Mutasybihat

 

From: "andrew drew" <sanlonk@yahoo.com
To: <e_bacaan@yahoo.com>
Subject: kritik membangun
Date: Tuesday, December 17, 2002 3:09 AM


ASSALAMUALAIKUM WR.WB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

kalau kita ingin menterjemahkan AL-Qur'an itu boleh saja tapi, bukan berarti mengganti bacaan dan cara membaca karna sama saja dengan kacang lupa kepada bungkusnya, karna di dalam al-quran itu terdapat ayat-ayat mutasabihat yaitu ayat-ayat yang masih samar, apakah anda sudah bisa menafsirkan Alif Lam Mim,Yaa sin,dan lain-lain sebagainya.

ALHAMDULILLAH

WASSALAM.


Jawapan kami di sini adalah seperti berikut:


Salamun alaikum,

Kami ucapkan terima kasih dan mengalu-alukan "kritik membangun" anda.

Kami gembira saudara telah bezakan antara "terjemahan" dan "tafsiran". Kami bersetuju bahawa kedua-duanya tidak sama.

Kami juga sedari tentang adanya bahaya pada amalan mentafsir atau mentakwil ayat-ayat mutasyabihaat. Amalan itu, kami difahamkan, akan melelar kepada penyimpangan di hati. Lalu jadi sesat, seperti yang saudara sudah maklum daripada ayat 3:7.

Maka kami tidak mentafsir ayat Alif Lam Mim, misalnya, dan hanya menulis pada terjemahan kami Alif Lam Mim sahaja, walaupun kami mengetahui pelbagai tafsiran yang telah dibuat baginya, termasuk daripada golongan ulama.

Tidak, kami tidak mengetengahkan ayat-ayat mutasyabihaat di sini. Dan, kami tidak fikir saudara menganggap hampir kesemua halaman di dalam al-Qur'an itu dihiasi dengan ayat-ayat mutasyabihaat sahaja!

Kami percaya, ayat-ayat yang kami guna dan turuti, seperti yang tercatat di laman web ini, hanyalah yang muhkamat, bukan yang mutasyabihaat. Seperti ayat-ayat mengenai cara beri salam (sila rujuk artikel Salamun alaikum). Ayat-ayat di halaman itu, kami percaya, adalah jenis muhkamat, iaitu terang dan jelas, lagi tentukan. Lantas, kami mengamalkannya.

Kerana kami takut kalau kami mentafsir atau mentakwil ayat-ayat mutasyabihaat, hati kami akan bertukar lalu menyimpang dari jalan Allah, untuk condong kepada kesesatan. Justeru itu, jadi sesat selama-lamanya. 

Dan kami takut kepada "neraka", yang kami percaya bukan sebuah tempat yang sementara, seperti yang mungkin saudara percaya.

Akhir kata, peringatkanlah kami di mana kami didapati terlanjur. 

Terima kasih sekali lagi.

Salam.


Syawal / Disember 31, 2002


Halaman Utama   Terkini   Perpustakaan   Artikel   Bacaan   E-Mail   Hiasan   Kalimat Pilihan
Keratan Akhbar   Penemuan   Soalan Lazim   Sudut Pelajar   Senarai Penulis   English Articles

Tulis kepada Pengurus Laman