Seksa Kubur

 

From: dhanti
To: <e_bacaan@yahoo.com>
Subject: Siksa Kubur
Date: Wednesday, July 20, 2005 6:20 PM

Salamun'alaikum,

Pengurus Laman yang baik, seperti yang sudah saudara sampaikan dalam salah satu artikel, bahwa sebenarnya tidak ada siksa kubur setelah kematian, namun ketika saya diskusikan dengan rekan (sunni), mereka mengatakan bahwa siksa kubur itu ada berdasarkan ayat di bawah ini.

[6.93] Dan siapakah lebih lalim daripada orang yang buat dusta terhadap Allah atau yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orangyang berkata: "Saya akan turunkan seperti apa yang iturunkan Allah". Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratulmaut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata):"Keluarkanlah nyawamu". Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombong terhadap ayat-ayat-Nya.

[9.101] Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Siksa dua kali disini menggambarkan siksa dunia dan siksa kubur yang nanti akan dihadapkan pada siksa yang besar yaitu siksa neraka.

Bagaimana menurut pendapat Saudara Laman mengenai ayat-ayat tsb?

Terimakasih dan Salam,
Dhanti


Salamun alaikum,

Terima kasih kerana sudi menulis lagi kepada kami. Harap semuanya baik bagi saudari juga.

Terus kepada persoalan mengenai ayat pertama tadi yang kami akan turunkan di bawah, tetapi dengan beberapa frasa dikasarkan:

"Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang ada-adakan dusta terhadap Allah, atau dia berkata, 'Kepada aku ia diwahyukan'; padahal tiada yang diwahyukan kepadanya, atau orang yang berkata, 'Aku akan turunkan yang serupa dengan apa yang Allah turunkan'? Jika kamu dapat lihat ketika orang-orang zalim dalam sengsara kematian, dan malaikat-malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka, 'Keluarkanlah jiwa kamu! Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan kerana kamu kata yang tidak benar terhadap Allah, dan sombong terhadap ayat-ayat-Nya.'" (6:93)

Pada hemat kami, frasa "azab yang menghinakan" itu tidak bermaksud seksa kubur. Seksa tersebut dilakukan pada "hari ini", iaitu hari apabila malaikat-malaikat ambil jiwa atau nyawa orang-orang yang ada-adakan dusta terhadap Allah.

Kematian orang-orang zalim seperti itu, atau yang jahat, dituruti dengan kesengsaraan. Bagi orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik pula tidak sedemikian. Ayat berikut jelaskannya:

"Atau, adakah orang-orang yang buat jahat sangka Kami akan buat mereka seperti orang-orang yang percaya dan buat kerja-kerja baik , samakah kehidupan mereka dan kematian mereka?" (45:21)

Contoh sengsara atau azab yang diterima ketika para malaikat mengambil nyawa mereka adalah pukulan di muka dan bahagian belakang mereka yang dilakukan oleh malaikat-malaikat tersebut. Firman-Nya,

"Maka bagimanakah ia, apabila malaikat-malaikat mematikan mereka, memukul muka mereka dan belakang mereka?" (47:27)

Tambahan lagi, segala usaha manusia di dunia akan hanya dibayar pada Hari Kiamat, iaitu hari mereka akan dihidupkan semula, bukan sedang mati di dalam kubur. Firman Tuhan,

"Tiap-tiap jiwa akan rasa kematian, dan sungguh, kamu akan dibayar sepenuhnya upah kamu pada Hari Kiamat; sesiapa yang disingkirkan daripada Api dan dimasukkan ke Taman, akan dapat kemenangan. Kehidupan dunia adalah tiada, melainkan kesenangan yang memperdayakan." (3:185)

Lantaran itu, frasa "azab yang menghinakan" di dalam ayat 6:93 tersebut tidak menunjukkan ia adalah seksa kubur.

Seterusnya seksa kubur dikatakan disebut di dalam ayat kedua yang diketengahkan di dalam surat di atas. Ayat tersebut berbunyi,

"Dan antara orang-orang Arab yang di sekeliling kamu, mereka adalah orang-orang munafik; dan sebahagian daripada penduduk Kota jadi berani dalam kemunafikan. Kamu tidak tahu mereka, tetapi Kami tahu mereka, dan Kami akan azab mereka dua kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar." (9:101)

Kami agak berat untuk bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa azab yang dua kali itu adalah "siksa dunia dan siksa kubur".

Bagi kami pendapat itu hanya merupakan andaian semata-mata. Mengapa pula tidak mengandaikan bahawa kedua-dua azab itu berlaku semasa hidup dan semasa para malaikat ambil nyawa?

Atau, mereka dijatuhkan semasa orang-orang Arab tersebut masih hidup di dunia. Azab yang dijatuhkan semasa manusia masih hidup lazim berlaku ke atas orang-orang jahat. Ayat-ayat di bawah mengisahkannya, berserta azab di akhirat, tetapi azab di dalam kubur tidak disebut:

"Bagi orang-orang tidak percaya, Aku akan azab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat; mereka tidak ada penolong-penolong." (3:56)

"Maka janganlah harta-harta mereka, dan anak-anak mereka, menarik hati kamu; Allah hanya hendak dengannya untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia ini, dan supaya jiwa-jiwa mereka melayang sedang mereka orang-orang tidak percaya (kafir)." (9:55)

"Mereka bersumpah dengan Allah bahawa mereka tidak mengatakan, tetapi sesungguhnya mereka mengatakan kata ketidakpercayaan, dan mereka tidak percaya (kafir) setelah mereka islam. Mereka bermaksudkan apa yang mereka tidak akan capai, dan mereka mendendami hanya setelah Allah mencukupkan mereka, dan Rasul-Nya, daripada pemberian-Nya. Maka jika mereka bertaubat, ia adalah lebih baik bagi mereka; jika mereka berpaling, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; di bumi mereka tidak ada wali (pelindung), dan tidak juga ada penolong." (9:74)

"Dan jangan harta-harta mereka, dan anak-anak mereka, menarik hati kamu; Allah hanya hendak dengannya untuk mengazab mereka di dunia, dan supaya jiwa-jiwa mereka melayang sedang mereka orang-orang tidak percaya." (9:85)

"Bagi mereka, azab dalam kehidupan dunia; dan azab akhirat adalah lebih berat; mereka tidak ada sesiapa untuk pertahankan mereka daripada Allah." (13:34)

"Orang-orang yang suka bahawa kesumbangan disebarkan mengenai orang-orang yang percaya, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan Allah tahu, dan kamu tidak tahu." (24:19)

"Kemudian Kami utus kepada mereka angin yang sangat bising pada hari-hari yang malang, supaya Kami merasakan kepada mereka azab kerendahan dalam kehidupan dunia; dan azab akhirat adalah lebih rendah lagi, dan mereka tidak ditolong." (41:16) dan,

"Jika tidak kerana Allah tuliskan (tetapkan) penyuraian bagi mereka, tentu Dia akan azab mereka di dunia; dan bagi mereka di akhirat, azab Api." (59:3)

Bilangan azab yang dijanji menimpa orang-orang Arab berkenaan adalah sebanyak dua kali. Akan tetapi, bagi Firaun pula jumlahnya lebih daripada itu, semasa dia dan orang-orang bersamanya masih hidup di dunia, seperti dapat difahamkan daripada ayat-ayat berikut:

"Kemudian Kami ambil keluarga Firaun dengan beberapa tahun bekalan yang tidak mencukupi, dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka ingat." (7:130)

"Maka Kami utus kepada mereka banjir, dan belalang juta, dan kutu, dan katak, dan darah - ayat-ayat yang jelas; tetapi mereka sombong, dan mereka adalah kaum yang berdosa." (7:133)

"Maka Kami lepaskan dendam kepada mereka, dan tenggelamkan mereka di dalam laut kerana mereka dustakan ayat-ayat Kami, dan lalai terhadapnya." (7:136)

Oleh kerana itu, adalah tidak mustahil azab yang bakal menimpa orang-orang Arab yang munafik itu menimpa mereka semasa mereka masih hidup di dunia.

Dengan bukti-bukti di atas kami tetap mengatakan iaitu seksa kubur tidak akan berlaku sebelum Hari Kiamat, kerana tidak disebut di dalam Kitab ajaran Tuhan. Tidak mungkin Dia telah terlupa menyebut peristiwa yang sebesar itu dengan sejelas-jelasnya jika ia benar-benar berlaku.

21 Julai 2005

Sila lihat:
Dongeng Alam Barzakh


Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman