Persaingan

 

From: rohizal
To: <e_bacaan@yahoo.com>
Subject: persaingan
Date: Thursday, October 13, 2005 9:32 AM

Salamualaikum..

Tuan,

merujuk Surah Persaingan (102), apakah maksud ayat dari surah tersebut secara ringkasan...

sekian terima kasih 


Salamun alaikum,

Selamat Berpuasa. Soalan di atas mengundang kami untuk beri pendapat, atau menafsir, sebuah surah di dalam al-Qur'an.

Sebelum bentangkan pendapat, ingin kami menyatakan bahawa amalan beri pendapat adalah disuruh Allah. Begitu juga dengan amalan mendengar, dan menerimanya mana yang baik. Firman-Nya,

"Yang mendengar ucapan, dan ikut yang paling baik daripadanya, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka; mereka itu, merekalah orang-orang empunya minda." (39:18)

Pendapat, atau tafsiran, adalah hanya buah fikiran manusia. Ia diterima atau ditolak setelah mendengar semua pendapat orang-orang yang kemukakannya. Pendapat atau tafsiran seseorang tidak dipaksa supaya diterima mahupun ditolak. Dengan kebebasan itu orang-orang empunya minda akan dapat petunjuk yang benar daripada Allah.

Pendapat kami mengenai surah 102 (Persaingan) tidak dikecualikan. Ia boleh diterima atau ditolak. Dimulakan dengan turunkan seluruh kandungan surah tersebut, berbunyi,

Dengan nama Allah, Yang Pemurah, Yang Pengasih.
102:1. Persaingan memesongkan kamu,
102:2. Hingga kamu menziarahi kubur-kubur.
102:3. Tidak sekali-kali! Kelak kamu akan tahu.
102:4. Kemudian, tidak sekali-kali! Kelak kamu akan tahu.
102:5. Tidak sekali-kali! Adakah kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin,
102:6. Sungguh, kamu akan lihat Jahim.
102:7. Kemudian, sungguh kamu akan melihatnya dengan mata yang yakin,
102:8. Kemudian kamu akan ditanya, pada hari itu, mengenai kebahagiaan yang sebenar.

Sepintas lalu, persaingan yang dimaksudkan itu kelihatan menyentuh hal duniawi, iaitu harta dan anak-anak, seperti yang disebut di dalam ayat berikut:

"Ketahuilah bahawa kehidupan dunia adalah tiada, melainkan satu permainan, dan satu hiburan, dan perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu, dan persaingan dalam harta dan anak-anak." (57:20)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan dan kesenangan kehidupan dunia. Manusia mencintainya. Lantas antara mereka akan bersaing dengan satu sama lain. 

Ayat-ayat berikut menjelaskan lebih lanjut mengenai kecintaan tersebut yang termasuk perempuan:

"Harta dan anak-anak ialah perhiasan kehidupan dunia; tetapi yang kekal, kerja-kerja baik - adalah lebih baik di sisi Pemelihara kamu dalam ganjaran, dan lebih baik diangan-angankan." (18:46)

"Dinampakkan indah bagi manusia ialah kecintaan hawa nafsu (syahwat) daripada perempuan-perempuan, dan anak-anak, dan menimbunkan timbunan emas dan perak, dan kuda-kuda yang ditanda, dan binatang ternak, dan tanaman. Itu kesenangan kehidupan dunia; tetapi Allah, di sisi-Nya tempat kembali yang terbaik." (3:14)

Persaingan dalam harta dan anak-anak mampu untuk memesongkan, iaitu memesongkan orang-orang yang bersaing daripada Peringatan Allah. Dia mengingatkan:

"Wahai orang-orang yang percaya, janganlah harta-harta kamu dan jangan juga anak-anak kamu memesongkan kamu daripada Peringatan Allah; sesiapa yang buat demikian itu, merekalah orang-orang yang rugi." (63:9)

Mereka memesongkan kerana pada mereka terdapat pengaruh Iblis atau syaitan, dengan janji-janji yang palsu. Firman-Nya,

"Berkatalah Dia (kepada Iblis), 'Pergilah! Orang-orang antara mereka yang ikut kamu - sesungguhnya Jahanamlah balasan kamu, satu balasan yang cukup! Dan kejutlah sesiapa antara mereka yang kamu boleh dengan suara kamu, dan kumpulkanlah terhadap mereka pasukan berkuda kamu dan pasukan kamu yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka dalam harta mereka dan anak-anak mereka, dan janjikanlah mereka!' Tetapi syaitan tidak janjikan mereka kecuali tipuan." (17:63-64)

Selain daripada persaingan dalam harta dan anak-anak, kami dapati persaingan dalam spiritual atau keagamaan turut tersurat di dalam surah 102. Seperti dua ayat berikut:

"Tidak sekali-kali! Adakah kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin," (102:5) dan,

"Kemudian kamu akan ditanya, pada hari itu, mengenai kebahagiaan yang sebenar." (102:8)

Selanjutnya, persaingan tersebut dirasai hadir dalam masyarakat Melayu, di mana terdapat sesuatu pihak cuba menunjukkan Islamnya lebih benar daripada pihak yang lain. Persaingan memuncak apabila terbit gejala mengkafirkan pihak lain. Begitu hebat persaingan dalam keagamaan sehingga membuka jalan untuk menjadi terpesong.

Mereka buat demikian atas alasan beri kebahagiaan kepada rakyat. Kebahagiaan rakyat, seperti yang didapati terakam di dalam Kitab Allah, hanya dapat dicapai melalui kepercayaan kepada ayat-ayat Kitab-Nya, bertakwa (takut kepada-Nya), taat kepada-Nya, dan buat kerja-kerja baik . Demikianlah mengikut tiga ayat berbunyi,

"Orang-orang yang percaya, dan buat kerja-kerja baik ; bagi mereka kebahagiaan, dan tempat kembali yang baik." (13:29)

"Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam taman-taman, dan kebahagiaan," (52:17)

"Sesungguhnya orang-orang yang taat berada dalam kebahagiaan," (82:13).

Persaingan yang tidak sihat dalam agama mungkin disebabkan kehendak politik Melayu yang menyerapkan unsur-unsur agama dalam perjuangan untuk merebut kuasa. Itu cerita politik yang bukan keutamaan kami.

Demikianlah pendapat kami mengenai persaingan yang jadi tema bagi surah 102.

Sekali lagi kami ucapkan Selamat Berpuasa!

14 Oktober 2005

Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman