Kalimat binasa di dalam al-Qur'an

 

 

From: ulul_albab6236
To: ebacaan@yahoo.com
Sent: Wed, April 6, 2011 9:41:23 PM
Subject: Ra Dal Ya


Salam..


Kalimat Binasa

 

Binasa atau yang berkaitan diterjemah daripada kalimat-kalimat yang terbit daripada kata akar Ra Dal Ya, seperti Rada, Arda, dan Taradda. Kesemua ayat mengandungi mereka disenaraikan di bawah ini:

 

 

Rada

 

20:16. Janganlah sesiapa halangi kamu daripadanya, yang tidak percayainya dan ikut keinginannya, atau kamu akan binasa.

 

 

Arda

 

6:137. Demikianlah sekutu-sekutu mereka nampakkan indah bagi kebanyakan orang yang sekutukan supaya membunuh anak-anak mereka, untuk binasakan mereka, dan untuk kelirukan agama mereka kepada mereka. Sekiranya Allah hendak, tentu mereka tidak membuatnya; maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

 

37:56. Dia berkata, "Demi Allah, hampir-hampir kamu binasakan aku,

 

41:23. Yang demikian itu adalah sangkaan yang kamu sangka terhadap Pemelihara kamu, yang membinasakan kamu, maka kamu dapati diri kamu jadi di kalangan orang-orang yang rugi.

 

 

Taradda

 

5:3. Diharamkan kepada kamu ialah bangkai, dan darah, dan daging babi, dan apa-apa yang disucikan kepada selain daripada Allah, dan yang dicekik, dan yang dipukul, dan binatang yang jatuh lalu mati, dan binatang yang ditanduk, dan apa yang dimakan binatang buas, kecuali kamu korbankannya dengan patut, dan apa yang dikorbankan untuk berhala, dan membahagi dengan ramalan anak-anak panah; itu ialah kefasiqan. Pada hari ini orang-orang tidak percaya berputus asa daripada agama kamu; maka jangan takut pada mereka, tetapi takutilah Aku. Pada hari ini, Aku sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan Aku cukupkan rahmat-Ku ke atas kamu, dan Aku puas hati Islam sebagai agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa, dalam kekosongan, dan tidak condong untuk maksud buat dosa, maka sesungguhnya Allah Pengampun, Pengasih.

 

92:11. Hartanya tidak berguna baginya apabila dia binasa.

 

 

Rujukan:

A Concordance of The Qur’an m/s 994

Hans Wehr : A Dictionary of Modern Written Arabic m/s 335

 

Kalimat Pilihan


Terkini  Artikel  Perpustakaan  Bacaan  E-Mail  Hiasan  Keratan Akhbar
Penemuan  Soalan Lazim  Sudut Pelajar 
English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman