Satu Hari

 

From: sky5ire
To: Pengurus Laman <ebacaan@yahoo.com>
Sent: Wednesday, April 4, 2012 11:51 PM
Subject: Satu Hari


Salamun Alaikum,

Dia disanjung Dia Yang Kaya kepunyaanNya apa yang dilangit dan dibumi
Sekadar Ingat Mengingatkan Antara Satu Sama Lain Akan Datangnya Satu Hari

Satu hari - kita pasti akan mati
Satu hari - kita pasti akan mengadap Yang Pemurah
Satu hari yang berkekalan - ke taman atau ke api

**

2:48. Dan takutilah kamu akan satu hari apabila sesuatu jiwa tidak dapat bela jiwa yang lain sedikit pun, dan syafaat (pengantaraan) tidak diterima daripadanya, dan tidak juga sebarang keimbangan diambil daripadanya, dan tidak juga mereka ditolong.

2:123. Dan takutilah kamu akan satu hari apabila sesuatu jiwa tidak dapat bela jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak diterima keimbangan daripadanya, dan tidak bermanfaat syafaat (pengantaraan) kepadanya, dan tidak juga mereka ditolong.

2:254. Wahai orang-orang yang percaya, nafkahkanlah daripada apa yang Kami rezekikan kamu, sebelum datang satu hari yang padanya tiada jual beli, dan tiada persahabatan, dan tiada juga syafaat (pengantaraan); dan orang-orang tidak percaya - merekalah orang-orang zalim.

2:281. Dan takutilah akan satu hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian tiap-tiap jiwa dibayar sepenuhnya apa yang ia telah usahakan, dan mereka tidak dizalimi.

3:9. Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkau yang kumpulkan manusia untuk satu hari yang padanya tiada keraguan; sesungguhnya Allah tidak mungkiri janji temu."

3:25. Tetapi bagaimanakah nanti apabila Kami kumpulkan mereka untuk satu hari yang padanya tiada keraguan, dan tiap-tiap jiwa dibayar sepenuhnya apa yang ia usahakan dan mereka tidak dizalimi?

11:103. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu ayat bagi orang yang takut akan azab akhirat; itulah satu hari di mana manusia dikumpulkan, satu hari untuk menyaksikan.
 

14:31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang percaya, bahawa mereka lakukan solat, dan nafkahkan daripada apa yang Kami rezekikan mereka, secara rahsia dan secara terbuka, sebelum datang satu hari yang padanya tiada jual beli, dan tiada juga persahabatan.

14:42. Janganlah sangka Allah lalai daripada apa yang orang-orang zalim buat; Dia hanyalah beri tangguh kepada mereka hingga satu hari apabila mata-mata menatap dengan tajam,

24:37. Adalah lelaki-lelaki yang perdagangan dan jual beli tidak pesongkan mereka daripada Peringatan Allah, dan untuk melakukan solat, dan untuk memberi zakat, dan takut akan satu hari apabila hati dan penglihatan dibalik-balikkan kepadanya.

30:43. Maka tegakkanlah muka kamu kepada agama yang betul, sebelum datang satu hari daripada Allah yang tidak dapat dikembalikan; pada hari itu, mereka dipisah-pisahkan.

31:33. Wahai manusia, takutilah Pemelihara kamu, dan takutilah akan satu hari apabila tiada bapa akan bela anaknya, dan tiada juga anak bela bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah benar; maka janganlah kehidupan dunia menipu kamu, dan janganlah sekali-kali penipu dapat menipu kamu terhadap Allah.

32:5. Dia mengarah urusan dari langit ke bumi, kemudian ia naik kepada-Nya dalam satu hari yang ukurannya seribu tahun daripada hitungan kamu.

34:30. Katakanlah, "Kamu ada janji temu - satu hari yang kamu tidak melambatkannya dengan sesaat, dan tidak juga mendahulukannya."
 

42:47. Sahutlah Pemelihara kamu, sebelum datang satu hari daripada Allah yang tidak dapat dikembalikan; pada hari kamu tidak ada tempat perlindungan, tiada penafian.

44:10. Maka berjaga-jagalah akan satu hari apabila langit mendatangkanasap yang jelas,

54:19. Kami utus kepada mereka angin yang sangat bising pada satu hari yang malang terus menerus,

73:17. Maka, jika kamu tidak percaya, bagaimanakah kamu akan bertakwa (menjaga diri) daripada satu hari yang buatkan kanak-kanak beruban?

76:27. Sesungguhnya mereka ini mencintai yang cepat (dunia), dan tinggalkan di belakang mereka satu hari yang berat.

82:19. Satu hari apabila tiada jiwa memiliki sesuatu untuk menolong jiwa yang lain; pada hari itu, Perintah adalah kepunyaan Allah.

83:5. Pada satu hari yang besar,
83:6. Satu hari apabila manusia berdiri di hadapan Pemelihara semua alam?


Allah Disanjung
Segal Puji Bagi Allah Pemelihara Semua Alam
 

Salamun alaikum,

Terima kasih. Satu peringatan yang baik. Semoga berada dalam keadaan sejahtera apabila hari itu datang.

Allah disanjung!


5 April 2012

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman