj.)
-better in calculating
~ A Concordance of the Qur'an halaman 561

18:12. Kemudian Kami bangkitkan mereka supaya Kami tahu manakah antara dua golongan yang menghitung lebih tepat bagi tempoh yang lama mereka tinggal.

 

8. AHSI yang terbit daripada AHSA vb. (IV) bermaksud to number, count
~ A Concordance of the Qur'an halaman 561

65:1. Wahai Nabi, apabila kamu ceraikan perempuan-perempuan, maka ceraikan mereka apabila mereka sampai tempoh mereka. Hitunglah tempoh itu, dan takutilah Allah, Pemelihara kamu. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan juga biarkan mereka keluar, kecuali mereka lakukan kesumbangan yang nyata. Itu had-had (hudud) Allah; sesiapa mencabuli had-had Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak tahu mungkin setelah itu Allah adakan perkara yang baru.

 

9. 'ADDADA vb. (II)
-to count over, to recount; to arrange
~ A Concordance of the Qur'an halaman 219

104:2. Yang kumpulkan harta, dan menghitung-hitungnya,

 

Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman