Upah Mengajar Agama -Respon

 


From:
dtrancen
To: ebacaan@yahoo.com
Sent: Tuesday, December 27, 2011 3:34 PM
Subject: Upah Mengajar Agama
 

Assalamu’alaikum

Saya telah membaca artikel “ upah mengajar agama”.

Tetapi ada ayat yang ingin di tanya, yaitu di at taubah mengenai 8 golongan yang di bolehkan menerima zakat (shodaoqoh) Salah satunya adalah fii sabilillah,

Apakah orang yang mengajar itu tidak termasuk fii sabilillah…?

Atau apakah menurut e-bacaan mereka yang termasuk dalam fii sabilillah, karna diterangkan dalam hadits ajar agama termasuk dalam fii sabilillah.

Salam,

Doy
 

Salamun alaikum,

Terima kasih kerana sudi menulis kepada kami dan sudi membaca artikel Upah Mengajar Agama.

Maaf, kami rasa ayat Taubah yang disebut itu telah dikelirukan, kerana sebenarnya golongan yang dibolehkan meneriama sedekah adalah bukan 8 tetapi 7. Mereka terdiri daripada:

1. orang-orang fakir (yang memerlukan),
2. orang-orang miskin,
3. yang beramal terhadapnya,
4. orang-orang yang hatinya disatukan,
5. merdekakan hamba-hamba,
6. orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan 
7. musafir;

"begitulah ketentuan Allah,
dan Allah Mengetahui, Bijaksana.
" (9:60)

Tidak syak lagi penambahan yang berlaku telah diajar oleh orang-orang yang mengambil upah dalam mengajar agama, yang tidak dapat petunjuk atau diberi petunjuk oleh Allah. Atau, mereka menolak petunjuk, kerana dalam petunjuk Allah hanya 7 golongan sahaja yang harus menerima sedekah, tidak termasuk mereka yang mengajar agama.

Orang-orang yang mengajar agama, atau sampaikan ayat-ayat Allah seperti dilakukan oleh para Rasul, mereka tidak minta upah lalu tidak menerimanya. Jika mereka meminta atau menerima upah maka apa yang mereka ajar atau sampaikan adalah bukan jalan Allah, bukan ajaran agama yang sebenar, kerana mereka tidak dapat petunjuk daripada Allah.

Selain daripada senarai orang-orang yang harus menerima sedekah yang dapat dilihat di sini cara beri salam di atas juga adalah contoh ajaran orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Sila rujuk Salamun alaikum.

Jalan Allah telah disebut oleh pengirim emel di atas dengan pertanyaan berbunyi, "Apakah orang yang mengajar itu tidak termasuk fii sabilillah…?"

Untuk menjawab soalan itu kami menyuruhnya membaca artikel Jalan Allah pula. Mungkin setelah dapati tiada mengajar agama di dalamnya, beliau menulis lagi (Tuesday, December 27, 2011 8:14 PM) untuk menegaskan apa yang telah dikatanya di atas ("... karna diterangkan dalam hadits ajar agama termasuk dalam fii sabilillah") dengan berkata selanjutnya, "Kalimat fii sabilillah (dalam jalan Allah) Dalam hadits diterangkan tidak hanya berperang, tetapi termasuk mengajar agama.."

Maka dapat difahamkan dari mana kekeliruan dan penambahan kepada ajaran Allah didatangkan. Akan didapati ia (hadis) sudah tidak dibincang lagi di laman web ini sebab sudah agak banyak dan cukup untuk diperkatakan, dan dapat dibaca di sini.

Terima kasih.

Allah disanjung!

1 Januari 2012

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman