Akbar

 

From: msahib56
To: 'Pengurus Laman' <ebacaan@yahoo.com>
Sent: Friday, December 28, 2012 12:00 AM
Subject: RE: akbar


Salamun alaikum,

Hentikanlah menyeru Allah, akbar. Itu bukan namaNya. Nama itui tiada tercatat dalam Al Quran dan tiada terdapat dalam senarai 99 nama Allah atau Asma'ul Husna.

Ia hanya rekaan mereka-mereka yang mengadakan dusta terhadap Allah dan RasulNya. Allah tidak pernah memberi kuasa untuk menamakanNya selain dari nama-nama yang tercatat dalam Al Quran.

Ayat-ayat berikut adalah bukti.

7:180. Kepunyaan Allah nama-nama paling baik, maka berserulah kepada-Nya dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang mencercai nama-nama-Nya. Mereka akan dibalas dengan apa mereka buat.

17:110. Katakanlah, "Serulah Allah, atau serulah Yang Pemurah; apa sahaja kamu seru, bagi-Nya nama-nama paling baik." Dan jangan kamu melantangkan dalam solat kamu, dan jangan juga mendiamkannya, tetapi carilah kamu satu jalan di antara yang demikian itu.

7:71. Berkatalah dia, "Kotoran dan kemurkaan daripada Pemelihara kamu akan jatuh ke atas kamu. Apa, adakah kamu debat aku mengenai nama-nama kamu menamakan, kamu dan bapa-bapa kamu, yang Allah tidak menurunkan kuasa padanya? Maka, lihat dan tunggulah; aku bersama kamu melihat dan menunggu."

12:40. Apa kamu sembah selain daripada Dia tiadalah melainkan nama-nama yang kamu sendiri menamakan, kamu dan bapa-bapa kamu; Allah tidak menurunkan kuasa mengenai mereka. Putusan hanya kepunyaan Allah. Dia memerintahkan bahawa kamu tidak menyembah sesuatu melainkan Dia. Itu agama yang betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

53:23. Tiadalah ia, melainkan nama-nama yang kamu sendiri menamakan, dan bapa-bapa kamu; Allah tidak menurunkan kuasa mengenai mereka. Mereka mengikuti hanya sangkaan, dan apa yang jiwa menginginkan; dan sesungguhnya, petunjuk telah datang kepada mereka daripada Pemelihara mereka.


Renungkanlah. Apa bezanya di antara akbar dan nama-nama berikut:

53:19. Adakah kamu memikirkan al-Lat, dan al-Uzza?
53:20. Dan Manat yang ketiga, yang lain?

71:23. Dan mereka berkata, ‘Jangan meninggalkan tuhan-tuhan kamu, dan jangan meninggalkan Wadd, dan jangan juga Suwaa, Yaghut, Yakuq, dan jangan juga Nasr.’


Ya. Tepat sekali.Nama-nama tersebut adalah ciptaan-ciptaan mereka-mereka yang menentang dan mengadakan kebohongan terhadap Allah dan Rasul-rasulNya.


Jadi serulah Pemelihara kamu dengan nama-nama yang Dia telah menamakan diriNya dalam Al Quran. Di antaranya:

Dengan nama Allah, Yang Pemurah *Rahman), Yang Pengasih (Rahim)

55:78. Berkatnya nama Pemelihara kamu, Yang Gemilang, Yang Mulia (Zhul Jalal Wal Ikram)

56:96. Maka sanjunglah nama Pemelihara kamu, Yang Agung (Azim).

59:23. Dia Allah; tidak ada tuhan melainkan Dia. Dia Raja (Malik), Yang Suci (Qudus), Yang Sejahtera (Salam), Yang Setia (Mukmin), Yang Mengawal, (Muhaimin) Yang Perkasa (Aziz), Yang Mempunyai Kuasa (Jabbar), Yang Memiliki Segala Kebesaran (Mutakabir). Allah disanjung, di atas apa yang mereka menyekutukan!

59:24. Dia Allah, Yang Pencipta (Khaliq), Yang Mengadakan (Bari), Yang Pembentuk (Musawir). Bagi-Nya nama-nama paling baik (Asmaul Husna). Segala di langit dan bumi menyanjung-Nya; Dia Yang Perkasa (Aziz), Yang Bijaksana (Hakim).


Allah di sanjung.

 

From: msahib56
To: 'Pengurus Laman' <ebacaan@yahoo.com>
Sent: Saturday, December 29, 2012 10:02 PM
Subject: RE: akbar


Salamun alaika,

Sahaja mahu tahu. So I did some checking.

The words "allahu akbar" appear in 51 hadith(s) in Bukhari translation.

The words "allahu akbar" appear in 2 hadith(s) in Abudawud translation.

The words "allahu akbar" appear in 4 hadith(s) in Muwatta translation.

The word "Allah-o-akbar" appear 22 time(s) in 22 hadith(s) in Muslim translation.

In the Quran – NONE. ZERO.


Now I know where it came from


Salamun alaikum,

Terima kasih. Buat renungan sekali lagi.


3 Januari 2013

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   English Articles
Tulis kepada Pengurus Laman