Kalimat celaka di dalam al-Qur'an


Ia diterjemah daripada enam kalimat iaitu 'ATHA, WAYL, AD.HA, FAQIRAH, QAMTARIR dan SAHUQA (menurut ejaan di Concordance dalam bahasa Inggeris).

 

'ATHA vb. (I)-to do evil or mischief   
~ A Concordance of the Qur'an muka surat 287

2:60. Dan apabila Musa memohon air untuk kaumnya, Kami berkata, "Pukullah batu dengan tongkat kamu" lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air; semua orang tahu tempat minum mereka. "Makan dan minumlah daripada rezeki Allah, dan jangan kamu buat celaka di bumi dengan buat kerosakan."

7:74. Dan ingatlah apabila Dia lantik kamu pengganti-pengganti selepas Ad, dan Dia tempatkan kamu di bumi, ambil untuk kamu istana-istana daripada tanah-tanah datarnya, dan pahat gunung-gunungnya menjadi rumah-rumah. Ingatlah akan pemberian Allah, dan jangan buat celaka di bumi dengan buat kerosakan."

11:85. Wahai kaumku, tepatilah sukatan dan timbangan dengan adil, dan jangan kurangkan sesuatu bagi manusia, dan jangan buat celaka di bumi dengan buat kerosakan.

26:183. Dan jangan kurangkan sesuatu daripada manusia, dan jangan buat celaka di bumi dengan buat kerosakan.

29:36. Dan kepada Madyan, saudara mereka Shuaib; dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, dan kamu harapkanlah Hari Akhir, dan jangan buat celaka di bumi dengan buat kerosakan."


WAYL
n.m.-woe; (exclamation) Woe! Alas! 0 beware!
~ A Concordance of the Qur'an muka surat 1300

2:79. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, "Ini daripada Allah," supaya mereka menjualnya untuk harga yang sedikit; kecelakaanlah bagi mereka kerana apa yang tangan-tangan mereka tulis, dan kecelakaanlah bagi mereka kerana usaha-usaha mereka.

5:31. Kemudian Allah kirim seekor burung gagak, dengan mencakar-cakar di atas bumi, untuk perlihatkan kepada dia bagaimana dia akan sembunyikan mayat saudaranya yang aib. Dia berkata, "Celakalah aku! Tidakkah aku mampu jadi seperti burung gagak ini, untuk aku sembunyikan mayat saudaraku yang aib?" Dan dia jadi antara orang-orang yang menyesal.

11:72. Berkata, "Celakalah aku! Adakah aku akan beranak padahal aku perempuan tua, dan suamiku ini seorang yang tua? Sesungguhnya ini sesuatu yang ajaib."

14:2. Allah, yang kepunyaan-Nya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang tidak percaya kerana azab yang keras,

18:49. Dan Kitab diletakkan; dan kamu lihat orang-orang yang berdosa ketakutan pada apa yang di dalamnya, dan berkata, "Celakalah kami! Bagaimanakah dengan Kitab ini, bahawa ia tidak tinggalkan sesuatu di belakang, kecil atau besar, tetapi ia jumlahkannya?" Dan mereka dapati apa yang mereka telah buat hadir, dan Pemelihara kamu tidak menzalimkan sesiapa pun.

19:37. Tetapi golongan-golongan berselisih sesama mereka, kemudian kecelakaanlah bagi orang-orang tidak percaya kerana senario hari yang besar.

20:61. Musa berkata kepada mereka, "Celakalah! Jangan ada-adakan dusta terhadap Allah supaya Dia tidak binasakan kamu dengan azab. Kecewalah orang yang mengada-adakan."

21:14. Mereka berkata, "Celakalah kami! Kami adalah orang-orang zalim."

21:18. Tidak, tetapi Kami lemparkan yang benar kepada yang palsu, dan ia mengatasinya, lalu tiba-tiba ia lenyap. Maka kecelakaanlah bagi kamu kerana apa yang kamu terangkan!

21:46. Jika satu hembusan daripada azab Pemelihara kamu sentuh mereka, mereka tentu akan berkata, "Celakalah kami! Kami adalah orang-orang zalim."

21:97. Dan telah dekat janji yang benar, dan tiba-tiba, mata orang-orang tidak percaya menatap dengan tajam, "Celakalah kami! Kami lalai daripada yang ini; tidak, kami adalah orang-orang zalim."

25:28. Celakalah aku! Sekiranya aku tidak ambil si polan sebagai sahabat!

28:80. Tetapi orang-orang yang kepada mereka diberi pengetahuan berkata, "Celakalah kamu! Ganjaran Allah adalah lebih baik bagi orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik , dan tiada yang akan terimanya kecuali orang-orang yang sabar."

36:52. Mereka berkata, "Celakalah kami! Siapakah yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Inilah apa Yang Pemurah janjikan, dan para utusan berkata benar."

37:20. Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami! Inilah Hari Agama (Pengadilan)."

38:27. Kami tidak cipta langit dan bumi, dan apa di antara keduanya, dengan sia-sia; demikian sangkaan orang-orang tidak percaya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang tidak percaya disebabkan oleh Api!

39:22. Adakah orang yang dadanya Allah lapangkan untuk Islam, lalu dia berjalan di atas satu cahaya daripada Pemeliharanya? Tetapi kecelakaanlah bagi orang-orang yang hati mereka keras terhadap Peringatan Allah! Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata.

41:6. Katakanlah, "Aku hanya seorang manusia yang serupa dengan kamu. Kepadaku diwahyukan bahawa Tuhan kamu Tuhan Yang Satu; maka berlakuluruslah kepada-Nya, dan mintalah ampun kepada-Nya, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang sekutukan,

43:65. Tetapi golongan-golongan antara mereka berselisih; maka kecelakaanlah bagi orang-orang buat kezaliman kerana azab hari yang pedih.

45:7. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap penyamar yang berdosa,

46:17. Tetapi orang yang berkata kepada bapanya dan ibunya, "Cis, kepada kamu! Adakah kamu janjikan aku bahawa aku akan dikeluarkan (dibangkitkan), padahal generasi-generasi telah pun berlalu sebelum aku?" sedang keduanya mohon pertolongan Allah - "Celakalah kamu! Percayalah, sesungguhnya janji Allah benar"; kemudian dia berkata, "Tiadalah ini, melainkan dongeng orang-orang dahulu kala."

51:60. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang tidak percaya kerana hari mereka itu, yang mereka dijanjikan.

52:11. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan,

68:31. Mereka berkata, “Aduhai, celakalah kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang melampaui batas.

77:15. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:19. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:24. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:28. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:34. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:37. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:40. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:45. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:47. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

77:49. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan!

83:1. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mengurangkan sukatan,

83:10. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan,

104:1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, pemfitnah,

107:4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menyembah,


AD.HA
n.m. (comp. adj. of diihi or dahiy)-more calamitous, wretched; smart, shrewd
~ A Concordance of the Qur'an muka surat 366

54:46. Tidak, tetapi Saat adalah janji temu mereka, dan Saat sangat celaka, dan pahit.


FAQIRAH
n.f.-a calamity
~ A Concordance of the Qur'an muka surat 431

75:25. Kamu sangka kecelakaan akan diperbuatkan kepada mereka.


QAMTARiR n.m. (adj)-inauspicious
~ A Concordance of the Qur'an muka surat 910

76:10. Kerana kami takut, daripada Pemelihara kami, akan suatu hari yang muram, mendatangkan kecelakaan.”


SAHUQA
vb. (I)-(n.vb.) distance, remoteness; (suh qan lahu) To hell with him, Away with him, Curse him
~ A Concordance of the Qur'an muka surat 1064

67:11. Lalu mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Celakalah penghuni-penghuni Menyala!


Kalimat Pilihan
Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar  English Articles
Tulis
kepada Pengurus Laman