Rukun Iman

 

From: oniesaifura
To: Ebacaan <ebacaan@yahoo.com>
Sent: Wednesday, August 17, 2011 11:18 PM
Subject: RUKUN IMAN.
 

Salamun a'laikum..

Kepada sahabat2 pengurus jalan Allah, para pencinta kebenaran dan para pelawat laman makanan rohani ini.. Khusus nya kaum mariam.
Semoga kita semua sentiasa berada didalam pengasihan Allah.

4:136. Wahai orang-orang yang percaya, percayalah kamu kepada Allah, dan Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan kepada Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Sesiapa yang tidak percaya kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Akhir, sesungguhnya dia sesat dalam kesesatan yang jauh.

Teringat saya pd pertanyaan anak kecil yg baru berusia 8 thn, mengenai ayat diatas, tentang RUKUN IMAN diajar disekolah "mengapa rukun iman ada lima (5), ditambah jadi enam (6)? Adakah Allah terlupa untuk menyenaraikan yg keenam tersebut?

Jawapan saya yg menurut jawapan Allah:

5:77. Katakanlah, "Wahai ahli Kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu, selain daripada yang benar, dan jangan ikut keinginan kaum yang telah sesat sebelumnya, dan sesatkan ramai, dan sesat lagi daripada jalan yang betul."

Diterangkan lagi kepada anak kecil tersebut, Kata lawan (opposite) kepada qada' & qadar :

4:79. Apa sahaja yang baik timpa kamu, ia adalah daripada Allah; apa sahaja yang buruk timpa kamu adalah daripada diri kamu sendiri. Dan Kami utus kamu kepada manusia sebagai Rasul, dan cukuplah Allah jadi saksi.

Tidak ada kekurangan pada sifat Allah, segala puji bagi Nya! turunkan PETUNJUK untuk manusia.. PETUNJUK yang terlalu sempurna.

Apakah Allah terlupa menyebut qada' & qadar pada perintah Nya?

18:109. Katakanlah, "Sekiranya laut adalah dakwat untuk Kata-Kata Pemeliharaku, tentulah laut itu habis sebelum Kata-Kata Pemeliharaku habis, walaupun Kami datangkan pengisian semula yang serupa dengan itu."

Sehinggakan perihal makhluk sekecil nya pun diberitakan didalam kitab Nya. Inikan pula perkara penting yg patut diimani.

6:38. Tiada makhluk yang merayap di bumi, tiada burung yang terbang dengan sayap-sayapnya, melainkan mereka adalah umat-umat yang serupa dengan kamu. Kami tidak alpakan sesuatu di dalam al-Kitab; kemudian kepada Pemelihara mereka, mereka akan dikumpulkan.

Hanya disebabkan penambahan qada'&qadar pada perintah itu kita berada dalam kesesatan yg jauh! Dahsyat..

4:136. .................... Sesiapa yang tidak percaya kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya, dan Hari Akhir, sesungguhnya dia sesat dalam kesesatan yang jauh.

Nasihat terakhir saya untuk anak kecil tersebut:

17:36. Dan jangan ikut apa yang kamu tiada pengetahuan mengenainya; pendengaran, dan penglihatan, dan hati - semua itu ditanya.


Salamun alaikum,

Apa yang tidak ditambah atau diubah oleh orang-orang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah? Atau tidak percaya kepada-Nya? Perbuatan mereka hanyalah satu tambahan dalam ketidakpercayaan di mana mereka disesatkan dengannya. Iktibar dipetik daripada ayat berbunyi,

"Menundakan (bulan) adalah satu tambahan dalam ketidakpercayaan di mana orang-orang tidak percaya disesatkan dengannya;" (9:37)

Bagi orang-orang mukmin pula, "apabila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada mereka, ia tambahkan mereka dalam keimanan, dan kepada Pemelihara mereka, mereka tawakal" (8:2).

Terima kasih kerana sudi beri peringatan lagi.

Allah disanjung!

19.8.11 (Ramadan)

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman