Kalimat hakim/hukum di dalam al-Qur'an


Kalimat utama diterjemah kepada hakim ialah hakama. Turut diturunkan di sini ialah ayat-ayat daripada empat kalimat yang seakar, di samping satu daripada akar lain yang bermaksud hukuman contoh.


HAKAMA
- to judge, give judgement, decide between, decree; judgement, verdict; judge, Judge

Pelbagai maksud itu termasuk bagi terbitan kalimat hakama, iaitu yahkumu, uhkum, hukm, dan hakim. Kesemua dikumpul sekali, dan berikut adalah ayat-ayat mereka:


2:113. Orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Kristian tiada sesuatu", dan orang-orang Kristian berkata, "Orang-orang Yahudi tiada sesuatu"; dan mereka
baca al-Kitab. Demikianlah juga orang-orang yang tidak tahu berkata, serupa ucapan mereka. Allah akan hakimkan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

2:188. Jangan kamu makan harta-harta sesama kamu dengan cara palsu, dan kamu menawarkannya kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat makan, dengan dosa, sebahagian daripada harta manusia yang lain sedang kamu mengetahuinya.

2:213. Manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah bangkitkan Nabi-Nabi sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan yang benar untuk Dia hakimkan antara manusia mengenai apa yang mereka selisihkan. Hanya orang-orang yang diberinya berselisih, setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka, kerana angkuh antara mereka; kemudian Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang percaya pada yang benar mengenai apa yang dalamnya mereka selisihkan, dengan izin-Nya; dan Allah beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus.

3:23. Tidakkah kamu renungkan orang-orang diberi sebahagian al-Kitab, mereka diseru kepada Kitab Allah supaya ia hakimkan antara mereka, kemudian segolongan antara mereka berpaling, dan mereka palingkan.

3:55. Apabila Allah berkata, "Wahai Isa, Aku akan matikan kamu, dan naikkan kamu kepada-Ku, dan Aku bersihkan kamu daripada orang-orang tidak percaya. Aku akan buatkan orang-orang yang ikut kamu di atas orang-orang tidak percaya hingga Hari Kiamat. Kemudian kepada-Ku kamu akan kembali, dan Aku akan hakimkan antara kamu mengenai apa yang padanya kamu selisihkan.

3:79. Tiada bagi seseorang manusia bahawa Allah berikannya al-Kitab, dan Putusan, dan Kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu hamba-hamba kepadaku selain daripada Allah." Tetapi, "Jadilah kamu orang-orang rabani (yang menguasai) dengan sebab kamu tahu al-Kitab, dan dengan sebab kamu pelajarinya."

4:58. Allah perintahkan kamu untuk sampaikan amanat kepada empunya; dan apabila kamu hakimkan antara manusia, maka hendaklah kamu putuskan dengan adil. Adalah sangat baik teguran yang Allah beri kamu dengannya; sesungguhnya Allah Mendengar, Melihat.

4:105. Sesungguhnya Kami turunkan kepada kamu Kitab dengan yang benar supaya kamu hakimkan antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kamu. Maka jangan kamu jadi pembela pengkhianat-pengkhianat.

4:141. Orang-orang yang menunggu-nunggu terhadap kamu, jika kemenangan datang kepada kamu daripada Allah, mereka berkata, "Bukankah kami berserta kamu?" tetapi jika orang-orang tidak percaya dapat sebahagian, mereka berkata, "Tidakkah kami menguasai kamu, dan tidakkah kami pertahankan kamu daripada orang-orang mukmin?" Allah akan hakimkan antara kamu pada Hari Kiamat, dan Allah tidak akan adakan bagi orang-orang tidak percaya sebarang jalan terhadap orang-orang mukmin.

5:1. Wahai orang-orang yang percaya, tepatilah perjanjian kamu. Dihalalkan bagi kamu ialah haiwan ternakan, kecuali apa yang dibacakan kepada kamu, supaya kamu tidak anggap binatang buruan dibolehkan untuk diburu sedang kamu dalam haram (ihram). Sesungguhnya Allah tetapkan hukum apa sahaja Dia hendaki.

5:42. Yang mendengar yang dusta, dan makan yang haram. Jika mereka datang kepada kamu, hakimkan antara mereka, atau berpaling daripada mereka; jika kamu berpaling daripada mereka, mereka tidak akan mudaratkan kamu sedikit pun; dan jika kamu hakimkan, maka putuskan dengan adil antara mereka; sesungguhnya Allah suka orang yang adil.

5:43. Dan bagaimanakah mereka angkat kamu jadi hakim sedang mereka ada Taurat, di dalamnya terdapat hukum Allah, kemudian sesudah itu mereka berpaling? Mereka bukan orang-orang mukmin.
(frasa kamu jadi hakim adalah hakkama yang tersenarai di hujung halaman ini)

5:44. Sesungguhnya Kami telah turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya; dengannya Nabi-Nabi yang tundukkan diri hakimkan perkara untuk orang-orang Yahudi; seperti dilakukan rabani-rabani (orang-orang yang menguasai), dan habr (ulama agama) yang diperintah untuk memegang Kitab Allah, dan mereka adalah saksi-saksi ke atasnya. Maka jangan kamu takut kepada manusia, tetapi kamu takutilah Aku, dan jangan jual ayat-ayat-Ku untuk harga yang sedikit. Sesiapa tidak hakimkan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang tidak percaya (kafir).

5:45. Dan di dalamnya Kami tuliskan (tetapkan) untuk mereka bahawa jiwa untuk jiwa, dan mata untuk mata, dan hidung untuk hidung, dan telinga untuk telinga, dan gigi untuk gigi, dan untuk luka ada pembalasan (qisas); tetapi sesiapa bersedekah dengannya, maka ia adalah baginya satu penebus. Dan sesiapa tidak hakimkan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang zalim.


5:47. Maka hendaklah ahli Injil hakimkan menurut apa yang Allah turunkan di dalamnya. Sesiapa tidak hakimkan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang fasiq.

5:48. Dan Kami turunkan kepada kamu Kitab dengan yang benar, mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya. Maka hakimkan antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan ikut keinginan mereka untuk abaikan yang benar yang datang kepada kamu. Bagi setiap kamu, Kami tentukan satu peraturan, dan satu jalan yang terbuka. Sekiranya Allah hendak, tentu Dia buat kamu satu umat; tetapi supaya Dia uji kamu dalam apa Dia beri kamu. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebajikan; kepada Allah kamu kembali, kesemuanya, dan Dia beritahu kamu apa yang padanya kamu selisihkan.

5:49. Dan hakimkan antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan ikut keinginan mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka, supaya mereka tidak goda kamu daripada sebarang apa yang Allah turunkan kepada kamu. Tetapi jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahawa Allah hanya hendak timpakan kepada mereka kerana sebahagian daripada kesalahan mereka; sesungguhnya kebanyakan manusia fasiq.

5:50. Adakah putusan jahiliah mereka inginkan? Dan siapakah lebih baik putusannya daripada Allah bagi kaum yang yakin?


5:95. Wahai orang-orang yang percaya, jangan bunuh binatang buruan sedang kamu dalam haram (ihram); sesiapa antara kamu yang bunuh dengan sengaja, akan ada balasannya dengan yang serupa apa dia bunuh, daripada binatang ternak, yang dihakimkan dua orang yang adil antara kamu, sebagai pemberian yang dibawa ke Kaabah, atau penebus, memberi makan orang-orang miskin, atau yang sama dengan itu dalam puasa, supaya dia rasai keburukan daripada pekerjaannya. Allah maafkan apa yang telah lalu, tetapi sesiapa ulanginya, Allah akan lepaskan dendam kepadanya; Allah Perkasa, Pendendam.

6:57. Katakanlah, "Aku adalah di atas satu bukti yang jelas daripada Pemeliharaku, dan kamu dustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dengannya; putusan hanya bagi Allah. Dia ceritakan yang benar, dan Dia yang terbaik daripada pembuat-pembuat ketetapan."

6:62. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, Pelindung mereka Yang Benar. Ketahuilah, bagi-Nya putusan, dan Dia penghitung yang paling cepat.

6:89. Mereka itu orang-orang yang kepada mereka Kami beri Kitab, dan Putusan, dan Kenabian. Jika mereka tidak percaya kepadanya, Kami amanahkannya kepada suatu kaum yang bukan orang-orang tidak percaya kepadanya.

6:136. Mereka tentukan bagi Allah sebahagian daripada tanaman dan binatang ternak yang Dia cipta, dengan berkata, "Ini untuk Allah" - demikian mereka dakwa - "dan ini untuk sekutu-sekutu kami." Maka apa yang untuk sekutu-sekutu mereka tidak sampai kepada Allah, dan apa yang untuk Allah sampai kepada sekutu-sekutu mereka. Adalah jahat apa yang mereka putuskan!

7:87. Dan jika ada segolongan antara kamu yang percaya kepada apa yang aku diutus dengannya, dan segolongan tidak percayai, maka sabarlah kamu sehingga Allah hakimkan antara kita; Dia yang terbaik daripada para hakim."

10:35. Katakanlah, "Adakah daripada sekutu-sekutu kamu orang yang beri petunjuk pada yang benar?" Katakanlah, "Allah, Dia beri petunjuk pada yang benar; dan yang manakah lebih wajar untuk diikuti - orang yang beri petunjuk pada yang benar, atau orang yang tidak beri petunjuk kecuali dia dapat petunjuk? Mengapakah kamu, bagaimanakah kamu hakimkan?"

10:109. Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu, dan sabarlah kamu, sehingga Allah hakimkan; dan Dia yang terbaik daripada para hakim."

11:45. Dan Nuh panggil Pemeliharanya, dan berkata, "Wahai Pemeliharaku, anak lelakiku adalah daripada keluargaku, dan janji Engkau benar. Engkau yang paling adil antara para hakim."

12:22. Dan apabila dia dewasa, Kami beri dia putusan dan pengetahuan. Begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

12:40. Apa kamu sembah selain daripada Dia tiadalah melainkan nama-nama yang kamu sendiri namakan, kamu dan bapa-bapa kamu; Allah tidak turunkan kuasa mengenai mereka. Putusan hanya kepunyaan Allah. Dia perintahkan bahawa kamu tidak sembah sesuatu melainkan Dia. Itu agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

12:67. Dan berkata, "Wahai anak-anakku, jangan masuk dari satu pintu gerbang, masuklah dari pintu-pintu yang berlainan. Namun begitu, aku tidak berguna kepada kamu sedikit pun terhadap Allah; putusan hanya bagi Allah. Kepada-Nya aku tawakal, dan kepada-Nya hendaklah semua tawakal, orang-orang yang tawakal."

12:80. Apabila mereka berputus asa daripadanya, mereka berbincang secara sulit, berjauhan. Berkata yang tertua antara mereka, "Tidakkah kamu tahu bagaimana ayah kamu telah mengambil janji daripada kamu dengan Allah, dan sebelum itu kamu sia-siakan Yusuf? Aku tidak akan tinggalkan bumi ini sehingga ayahku izinkan aku, atau Allah hakimkan untuk memihak kepadaku; Dia yang paling baik daripada para hakim.

13:37. Begitulah Kami turunkan sebagai satu kehukuman dalam bahasa Arab. Dan jika kamu ikut keinginan mereka, setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka kamu tidak ada wali (pelindung) terhadap Allah, dan tidak ada yang mempertahankan.

13:41. Tidakkah mereka lihat bagaimana Kami datang ke bumi dengan mengurangkan tepi-tepinya? Allah menghakimkan; tiada yang dapat menolak putusan-Nya; Dia cepat buat hitungan.

16:59. Sambil dia sembunyikan diri daripada kaum kerana keburukan berita gembira yang diberi kepadanya; sama ada dia akan peliharanya dengan hina, atau dia injakkannya ke dalam tanah. Alangkah jahat apa yang mereka putuskan!

16:124. Sabat hanya dibuat ke atas orang-orang yang berselisih padanya; sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka selisihkan.

18:26. Katakanlah, "Allah sangat-sangat tahu berapa lama mereka tinggal. Kepunyaan-Nya keghaiban di langit dan di bumi. Betapa terangnya Dia melihat! Betapa tajamnya Dia mendengar! Mereka tidak ada wali (pelindung), selain daripada Dia, dan Dia tidak bersekutu dalam putusan-Nya dengan sesiapa pun."

19:12. "Wahai Yahya, ambillah Kitab itu dengan kekuatan"; dan Kami berikannya Putusan semasa kanak-kanak lagi,

21:74. Dan Lut, kepadanya Kami beri Putusan, dan pengetahuan; dan Kami selamatkan dia daripada bandaraya yang buat pekerjaan keji; mereka adalah kaum yang jahat, fasiq.

21:78. Dan Daud dan Sulaiman, ketika mereka hakimkan mengenai tanaman, apabila kambing kaum merosakinya, dan Kami saksikan putusan mereka.

21:79. Dan Kami buat Sulaiman memahaminya, dan masing-masing Kami beri putusan, dan pengetahuan. Dan bersama Daud, Kami tundukkan gunung-gunung untuk menyanjung, dan burung-burung, dan Kamilah yang membuatnya.

21:112. Berkata, "Wahai Pemeliharaku, hakimkanlah dengan benar! Dan Pemelihara kami ialah Yang Pemurah, tempat dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu terangkan."

22:56. Kerajaan pada hari itu kepunyaan Allah, dan Dia akan hakimkan antara mereka. Bagi orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , mereka berada di dalam Taman-Taman Kebahagiaan.

22:69. Allah akan hakimkan antara kamu pada Hari Kiamat mengenai apa yang padanya kamu selisihkan."

24:48. Apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya dia hakimkan antara mereka, tiba-tiba segolongan daripada mereka berpaling.

24:51. Ucapan orang-orang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya dia hakimkan antara mereka, hanya bahawa mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat"; mereka itu, merekalah orang-orang beruntung.

26:21. Maka aku lari daripada kamu, takut pada kamu. Tetapi Pemelihara aku telah beri aku Putusan, dan buat aku antara para utusan.

26:83. Wahai Pemeliharaku, berilah aku putusan, dan satukan aku dengan orang-orang salih,

27:78. Sesungguhnya Pemelihara kamu akan putuskan antara mereka dengan Putusan-Nya; Dia Yang Perkasa, Yang Mengetahui.

28:14. Dan apabila dia dewasa, dan dia tegap, Kami beri dia putusan, dan pengetahuan; begitulah Kami balas orang-orang buat baik.

28:70. Dan Dia, Allah; tidak ada tuhan melainkan Dia. Bagi-Nya segala pujian pada permulaan dan akhir, dan bagi-Nya juga Putusan, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

28:88. Dan jangan seru tuhan lain berserta Allah; tidak ada tuhan melainkan Dia. Segala benda akan binasa, kecuali Wajah-Nya. Bagi-Nya Putusan, dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

29:4. Atau, adakah mereka sangka, orang-orang yang buat jahat, bahawa mereka akan mendahului Kami? Jahatnya apa yang mereka putuskan!

37:154. Mengapakah kamu, bagaimana kamu memutuskan?

38:22. Apabila mereka masuk kepada Daud, dan dia terkejut dari mereka; dan mereka berkata, "Jangan takut, kami adalah dua orang yang berbantahan, seorang daripada kami menyalahi yang lain, maka hakimkanlah antara kami dengan adil, dan jangan melewati batas, dan tunjukkanlah kami jalan yang betul."

38:26. "Wahai Daud, sesungguhnya Kami lantik kamu sebagai khalifah (pengganti) di bumi, maka hakimkanlah antara manusia dengan adil, dan jangan ikut keinginan supaya ia tidak menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat daripada jalan Allah, bagi mereka, azab yang keras kerana mereka melupakan Hari Perhitungan."

39:3. Tidakkah kepunyaan Allah agama yang tulus? Dan orang-orang yang mengambil wali-wali (pelindung-pelindung) selain daripada Dia - "Kami hanya sembah mereka supaya mereka dekatkan kami dalam kedekatan dengan Allah" - sesungguhnya Allah akan hakimkan antara mereka mengenai apa yang padanya mereka selisihkan. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada pendusta, yang berdegil dalam ketidakpercayaan.

39:46. Katakanlah, "Ya Allah, Pemula langit dan bumi, yang tahu yang ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang hakimkan antara hamba-hamba-Mu mengenai apa yang mereka padanya mereka selisihkan."

40:12. Itu adalah kerana, apabila diseru kepada Allah satu-satunya, kamu tidak percaya; tetapi jika yang lain disekutukan dengan-Nya, maka kamu percayai. Putusan adalah bagi Allah, Yang Tinggi, Yang Besar.

40:48. Orang-orang yang sombong berkata, "Kita semua di dalamnya; sesungguhnya Allah telah memutuskan antara hamba-hamba-Nya."

42:10. Dan dalam apa sahaja kamu selisihkan, putusannya kepada Allah. Demikianlah itulah Allah, Pemeliharaku; kepada-Nya aku tawakal (mempercayakan), dan kepada-Nya aku berkesesalan.

45:16. Sesungguhnya Kami beri Bani Israil al-Kitab, dan Putusan, dan Kenabian, dan Kami rezekikan mereka dengan benda-benda yang baik, dan Kami lebihkan mereka di atas semua alam.

45:21. Atau, adakah orang-orang yang buat jahat sangka Kami akan buat mereka seperti orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , samakah kehidupan mereka dan kematian mereka? Betapa jahatnya apa yang mereka putuskan!

52:48. Dan sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu; sesungguhnya kamu adalah di bawah pengawasan (mata) Kami. Dan sanjunglah dengan memuji Pemelihara kamu ketika kamu bangkit,
52:49. Dan lafazlah sanjungan-Nya pada waktu malam, dan pada pengunduran bintang-bintang.


60:10. Wahai orang-orang yang percaya, apabila
perempuan-perempuan mukmin datang kepada kamu sebagai penghijrah, ujilah mereka. Allah sangat-sangat tahu keimanan mereka. Kemudian, jika kamu tahu bahawa mereka adalah perempuan-perempuan mukmin, jangan kembalikan mereka kepada orang-orang tidak percaya. Mereka adalah tidak halal bagi orang-orang tidak percaya, dan tidak juga orang-orang tidak percaya halal bagi mereka. Berikan orang-orang tidak percaya apa yang mereka telah nafkahkan (belanjakan); dan tiada kesalahan ke atas kamu untuk kahwini mereka apabila kamu beri mereka upah mereka. Jangan kamu berpegang pada ikatan dengan perempuan-perempuan tidak percaya, dan mintalah apa yang kamu sudah nafkahkan, dan biarlah mereka minta apa yang mereka sudah nafkahkan. Itu putusan Allah; Dia hakimkan antara kamu; dan Allah Mengetahui, Bijaksana.

68:36. Mengapakah dengan kamu, bagaimanakah kamu hakimkan?

68:39. Atau, adakah bagi kamu sumpah-sumpah daripada Kami sampai Hari Kiamat, bahawa bagi kamu apa sahaja kamu putuskan?

68:48. Maka sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu, dan jangan jadi seperti Teman Ikan, apabila dia memanggil, tercekik di dalam dirinya.

76:24. Maka sabarlah kamu atas putusan Pemelihara kamu, dan jangan taati seorang pun antara mereka, yang berdosa atau yang tidak percaya.

95:8. Bukankah Allah yang paling adil antara para hakim?

~ A Concordance of the Qur'an ms 521-523


Berikut pula adalah ayat-ayat daripada empat kalimat seakar dengan hakama di atas:


1. AHKAM n.m. (comp. adj.)-justest

11:45. Dan Nuh panggil Pemeliharanya, dan berkata, "Wahai Pemeliharaku, anak lelakiku adalah daripada keluargaku, dan janji Engkau benar. Engkau yang paling adil antara para hakim."

95:8. Bukankah Allah yang paling adil antara para hakim?

~ A Concordance of the Qur'an ms 523

 

2. HAKAM n.m.-arbiter, judge

4:35. Jika kamu takut akan perpecahan antara keduanya (suami isteri), bangkitkan seorang pendamai daripada keluarga lelaki, dan daripada keluarga perempuan, seorang pendamai. Jika mereka hendak membetulkan, Allah akan selesaikan pertelingkahan mereka; sesungguhnya Allah Mengetahui, Menyedari.

6:114. Apa, adakah aku akan cari sebarang hakim selain Allah? Dan Dia yang turunkan kepada kamu Kitab yang cukup jelas; dan orang-orang yang kepada mereka Kami beri Kitab tahu bahawa ia diturunkan daripada Pemelihara kamu dengan yang benar; maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

~ A Concordance of the Qur'an ms 523

 

3. HAKKAMA vb. (II)-to make one a judge

4:65. Tetapi tidak, demi Pemelihara kamu! Mereka tidak akan percayai sehingga mereka jadikan kamu hakim terhadap perselisihan faham antara mereka, kemudian mereka dapati di dalam diri-diri mereka tiada halangan pada apa yang kamu putuskan, tetapi akan tunduk dalam ketundukan sepenuhnya.

5:43. Dan bagaimanakah mereka angkat kamu jadi hakim sedang mereka ada Taurat, di dalamnya terdapat hukum Allah, kemudian sesudah itu mereka berpaling? Mereka bukan orang-orang mukmin.

~ A Concordance of the Qur'an ms 526

 

4. TAHAKAMA vb. (VI)-to take one's dispute with another for judgment

4:60. Tidakkah kamu renungkan orang-orang yang dakwa bahawa mereka percaya kepada apa diturunkan kepada kamu, dan apa diturunkan sebelum kamu, hendak berhakim kepada Thagut dalam perselisihan mereka, dan sungguh, mereka diperintah supaya tidak percayainya, tetapi syaitan hendak sesatkan mereka dalam kesesatan yang jauh.

~ A Concordance of the Qur'an ms 526


Dan akhir sekali, ayat-ayat daripada satu kalimat yang tidak seakar tetapi difikirkan berkaitan:


NAKAL - chastisement, an exemplary punishment

2:66. Dan Kami membuatnya hukuman contoh bagi yang lepas, dan bagi yang terkemudian, dan satu teguran bagi orang-orang bertakwa.

5:38. Dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai satu balasan ke atas apa yang mereka usahakan, dan hukuman contoh daripada Allah; Allah Perkasa, Bijaksana.

79:25. Maka Allah ambil dia dengan hukuman contoh Akhir Dunia dan yang Pertama.

~ A Concordance of the Qur'an ms 841

 

Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman