Sebelum vs Selepas

 


From:
oniesaifura
To: Ebacaan <ebacaan@yahoo.com>
Sent: Sunday, November 20, 2011 12:19 AM
Subject: Sebelum vs Selepas.


Salamun a'laikum..

Kepada sahabat2 pengurus jalan Allah, para pencinta kebenaran dan para pelawat laman makanan rohani ini.. Khusus nya kaum mariam.
Semoga kita semua sentiasa berada didalam pengasihan Allah.

2:4. Yang percayai apa diturunkan kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan SEBELUM kamu, dan mereka yakin akan akhirat.

2:5. Mereka itu adalah di atas petunjuk daripada Pemelihara mereka; mereka itulah orang-orang beruntung.

6:92. INILAH sebuah Kitab yang Kami turunkan, yang diberkati, dan mengesahkan apa yang SEBELUMNYA, dan supaya kamu beri amaran kepada ibu bandaraya-bandaraya, dan orang-orang yang di sekitarnya; dan orang-orang yang percayai akhirat percayainya, dan mereka yang pelihara solat mereka.


Menyentuh frasa SEBELUMNYA di bait-bait ayat diatas, bahagian manakah perkataan "SEBELUMNYA" itu yg tidak dapat difahami oleh manusia berbangsa melayu diabad ini? Sebelum dengan Selepas adalah masing-masing membawa erti dan kesan yg berbeza. Malah jika ditanya pada kanak-kanak dibangku sekolah rendah pun mereka pasti dapat bezakan dua ertikata tersebut. Atau dalam bahasa mak saleh nya past tense and present tense.


SEBELUM AL-QURAN:

(ZABUR)
16:44. Dengan bukti-bukti yang jelas, dan Zabur; dan Kami turunkan Peringatan kepada kamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa diturunkan kepada mereka; dan supaya mereka fikirkan.

(TAURAT)
5:44. Sesungguhnya Kami telah turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya; dengannya Nabi-Nabi yang tundukkan diri hakimkan perkara untuk orang-orang Yahudi; seperti dilakukan rabani-rabani (orang-orang yang menguasai), dan habr (ulama agama) yang diperintah untuk memegang Kitab Allah, dan mereka adalah saksi-saksi ke atasnya. Maka jangan kamu takut kepada manusia, tetapi kamu takutilah Aku, dan jangan jual ayat-ayat-Ku untuk harga yang sedikit. Sesiapa tidak hakimkan menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang tidak percaya (kafir).

(INJIL)
57:27. Kemudian Kami utus, menyusuli jejak-jejak mereka, Rasul-Rasul Kami; dan Kami utus, untuk menyusuli mereka, Isa putera Mariam, dan kami beri kepadanya Injil. Dan Kami buatkan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya kelembutan, dan pengasihan. Dan rahbaniyah (sistem berahib) yang mereka reka - Kami tidak tuliskan (tetapkan) untuk mereka - hanya untuk menginginkan kepuasan hati Allah; tetapi mereka tidak awasinya sebagaimana ia patut diawasi. Maka Kami beri orang-orang antara mereka yang percaya upah mereka; dan kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasiq.


KITAB SELEPAS AL-QURAN DAN SELAIN KITAB-KITAB NYA SERTA AMARAN ALLAH!!

2:79. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, "Ini daripada Allah," supaya mereka menjualnya untuk harga yang sedikit; kecelakaanlah bagi mereka kerana apa yang tangan-tangan mereka tulis, dan kecelakaanlah bagi mereka kerana usaha-usaha mereka.

62:5. Persamaan orang-orang yang dibebankan dengan Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti persamaan seekor keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Adalah buruk persamaan kaum yang dustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim.


TELAH SEMPURNA KALIMAT TUHAN DARI DAHULU, KINI DAN SELAMANYA. BAHAGIAN MANAKAH GAMBARAN FRASA SEMPURNA YG ALLAH GAMBARKAN DALAM FIRMAN NYA DIBAWAH YG TIDAK DAPAT DIFAHAMI OLEH MANUSIA YG MEMPUNYAI AKAL??
BUKTI JELAS DALAM FIRMAN NYA:

6:115. Telah sempurna kata-kata Pemelihara kamu dalam kebenaran dan keadilan; tiada yang boleh tukar kata-kata-Nya; Dia Yang Mendengar, Yang Mengetahui.

6:116. Jika kamu taati kebanyakan orang di bumi, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah; mereka ikut hanya sangkaan, semata-mata dugaan.

6:117. Sesungguhnya Pemelihara kamu, Dia sangat-sangat tahu siapa yang sesat daripada jalan-Nya; Dia sangat-sangat tahu orang yang dapat petunjuk yang benar.


BERTAPA KERAS AMARAN ALLAH DALAM FIRMAN NYA DIBAWAH SEKIRANYA RASUL mengadakan SEBARANG PERUBAHAN PADA PERINTAH ALLAH.

69:40. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang mulia.

69:41. Ia bukanlah ucapan seorang penyair; sedikit sekali kamu percayai,

69:42. Dan bukan juga ucapan seorang tukang tilik; sedikit sekali kamu mengingati.

69:43. Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam.

69:44. Sekiranya dia mengada-adakan terhadap Kami sebarang ucapan,

69:45. Tentu Kami ambilnya dengan tangan kanan,

69:46. Kemudian pasti Kami potong urat jantungnya,

69:47. Dan tiadalah seseorang daripada kamu yang dapat menghalangi dia.

69:48. Sesungguhnya ia adalah Peringatan bagi orang-orang bertakwa (takut kepada Tuhan).


"KITA UMAT YANG SATU" DARI DAHULU HINGGA LAH MANUSIA KEHARI INI YG ALLAH NOBATKAN SEBAGAI UMAT YG SATU.
BUKTINYA DALAM FIRMAN NYA DIBAWAH:

2:213. Manusia adalah umat yang satu, kemudian Allah bangkitkan Nabi-Nabi sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan Dia turunkan bersama mereka Kitab dengan yang benar untuk Dia hakimkan antara manusia mengenai apa yang mereka selisihkan. Hanya orang-orang yang diberikannya berselisih, setelah bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka, kerana angkuh antara mereka; kemudian Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang percaya pada yang benar mengenai apa yang dalamnya mereka selisihkan, dengan izin-Nya; dan Allah beri petunjuk kepada sesiapa Dia hendaki pada jalan lurus.

SECARA RASIONAL NYA CUBA KITA FIKIR-FIKIRKAN MENGGUNAKAN AKAL YG DIANUGERAHKAN OLEH ALLAH,

PADA PENDAPAT ANDA MAMPUKAH MANUSIA YG BERPECAH BELAH DAN BERCERAI BERAI DISATUKAN SEMULA, SEKIRANYA BAHAN RUJUK NYA BERBAGAI KITAB TULISAN TANGAN MANUSIA, YG DIDALAM NYA JUGA BERBAGAI PERCANGGAHAN DAN PERSELISIHAN PENDAPAT DENGAN PERINTAH ALLAH?

4:82. Apa, tidakkah mereka renungkan al-Qur'an? Jika ia daripada selain Allah, tentu mereka dapati di dalamnya banyak perselisihan


DAPATKAH MANUSIA jadi UMAT YG SATU SEPERTI YG DINOBATKAN OLEH ALLAH DARI DAHULU?

21:92. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan Aku Pemelihara kamu; maka sembahlah Aku.

23:52. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan Aku Pemelihara kamu; maka takutilah Aku."


MANUSIA YG BERPECAH BELAH DIABAD INI LEBIH TAKUTI SIAPA?? TAKUTKAN ALLAH? ATAU KETUA-KETUA MEREKA? ATAU ULAMAK-ULAMAK MEREKA?

"TEPUK DADA TANYA AKAL"

Satu Tuhan, satu kitab, satu umat pasti bertemu pencipta mu !!

Allah disanjung!


Salamun alaikum,

Terima kasih. Allah disanjung!


22.11.11

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman